Ga direct naar inhoud

Omzetting Beleggen

In november 2018 zijn een aantal beleggingsrekeningen van Delta Lloyd Bank omgezet naar Zelf Beleggen van Nationale-Nederlanden. In oktober 2019 worden ook de OHRA Beleggersrekening en de Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening omgezet. Vanaf de omzetting gelden de productkenmerken en voorwaarden van Nationale-Nederlanden. Hier leest u wat er verandert. Ook vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en de oude en nieuwe voorwaarden.

Wijzigingen Beleggen
Welke rekeningen worden nu omgezet?
De OHRA Beleggersrekening en de Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening worden in oktober 2019 omgezet naar Zelf Beleggen.

Welke rekeningen zijn al omgezet?

De EffectPlusHypotheek Rekening, WoonPlusHypotheek Rekening en het Beleggingsdepot.


U krijgt een aangepast rekeningnummer

Alleen de eerste 8 karakters (de land- en bankcode) veranderen. De laatste 10 cijfers van uw rekeningnummer wijzigen niet.

Voorbeeld:
Uw huidige rekeningnummer is NL19DLBK 0123456789
Uw nieuwe rekeningnummer wordt NL09NNBA 0123456789


Beleggingsorders

Nationale-Nederlanden maakt geen onderscheid in de afslagtijden voor het doorgeven van orders voor beursgenoteerde- of niet beursgenoteerde fondsen. Voor alle orders geldt:

  • Geeft u een beleggingsorder door op een handelsdag vóór 13.00 uur? Dan verwerken wij die dezelfde dag.
  • Geeft u een beleggingsorder door op een handelsdag na 13.00 uur, op een feestdag of in het weekend? Dan verwerken wij die de eerstvolgende handelsdag.
  • Zolang een (mandje van) order(s) nog niet uitgevoerd is, kunt u geen nieuwe beleggingsorder(s) opgeven.
  • Beleggingsorders kunt u alleen in bedragen opgeven. Wilt u meer dan 95% van uw beleggingen in een fonds verkopen? Dan verkopen wij automatisch al uw beleggingen in dat fonds.
  • Rechtstreekse fondsstortingen zijn niet meer mogelijk. Geeft u bij de bank waar uw tegenrekening loopt het nieuwe rekeningnummer door als u een periodieke overboeking heeft. De overboeking wordt bijgeschreven op het spaarsaldo van de rekening. Daarna kunt u online een aankoopopdracht doorgeven. Als alternatief kunt u ook kiezen voor een automatische incasso. Wij beleggen dan het bedrag volgens de door u aangegeven verdeelsleutel in een of meerdere fondsen.

Overboeken beleggingen

Overboeken van beleggingen naar een beleggingsrekening bij een andere bank is niet meer mogelijk. Daarvoor in de plaats kunt u uw beleggingen verkopen en de opbrengst overboeken naar uw tegenrekening. Daarna kunt u bij de andere bank opnieuw stukken aankopen.


Administratie beleggingsposities

Voortaan worden uw beleggingen tot 4 cijfers achter de komma geadministreerd. Bij de omzetting ronden wij uw beleggingen altijd naar boven af.

Voorbeeld:
U heeft 12,342315 posities. Na de omzetting heeft u 12,3424 posities. De beleggingen worden voortaan geadministreerd door de Nationale-Nederlanden Bank Beleggersgiro.


Beleggerskompas

Het Beleggerskompas kijkt niet meer naar de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën, maar geeft een totaal risicocijfer. Op die manier kunt u zien of het risico van uw beleggingsportefeuille overeenkomt met het risico van uw beleggingsprofiel of dat u meer of minder risico neemt dan bij dat beleggingsprofiel past.

Geeft u een opdracht om beleggingsfondsen aan te kopen of te verkopen? Dan ziet u welke verwachte invloed dat heeft op het risico van uw beleggingsportefeuille.


Fondsen in het assortiment

Het fondsenassortiment waarin u kunt beleggen blijft na de omzetting hetzelfde. Halen wij een fonds uit het assortiment? Dan mogen wij na 1 jaar al uw beleggingen in dat fonds verkopen, zonder dat wij daar uw toestemming voor moeten vragen.


Tegenrekening

Bij Zelf Beleggen is maar 1 tegenrekening toegestaan. Deze rekening moet op dezelfde naam of namen staan als Zelf Beleggen. Heeft u nu meerdere tegenrekeningen? Dan wordt bij de omzetting 1 tegenrekening meegenomen. Wij kiezen de tegenrekening die op dezelfde naam of namen staat als uw beleggingsrekening.


De manier waarop de rente wordt berekend

De manier waarop de rente wordt berekend in een schrikkeljaar is anders. Een schrikkeljaar wordt op 366 dagen gesteld in plaats van op 365 dagen. U ontvangt daardoor in een schrikkeljaar iets minder rente als uw geld niet het hele jaar op uw rekening staat.

Hoe wordt de rente berekend?
Wij tellen het aantal dagen dat het geld op uw rekening staat. Dit aantal delen wij door het aantal dagen in een jaar. Het aantal dagen in een jaar stellen wij op 365 dagen. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld. De uitkomst hiervan vermenigvuldigen wij met het geld dat op uw rekening staat en met het rentepercentage.

Voorbeeld:
Stel, u stort op 15 januari in een schrikkeljaar € 10.000,- op uw Zelf Beleggen. Stel, het rentepercentage is 0,2%. In januari van het volgende jaar berekenen wij de rente. Het geld heeft dan 352 dagen op uw rekening gestaan. De rente die u in januari uitgekeerd krijgt is dan € 19,23 (= 352 dagen / 366 dagen x 0,2% x € 10.000,-). In de oude situatie zou dit € 19,29 zijn (= 352 dagen / 365 dagen x 0,2% x € 10.000,-).


Geld overboeken

Na de omzetting geldt: geeft u op een werkdag voor 13.00 uur een overboeking naar uw tegenrekening aan ons door? Dan maken wij het geld nog diezelfde dag over naar de bank waar uw tegenrekening loopt. Geeft u uw overboeking op werkdagen na 13.00 uur door? Dan maken wij het geld de volgende werkdag over.

Heeft u meerdere rekeningen bij Nationale-Nederlanden Bank? Dan kunt u geen geld rechtstreeks overboeken tussen uw rekeningen bij Nationale-Nederlanden Bank.


Automatisch beleggen

Automatisch beleggen is alleen mogelijk via automatische incasso. Deze incasso voeren wij uit op de 24e van de maand. Heeft u meerdere automatische incasso’s? Dan voegen wij die vanaf oktober 2019 samen en zorgen ervoor dat het totaal bedrag procentueel over de door u gekozen fondsen wordt verdeeld. Incasso vindt plaats van uw tegenrekening.

Heeft u nu een incasso tussen de 25e en laatste dag van de maand? Dan incasseren wij eenmalig op 24 september. Vanaf oktober vindt de incasso op de 24e van de maand plaats.

Incasso’s per kwartaal, halfjaar of jaar zijn niet meer mogelijk.


Beleggingsrendement

In mijn.nn ziet u het rendement vanaf het moment dat uw rekening is omgezet naar Zelf Beleggen tot nu toe. Daarnaast ziet u het rendement over het lopende jaar. Het rendement geven wij weer in euro’s.


WoonPlusHypotheek Rekening en Beleggingsdepot

Heeft u een automatische incasso afgegeven zodat een deel van uw rente (WoonPlusHypotheek Rekening) of uw verzekeringspremie (Beleggingsdepot) van uw beleggingsrekening geïncasseerd wordt? Deze incasso wijzigen wij in een overboeking. Wij maken voortaan de rente of verzekeringspremie voor u over naar de geldgever of verzekeringsmaatschappij.

Veelgestelde vragen
EffectPlusHypotheek Rekening
WoonPlusHypotheek Rekening
Beleggingsdepot

uniqueid