Ga direct naar inhoud

We werken steeds meer aan duurzaamheid

Sinds 1 januari 2020 hebben Eternit en Etex Building Performance, twee Nederlandse divisies van de Belgische Etex Group, een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling draagt niet alleen bij aan het financiële welzijn van hun medewerkers, maar past ook goed bij de duurzaamheidsvisie van de Etex Group.

John Beumer en Ben Over werken beiden als HR-manager bij Etex, een Belgisch industrieel conglomeraat dat gespecialiseerd is in innovatieve bouwmaterialen. Etex is met 12.500 medewerkers actief in 42 landen. John is werkzaam bij de divisie Eternit in Goor. Al meer dan een eeuw produceert Eternit golfplaten van vezelcement voor de Europese landbouwsector om daken van agrarische gebouwen waterdicht te maken. Ben werkt bij Etex Building Performance in Delfzijl. Sinds 1973 worden daar gipsplaten geproduceerd voor zowel droge als natte ruimten.

Fruitmanden

‘Duurzaamheid is een onderwerp dat bij Eternit al heel wat jaren door de gangen rondwaart’, vertelt John. ‘Maar de ontwikkelingen op dit terrein kwamen eerlijk gezegd maar moeizaam van de grond. Daar is nu verandering in gekomen. We maken bijvoorbeeld steeds meer werk van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Met het oog op hun vitaliteit zijn we begonnen - hoe banaal dit ook klinkt - met het plaatsen van fruitmanden op onze afdelingen. Dat is een enorm succes geworden.’

Arbeidsduurverkorting

Ben noemt een ander voorbeeld. ‘In het kader van het duurzame inzetbaarheidsbeleid van Etex Building Performance hebben we in onze cao-regeling bovendien afspraken gemaakt over de invoering van een tijdelijke regeling arbeidsduurverkorting voor oudere werknemers. Daarbij kunnen medewerkers vijf jaar vóór hun pensioengerechtigde leeftijd hun arbeidsduur verkorten naar 80 procent. Daarvoor ontvangen ze 90 procent van hun loon.’

We zetten in op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Duurzaamheidsbeleid krijgt steeds meer gestalte

Duurzaamheid is een breed begrip, vindt John. ‘Je kunt daar veel onderwerpen onder scharen, van je personeelsbeleid tot aan je productieprocessen. Ik zie dat we bij de Etex Group op steeds meer fronten werken aan duurzaamheid en dat er een heldere visie ontstaat. Daarbij kijken we ook steeds scherper naar het duurzaamheidsbeleid van onze leveranciers.’

Iedereen op één lijn voor nieuwe pensioenregeling

‘Dat proces kun je een beetje vergelijken met een cao-onderhandeling. Hierbij zaten alle stakeholders aan tafel, waaronder de vakbonden en het management van Eternit en Etex Building Performance’, aldus Remco. ‘Het zorgvuldige proces heeft dan ook best wat tijd gekost, maar het resultaat was wel een breed gedragen pensioenoplossing. Om de verwachtingen te managen hadden Eternit en Etex Building Performance de wens uitgesproken dat hun medewerkers in het hele proces zouden worden betrokken. Dat hebben we met collectieve voorlichtingsbijeenkomsten gedaan. Daarin gaven we uitleg over de gemaakte afspraken en konden we vaststellen of de medewerkers daarmee wilden instemmen.’

Pensioencommunicatie

Ook in de communicatie in de richting van de medewerkers van Eternit en Etex Building Performance over de praktische impact van de nieuwe pensioenregeling speelde Remco een belangrijke rol. ‘Toen het formele proces was afgerond, de contracten waren getekend en men definitief had gekozen voor een regeling en een uitvoerder, heb ik samen met Ben en John veel aandacht besteed aan het betrekken van de medewerkers.’

Pensioenbijeenkomsten: hoge opkomst

‘We hebben diverse workshops georganiseerd rondom het pensioenportaal’, bevestigt John. ‘Die hadden we niet verplicht, maar wel dringend geadviseerd. En door maar vaak te herhalen wat eraan zat te komen, creëerden we in feite een buzz. Niet alleen daardoor werden mensen nieuwsgierig, maar ook omdat de gemiddelde leeftijd hier betrekkelijk hoog is. Veel mensen zitten dus relatief dichtbij hun pensioen. De opkomst was dan ook erg hoog.’

Laagdrempelig

‘In deze portaltrainingen werden onze medewerkers op een laagdrempelige en praktische manier aan de hand genomen’, aldus Ben. ‘Ze kregen onder meer uitleg over hun persoonlijke online pensioenomgeving Mijn NN Inkomen Later, en hulp bij het activeren van hun account. In Mijn NN Inkomen Later krijgen de medewerkers onder meer inzicht in hun pensioen en de daarbij behorende beleggingen.’

Pensioenbetrokkenheid neemt toe

‘Onze gezamenlijke inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen’, zegt John. ‘Een hoog percentage medewerkers heeft bijvoorbeeld een account aangemaakt. Daardoor zijn ze nu veel meer betrokken bij hun pensioenregeling. Ik ben dan ook zeer te spreken over de samenwerking met Montae & Partners en Nationale-Nederlanden. Kijk, in de oude pensioenregeling werd er voor onze medewerkers gezorgd. Daardoor was de regeling voor hen misschien een beetje een ver-van-hun-bed-show.

De nieuwe uitleg behoefde uitleg en vergde enige inspanning van onze medewerkers. Daarin hebben Montae & Partners en Nationale-Nederlanden een positieve rol gespeeld. Onze mensen werden bijvoorbeeld in voorkomende gevallen heel prettig geholpen bij de helpdesk van Nationale-Nederlanden.’

Nationale-Nederlanden belegt zo duurzaam en groen mogelijk. En wilt ook een goed rendement voor de pensioendeelnemers bieden.

Communicatie in dienstenpakket

Om het pensioen blijvend onder de aandacht van de medewerkers te brengen is afgesproken dat pensioencommunicatie een vast onderdeel wordt van het dienstenpakket van Montae & Partners aan de Etex Group. Remco: ‘We zijn doorlopend betrokken én proactief aanwezig op logische momenten om het pensioen en de keuzes die daarbij kunnen worden gemaakt nadrukkelijk voor het voetlicht te brengen.

Nieuwe medewerkers maken we bijvoorbeeld wegwijs in de pensioenregeling. En medewerkers die de leeftijd van 60 jaar bereiken nodigen we alvast uit voor een pensioengesprek. Vanzelfsprekend bieden we ook ondersteuning als medewerkers daadwerkelijk met pensioen gaan. Daar doen we het uiteindelijk voor.’

Financieel welzijn

De nieuwe pensioenregeling draagt bij aan het financieel welzijn van de medewerkers, vindt John. ‘In vergelijking met de vorige regeling hebben zij de regie over hun pensioenopbouw immers meer in eigen hand. Dankzij het partnership met Montae & Partners en Nationale-Nederlanden worden zij daarbij uitstekend begeleid.’

Bijdragen aan duurzaam ondernemerschap

‘Maar er is nog iets’, zegt John. ‘In feite dragen onze medewerkers bij aan duurzaam ondernemerschap, omdat hun pensioenpremies op een verantwoorde wijze worden belegd. Nationale-Nederlanden volgt namelijk een kritisch beleggingsbeleid. Ze willen zo duurzaam en groen mogelijk beleggen en tegelijk goed rendement voor de pensioendeelnemers bieden. Bovendien kijkt Nationale-Nederlanden naar de levensfase van onze medewerkers. De verzekeraar biedt hun de mogelijkheid en hulp om beleggingsrisico’s af te bouwen naarmate zij hun pensioenleeftijd naderen. Zo voorkom je een mogelijke dip in je pensioenkapitaal vlak voordat je met pensioen gaat. Dit past allemaal bij onze visie op duurzaamheid.’

Nationale-Nederlanden is pensioenuitvoerder van Eternit en Etex Building Performance

Nationale-Nederlanden is de pensioenuitvoerder van Eternit en Etex Building Performance. Sinds 1 januari 2020 hebben de Nederlandse divisies van de Etex Group voor hun medewerkers een beschikbare premieregeling, als opvolger van de middelloonregeling. Remco Reinders, pensioenadviseur bij Montae & Partners, was nauw betrokken bij deze overgang.