Ga direct naar inhoud

Duurzame oplossingen zijn de toekomst

Als een rode draad loopt duurzaamheid door alle activiteiten van ingenieurs- en adviesbureau TAUW. ‘Duurzaamheid is een veelomvattend begrip geworden en onlosmakelijk met ons werk en onze interne bedrijfsvoering verbonden.’ Lees hoe ze dat doen. En welke tips ze geven.

‘We geven vorm aan een vitale leefomgeving’, vertelt Rob Salman. Met deze zeven woorden vat de directeur stafdiensten en HR-manager de activiteiten van ingenieurs- en adviesbureau TAUW samen. ‘Dat doen we in een heel breed werkveld: van bodemgebruik tot duurzame stedelijke ontwikkeling en van ecologie & biodiversiteit tot een toekomstbestendige infrastructuur. Duurzaamheid is daarbij het sleutelwoord. En dat is het eigenlijk al heel lang. Toen ik hier zo’n 20 jaar geleden kwam werken stond duurzaamheid al in onze missie. Bijdragen aan duurzame oplossingen zit in ons DNA.’

Historie

TAUW’s geschiedenis begon in 1928. Rob: ‘We zijn opgericht als Technisch Adviesbureau van de Unie van Waterschapsbonden, afgekort TAUW. Duurzaam wonen in een delta was toen al een belangrijk vraagstuk. In de loop der jaren kreeg TAUW vleugels en hebben we ons ontwikkeld tot een onafhankelijk adviesbureau.'

'In de jaren 70 en 80 kwam het milieubewustzijn sterk op, onder meer door een aantal geruchtmakende gifschandalen. We werden ons steeds bewuster van een schone leefomgeving, waar je kinderen veilig kunnen opgroeien en waar je kunt recreëren. Inmiddels is duurzaamheid een veelomvattend begrip geworden en onlosmakelijk met ons werk verbonden. Het gaat daarbij niet alleen om het beperken van de CO2-uitstoot, maar bijvoorbeeld ook om een schone leefomgeving of een klimaatbestendig Nederland.’

Duurzaamheid in de interne bedrijfsvoering

TAUW levert dus een bijdrage aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van zijn klanten. ‘Als adviesbureau hebben we daar de grootste impact’, aldus Robbin Heijerman, adviseur duurzaamheid en kwaliteit bij TAUW. ‘Maar duurzaamheid speelt ook een prominente rol in onze interne bedrijfsvoering. En niet alleen omdat we zelf het goede voorbeeld moeten en willen geven. Duurzaamheid zit ook in de genen van onze medewerkers. Zij komen hier binnen met de overtuiging dat we duurzaam zijn, niet alleen in onze projecten, maar ook in onze werkomgeving.’

Bijdragen aan duurzame oplossingen zit in ons DNA.

De vijf P's

‘Bij het interne duurzaamheidsbeleid vormen de vijf P’s van duurzame ontwikkeling (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership) onze leidraad’, vervolgt Robbin. ‘We letten bijvoorbeeld scherp op de manier waarop we straks de wereld achterlaten, op de wijze waarop we met onze mensen omgaan en op partijen met wie we wel of juist niet willen samenwerken.’

Volledig elektrisch wagenpark

TAUW heeft als ambitie om haar CO2-uitstoot als gevolg van zakelijk reizen in 2030 tot nul te reduceren. ‘We stimuleren zo veel mogelijk gebruik van het OV en reduceren en compenseren onze vliegreizen’, aldus Robbin. ‘Bovendien zijn we ons wagenpark versneld aan het elektrificeren, met als doel een volledig elektrisch wagenpark in 2023.’

Interne discussie

‘Bij ons intern is er zelfs discussie ontstaan over de vraag of leaseauto’s überhaupt nog wel gewenst zijn’, vult Rob aan. ‘Onze millennials zijn zeer kritisch en door de coronacrisis heeft deze discussie een boost gekregen. Veel medewerkers werken nu deels thuis. Als we dan toch moeten reizen, zo vraagt deze groep zich af, waarom zouden we dat dan per se met een auto moeten doen, terwijl het OV of deelauto’s prima alternatieven bieden?’

Groene energie van Nederlandse bodem

Bij de inkoop volgt TAUW volgens Robbin ook een duurzaam beleid. ‘We toetsen regelmatig of onze leveranciers voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. We kopen bijvoorbeeld uitsluitend groene energie van Nederlandse bodem in. Ook nemen we bepaalde beeldschermen af, omdat er in het verpakkingsmateriaal geen plastic wordt gebruikt.’

Biodiversiteit, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

‘Verder kijken we kritisch naar onze partnerships’, vervolgt Robbin. ‘Zo zijn we partner van IVN Natuureducatie, omdat we beiden werken aan een duurzame leefomgeving. Om herstel en behoud van biodiversiteit verder te verankeren in alles wat we doen werken we ook samen met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Bovendien zijn we sponsor van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), waarmee we de nadruk leggen op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van mensen.’

Pensioencommissie

De TAUW-medewerkers willen precies weten wat er met hun pensioengeld gebeurt en hoe de pensioenverzekeraar met hun beleggingen omgaat. ‘Zij stellen dan ook kritische vragen aan onze pensioencommissie’, aldus Rob. ‘Die vragen hebben ertoe geleid dat wij samen met Nationale-Nederlanden informatiebijeenkomsten aanbieden. Daarin wordt verteld hoe onze pensioenregeling in elkaar zit en uitleg gegeven over het beleggingsbeleid.

Als pensioenuitvoerder hanteert Nationale-Nederlanden ESG-criteria (Environmental, Social & Governance). Dat het pensioengeld op een verantwoorde manier wordt belegd, is voor TAUW een belangrijke randvoorwaarde. Onze pensioencommissie is bovendien extra scherp op de vraag wat Nationale-Nederlanden met ons premiegeld doet, omdat TAUW een Defined Benefit-regeling heeft, en geen Defined Contribution-regeling. Daardoor kunnen onze medewerkers geen individuele beleggingskeuzes maken.’

Vitaal naar je pensioen

Het toegenomen pensioenbewustzijn zit ’m volgens Rob ook nog in iets anders. ‘We willen dat onze medewerkers vitaal hun pensioen halen. Dit wordt steeds actueler, omdat mensen langer moeten doorwerken. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers wordt dan ook hoger. Collega’s die de leeftijd van 55 jaar bereiken bieden wij een individueel gesprek met onze pensioenadviseur aan. Daarin krijgen ze bijvoorbeeld te horen welke mogelijkheden onze pensioenregeling biedt om minder te gaan werken en een deel van het pensioen eerder te laten ingaan.’

Senior professionals in beweging

Een ander initiatief van TAUW is het programma Senior professionals in beweging, dat aan iedereen boven de 50 jaar wordt aangeboden. Rob: ‘In dit traject onder leiding van een extern instituut kunnen onze medewerkers met hun leeftijdsgenoten nadenken over de vraag hoe ze de laatste fase van hun loopbaan kunnen vormgeven op een manier die bij hen én bij onze organisatie past. Het enthousiasme voor dit traject is groot, wat aangeeft dat vitaal de pensioengerechtigde leeftijd bereiken een onderwerp is waarover men serieus nadenkt.’

Blijf dichtbij jezelf…

Heeft TAUW ten slotte nog tips voor andere werkgevers die werk willen maken van hun duurzame bedrijfsvoering? ‘Ik denk dat je het grootste duurzame resultaat kunt behalen als je dichtbij je eigen DNA blijft’, aldus Robbin. ‘Vraag je dus af waar je als bedrijf voor staat en wat je belangrijk vindt, en zoek met de antwoorden op die vragen vervolgens naar manieren waarop je duurzame meerwaarde kunt creëren.’

…en betrek je eigen mensen

‘Betrek daar vooral je eigen mensen bij’, vult Rob aan. ‘Want co-creatie werkt gewoon heel goed. Mensen, en vooral de jongere generaties, zijn zich echt veel bewuster van hun eigen gedrag en de impact daarvan op het milieu dan een paar jaar geleden. Ze zijn kritisch - bijvoorbeeld over hun reisgedrag of over hun voedingsgedrag - en hebben daar goede en inspirerende ideeën over.’

Nationale-Nederlanden is pensioenuitvoerder van Tauw

‘Als werkgever willen we bijdragen aan het financiële welzijn van onze medewerkers’, zegt Rob. ‘We vinden het dan ook belangrijk dat er een goede pensioenregeling is. Naarmate onze medewerkers ouder worden ervaren ze de pensioenregeling als een steeds belangrijkere arbeidsvoorwaarde. Men gaat zich immers realiseren dat er nog een bestaan is na het werkende leven. Daarnaast merk ik dat onze medewerkers pensioenbewuster zijn dan tien jaar geleden. Dat komt doordat een toereikend pensioen niet meer zo vanzelfsprekend is als vroeger, maar ook door de digitalisering, waardoor mensen gemakkelijker aan informatie over hun pensioen komen.’