Ga direct naar inhoud

Heeft mijn werknemer schulden?

Wist jij dat 1 op de 5 werknemers betalingsproblemen heeft? En dat het aantal werknemers met geldzorgen nog groter is? Of dat het werkgevers gemiddeld 7 dagen ziekteverzuim kost? De meeste werkgevers weten niet op tijd wat er speelt. Werknemers vragen dan bijvoorbeeld om een voorschot op het loon of het gaat al om loonbeslag.

Als werkgever kun je denken dat dit vooral een probleem is van de werknemer zelf. Maar schulden hebben grote gevolgen. Naast financiële problemen geeft het ook veel stress. Dit zorgt voor grote onzekerheid en kan zelfs psychische problemen geven. Ook als werkgever kun je hier flinke geldzorgen van krijgen.

De geldzorgen voor jou als werkgever

Werkgevers die met loonbeslag te maken krijgen, besteden gemiddeld drie uur aan de afhandeling hiervan. Andere gevolgen zijn slecht functioneren en verminderde productiviteit van de werknemer. Daarnaast gaat het gemiddeld om 7 dagen ziekteverzuim door geldzorgen. Deze gevolgen samen kosten de werkgever (NIBUD, 2017) zo’n € 13.000 per werknemer. Als werkgever doe je er daarom goed aan om preventief bezig te zijn en niet te wachten op loonbeslag. Maar hoe doe je dit? Eerst starten we met hoe werknemers in deze situatie kunnen komen. Daarna delen we tips om te laten zien wat je als werkgever kunt doen.

Hoe ontstaan schulden?

Er zijn veel mogelijke oorzaken voor schulden bij werknemers. Zo kunnen schulden ontstaan na een lange periode van arbeidsongeschiktheid en daarmee veel minder inkomen. Ook andere “life events” zoals echtscheiding of overlijden van de partner kunnen oorzaken zijn voor het ontstaan van schulden. En ook de corona periode zorgt voor geldzorgen.

Het voorbeeld van Saskia:

Voor zakelijk dienstverlener X gaat het goed en er is volop werk. Corona zorgde zelfs voor extra werk. De betrokkenheid van werknemers is al jaren hoog en werknemers werken er graag. Zo ook Saskia, een 28-jarige officemanager met een baan voor 28 uur per week. Saskia is vorig jaar getrouwd. Saskia kent haar partner van hun gezamenlijke studie. Beide hadden daarna een flinke studieschuld, maar dit was nooit een probleem door hun beide vaste banen. Helaas is haar partner ontslagen en is door corona de opstart van zijn bedrijf niet gelukt. De steunmaatregelen van de overheid boden geen uitkomst.

Gevolg is dat het gezinsinkomen drastisch is gedaald en dat betalingsachterstanden zijn ontstaan. Saskia heeft eerder al enkele malen aangegeven meer uren te willen werken. Helaas was daar toen geen ruimte voor op haar werk. Dit zorgde voor irritatie, maar Saskia had er begrip voor. Wel valt het de leidinggevende op dat Saskia het afgelopen halfjaar drie keer een korte ziekmelding heeft gehad. Eerder was zij nooit ziek. De leidinggevende vraagt zich af of hoe het nu met Saskia gaat. Het valt het hem op dat ze meer dan vroeger onder werktijd privé belt. Ook was ze afwezig was bij enkele uitjes van het team.

Laat er geen misverstand over bestaan: Het is en blijft aan de werknemer zelf om in actie te komen. Maar als werkgever kun je hulp bieden. Hoe doe je dit zonder inbreuk te maken op de privacy van de werknemer? En hoe zorg je als werkgever dat dit onderwerp uit de taboesfeer komt? Het is namelijk voorstelbaar dat financiële zorgen bij veel werknemers zorgt voor een schaamtegevoel.

Als goede werkgever wil je er vooral zijn voor je werknemers. Ook op minder goede momenten.

Bij loonbeslag ben je te laat

Als werkgever heb je misschien al eens te maken gehad met loonbeslag. Een derde legt dan beslag op een deel van het loon van een werknemer. Als werkgever ben je verplicht een deel van het loon aan de schuldeiser te betalen. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je de hele schuld van de werknemer moet betalen. De werknemer heeft wel recht op een beslagvrije voet. Dit is een bedrag voor de basiskosten van levensonderhoud. Als werkgever moet je alles daarboven afdragen.

Uiteraard is dit een heftige gebeurtenis in het leven van een werknemer. Als werkgever kan je veel erger voorkomen door te verwijzen naar hulpverleners. En je kunt werknemers die met geldzorgen zitten niet vroeg genoeg in beeld hebben. Dit om zo erger te voorkomen.

Tips voor werkgevers

Je start door vast te leggen waar werknemers met schulden terecht kunnen in de organisatie. Het helpt werknemers als zij duidelijk weten waar ze terecht kunnen. Als je zorgt voor heldere communicatie, ontstaat er een werkomgeving waarin je werknemer om hulp durft te vragen. Je draagt bij aan een veilige en vertrouwde omgeving. Voor de werknemer is het zo makkelijker om hulp te vragen.

Een werknemer kan voor schuldhulpverlening terecht in de gemeente waar deze woont. Voor werkgevers is dat lastig te regelen, omdat werkgevers natuurlijk te maken hebben met diverse gemeentes waar werknemers wonen. Maar als werkgever kan je veel meer betekenen. Zo kun je werknemers verwijzen naar Geldfit. Geldfit helpt je om financieel fit te worden of te blijven, en biedt hulp bij geldzorgen.

Ook kun je voor een goede informatievoorziening zorgen, bijvoorbeeld door het organiseren van een workshop. Zo hebben we dit voorjaar als NN bij diverse werkgevers workshops georganiseerd voor leidinggevenden en HR professionals. Een werknemer is ook geholpen met een budgetcoach of financieel adviseur voor inzicht in de eigen situatie. En sommige werkgevers kennen een eigen sociaal fonds voor werknemers met schulden.

Door breed hulp aan te bieden als werkgever kan je werknemer zelf de eerste stap zetten. De situatie rond corona en het vele thuiswerken maakt dit nog belangrijker. Eerder al waren er diverse beroepen waarbij de werkgever minder zicht had op de werknemers. Denk aan mensen zonder vaste werkplek, zoals een chauffeur of bouwvakker. Met corona is het zicht op vele andere werknemers ook minder geworden door het werken op afstand. Het belang van heldere communicatie en duidelijkheid waar iemand terecht kan voor hulp is daarmee nog groter.

Wil je meer informatie?

Bij Nationale-Nederlanden Inkomen Collectief helpen we werkgevers bij het vitaal en veerkrachtig houden van werknemers. Dat gaat verder dan verzuimbegeleiding en re-integratie. Wij zijn er juist ook in de periode vóór uitval. Zo kijken we samen met de werkgever hoe we werknemers duurzaam in kunnen zetten. Bij vitaliteit wordt vooral aan fysieke gezondheid gedacht, maar het gaat veel verder. Zo besteden we ook aandacht aan financiële fitheid en schuldproblematiek onder werknemers.

Bekijk de inkomensverzekeringen van Nationale-Nederlanden of vraag je adviseur naar onze oplossingen.

Nationale-Nederlanden steunt het initiatief Geldfit

Steeds meer ondernemers hebben het moeilijk in deze tijd van corona. Geldfit Zakelijk helpt je om jouw onderneming financieel fit te laten worden of te blijven. Je krijgt direct een persoonlijk advies en ziet waar je terecht kunt voor hulp. Je hoeft het niet alleen te doen. Geldfit Zakelijk staat voor je klaar.

Doe de korte test van Geldfit Zakelijk . Binnen 2 minuten weet jij hoe jouw onderneming er financieel voor staat.


Ondernemen doe je samen