Ga direct naar inhoud

Heeft mijn werknemer schulden?

Eén op de vijf werknemers heeft betalingsproblemen. Het aantal werknemers met geldzorgen is nog groter. Dit kost werkgevers gemiddeld zeven dagen ziekteverzuim. De meeste werkgevers weten pas dat dit speelt als werknemers bijvoorbeeld vragen om een voorschot op het loon of bij loonbeslag.

Als werkgever kun je denken dat dit vooral een probleem is van de werknemer zelf. Maar schulden hebben grote gevolgen. Naast financiële problemen geeft het ook veel stress. Dit zorgt voor grote onzekerheid en kan zelfs psychische problemen geven. Ook als werkgever kun je hier flinke geldzorgen van krijgen.

De geldzorgen voor jou als werkgever

Werkgevers die met loonbeslag te maken krijgen, besteden gemiddeld drie uur aan de afhandeling hiervan. Andere gevolgen zijn slecht functioneren en verminderde productiviteit van de werknemer. Daarnaast gaat het gemiddeld om 7 dagen ziekteverzuim door geldzorgen. Deze gevolgen samen kosten de werkgever (NIBUD, 2017) zo’n € 13.000 per werknemer. Als werkgever doe je er daarom goed aan om preventief bezig te zijn en niet te wachten op loonbeslag. Maar hoe doe je dit? Eerst starten we met hoe werknemers in deze situatie kunnen komen. Daarna delen we tips om te laten zien wat je als werkgever kunt doen.

Hoe ontstaan schulden?

Er zijn veel mogelijke oorzaken voor schulden bij werknemers. Zo kunnen schulden ontstaan na een lange periode van arbeidsongeschiktheid en daarmee veel minder inkomen. Ook andere “life events” zoals echtscheiding of overlijden van de partner kunnen oorzaken zijn voor het ontstaan van schulden. Laat er geen misverstand over bestaan: het is en blijft aan de werknemer zelf om in actie te komen. Maar als werkgever kun je hulp bieden. Hoe doe je dit zonder inbreuk te maken op de privacy van de werknemer? En hoe zorg je als werkgever dat dit onderwerp uit de taboesfeer komt? Het is namelijk voorstelbaar dat financiële zorgen bij veel werknemers zorgt voor een schaamtegevoel.

Het voorbeeld van Saskia:

Voor zakelijk dienstverlener X gaat het goed en er is volop werk. Corona zorgde zelfs voor extra werk. De betrokkenheid van werknemers is al jaren hoog en werknemers werken er graag. Zo ook Saskia, een 28-jarige officemanager met een baan voor 28 uur per week. Saskia is vorig jaar getrouwd. Haar partner kent ze van hun gezamenlijke studie. Beide hadden ze een flinke studieschuld, maar dat was nooit een probleem vanwege hun vaste banen. Door het ontslag van haar partner en het niet lukken van de opstart van zijn bedrijf, is het gezinsinkomen enorm gedaald en zijn betalingsachterstanden ontstaan. Saskia wilde meer uren werken, maar daar was op dat moment geen ruimte voor. Het zorgde voor irritatie, maar ze had er alle begrip voor. Het valt haar leidinggevende wel op dat Saskia het afgelopen halfjaar drie keer een korte ziekmelding heeft gehad - eerder was ze nooit ziek. De leidinggevende vraagt zich af of hoe het nu met Saskia gaat. Het valt het hem op dat ze meer dan vroeger onder werktijd privé belt. Ook was ze afwezig was bij enkele uitjes van het team.

Bij loonbeslag ben je te laat

Als werkgever heb je misschien al eens te maken gehad met loonbeslag. Een derde legt dan beslag op een deel van het loon van een werknemer. Als werkgever ben je verplicht een deel van het loon aan de schuldeiser te betalen. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je de hele schuld van de werknemer moet betalen. De werknemer heeft wel recht op een beslagvrije voet. Dit is een bedrag voor de basiskosten van levensonderhoud. Als werkgever moet je alles daarboven afdragen.

Uiteraard is dit een heftige gebeurtenis in het leven van een werknemer. Als werkgever kan je veel erger voorkomen door te verwijzen naar hulpverleners. En je kunt werknemers die met geldzorgen zitten niet vroeg genoeg in beeld hebben. Dit om zo erger te voorkomen.

Als goede werkgever wil je er vooral zijn voor je werknemers. Ook op minder goede momenten.

Tips voor werkgevers

Je start door vast te leggen waar werknemers met schulden terecht kunnen in de organisatie. Het helpt werknemers als zij duidelijk weten waar ze terecht kunnen. Als je zorgt voor heldere communicatie, ontstaat er een werkomgeving waarin je werknemer om hulp durft te vragen. Je draagt bij aan een veilige en vertrouwde omgeving. Voor de werknemer is het zo makkelijker om hulp te vragen.

Een werknemer kan voor schuldhulpverlening terecht in de gemeente waar deze woont. Voor werkgevers is dat lastig te regelen, omdat werkgevers natuurlijk te maken hebben met diverse gemeentes waar werknemers wonen. Maar als werkgever kan je veel meer betekenen. Zo kun je werknemers verwijzen naar Geldfit. Geldfit helpt je om financieel fit te worden of te blijven, en biedt hulp bij geldzorgen.

Ook kun je voor een goede informatievoorziening zorgen, bijvoorbeeld door het organiseren van een workshop. Zo hebben we dit voorjaar als NN bij diverse werkgevers workshops georganiseerd voor leidinggevenden en HR professionals. Een werknemer is ook geholpen met een budgetcoach of financieel adviseur voor inzicht in de eigen situatie. En sommige werkgevers kennen een eigen sociaal fonds voor werknemers met schulden.

Door breed hulp aan te bieden als werkgever kan je werknemer zelf de eerste stap zetten. Het hybride werken maakt dit nog belangrijker en ook in beroepen zonder vaste werkplek (chauffeurs, bouwvakkers) blijft dit van belang. In deze situaties is het zicht op de werknemers minder groot en het belang van heldere communicatie en duidelijkheid waar iemand terecht kan voor hulp is daarmee nog groter.

Wil je meer informatie?

Bij Nationale-Nederlanden Inkomen Collectief helpen we werkgevers bij het vitaal en veerkrachtig houden van werknemers. Dat gaat verder dan verzuimbegeleiding en re-integratie. Wij zijn er juist ook in de periode vóór uitval. Zo kijken we samen met de werkgever hoe we werknemers duurzaam in kunnen zetten. Bij vitaliteit wordt vooral aan fysieke gezondheid gedacht, maar het gaat veel verder. Zo besteden we ook aandacht aan financiële fitheid en schuldproblematiek onder werknemers.

Bekijk de inkomensverzekeringen van Nationale-Nederlanden of vraag je adviseur naar onze oplossingen.

Nationale-Nederlanden steunt het initiatief Geldfit

Steeds meer ondernemers hebben het moeilijk in deze tijd van corona. Geldfit Zakelijk helpt je om jouw onderneming financieel fit te laten worden of te blijven. Je krijgt direct een persoonlijk advies en ziet waar je terecht kunt voor hulp. Je hoeft het niet alleen te doen. Geldfit Zakelijk staat voor je klaar.

Doe de korte test van Geldfit Zakelijk . Binnen 2 minuten weet jij hoe jouw onderneming er financieel voor staat.