Zo betrek je medewerkers bij duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit levert bedrijven allerlei mogelijke voordelen op, zoals een betere bereikbaarheid, minder ziekteverzuim, meer productiviteit, goed werkgeverschap en een kleinere CO2-voetafdruk. Hoe betrek je medewerkers bij zo’n missie?

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelde een Factsheet Werkgeversaanpak op. Die beschrijft hoe werkgevers, hun medewerkers en andere deelnemers samen tot duurzamere mobiliteit kunnen komen. Een belangrijk aspect daarbij is het verleiden van medewerkers tot duurzamer reisgedrag.

Wat is duurzame mobiliteit?

Duurzame mobiliteit zorgt ervoor dat medewerkers op een duurzamere manier naar het werk reizen. Bedrijven die de CO2-uitstoot willen verminderen en duurzaam reizen willen stimuleren hebben daarvoor een aantal mogelijkheden. De Kamer van Koophandel doet een aantal suggesties:

  • Thuiswerken

Wie thuis werkt hoeft niet te reizen. Dat is de meest duurzame manier van ‘reizen’, omdat er geen CO2 of andere schadelijke stoffen vrijkomen.

  • Fiets van de zaak

Op de fiets is er geen sprake van een verbrandingsmotor en eventueel zelfs niet van een elektromotor. Dat is per kilometer veel duurzamer dan de auto of zelfs het openbaar vervoer.

  • Abonnement op het OV

Het OV helpt aanzienlijk te besparen op milieu-uitstoot. Bedrijven kunnen de Werkkostenregeling gebruiken om de kosten te drukken.

  • Auto’s met minder of geen CO2-uitstoot

Een manier om duurzame mobiliteit te stimuleren is de inzet van auto’s met minder of geen CO2-uitstoot. Vooral elektrische bestelbussen krijgen steeds meer aandacht.

  • Strikter parkeerbeleid

Door alleen medewerkers die meer dan 15 kilometer moeten reizen een parkeerplaats aan te bieden draagt het parkeerbeleid bij aan meer duurzame mobiliteit.

Meer lezen over goed wagenparkbeheer

Goed wagenparkbeheer draagt bij aan veilig en duurzaam rijden en aan een schadevrij wagenpark. In dit artikel praten we je bij over ontwikkelingen binnen het wagenparkbeheer en hoe je dit goed en efficiënt toepast.

Hoe motiveer je medewerkers voor jouw missie?

Je kunt prachtige plannen maken voor meer duurzame mobiliteit. Maar, hoe krijg je medewerkers daarin mee?

  • Betrek medewerkers bij de missie

Stel niet zomaar een duurzame missie op, maar betrek medewerkers. Vraag hen naar hun ideeën en naar wat ze belangrijk vinden. Als je het samen doet worden zij ambassadeurs van wat je met elkaar afspreekt. Dat creëert draagvlak.

  • Herhaal de missie overal waar je kunt

Formuleer KPI’s die aansluiten op de missie en laat het terugkomen in concrete plannen en doelen. Verwerk de missie voor meer duurzame mobiliteit bijvoorbeeld in vacatures of in rolbeschrijvingen voor medewerkers

  • Breng de missie tot leven met acties en initiatieven

Organiseer acties en initiatieven, zoals een week waarin jullie de auto laten staan of uitjes waar je op de fiets naartoe kunt. Of organiseer een evenement waarbij medewerkers met elkaar in gesprek gaan over duurzame mobiliteit.

Nationale-Nederlanden helpt bij duurzame mobiliteit

Wil je graag aan de slag met duurzame mobiliteit? En denk je aan elektrische personen- of bestelauto’s? Bereken eenvoudig jouw kostenplaatje.