Ga direct naar inhoud

English version

Veelgestelde vragen Mijn NN Zakelijk

Algemeen

Is Mijn NN Zakelijk in het Engels beschikbaar?
Ja, Mijn NN Zakelijk is ook in het Engels beschikbaar. Klik na het inloggen in Mijn NN Zakelijk rechts bovenaan de pagina op ‘EN’ om je taalinstelling aan te passen. Bij een volgend bezoek kom je automatisch weer in de Engelse beheeromgeving van Mijn NN Zakelijk.

Ik zie in Mijn NN Zakelijk alleen de actieve deelnemers. Waar vind ik de inactieve deelnemers en hun rechten?
In het Werknemersoverzicht zie je de inactieve deelnemers nog wel staan, maximaal één jaar. Van de inactieve werknemers zie je alleen naam, geslacht, BSN, geboortedatum en de datum uitdienst. Vanwege de privacywetgeving tonen wij de premie en aanspraken van deze deelnemers niet meer.

Kan ik in Mijn NN Zakelijk onderscheid maken tussen kijk- en muteerrechten?
Ja. De hoofdgebruiker kan een gebruiker ‘Volledig beheer’ rechten of ‘Alleen inzien’ rechten geven. Met ‘Volledig beheer’ rechten kan een gebruiker wijzigingen doorvoeren, met ‘Alleen inzien’ rechten niet.

Hoe kan ik voor mijn collega’s accounts  aanmaken in Mijn NN Zakelijk?
Dit kan de hoofdgebruiker van Mijn NN Zakelijk eenvoudig zelf regelen in het portaal, via het tabblad ‘Instellingen’ en de optie ‘Gebruiker toevoegen’. Bekijk hiervoor ook de eventkaart 'Toevoegen gebruiker.
Wat is de Basisregistratie Personen (BRP)?
Dit is de vroegere Gemeentelijke Basis Administratie. Nationale-Nederlanden mag de gegevens van (aspirant) deelnemers aan collectieve pensioenregelingen uit de Basisregistratie Personen (BRP) opvragen om aan haar verplichtingen voor het uitvoeren van de pensioentoezegging te kunnen voldoen.
Welke gegevens uit de Basisregistratie Personen gebruikt Nationale-Nederlanden?
Wij gebruiken alleen de gegevens die nodig zijn om de deelname aan de pensioenregeling te starten en te onderhouden. Denk hierbij aan de naam en adresgegevens voor het informeren van je werknemer over zijn of haar deelname. En aan de burgerlijke staat en de aanwezigheid van kinderen voor het verzekeren van nabestaandenpensioen.Werknemeroverzicht

Op de werknemerspagina zie ik maar een beperkte set aan gegevens. Waar zie ik de andere gegevens?
We tonen nog niet alle gegevens. De schermen van Mijn NN Zakelijk worden stapsgewijs uitgebreid. Uiteraard blijven we dit toetsen aan de privacywetgeving.

Waarom zie ik geen partner- en adresgegevens meer terug?
Voor de partner en adresgegevens maken we gebruik van een koppeling met de Basisregistratie Personen (BRP). De gegevens die we zo binnenkrijgen, mogen we niet delen met andere partijen. We hebben de gegevens wel goed in onze systemen staan.
Hoe kan ik de werknemer toewijzen aan een andere werknemercategorie?
Dat kun je direct regelen via de keuze ‘Werknemersgroep wijzigen’.
Hoe kan ik de werknemer aanmelden voor vrijwillig Anw-hiaat pensioen?
Je meldt eerst een partner aan. Als die wijziging verwerkt is krijg je binnen het portaal de mogelijkheid om het vrijwillig ANW te verzekeren. Wanneer je een werknemer af wil melden voor het ANW, dan is het belangrijk om een mail naar de relatiemanager te sturen zodat dit verder in behandeling genomen kan worden.


Mutaties

Hoe kan ik voor een nieuwe werknemer een verzoek tot waardeoverdracht indienen?
De werknemer kan dit verzoek zelf indienen via het deelnemersportaal ‘mijn.nn Inkomen Later’.
Heb ik inzicht in de mutatiestatus?
Ja, je kiest voor de link ‘Werknemers’. Dan zie je direct een overzicht van de mutaties op scherm. Op dat scherm kun je kiezen voor mutatieoverzicht en daarna voor mutatieoverzicht downloaden. Zo ontvang je direct het vertrouwde Excel bestand.
Hoe geef ik een parttimewijziging voor een enkele deelnemer door?
Selecteer de werknemer waar je de wijziging voor door wil voeren en kies voor  ‘Salaris/parttime percentage wijzigen’.
Waarom kan ik geen huwelijk en geregistreerd partnerschap doorgeven?
Deze wijzigingen in de burgerlijke staat ontvangen we rechtstreeks vanuit de Basisregistratie Personen (BRP). Je hoeft hier niets voor te doen. Meer informatie zie je in de handleiding en op de Eventkaart Burgerlijke staat en kinderen.
Waarom moet ik een samenwonende relatie nog wel doorgeven?
Bij een bepaald partnersysteem krijgen wij alleen de partners door die zo in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn opgenomen. Bij samenwonenden is het nog steeds belangrijk om te toetsen of ze aan de partnerdefinitie voldoen en deze partners dan via het portaal aan te melden.
Wat gebeurt er als een werknemer verhuist naar het buitenland?
Als een deelnemer in het buitenland woont, krijgen we geen informatie door via een gemeente over wijzigingen in burgerlijke status of adres. De werknemer kan eventuele latere verhuizingen en wijzigingen in de burgerlijke staat eenvoudig zelf doorgeven via het werknemersportaal.
Moet een arbeidsongeschikte werknemer ook uit dienst worden gemeld?

Pas wanneer een werknemer twee jaar ziek is, meld je deze arbeidsongeschiktheid aan ons. Vervolgens beoordelen wij of er recht is op premievrijstelling.

Ik krijg een foutmelding bij het inladen van de collectieve mutaties. Wat kan ik doen?

Check altijd of de kolomtitels nog hetzelfde zijn als in het Excelbestand dat je hebt gedownload. Door de kolomtitels hetzelfde te houden kan het administratiesysteem de gegevens herkennen.


Gebruikersbeheer

Waarom is het belangrijk om gebruikersbeheer goed in te richten?

In Mijn NN Zakelijk worden bedrijfs- en werknemergegevens getoond, afhankelijk van welke verzekering(en) je bij Nationale-Nederlanden hebt afgesloten. Daarnaast geeft een gebruiker soms ook zelf gegevens door via Mijn NN Zakelijk aan Nationale-Nederlanden. Deze gegevens kunnen privacygevoelig zijn. Daarom is het belangrijk dat een gebruiker van Mijn NN Zakelijk alleen gegevens kan inzien of doorgeven waartoe hij of zij bevoegd is.

Hoe kan ik als gebruikersbeheerder rechten toekennen aan een collega?

Log in op Mijn NN Zakelijk en ga naar het tabblad gebruikersbeheer. Daar klik je op “Nieuw account aanmaken” en vul je de gevraagde gegevens in.

Hoe kan ik als gebruikersbeheerder rechten toekennen aan een administratiekantoor of accountant?

Log in op Mijn NN Zakelijk en ga naar het tabblad gebruikersbeheer. Daar klik je op “Nieuw account aanmaken” en vul je de gevraagde gegevens in.

Welke soorten gebruikersrechten zijn er?

Een gebruikersbeheerder heeft altijd volledige toegang voor alle soorten verzekeringen. Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker kan de gebruikersbeheerder de mate van toegang kiezen:

  • Geen inzicht
  • Alleen inzien
  • Volledig beheer 

Ook kan er gekozen worden voor welke soort verzekering de nieuwe gebruiker toegang krijgt:

  • Toegang tot pensioenverzekeringen regel je via werknemersbeheer,
  • Voor schadeverzekering gaat dat via schadebeheer 
  • Bij inkomensverzekeringen loopt dat via verzuimbeheer.
Hoe werkt het gebruikersbeheer bij een bedrijf waarbij er meerdere B.V.’s onder een holding vallen?

Wanneer je toegang hebt tot de holding kun de informatie van de B.V.’s pas zien nadat de rechten gedelegeerd zijn aan Holding. Dit kan je regelen via je adviseur of jouw vaste NN-contactpersoon bij Nationale-Nederlanden voor de betreffende verzekering.

Ik kom er zelf niet uit. Hoe kan ik jullie bereiken?

Kom je er niet uit? Bij de afdeling Digital Support helpen we je graag met al jouw vragen rond het inloggen.
Je kunt ons bellen op 070 513 0757 op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. We helpen je graag.

Wil je meer weten over het inrichten van het gebruikersbeheer neem dan contact op met jouw vaste contactpersoon bij Nationale-Nederlanden.