Ga direct naar inhoud

Verzekerd loon en loonbegrippen? Dat zit zo.

Je hebt woorden die je regelmatig voorbij hoort en ziet komen, maar waarvan je soms niet precies weet wat ze betekenen. Wat weet jij bijvoorbeeld van loonbegrippen? Of van verzekerd loon? Om je zoektocht naar antwoorden makkelijker te maken leggen we in dit artikel veel voorkomende loonbegrippen uit.


Het bedrag dat je als werkgever maandelijks of jaarlijks betaalt voor een inkomensverzekering heet een premie. Dit bedrag is uitgedrukt in een percentage over het verzekerd loon waar de inkomensverzekering voor gesloten is. Wat het verzekerd loon is, kan verschillen per inkomensverzekering. We leggen je uit wat de verschillende loonbegrippen zijn en waarvoor we deze gebruiken.


Wat is verzekerd loon?

Het verzekerd loon is het brutoloon van een werknemer min de pensioenpremies en premies voor de werknemersverzekeringen. Onderdeel van het verzekerd loon zijn ook alle belastbare onderdelen van het loon. Belastbare onderdelen zijn bijvoorbeeld:
• Vakantiegeld
• Eindejaarsuitkering
• Dertiende maand
• Fiscale bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak
• Uitbetaald individueel keuzebudget

Hoe herken je het verzekerd loon?

Het loonbegrip kan onder verschillende namen op een loonstrook of verzamelloonstaat vermeld staan. Je kunt het verzekerd loon vinden onder de termen:
• SVW-loon
• SV-loon
• Loon voor loonheffing
• Heffingsloon
• Heffingsplichtig loon
• Loon LH
• Loonbelasting/premieheffing
• Loon voor inhoudingen
• Loonheffingen tabel (TB)
• Loon werknemersverzekeringen

Voor onze collectieve inkomensverzekeringen gebruiken we twee loonbegrippen, SV-loon en loon voor loonheffing. We leggen je graag uit wat het verschil is.


Wat is SV loon?

SV-loon is het premieplichtige loon voor de sociale verzekeringen. Dit is het gemaximeerd premieloon waarover de werkgever premie voor de werknemersverzekeringen betaalt. Onder andere de premie voor de (sociale) volksverzekeringen op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen. UWV stelt het maximum premieloon jaarlijks vast.


Wat is loon voor loonheffing?

Loon voor loonheffing is ook wel het fiscaal loon. Dit is het loon dat je aan de Belastingdienst opgeeft voor de berekening van de loonheffingen. Het loon voor loonheffing bestaat vaak uit: het brutoloon + vakantiegeld + eventuele eindejaarsuitkering of 13e maand + eventuele bijtelling auto van de zaak. Hier gaan vaak nog aftrekposten voor de heffingen van af, zoals de pensioenpremie.

Als je als werkgever één of meer inkomensverzekeringen voor je werknemers gesloten hebt, ben je waarschijnlijk wel bekend met begrippen als loonopgave en salarisopgave. Deze twee begrippen lijken veel op elkaar maar er zit een groot verschil tussen. We leggen het je hieronder uit.

Wat is loonopgave?

Voor sommige verzekeringen, zoals het Verzuimpakket Werkgever en de WGA Hiaat verzekering, vragen we werkgevers jaarlijks hun loonopgave door te geven. Hierbij geef je loon- en werknemersgegevens over het afgelopen jaar door aan je verzekeraar. Deze gegevens gebruiken we om de definitieve premie over het afgelopen jaar te berekenen. Ook passen we de voorlopige premie van het huidige jaar aan met deze gegevens als dat nodig is.

Wat is salarisopgave?

Een salarisopgave is iets anders dan een loonopgave. Waar je bij loonopgave loon- en werknemersgegevens van het afgelopen jaar doorgeeft, geef je bij een salarisopgave juist de gegevens van het huidige jaar door. Voor de WIA Excedent verzekering vragen we bijvoorbeeld jaarlijks de actuele jaarsalarissen op. Omdat er bij dit product geen naverrekening over het afgelopen jaar plaats vindt, vragen we deze gegevens op om de juiste verzekerde lonen voor het nieuwe jaar vast te stellen.


Verzekerd loon per product

De definitie van verzekerd loon kan per verzekeringsproduct verschillen. Hieronder leggen we uit wat het verzekerd loon is voor de verschillende modules en verzekeringen.

  • Bij de module Ziekteverzuim (mkb uitgebreid) en de module Ziekteverzuim Calamiteiten is het loon voor loonheffing het verzekerd loon. Per werknemer verzekeren we maximaal € 125.000,-.
  • Bij de module WGA Eigenrisicodragen en de WGA Hiaat verzekering is het verzekerd loon het premieplichtig SV-loon. Hiermee bedoelen we dus het gemaximeerd premieloon waarover de werkgever premie voor de werknemersverzekeringen betaalt.
  • Voor de WIA Excedent verzekering stellen we het verzekerd loon vast vanuit de afspraak die de werkgever maakt met de werknemers in de pensioenregeling.


Tips en oplossingen:

Bij Nationale-Nederlanden werken we samen met werkgevers en adviseurs aan een vitaal en veerkrachtig Nederland. Zo delen we graag inzichten over het verkorten en voorkomen van verzuim. Bekijk hier onze tips voor als je werknemer ziek is, of lees hoe HR-manager Siebe omgaat met ziekteverzuim . Ook informeren we je graag over onze oplossingen voor verzuim en arbeidsongeschiktheid. Meer lezen? Kijk dan hier.

Terug naar het kennisplatform