Ga direct naar inhoud

Duurzame initiatieven

English version

Keuzes die we vandaag maken, hebben invloed op hoe de wereld er morgen uitziet. Daarom vinden we het belangrijk dat we hierin onze verantwoordelijkheid nemen. Dat doen we door rekening te houden met mens, milieu en maatschappij bij al onze activiteiten. Zo willen we ook op lange termijn waarde toevoegen als bedrijf. Op deze pagina vind je informatie over onze duurzame initiatieven.

Klimaat aanpak NN

Klimaatverandering is een zeer urgent en wereldwijd probleem – dit gaat niet alleen over het klimaat, maar in feite ook over mensen; de leefomgeving, voedselvoorziening, gezondheid etc. van ons allemaal.

Lees hier meer

auto park

Coaching voor veiliger rijgedrag

We coachen ondernemers met een wagenparkverzekering om het rijgedrag te beïnvloeden. We stellen een verbeterplan op en hebben meerdere contactmomenten per jaar. Schadepreventie is een continu proces. We helpen je aan minder schade en een duurzaam rijdend wagenpark. Zo bespaar je op brandstof- en energiekosten. En je verlaagt de CO2-uitstoot van je wagenpark.

Wagenparkverzekering

Slecht weer op komst? Beperk de schade

Door klimaatverandering krijgen we langere droogte perioden in Nederland en vaker last van hevige regen. Regen en onweer kan voor wateroverlast en schade zorgen. Ook hiervoor kunnen een aantal eenvoudige maatregelen veel problemen voorkomen.

Op onze preventiepagina’s staan simpele tips om je woning of onderneming te beschermen tegen schade door heftige weersomstandigheden. Ook kan je hier tips vinden om bijvoorbeeld brand te voorkomen of schade aan zonnepanelen.

Dagelijks tweeten onze risicodeskundigen (@NNrisicodesk) preventietips, nieuwsberichten of voorbeelden van situaties waar zij in de praktijk tegenaan lopen. Je vindt ons via www.twitter.com/NNrisicodesk.

Slecht weer op komst

Schade voorkomen met deze preventietips

Perfect Day

Altijd beschermd tegen Cybercriminaliteit, Ransomware, Phishing en Datalekken. Perfect Day, onderdeel van Nationale-Nederlanden, is jouw betrouwbare partner in cyber security. De cyber experts van Perfect Day helpen dagelijks vele ondernemers om de basisveiligheid van hun bedrijf in orde te brengen.

Cyberveilig werken begint bij de basis: inzicht in de risico’s en kwetsbaarheden van je organisatie. Om die reden start Perfect Day altijd met de Cyber Scan. Hiervoor komt één van de cyber experts bij je langs. De bevindingen krijg je in een overzichtelijk rapport. Ze weet je waar je in je onderneming aan moet werken en waarom. We lossen de verbeterpunten graag voor je op, bij voorkeur met jouw eigen IT-leverancier. Dat werkt meestal snel en efficiënt.

Wil je meer weten over Perfect Day?

Naar Perfect Day

Klimaatplein

Nationale-Nederlanden is partner van het Klimaatplein, een platform voor CO2-neutraal ondernemen. Het informeert, inspireert en activeert bedrijven en instellingen om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Bijvoorbeeld door inzicht te krijgen in eigen fossiel energieverbruik. En door te laten zien hoe eenvoudig het is energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Diverse online tools bieden praktische handvatten en de nieuwsblog van Klimaatplein staat vol met concrete cases en inspirerende visies.
Het Klimaatplein is inmiddels 1,5 miljoen keer geraadpleegd door bedrijven en instellingen die energiebewuster willen ondernemen. 45.000 van deze bezoekers zijn doorverwezen naar partners die ze verder helpen met energiebesparing, CO2-reductie en duurzame opwekking. Via Twitter, Facebook en LinkedIn bereikt Klimaatplein meer dan 7.500 organisaties en de nieuwsbrief telt zo’n 1.100 abonnees.

Nationale-Nederlanden verzorgt als partner preventie tips op het platform om ondernemers te informeren over het veilig verduurzamen van de onderneming.

Lees meer over Klimaatplein

Pilot Klimaatroute

Het klimaat verandert. Veranderen jouw zakelijke klanten voldoende mee? Samen met onze partner Klimaatroute doen we op dit moment een pilot met onze partner Klimaatroute om zakelijke klanten te helpen zorgen voor wat ze echt belangrijk vinden, hun onderneming.

Energielabel C in 2023 verplicht
In 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal over energielabel C beschikken. Energielabel C houdt in dat een kantoor per jaar maximaal 225 kWh per m2 aan fossiele brandstoffen mag gebruiken. Veel kantoorpanden voldoen hier momenteel niet aan. Dit zijn vaak gebouwen die voor 2000 gebouwd zijn.

De Klimaatroute Quickscan
Maar waar begin je? Klimaatroute kan hierbij helpen. Al meer dan tien jaar begeleiden zij ondernemers naar een energiezuinigere en duurzamere werkomgeving. Zij bekijken de kantoorpanden, adviseren over de besparingsmogelijkheden in de vorm van een Quickscan en begeleiden ondernemers in de transitie naar een duurzamer kantoor. Dus ook met hulp bij het aanvragen van subsidies.

Meer weten over deze pilot? Neem contact op met Zdenka Pisacic.

Oprichting duurzaam herstelnetwerk

Nationale-Nederlanden heeft een eigen duurzaam herstelnetwerk ingericht en treedt hierdoor per direct toe tot het College van Deskundigen Property van de stichting Duurzaam. Het doel van het herstelnetwerk is om het herstel van schade de komende jaren te verduurzamen door onder meer – waar mogelijk – te gaan herstellen in plaats van vervangen. Ook vragen wij onze herstellers in het NN-herstelnetwerk om aantoonbaar duurzaam te herstellen. Dit kunnen zij doen door zich te laten certificeren door de stichting Duurzaam.

Meer informatie over het herstelnetwerk

Wat kost elektrisch rijden?

Wat is het verschil in aanschafwaarde? Hoe zit het met bijtelling, subsidies en belastingvoordelen? En wat betekenen de energiekosten en CO2-uitstoot voor mijn bedrijf? Op termijn verdient de investering in een elektrische bestelwagen of een elektrische personenauto zich bijna altijd terug. Bereken binnen twee minuten het totale kostenplaatje.

Bereken

Elektrische, waterstof en hybride voertuigen

We hebben niet-fossiele brandstoffen opgenomen in onze verzekeringen. Dit betekent dat we elektrische, waterstof en hybride voertuigen verzekeren, bijvoorbeeld een Hyundai Nexo FCEV (Waterstof), een Opel Ampera (volledig elektrisch) of een Mitsubishi Outlander MPVE (hybride). We bieden klanten onze reguliere algemene voorwaarden en stellen verder geen voorwaarden zoals we dat bij fossiele brandstof doen, zoals Euro95 en benzine. De acceptatievoorwaarden worden dit jaar verruimt zodat we ook Tesla’s verzekeren.

Pilot Toekomstige klimaatrisico’s voor Agrarische Ondernemers

In de komende jaren veranderen de bedrijfsrisico’s van Agrarische Ondernemers door Klimaatverandering. Stijging in temperatuur, lange droogte perioden en extreme neerslag zoals het KNMI deze voorspelt kunnen van grote invloed zijn op gewassen en dieren. Samen met Climate Farmers en onder leiding van Impact Nation onderzoeken we de mogelijkheid om inzicht te krijgen in deze toekomstige bedrijfsrisico’s. Om samen met de verzekeringsadviseur agrarische ondernemers te helpen bij de transformatie naar een duurzame toekomst.

Wil je meer weten over deze pilot, neem dan contact op met Nienke ten Hagen .

Partnerschap met The Green Village

Onze klanten en adviseurs hebben bewezen innovatieve productontwikkelingen nodig om stappen naar de toekomst te kunnen maken. Deze noodzaak tot innoveren heeft geleid tot een partnerschap van Nationale-Nederlanden (NN) en The Green Village (TU Delft), een proeftuin voor duurzame innovatie in de gebouwde omgeving. Onderzoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame woonwijk leidt tot haalbare en betaalbare verduurzamingsoplossingen voor onze klanten en stakeholders van The Green Village.

In het partnerschap deelt The Green Village de proeftuin, kennis, data en een innovatief netwerk. Het heeft er baat bij als systeeminnovaties, duurzame renovatie, nieuwe energiebronnen en de aanpassingen aan het verwachte klimaat uitgewerkt en getest worden in de proeftuin. Welke risico’s zijn verzekerbaar, hoe kunnen duurzame oplossingen gefinancierd worden en tot welke aanpassingen leidt dit in een gebouwde omgeving. Wij brengen onder meer kennis in gezond en duurzaam wonen en op verzekerbaarheid van duurzame innovaties. Doel is om gezamenlijke proposities te initiëren die haalbare en vooral betaalbare verduurzamingsoplossingen opleveren zodat alle Nederlanders stappen kunnen maken met verduurzaming.

Pilot verzekeren recyclingbedrijven

We hebben in Nederland ongeveer 2000 bedrijven die zijn ingeschreven als recyclelaar. Recyclingbedrijven lopen vaak een hoog risico met brandgevaar en bovendien is er vaak beperkt preventiebewustzijn. Deze twee punten zorgen tot nu toe voor veel en hoge schades in deze branche. Daarom staan bedrijven in deze branche te boek als 'onverzekerbaar'. Maar als we de stap willen zetten naar een duurzame samenleving, is recycling essentieel!

Met deze pilot kijken naar hoe deze sector wél verzekerd kan worden. Onze risico-deskundigen hebben naar de recyclingbranche in kaart gebracht hoe de markt eruit ziet, welke bedrijven wel en welke niet verzekerbaar zijn. Duurzame producten zijn doorgaans lastig verzekerbaar, zoals zonnepanelen en lithium-ion-batterijen. We kijken daarom aan de ene kant naar wat voor materialen er zijn zoals meubels, elektronica, batterijen of zand. Aan de andere kant naar wat voor recyclingactiviteiten er zijn; verwerken, inzamelen en opslaan.


Met data van slimme sensoren brand voorkomen

NN onderzoekt met de pilot Slimme sensoren of branden met elektrische oorzaak voorkomen kunnen worden door data van sensoren te gebruiken. Het zou een grote toegevoegde waarde zijn voor sectoren met een hoog risico op brand, zoals de horeca en agrarische sector. Een stalbrand voorkomen, betekent het voorkomen van heel wat leed bij ondernemers en dieren.

Data detecteren afwijkingen
De sensoren meten verschillende data, na het verwerken van de data komen afwijkingen naar boven. Afwijkingen bijv. in energieverbruik kunnen wijzen op een verhoogd brandrisico. Met deze inzichten kan een ondernemer een brand voorkomen en zijn energieverbruik verlagen.

Wil je meer weten over deze pilot, neem dan graag contact op met Karan Shah.

Schade door zonnepaneeldeeltjes

We verzekeren schade door zonnepaneeldeeltjes vanaf nu kosteloos mee op de milieuschadeverzekering. Zonnepaneeldeeltjes komen bij een brand soms kilometers ver weg terecht. Daardoor ontstaat mogelijk schade aan bijvoorbeeld vee of gewassen. Schade door zonnepaneeldeeltjes mag geen reden zijn om geen zonnepanelen te plaatsen. We supporten hiermee de overstap van fossiele naar duurzame energie.

Schade door zonnepaneeldeeltjes verzekeren

Overstromingsdekking voor niet-primaire waterkeringen

De Gebouwen-, inventaris- en goederenverzekeringen zijn sinds 1 oktober 2021 uitgebreid met de overstromingsdekking voor niet-primaire waterkeringen. Overstromingen zijn in veel gevallen het gevolg van klimaatverandering. Met overstroming bedoelen wij een overstroming van water uit rivieren, meren, kanalen of sloten door het onvoorzien bezwijken, beschadigen, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere niet-primaire waterkeringen. Het maakt daarbij niet uit of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van een gebeurtenis die verzekerd is.

Escalatieproces bij hoge ESG risico’s

Nationale-Nederlanden Schade volgt de risk governance van NN Group op basis van het concept 'three lines of defence', dat de besluitvormings-, uitvoerings- en toezichtsverantwoordelijkheden voor het risicomanagement van Nationale-Nederlanden Schade schetst. Het risicobeleidskader van Nationale-Nederlanden Schade zorgt ervoor dat alle risico's consistent worden beheerd en dat NN Group als geheel opereert binnen de gestelde risicobereidheid en bijbehorende risicolimieten en -toleranties.

De Nationale-Nederlanden Schade CRO stuurt een onafhankelijke risico-organisatie aan die de eerste lijn ondersteunt in hun besluitvorming, met voldoende tegenmacht om het nemen van buitensporige risico's te voorkomen. De Nationale-Nederlanden Schade CRO dient ervoor te zorgen dat zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen te allen tijde op de hoogte zijn van en inzicht hebben in de materiële risico's waaraan Nationale-Nederlanden Schade is blootgesteld. De teams binnen de afdeling Nationale-Nederlanden Schade CRO zijn multidisciplinair, gericht op het segment en werken binnen Nationale-Nederlanden Schade samen aan strategisch risico, operationeel risico, financieel risico, productrisico en bedrijfsrisico.

Het klimaat is opgenomen als een hoog risico in het jaarlijks terugkerende High Level Risk Assessment. Dit risico wordt per kwartaal gemonitord via het ECF rapport (wat ook onderdeel is van het jaarverslag). Eén van de maatregelen voor het belangrijke risico duurzaamheid, klimaatverandering, maatschappelijke betrokkenheid is om voor niet verzekerbare risico's (om risico technische redenen) op caseniveau een oplossing te bieden. Alleen als het gaat om oplossingen voor duurzaamheidsproblemen. Deze cases worden besproken in het Risk Committee Schade Intermediair.

Meer informatie over de Risk Governance van schadeverzekeringsrisico's is te vinden in het jaarverslag NN Schade 2022 (bladzijde 57 - 65 ).