Ga direct naar inhoud

Eigen risico basisverzekering

Het verplicht eigen risico is het bedrag dat u betaalt voordat u vergoeding krijgt uit de basisverzekering.

Verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico geldt voor iedereen van achttien jaar en ouder. De overheid bepaalt de hoogte van het verplicht eigen risico. In 2019 is dat opnieuw € 385,-.

Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Niet alle zorg valt onder het verplicht eigen risico. U betaalt geen eigen risico bij:

  • Bezoek aan de huisarts
  • Verloskundige zorg
  • Kraamzorg Hulpmiddelen in bruikleen
  • Na-controles van nier- of leverdonoren
  • Reiskosten gemaakt door een donor voor transplantatie
  • Ketenzorg (bij ketenzorg stemmen verschillende zorgverleners af hoe ze u het beste kunnen behandelen)
  • Verpleging en verzorging vanuit de wijkverpleging

Ook voor zorg die uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering vergoedt, geldt het eigen risico niet.

Pakketvergelijker

In de Pakketvergelijker vindt u een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. Zo kunt u de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken. Ook ziet u u precies voor welke zorg het eigen risico geldt.

Het verplicht eigen risico gespreid betalen

Wilt u wanneer u zorg gebruikt het eigen risico niet in één keer betalen? Bij Nationale-Nederlanden kunt u het verplicht eigen risico gespreid betalen. U betaalt van maart tot en met december € 38,50 bovenop uw premie.

Heeft u in 2018 het eigen risico gespreid betaald en het bedrag aan het einde van het jaar niet helemaal opgemaakt? Dan ontvangt u het bedrag dat u teveel heeft betaald in het eerste kwartaal van 2019 automatisch terug op uw rekening.

Aanmelden in 2019

Verwacht u in 2019 zorgkosten en wilt u het bedrag van het eigen risico liever niet in een keer betalen? Voor 2019 kunt u zich aanmelden tot en met 31 december 2018. Dat kan via Mijn NN Zorgverzekering.

Eigen risico betalen, hoe werkt dit?

Stel, u haalt medicijnen op bij uw apotheek. Voor deze medicijnen geldt het eigen risico en de eigen bijdrage. Dan betaalt u dus eerst een deel zelf, voordat u een vergoeding krijgt. Hoe u dit betaalt, hangt van de situatie af. We leggen het graag uit.

Uw zorgverlener stuurt de rekening naar Nationale-Nederlanden

Wij betalen uw zorgverlener en schieten het eigen risico en de eigen bijdrage voor. Vervolgens sturen we u een overzicht van de kosten die wij betaald hebben en welk bedrag u aan ons terug moet betalen. Dit doet u op dezelfde manier als waarop u de premie aan ons betaalt: via automatische incasso of een acceptgiro. U krijgt geen aparte rekening voor het eigen risico, als u dit gespreid betaalt.

U ontvangt de rekening van uw zorgverlener

U declareert uw rekening. Wij kijken of u het eigen risico of een eigen bijdrage moet betalen. Is dat het geval? Dan trekken we dit bedrag af van de vergoeding waar u recht op heeft. Het bedrag dat overblijft, maken we aan u over.

Eigen risico bij behandeling in het ziekenhuis?

U betaalt soms meerdere keren eigen risico als u in het ziekenhuis behandeld wordt. Dat komt omdat een behandeling in een ziekenhuis verdeeld is in een traject van 120 dagen (een DBC). Dat is zo geregeld door de overheid. De behandeling kan meerdere trajecten van 120 dagen duren. Na afloop van ieder traject declareert het Ziekenhuis de kosten van de DBC. Na een operatie mag de DBC nog maximaal 42 dagen doorlopen. Duurt de behandeling langer dan deze termijnen? Dan wordt er aansluitend een nieuwe (vervolg-)DBC geopend.

Het kan zijn dat u na betaling van uw eigen risico voor een DBC nog eigen risico voor datzelfde jaar overhoudt. Dit openstaande bedrag aan eigen risico kan in rekening worden gebracht voor een vervolg-DBC als die voor u geopend wordt. Misschien wordt een vervolg- DBC in een nieuw kalenderjaar geopend. In dat geval wordt het eigen risico voor het nieuwe jaar in rekening gebracht. De openingsdatum van een traject bepaalt namelijk over welk jaar er eigen risico in rekening wordt gebracht. Uw zorgverlener weet of en wanneer er een vervolg-DBC geopend wordt. Vraag hem/haar wanneer dit gebeurt.

Een lagere premie met een vrijwillig eigen risico

Verwacht u weinig of geen zorg uit de basisverzekering te gebruiken? Dan kunt u uw eigen risico verhogen. In ruil voor het hogere eigen risico krijgt u korting op de premie van uw basisverzekering. U kunt bij Nationale-Nederlanden kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,-, € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,-. Dat bedrag komt bovenop het verplicht eigen risico van € 385,-.

Bereken uw premie

Bent u al verzekerd bij Nationale-Nederlanden en wilt u een vrijwillig eigen risico aanvragen of wijzigen? Geef het uiterlijk 31 december aan ons door via Mijn NN Zorgverzekering.