Ga direct naar inhoud

Tandheelkunde: bijzondere gevallen

Er is sprake van mondzorg in een bijzonder geval als u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis heeft aan uw tanden, kaak en mond (het tand-kaak-mondstelsel).

Wat krijgt u vergoed in 2019?

U ontvangt een vergoeding voor mondzorg in bijzondere gevallen als uw gebit zonder deze zorg de normale functie niet kan houden of krijgen, die het zonder de aandoening wel zou hebben gehad.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

In de meeste andere gevallen heeft u voor mondzorg een aanvullende verzekering nodig. Zie voor meer informatie de vergoeding tandheelkunde vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener bij u in de buurt.

Wat u verder moet weten

U komt in aanmerking voor mondzorg in bijzondere gevallen als:

 • U een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel heeft.
 • U een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening heeft.
 • U een medische behandeling krijgt die zonder tandheelkundige zorg aantoonbaar onvoldoende resultaat heeft. Bijvoorbeeld in geval van hartaandoeningen, diabetes mellitus, multiple sclerose, longontsteking of oncologische therapieën.
 • U heeft vooraf geen verwijzing nodig van een arts.
 • U heeft vooraf toestemming nodig van Nationale-Nederlanden.
 • De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven.
 • De tandarts rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. Nationale-Nederlanden vergoedt deze kosten tot een maximaal bedrag.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) www.allesoverhetgebit.nl.

Wat moet u regelen?

Voor een vergoeding van mondzorg bijzondere gevallen moet u vooraf toestemming aanvragen bij Nationale-Nederlanden. Deze toestemming moet door u of uw zorgverlener schriftelijk bij Nationale-Nederlanden worden aangevraagd. Stuur bij de aanvraag de volgende gegevens mee:

 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van diegene die de behandeling moet ondergaan.
 • Nationale-Nederlanden relatienummer waaronder deze persoon is verzekerd bij Nationale-Nederlanden.
 • Gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de behandelend tandarts of kaakchirurg.
 • Het behandelplan van de behandelend tandarts of kaakchirurg.

U kunt deze aanvraag sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Nationale-Nederlanden beoordeelt of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding mondzorg in bijzondere gevallen. Krijgt u geen akkoordverklaring van Nationale-Nederlanden, dan krijgt u geen vergoeding voor mondzorg in bijzondere gevallen. Bent u aanvullend verzekerd voor mondzorg, dan kunt u de zorg mogelijk (gedeeltelijk) vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?