Ga direct naar inhoud

Gezondheidscursussen

Nationale-Nederlanden vergoedt de kosten van gezondheidscursussen die gericht zijn op het bevorderen van uw gezondheid of waarin u leert omgaan met uw ziekte. U bent dan zelf in staat om uw gezondheid op peil te houden of te verbeteren.

Onder een gezondheidscursus valt ook:

 • Een EHBO-cursus waarmee u een erkend certificaat/diploma haalt.
 • Een EHBO-herhalingscursus als daardoor uw certificaat/diploma geldig blijft.
 • Losse EHBO-modules, bijvoorbeeld reanimatietraining of verbandleer.
 • Contributie voor EHBO-herhalingscursussen.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

De basisverzekering vergoedt de kosten van gezondheidscursussen niet. Staat de module Fit op uw polisblad, dan krijgt u per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed. De vergoeding geldt voor de kosten van gezondheidscursussen en beweegprogramma's samen.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt voor een gezondheidscursus terecht bij:

 • Een thuiszorgorganisatie.
 • Een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).
 • Een landelijke of regionale patiëntenvereniging (voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen).
 • (Poliklinieken van) ziekenhuizen.
 • Een organisatie die door het Oranje Kruis is gecertificeerd als het om een EHBO-cursus gaat.
 • Een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over gezondheidscursussen. Een zorggroep bestaat uit multidisciplinaire bedrijven/stichtingen die in het kader van ketenzorg samenwerken.

U kunt een EHBO-cursus volgen bij elke zorgverlener. Volgt u de cursus via e-learning dan moet er ook sprake zijn van een praktijkdeel. Na de cursus moet u wel een diploma of certificaat krijgen, dat is uitgegeven door één van deze organisaties:

 • Het Oranje Kruis.
 • Nederlandse Rode Kruis (NRK).
 • Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO (KNV EHBO).
 • Nationale Bond voor EHBO.
 • Reanimatiepartners van de Hartstichting (de cursus moet wel voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)).
 • Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
 • Livis.
 • NIKTA.
 • Nedcert.

Een EHBO-cursus die u voor uw werk moet volgen, zoals een EHBO-cursus voor gastouders, wordt niet vergoed.

Wat u verder moet weten

 • U heeft geen toestemming (akkoordverklaring) nodig van Nationale-Nederlanden.
 • U stuurt ons na afloop van de gezondheidscursus een bewijs van deelname of een kopie van uw EHBO diploma of cetificaat.
 • Het kan zijn dat de instantie die de cursus geeft de rekening rechtstreeks naar Nationale-Nederlanden stuurt. U overhandigt ons een bewijs van deelname.

Niet vergoed worden:

 • Arbeids-en/of bezigheidstherapie.
 • Bedrijfshulpverleningscursussen (waaronder EHBO-cursussen voor kinderen ten behoeve van de registratie Gastouder in de zin van de Wet kinderopvang).

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?