Ga direct naar inhoud

Meerkeuzeplan (MKP)

Het Meerkeuzeplan is een beleggingsverzekering. Met een beleggingsverzekering bouw je een bedrag op met beleggen. Je betaalt jouw premie en we beleggen (een deel hiervan) in beleggingsfondsen. Je koopt hiermee participaties (eenheden) in de door jou gekozen beleggingsfondsen. Er zijn twee varianten van deze beleggingsverzekering: een kapitaalverzekering en een lijfrenteverzekering.

Is uw Meerkeuzeplan een kapitaalverzekering? Dan keren we op de einddatum in één keer een bedrag uit. Op de einddatum van de verzekering ontvang je de opgebouwde fondswaarde. De fondswaarde hangt af van de koers van de beleggingsfondsen en het aantal participaties. Een kapitaalverzekering kan verpand zijn. Dan is de verzekering verbonden aan een lening, bijvoorbeeld een hypotheek.

Is uw Meerkeuzeplan een lijfrenteverzekering? Dan gebruik je de opgebouwde waarde om een nieuwe verzekering af te sluiten. Je kunt ook een fiscale spaarrekening openen. Bij het vrijkomen van je lijfrenteverzekering heb je drie mogelijkheden: je koopt een periodieke lijfrente aan, je stelt je uitkering nog even uit of je laat het geld in één keer uitkeren. Laat je goed adviseren over de mogelijkheden.

Lees meer over het vrijkomen van jouw lijfrenteverzekering.

Kenmerken

Minimum inleg

De minimale maandpremie van het Meerkeuzeplan is € 50,- per maand (exclusief aanvullende verzekeringen).

De waarde van jouw verzekering op de einddatum

Op de einddatum van de verzekering ontvang je de opgebouwde fondswaarde. De fondswaarde hangt af van de koers van de beleggingsfondsen en het aantal participaties.

Verzekerd bedrag bij overlijden

Overlijdt de verzekerde vóór de einddatum van de verzekering? Dan keren we een afgesproken bedrag uit. Dit bedrag is een vast bedrag en/of een percentage van de opgebouwde waarde van de verzekering. Op jouw polisblad lees je welk bedrag en/of percentage je afgesproken hebt.

Premie en kosten

De premie is het bedrag dat je inlegt in jouw beleggingsverzekering. De premie gebruiken we voor:

 • het betalen van kosten
 • het verzekeren van risico’s
 • het kopen van participaties in beleggingsfondsen

Bij het Meerkeuzeplan trekken we eerst de kosten en risicopremies af van het bedrag dat je inlegt. Je betaalt kosten voor administratie en de aan- en verkoop van jouw participaties. Van het bedrag dat overblijft, kopen we participaties in beleggingsfondsen voor je.

Je krijgt ieder jaar omstreeks dezelfde datum een waardeoverzicht van jouw beleggingsverzekering. Dit is een jaaropgave van je beleggingsverzekering. In het overzicht staat wat de waarde is van je beleggingsverzekering. Hierin staan ook de premies en de kosten.

Wijzigen

Verzekering stopzetten (afkopen)

Je kunt jouw Meerkeuzeplan voor de einddatum beëindigen. Je hoeft geen kosten te betalen. Heb je een garantieregeling meeverzekerd? Dan vervalt het garantiekapitaal bij het stopzetten van jouw Meerkeuzeplan. Beëindiging van jouw verzekering kan fiscale gevolgen hebben. Wil je meer weten over (de gevolgen van) het beëindigen van je verzekering? Neem dan contact met ons op of raadpleeg jouw adviseur.

Let op: Is jouw verzekering verbonden aan een hypotheek? Dan heb je bij het stopzetten of wijzigen van je verzekering altijd toestemming nodig van jouw hypotheekverstrekker.

Lees meer over het beëindigen van beleggingsverzekeringen.

Verzekering omzetten (waarde overdragen)

Is jouw Meerkeuzeplan een lijfrenteverzekering? Dan kun je je verzekering beëindigen en de waarde storten in een bankspaarproduct, bijvoorbeeld Pensioensparen van Nationale-Nederlanden. We noemen dit waarde overdragen. Banksparen is niet altijd fiscaal aantrekkelijk. Een adviseur kan je hier meer over vertellen. Lees meer over het omzetten van jouw verzekering.

Is jouw Meerkeuzeplan een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)? Dan kun je je verzekering omzetten naar een bankspaarproduct (een geblokkeerde spaarrekening met belastingvoordeel).

Is jouw Meerkeuzeplan een kapitaalverzekering, maar geen KEW? Dan kun je je verzekering niet omzetten naar een bankspaarproduct. Je kunt de waarde wel storten op een 'gewone' spaarrekening zonder belastingvoordeel.

Premie wijzigen

Stoppen met premie betalen (premievrij maken)

Je kunt ervoor kiezen om geen premie meer te betalen voor jouw Meerkeuzeplan. Het voordeel is dat je maandlasten voor je beleggingsverzekering vervallen. En we brengen ook geen kosten meer in rekening. Het nadeel is dat het opgebouwde bedrag op de einddatum van de verzekering lager zal zijn. Heb je een garantieregeling? Het garantiekapitaal wordt lager of vervalt helemaal als je stopt met premie betalen. Lees meer over het premievrij maken van jouw beleggingsverzekering.

Meer of minder premie betalen

Je kunt de premie van jouw Meerkeuzeplan verlagen. Het voordeel is dat je maandlasten lager worden. Het nadeel is, dat het opgebouwde bedrag op de einddatum lager zal zijn. De minimale maandpremie is € 50,- per maand (exclusief aanvullende verzekeringen). Heb je een garantieregeling? Het garantiekapitaal wordt lager als je je premie verlaagt. Je kunt je premie niet verhogen.

Let op: Wijzig je je premie? Dan kan dit fiscale gevolgen hebben. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op of raadpleeg jouw adviseur.

Begunstiging wijzigen

Is jouw Meerkeuzeplan een kapitaalverzekering? Dan kun je de begunstigde(n) van uw verzekering meestal wijzigen. De begunstigde krijgt de uitkering van de beleggingsverzekering als de verzekerde voor de einddatum overlijdt.

Heb je een lijfrenteverzekering? Dan geldt een aantal voorwaarden als je de begunstiging wilt wijzigen.Lees meer over het wijzigen van de begunstiging.

Aanvullende dekkingen

Het was mogelijk een 'arbeidsongeschiktheidsdekking' en 'verzorging' mee te verzekeren. Bij een wijziging van de verzekering kun je dekkingen verwijderen. Toevoegen is niet meer mogelijk.

Verpanding

Je kunt ervoor kiezen om jouw beleggingsverzekering te verbinden aan een lening of hypotheek (verpanden). Dit geldt alleen voor kapitaalverzekeringen. Wil je je Meerkeuzeplan verpanden? Bespreek met jouw adviseur of dit fiscaal ook mogelijk is. En overleg met jouw geldverstrekker of hij je Meerkeuzeplan als onderpand accepteert.

Ander beleggingsfonds kiezen

Het is mogelijk om te veranderen van beleggingsfonds. Je kunt een keer per jaar gratis switchen. Onder de tab Fondsen leest u in welke fondsen u kunt beleggen. Wil je meer weten over (de gevolgen van) switchen? Bel ons dan op 0800-7014 of stuur ons een bericht via www.nn.nl/uwbericht.

Fondsen

Fondskeuze

Je kunt de beschikbare premie beleggen in de volgende beleggingsfondsen:

 • NN Equity Investment Fund N.V. - U
 • NN Euro Rente Fonds N.V. - U 
 • NN (L) US Factor Credit  
 • NN Wereldwijd Mix Fonds N.V.  
 • NN Europees Deelnemingen Fonds - U 
 • NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds N.V.  
 • NN Deposito Fonds
 • Triodos Sustainable Mixed Fund