Ga direct naar inhoud

Vergoeding

Wij berekenen de vergoeding uit de Tegemoetkomingsregeling aan de hand van voorbeeldkapitalen op basis van de maximale kosten en op basis van de werkelijke kosten. Is het voorbeeldkapitaal op basis van de maximale kosten hoger? Dan krijgt u mogelijk een vergoeding.

Hoe berekenen we de vergoeding?

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een vergoeding, vergelijken wij twee voorbeeldkapitalen met elkaar.

  • Het eerste voorbeeldkapitaal berekenen we op basis van de kosten die we maximaal in rekening mogen brengen, zoals is afgesproken in de Tegemoetkomingsregeling. Dit is de oranje lijn in de grafiek.
  • Het tweede voorbeeldkapitaal berekenen we op basis van de kosten die wij werkelijk in rekening brengen. Dit is de blauwe lijn in de grafiek.
  • We vergelijken deze twee voorbeeldkapitalen. Als het voorbeeldkapitaal op basis van de maximale kosten (de oranje lijn) hoger is dan het voorbeeldkapitaal op basis van de werkelijke kosten (de blauwe lijn), dan vormt het verschil de basis van uw vergoeding.

Bij de berekeningen over het verleden gebruiken wij de rendementen die de door u gekozen fondsen hebben behaald. Toekomstige rendementen zijn nog niet bekend. Daarom maken wij hiervan een inschatting. Bij de berekeningen voor de toekomst gebruiken wij een bruto rendement van 6%.

Voorbeeld: wel vergoeding

Het voorbeeldkapitaal op basis van de maximale kosten is in dit voorbeeld € 5.200,-.
Het voorbeeldkapitaal op basis van de werkelijke kosten is € 5.000,-.
Het verschil van € 200,- vormt de basis voor de vergoeding.

Voorbeeld: geen vergoeding


Het voorbeeldkapitaal op basis van de maximale kosten is in dit voorbeeld lager dan het voorbeeldkapitaal op basis van de werkelijke kosten. In dit voorbeeld is niet meer aan kosten betaald dan is afgesproken en wordt geen vergoeding toegekend.

Directe en periodieke vergoeding

Contant maken

Wij berekenen de vergoeding op de voorbeeldkapitaaldatum. Dat is een datum in de toekomst (vaak de einddatum van de verzekering). Geld dat u in de toekomst ontvangt, heeft vandaag minder waarde dan geld dat u direct ontvangt. Als u dit pas in de toekomst ontvangt, dan mist u immers rente. Daarom rekenen wij het bedrag op de einddatum terug naar vandaag. Dat noemen we ‘contant maken’.

Bij het contant maken gaan wij uit van 4% netto rekenrente. Het werkelijke netto rendementspercentage is in de meeste gevallen echter anders. Vanwege koersontwikkelingen kan dit hoger zijn, maar ook lager.

De directe vergoeding

Nadat wij uw vergoeding contant hebben gemaakt, berekenen wij welk deel van de vergoeding we direct toevoegen aan de waarde van uw verzekering (directe vergoeding) en welk deel we eventueel periodiek toevoegen (periodieke vergoeding). Hierbij kijken wij naar de verhouding tussen de betaalde premie en de toekomstige, nog te betalen premie.

De directe vergoeding gaat voor de rest van de looptijd mee in de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering.

Voorbeeld directe vergoeding
Van een beleggingsverzekering is de helft van de premie betaald. Dit betekent dat de helft van de vergoeding, na het contant maken, direct aan de verzekering wordt toegevoegd.

De periodieke vergoeding

De eventuele rest van de vergoeding voegen wij periodiek toe aan de waarde van uw verzekering. Afhankelijk van uw verzekering kan dit per maand, kwartaal of jaar gebeuren. De periodieke vergoeding staat vast, ook als u uw verzekering nog aanpast. Als u besluit uw verzekering te beëindigen, dan stopt ook de periodieke vergoeding. Het eventueel nog resterende deel van de vergoeding gaat dan verloren. Dit gebeurt vanaf het moment dat uw verzekering is beëindigd.

Voorbeeld periodieke vergoeding in toekomstige jaren
Bij deze beleggingsverzekering is de directe vergoeding al aan de waarde van de verzekering toegevoegd. Vanaf nu wordt bij deze verzekering de resterende helft van de vergoeding de komende 15 jaar periodiek aan de waarde van de verzekering toegevoegd.

Let op! Vanaf het moment dat de vergoeding aan de waarde van uw beleggingsverzekering is toegevoegd, loopt u hierover beleggingsrisico.

uniqueid

Kunnen wij u helpen?