Ga direct naar inhoud

Coulanceregeling

Tot 1 juli 2017 had Nationale-Nederlanden een coulanceregeling. Dit was een overeenkomst tussen Nationale-Nederlanden en de stichtingen Woekerpolis Claim en Verliespolis. De regeling was bedoeld voor klanten met een beleggingsverzekering die zich door bijzondere omstandigheden in een schrijnende situatie bevonden. Onder bepaalde voorwaarden kwamen ze in aanmerking voor een (aanvullende) tegemoetkoming. Deze regeling is geëindigd.

Zit u op dit moment in een soortgelijke situatie? Dan bekijken wij graag samen uw mogelijkheden. Neem hiervoor contact met ons op. U kunt ons ook telefonisch bereiken via 0800 7014.

Wat was het

De coulanceregeling was een overeenkomst tussen Nationale-Nederlanden en de stichtingen Woekerpolis Claim en Verliespolis. Het was een regeling voor schrijnende gevallen. Bijvoorbeeld voor klanten die door bijzondere omstandigheden in de situatie terecht kwamen waarbij ze hun beleggingsverzekering gedwongen moesten beëindigen (afkopen), hun premie moesten verlagen of de looptijd van hun verzekering moesten verkorten. Er waren twee bijzondere omstandigheden waarbij klanten in aanmerking konden komen voor de coulanceregeling. Deze twee omstandigheden waren:

  • arbeidsongeschiktheid of onvrijwillig werkloos
  • beëindiging relatie waardoor woning verkocht moest worden of werd verwacht dat woning verkocht moest worden.
Hefboom- en inteereffect

Binnen de coulanceregeling is ook een vergoeding opgenomen voor het zogenaamde hefboom- en inteereffect. Het hefboom- en inteereffect heeft invloed op de waardeopbouw van uw verzekering. Dit effect kan zich voordoen als u een vast bedrag heeft verzekerd bij overlijden.

Film: Hefboom- en inteereffect

Hefboomeffect

Hoe meer de participaties op een bepaald moment waard zijn, hoe minder u betaalt voor de overlijdensrisicodekking. Uw risicopremie is namelijk gebaseerd op het verschil tussen het verzekerde bedrag bij overlijden en de waarde van uw verzekering.

Als het verschil tussen de waarde van de verzekering en het bedrag van de overlijdensrisicodekking klein is, dan betaalt u minder premie voor de overlijdensrisicodekking. Maar als het verschil tussen de waarde van de verzekering en het bedrag van de overlijdensrisicodekking groot is, dan betaalt u juist meer premie voor de overlijdensrisicodekking. Daardoor blijft er een kleiner deel van de betaalde premie beschikbaar om waarde mee op te bouwen. En dat heeft weer tot gevolg dat de waarde van uw verzekering minder stijgt of zelfs daalt en dus uw premie voor de overlijdensrisicodekking omhoog gaat. Dit versterkende effect noemen we het hefboomeffect.

Inteereffect

Een beleggingsverzekering ‘teert in’ als het bedrag aan kosten en risicopremies hoger is dan het totale bedrag dat u aan premie betaalt. Dit noemen we het inteereffect.

Vergoeding en preventie

Met de belangenorganisaties zijn afspraken gemaakt over een vergoeding voor deze effecten. Let op, de vergoeding geldt alleen voor hefboom- en inteereffecten in het verleden. U kunt de risicodekking van uw verzekering aanpassen om negatieve effecten in de toekomst te voorkomen.

Bijzondere afspraken

Meer dan € 100.000,-

Voor beleggingsverzekeringen met een waarde van meer dan € 100.000,- is een aparte afspraak gemaakt. Dit zijn vaak verzekeringen die zijn gekoppeld aan een hypotheek. Voor de waarde boven de € 100.000,- wordt maximaal 1,25% per jaar aan kosten gerekend.

Hybride verzekering

Ook voor de zogenaamde hybride verzekeringen zijn aparte afspraken gemaakt. Dit zijn verzekeringen waarbij u kunt sparen (met een vaste rente) en beleggen. Over het vaste rentedeel van deze verzekeringen rekenen wij maximaal 1% per jaar aan kosten.

Bekijk de aanvullende overeenkomst voor hybride verzekeringen:

Verslagen commissie

Laatste jaarverslag Commissie Individuele Schrijnende Gevallen

  • De Commissie Individuele Schrijnende Gevallen, in 2013 ingesteld in het kader van de overeenkomsten die de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis Claim hebben gesloten met zes verzekeraars (*) over compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen, heeft, in de vorm van een Eindbericht over de jaren 2016 en 2017, haar laatste verslag gepubliceerd. Overeenkomstig het desbetreffende besluit van de beide stichtingen en de verzekeraars beëindigt de commissie daarmee haar werkzaamheden.
  • Ook na het beëindigen van de werkzaamheden van de Commissie blijven verzekeraars de situatie van een klant altijd op zijn eigen merites beoordelen, en zullen zij waar nodig een passende oplossing bieden. Als consumenten het niet eens zijn met de beslissing van de verzekeraar, kunnen zij – na het doorlopen van de interne klachtenprocedure van de verzekeraar – bezwaar aantekenen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Meer informatie vindt u via www.verzekeraars.nl/coulance

    (*)  Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden en SNS REAAL, vertegenwoordigd door het Verbond van Verzekeraars

    uniqueid

    Kunnen wij u helpen?