Ga direct naar: inhoud

Coulanceregeling

Per 1 juli 2017 is aanmelden voor de coulanceregeling niet meer mogelijk. De coulanceregeling is onderdeel van de Tegemoetkomingsregeling voor beleggingsverzekeringen. De regeling was bedoeld voor klanten met een beleggingsverzekering die zich door bijzondere omstandigheden in een schrijnende situatie bevonden. Onder bepaalde voorwaarden kwamen ze in aanmerking voor een (aanvullende) tegemoetkoming.

Aanmelden voor de coulanceregeling is niet meer mogelijk

Klanten konden zich tot en met 30 juni 2017 aanmelden voor de coulanceregeling. Aanmeldingen die vóór 1 juli 2017 werden ingediend, zijn door Nationale-Nederlanden in behandeling genomen. Nationale-Nederlanden beoordeelt de aanmelding op basis van de informatie op het ingevulde formulier en de aanvullende stukken. Klanten die zich aangemeld hebben voor de coulanceregeling krijgen automatisch een brief. Dit gebeurt twee weken na ontvangst van de volledige aanmelding.

Bezwaar maken tegen de uitkomst van de beoordeling?

Klanten die het niet eens zijn met de uitkomst van de beoordeling kunnen bezwaar maken bij een onafhankelijke commissie. Kijk op website van de Commissie Individuele Schrijnende Gevallen voor meer informatie hierover.

Wat was het

De coulanceregeling was een overeenkomst tussen Nationale-Nederlanden en de stichtingen Woekerpolis Claim en Verliespolis. Het was een regeling voor schrijnende gevallen. Bijvoorbeeld voor klanten die door bijzondere omstandigheden in de situatie terecht kwamen waarbij ze hun beleggingsverzekering gedwongen moesten beëindigen (afkopen), hun premie moesten verlagen of de looptijd van hun verzekering moesten verkorten. Er waren twee bijzondere omstandigheden waarbij klanten in aanmerking konden komen voor de coulanceregeling. Deze twee omstandigheden waren:

  • arbeidsongeschiktheid of onvrijwillig werkloos
  • beëindiging relatie waardoor woning verkocht moest worden of werd verwacht dat woning verkocht moest worden.
Hefboom- en inteereffect

Binnen de coulanceregeling is ook een vergoeding opgenomen voor het zogenaamde hefboom- en inteereffect. Het hefboom- en inteereffect heeft invloed op de waardeopbouw van uw verzekering. Dit effect kan zich voordoen als u een vast bedrag heeft verzekerd bij overlijden.

Film: Hefboom- en inteereffect

Deze video bekijken?

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt Nationale-Nederlanden gebruik van cookies. Ook YouTube plaatst cookies via onze website.
U heeft ervoor gekozen om (nog) geen cookies te accepteren. Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Cookies accepteren’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Cookies accepteren

Hefboomeffect

Hoe meer de participaties op een bepaald moment waard zijn, hoe minder u betaalt voor de overlijdensrisicodekking. Uw risicopremie is namelijk gebaseerd op het verschil tussen het verzekerde bedrag bij overlijden en de waarde van uw verzekering.

Als het verschil tussen de waarde van de verzekering en het bedrag van de overlijdensrisicodekking klein is, dan betaalt u minder premie voor de overlijdensrisicodekking. Maar als het verschil tussen de waarde van de verzekering en het bedrag van de overlijdensrisicodekking groot is, dan betaalt u juist meer premie voor de overlijdensrisicodekking. Daardoor blijft er een kleiner deel van de betaalde premie beschikbaar om waarde mee op te bouwen. En dat heeft weer tot gevolg dat de waarde van uw verzekering minder stijgt of zelfs daalt en dus uw premie voor de overlijdensrisicodekking omhoog gaat. Dit versterkende effect noemen we het hefboomeffect.

Inteereffect

Een beleggingsverzekering ‘teert in’ als het bedrag aan kosten en risicopremies hoger is dan het totale bedrag dat u aan premie betaalt. Dit noemen we het inteereffect.

Vergoeding en preventie

Met de belangenorganisaties zijn afspraken gemaakt over een vergoeding voor deze effecten. Let op, de vergoeding geldt alleen voor hefboom- en inteereffecten in het verleden. U kunt de risicodekking van uw verzekering aanpassen om negatieve effecten in de toekomst te voorkomen.

Bijzondere afspraken

Meer dan € 100.000,-

Voor beleggingsverzekeringen met een waarde van meer dan € 100.000,- is een aparte afspraak gemaakt. Dit zijn vaak verzekeringen die zijn gekoppeld aan een hypotheek. Voor de waarde boven de € 100.000,- wordt maximaal 1,25% per jaar aan kosten gerekend.

Hybride verzekering

Ook voor de zogenaamde hybride verzekeringen zijn aparte afspraken gemaakt. Dit zijn verzekeringen waarbij u kunt sparen (met een vaste rente) en beleggen. Over het vaste rentedeel van deze verzekeringen rekenen wij maximaal 1% per jaar aan kosten.

Bekijk de aanvullende overeenkomst voor hybride verzekeringen:

uniqueid

Kunnen wij u helpen?