Ga direct naar inhoud

Contactgegevens wijzigen

Wilt u uw contactgegevens wijzigen, zoals uw e-mailadres? En heeft u een account voor mijn.nn? Geef dan uw nieuwe gegevens via mijn.nn door.

Heeft u geen account voor mijn.nn? Dan geeft u uw nieuwe gegevens door via www.nn.nl/uwbericht.

Heeft u een verzekeringsadviseur? Geef uw nieuwe contactgegevens dan ook door aan uw adviseur.