Ga direct naar inhoud

Rekenvoorbeeld bij eerder stoppen van uw deposito

  • Vast rendement op uw spaargeld
  • Zelf uw inleg bepalen

Open een rekening

In geval van het voortijdig stopzetten van een deposito, kunnen zich twee situaties voordoen:

  • De rente op uw deposito is lager dan de actuele rente.
    In deze situatie betaalt u opnamekosten.
  • De rente op uw deposito is hoger dan of gelijk aan de actuele rente.
    In deze situatie betaalt u geen opnamekosten.

Om deze kosten vast te stellen, wordt de volgende berekening gebruikt:
(actuele rente van Depositosparen – rente van uw huidige Depositosparen) x saldo x resterende looptijd tot einddatum (het aantal dagen waarmee de overeengekomen looptijd vroegtijdig wordt afgebroken).

Het actuele rentepercentage van een deposito wordt als volgt vastgesteld:

  • De resterende looptijd tot einddatum wordt bepaald vanaf het moment dat het verzoek tot opzegging door de bank is ontvangen. Dit wordt gebaseerd op het aantal jaren (naar boven afgerond).
  • Daarnaast wordt er gekeken naar het actueel tarief van een deposito die op dat moment geldt voor dezelfde looptijd.

Rekenvoorbeeld bij lagere rente op uw deposito

U heeft € 25.000,- ingelegd op uw Depositosparen met een looptijd van 10 jaar en ontvangt daarover 1,95% rente. Na 5 jaar en 6 maanden beëindigt u uw deposito. U mist dan 4 jaar en 6 maanden van de afgesproken looptijd. Dit ronden wij af op 5 jaar. Op het moment van beëindiging is de rente voor een deposito met een looptijd van 5 jaar: 2,25%. De opnamekosten bedragen dan 2.25% - 1,95% = 0,30%
0,30% (renteverschil) x € 25.000,- (uw inleg) x 4,5 jaar (gemiste looptijd) = € 337,50

U krijgt in dit geval het verschil tussen uw inleg (€ 25.000,-) en opnamekosten (€ 337,50) op uw internetspaarrekening gestort. De opgebouwde maar nog niet uitgekeerde rente van € 243,65 (€ 25.000,- x 1,95% over 6 maanden) wordt ook op uw internetspaarrekening bijgeschreven.

In het totaal wordt dan dus het volgende bedrag naar uw internetspaarrekening overgeboekt:
€ 25.000,- - € 337,50 + € 243,65= € 24.906,15

Rekenvoorbeeld bij hogere of gelijke rente op uw deposito

U heeft € 5.000,- ingelegd op uw depositospaarrekening met een looptijd van 4 jaar en ontvangt daarover 1,50% rente. Na 2 jaar en 5 maanden beëindigt u uw depositospaarrekening. U mist dan 1 jaar en 7 maanden van de afgesproken looptijd. Dit ronden wij af op 2 jaar voor de vaststelling van het actuele rentetarief voor de restant looptijd.

Op het moment van beëindiging is de rente voor een 2 jaars deposito 1,20%. Omdat de rente op dat moment lager is dan de afgesproken rente, brengen wij u geen opnamekosten in rekening. Wel ontvangt u de nog niet uitgekeerde rente over de vijf maanden van het jaar waarin u uw depositospaarrekening voortijdig beëindigt.


Kunnen wij je helpen?

Je kunt met ons bellen en chatten van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.