Ga direct naar inhoud

Beleggen met uw pensioengeld

Or view this page in English

Persoonlijk Pensioen Plan en Pensioen Continu Plan:
Beleggingsvormen Passief, Ambitieus, Dynamisch, Index en Profiel Mixfonds

Via uw (ex-)werkgever bouwt u pensioen op in het Persoonlijk Pensioen Plan, het Pensioen Continu Plan of beide. Deze regelingen zijn beleggingspensioenen. Hoe hoog uw pensioenuitkering later wordt, hangt onder andere af van het resultaat van deze beleggingen. Maar u heeft ook zelf wat te zeggen over hoe Nationale-Nederlanden belegt voor uw pensioen. We kunnen risicovoller voor u beleggen. U heeft dan meer kans op een hoger pensioen. Maar ook meer kans dat uw pensioen lager wordt. Of we kunnen minder risicovol voor u beleggen.

U bepaalt zelf wat past bij uw mogelijkheden en wensen. Zo kunt u uw pensioen laten aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Oók als u nu geen pensioen meer opbouwt in deze pensioenregeling. Bijvoorbeeld omdat u uit dienst bent gegaan. Hier leest u welke keuzes u heeft. En hoe we u helpen de keuzes te maken die bij u passen.

Bekijk hoe uw beleggingen het doen

Op de pagina Fondsen en Koersen ziet u precies hoe uw beleggingen het doen. Kijk bij de fondsen en koersen van uw beleggingsvorm. Meer over de beleggingsvorm leest u hieronder, bij de tab ‘afspraken’.

Uw beleggingskeuzes doorgeven

Wilt u beleggingskeuzes doorgeven voor uw Persoonlijk Pensioen Plan? In de Inkomensplanner van Pensioen Services Online berekent u eenvoudig welke gevolgen keuzes hebben voor uw pensioen. Én kunt u direct uw keuzes doorgeven. U kunt via mijn.nn inloggen op Pensioen Services Online.

Lifecycles

Zorgvuldig beleggen in een lifecycle

Beleggen betekent altijd dat u risico loopt. Bij het beleggen van uw pensioengeld gaan wij heel zorgvuldig om met dit risico. Dit doen we onder meer door lifecycles te gebruiken. Klik op ‘bekijk alle informatie’ om te lezen wat dit inhoudt.

Het risico afbouwen voor uw pensioendatum

Beleggen in lifecycles betekent dat we het beleggingsrisico langzaam verkleinen als uw pensioendatum dichterbij komt. Er is dan namelijk steeds minder tijd om mogelijke tegenvallers in de beleggingen nog goed te maken. We beleggen in kleine stapjes een steeds groter deel van uw pensioengeld in onze Pensioenstabilisatiefondsen of onze Pensioenstabilisator. Deze bestaan uit ‘risicomijdende beleggingen’. Dit zijn beleggingen met een klein risico.

Twee soorten bescherming

De Pensioenstabilisatiefondsen en de Pensioenstabilisator hebben we zo samengesteld, dat ze uw pensioen op twee manieren beschermen:

 • Deze beleggingen hebben een klein beleggingsrisico, ze zijn ‘risicomijdend’. Hoe groter het deel van uw pensioengeld dat we zo beleggen, hoe kleiner het risico dat uw opgebouwde pensioen fors daalt. Maar de kans dat het flink stijgt, wordt ook kleiner. Uw pensioen groeit hierdoor in de jaren voor uw pensioendatum waarschijnlijk minder hard.
 • De Pensioenstabilisatiefondsen en de Pensioenstabilisator verkleinen het risico van een lage marktrente. Op de pensioendatum koopt u van uw pensioenkapitaal een uitkering. Hoe hoog de uitkering is die u kunt kopen, hangt onder meer af van de marktrente op dat moment. Is de rente laag? Dan heeft u meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen kopen. De Pensioenstabilisatiefondsen en Pensioenstabilisator verkleinen dit risico. Deze beleggingen worden namelijk meer waard, als de rente daalt.

Het omgekeerde geldt ook: stijgt de rente, dan worden de beleggingen minder waard. Maar u heeft dan ook minder geld nodig om hetzelfde pensioen te kopen.
Let op! Ook voor de Pensioenstabilisatiefondsen en de Pensioenstabilisator geldt: we beleggen met uw geld. U loopt dus altijd enig risico.

Afspraken

Afspraken over beleggen in uw pensioenregeling

Uw werkgever heeft enkele keuzes gemaakt voor uw pensioenregeling. De volgende afspraken zijn vastgelegd in uw pensioenregeling:

 • de beleggingsvorm, waarbinnen wij uw pensioengeld beleggen;
 • hoeveel keuzemogelijkheden u zelf heeft.

De beleggingsvorm

Uw werkgever heeft gekozen voor een beleggingsvorm. Dit is onze aanpak voor beleggen, en hoe we de risico’s spreiden. Er zijn vijf beleggingsvormen:

Welke beleggingsvorm uw werkgever heeft gekozen, ziet u in laag 2 van Pensioen 1-2-3. Wilt u meer weten over hoe we voor u beleggen? Klik dan hierboven op de beleggingsvorm van uw pensioenregeling.

Welke keuzes kunt u maken

Uw werkgever heeft ook bepaald hoeveel keuzevrijheid u zelf heeft. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Beperkte beleggingsvrijheid: u kunt kiezen hoe risicovol u wilt laten beleggen. En hoe ver u dit risico wilt laten afbouwen, als uw pensioendatum dichterbij komt. Hiervoor kunt u kiezen uit meerdere lifecycles.
 • Ruime beleggingsvrijheid: u heeft dezelfde keuzes als bij ‘beperkte beleggingsvrijheid’. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om zelf uw beleggingsfondsen te kiezen (‘Zelf Beleggen’).

Welke beleggingskeuzes u heeft, ziet u in laag 2 van Pensioen 1-2-3. Het Pensioen Continu Plan heeft altijd ‘ruime beleggingsvrijheid’.
Wat deze keuzemogelijkheden precies inhouden, leest u in de tab ‘Keuzes’.

Keuzes

Uw beleggingskeuzes op een rij

U kunt zelf keuzes maken voor uw beleggingen. Afhankelijk van de afspraken met uw werkgever, kunt u kiezen:

 • hoe risicovol u uw pensioengeld wilt laten beleggen.
 • hoe ver u het risico wilt laten afbouwen als uw pensioendatum dichterbij komt.
 • of u ná uw pensioendatum met uw pensioengeld wilt blijven beleggen.

Keuze 1: beleggingsrisico

U bepaalt zelf welk risico beter bij u past. Hiervoor stelt u uw risicoprofiel vast met onze online risicoprofielbepaler. Zo weet u hoeveel risico u kúnt lopen met uw pensioen. En hoeveel risico u wílt lopen. U kunt uw keuze op ieder moment weer aanpassen.
Er zijn drie mogelijkheden:

 • defensief: U kunt of wilt minder risico lopen op een lager pensioenkapitaal. U accepteert dat u dan ook minder kans heeft op een hoger pensioenkapitaal bij goede beleggingsresultaten.
 • neutraal: U wilt een goede kans houden op een hoger pensioenkapitaal bij goede beleggingsresultaten. Maar u kunt of wilt niet te veel risico lopen dat uw pensioenkapitaal tegenvalt. U zoekt de balans tussen de kans op een hoger pensioenkapitaal en het risico op een lager pensioenkapitaal.
 • offensief: U wilt een zo hoog mogelijk pensioenkapitaal. En u kunt en wilt hiervoor meer risico nemen. U vertrouwt op goede toekomstige beleggingsresultaten. En u accepteert dat uw pensioenkapitaal kan tegenvallen bij minder goede beleggingsresultaten.

Aan deze risicoprofielen zijn defensieve, neutrale en offensieve lifecycles gekoppeld.

Keuze 2: risico afbouwen

We gaan in kleine stapjes minder risicovol beleggen als uw pensioendatum dichterbij komt. Of u nu een defensief, neutraal of offensief risicoprofiel heeft. Hoe dit precies werkt, leest u hierboven bij ‘De manier van beleggen: lifecycles’.
We gaan het risico afbouwen tussen twintig en tien jaar voor uw pensioendatum, afhankelijk van de beleggingsvorm en uw lifecycle. Wij informeren u hierover net voordat we het risico gaan afbouwen.

Het risico meer of minder afbouwen

Standaard bouwen we het risico geleidelijk zo ver mogelijk af. We beleggen dan net voor uw pensioendatum (bijna) al uw geld in de Pensioenstabilisatiefondsen of Pensioenstabilisator. Deze beleggingen zijn risicomijdend: ze hebben een klein risico. We bouwen dus de risicovolle beleggingen af tot (bijna) 0%. En we beleggen (bijna) 100% in risicomijdende beleggingen. Afgekort noemen we dit ‘beleggingsrisico afbouwen tot 0%.
Maar u kunt er zelf voor kiezen het beleggingsrisico minder ver te laten afbouwen. Stel, u wilt de risicovolle beleggingen afbouwen tot 30% op uw pensioendatum. We beleggen dan op uw pensioendatum 70% in de Pensioenstabilisatiefondsen of de Pensioenstabilisator. Doordat wij langer deels risicovol voor u beleggen, kan uw pensioenkapitaal harder groeien. Maar de resultaten van deze beleggingen kunnen ook tegenvallen. Daardoor kan uw pensioenkapitaal juist lager worden.
Welke risicoafbouw bij u past, stelt u vast met behulp van de risicoprofielbepaler. De risicoafbouw hoort namelijk bij uw risicoprofiel. U heeft de volgende mogelijkheden om uw risico af te bouwen:

Defensief Neutraal Offensief
Risico afbouwen tot 0% op uw pensioendatum Risico afbouwen tot (bijna) 0% op uw pensioendatum* Risico afbouwen tot 0% op uw pensioendatum*
Risico afbouwen tot 15% op uw pensioendatum Risico afbouwen tot 15% op uw pensioendatum Risico afbouwen tot 15% op uw pensioendatum
Risico afbouwen tot 30% op uw pensioendatum Risico afbouwen tot 30% op uw pensioendatum
Risico afbouwen tot 45% op uw pensioendatum

*Let op: heeft uw werkgever gekozen voor de Ambitieuze beleggingsvorm? Dan gelden andere afbouwpercentages in twee lifecycles:

 • De neutrale lifecycle bouwt af tot 10% in plaats van 0% risicovolle beleggingen.
 • De offensieve lifecycle bouwt af tot 15% in plaats van 0% risicovolle beleggingen.

De overige afbouwpercentages zijn hetzelfde.

Keuze 3: beleggen ná uw pensioendatum

Op uw pensioendatum krijgt u nog een keuze:

 • U blijft na uw pensioendatum beleggen met een deel van uw pensioengeld. De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van de resultaten van de beleggingen. Deze kan dus stijgen en dalen. Dit noemen we een variabele uitkering. Bij de variabele Persoonlijke Pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden kunt u laten beleggen met 15, 30, 45 of 60% van uw pensioengeld. Het andere deel van de uitkering staat vast.
 • U belegt vanaf uw pensioendatum niet meer met uw pensioengeld. U weet dan precies hoe hoog uw hele uitkering is. Dit noemen we een vaste uitkering. Met de vaste Persoonlijke Pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden weet u precies waar u aan toe bent.

Lees meer over onze Persoonlijke Pensioenuitkering. U kunt er ook voor kiezen om op uw pensioendatum bij een andere pensioenverzekeraar uw uitkering te kopen.

Denk hier nú vast over na
Het is slim om nu alvast rekening te houden met beleggen na uw pensioendatum. Zo kunt u de risicoafbouw kiezen die hier het beste bij aansluit. De definitieve keuze om te blijven beleggen, maakt u altijd pas op uw pensioendatum.

 • Denkt u dat u straks een vaste pensioenuitkering wilt? Dan kunt u het risico laten afbouwen naar (bijna) 0%. Zo loopt u net voor uw pensioendatum het minste risico.
 • Wilt u straks waarschijnlijk een variabele uitkering? En wilt u dan bijvoorbeeld 30% beleggen? Dan kunt u in de offensieve of neutrale lifecycle het risico afbouwen tot 30%. U loopt wel risico dat de resultaten van beleggingen tegenvallen net voor uw pensioendatum. Blijft u inderdaad beleggen na uw pensioendatum, zoals u van plan was? Dan kunt u dit daarna mogelijk (voor een deel) goedmaken.
  Let op: kiest u vervolgens tóch voor een vaste uitkering? Dan loopt u twee risico’s:
  • U kunt een eventueel verlies net voor uw pensioendatum niet meer goedmaken na uw pensioendatum, omdat u dan niet meer belegt.
  • Wij verkopen al uw risicovolle beleggingen in één keer op uw pensioendatum. Staat de koers van deze beleggingen op dat moment toevallig laag? Dan verkopen we dus veel beleggingen in één keer, tegen die lage koers. Hierdoor kan uw pensioen lager worden.
Aanpassen

Uw beleggingen aanpassen

Uw kunt zelf andere keuzes maken en doorgeven voor uw beleggingen. Wij passen uw beleggingen dan zo snel mogelijk voor u aan. Hoe u aanpassingen kunt doorgeven, verschilt voor het Persoonlijk Pensioen Plan en het Pensioen Continu Plan.

Beleggingen aanpassen voor uw Persoonlijk Pensioen Plan

Voordat u uw beleggingen kunt aanpassen, helpen we u om uw risicoprofiel vast te stellen. Zo ziet u welk beleggingsrisico en welke risicoafbouw bij u passen. U bepaalt uw risicoprofiel eenvoudig met onze online risicoprofielbepaler. Meteen daarna kunt u uw aanpassing doorgeven.
U vindt de risicoprofielbepaler binnenkort in: Pensioen Services Online > de Inkomensplanner > Mijn planner > Beleggen.

Meteen uw keuze doorgeven
U bepaalt uw risicoprofiel eenvoudig met onze online risicoprofielbepaler. Daarna kunt u meteen kiezen of u wilt beleggen volgens dit profiel. Of dat u toch op een andere manier wilt beleggen. Zolang u nog niet met pensioen bent, hoeft u namelijk de uitkomst van de risicoprofielbepaler niet te volgen. U mag ook een andere keuze maken. Bijvoorbeeld om te beleggen met meer of minder risico, of met een grotere of kleinere risicoafbouw.
Tot uw pensioendatum kunt u op elk moment uw beleggingskeuze aanpassen. Wel moet u altijd eerst de risicoprofielbepaler invullen. Of dat kortgeleden nog gedaan hebben. Dit geldt ook als u zelf uw beleggingsfondsen wilt kiezen (zie onder 'Zelf beleggingsfondsen kiezen').

Eerst meer inzicht in uw mogelijkheden?
Wilt u eerst rustig bekijken welke gevolgen een keuze kan hebben voor uw pensioen? Dan kunt u met uw eigen pensioengegevens rekenen in Mijn planner. Dit geeft u meer inzicht in uw mogelijkheden. Wilt u daarna uw keuze doorgeven, dan vult u eerst de risicoprofielbepaler in. Zo kunt u controleren of uw keuze goed bij uw wensen én mogelijkheden past. U vindt mijn Planner in Pensioen Services Online, binnen de Inkomensplanner.

Als u geen keuze maakt
Stelt u geen risicoprofiel vast? Dan beleggen we voor u volgens het neutrale risicoprofiel. En bouwen de risicovolle beleggingen in de jaren voor uw pensioendatum af naar (bijna) 0%.
Mogelijk heeft u in het verleden uw risicoprofiel vastgesteld, en dit niet meer aangepast. Dan beleggen we volgens dat risicoprofiel voor u, tot u een nieuwe keuze doorgeeft. Is er iets gewijzigd in uw persoonlijke omstandigheden? Of denkt u dat uw risicoprofiel om een andere reden niet (meer) bij u past? Dan adviseren we u (opnieuw) de risicoprofielbepaler in te vullen.

Beleggingen aanpassen voor uw Pensioen Continu Plan

Voordat u uw beleggingen kunt aanpassen, helpen we u om uw risicoprofiel vast te stellen. Zo ziet u welk beleggingsrisico en welke risicoafbouw bij u passen. Daarna kunt u uw aanpassing doorgeven. Wilt u weten hoe dit precies werkt? Klik dan op ‘bekijk alle informatie’.

Twee mogelijkheden
Hoe u uw risicoprofiel kunt vaststellen, hangt af van de vraag of u ook een Persoonlijk Pensioen Plan heeft.

 • U heeft ook een Persoonlijk Pensioen Plan bij Nationale-Nederlanden. Vul de risicoprofielbepaler online in, via mijn.nn. Uw risicoprofiel geldt voor uw Pensioen Continu Plan én uw Persoonlijk Pensioen Plan. U vindt de risicoprofielbepaler binnenkort in mijn.nn, onder Pensioen Services Online > de Inkomensplanner > Mijn planner > Beleggen. Let op: De berekeningen die u ziet in mijn.nn (onder meer bij ‘spreiding’), gelden alléén voor uw Persoonlijk Pensioen Plan. U kunt deze berekeningen niet maken voor uw Pensioen Continu Plan. Ook online wijzigingen doorgeven kan alleen voor uw Persoonlijk Pensioen Plan. Heeft u uw risicoprofiel vastgesteld en wilt u een wijziging doorgeven voor uw Pensioen Continu Plan? Gebruik hiervoor het formulier ‘Doorgeven beleggingskeuze Pensioen Continu Plan’. Dit formulier is hier binnenkort beschikbaar.
 • U heeft géén Persoonlijk Pensioen Plan bij Nationale-Nederlanden. Stel uw risicoprofiel vast met de papieren risicoprofielbepaler. Wilt u een wijziging doorgeven in de beleggingen voor uw Pensioen Continu Plan? Dat kunt u doen met het formulier bij de risicoprofielbepaler hoort. Dit formulier is hier binnenkort beschikbaar.

Zolang u nog niet met pensioen bent, hoeft u de uitkomst van de risicoprofielbepaler niet te volgen. U mag ook een andere keuze maken. Bijvoorbeeld om te beleggen met meer of minder risico, of met een grotere of kleinere risicoafbouw.

Tot uw pensioendatum kunt u op elk moment uw beleggingskeuze aanpassen. Wel moet u altijd eerst de risicoprofielbepaler invullen. Of dat kortgeleden nog gedaan hebben. Dit geldt ook als u zelf uw beleggingsfondsen wilt kiezen (zie onder 'Zelf beleggingsfondsen kiezen').

Als u geen keuze maakt
Stelt u geen risicoprofiel vast? Dan beleggen we voor u volgens het neutrale risicoprofiel. En bouwen de risicovolle beleggingen in de jaren voor uw pensioendatum af naar (bijna) 0%.
Mogelijk heeft u in het verleden uw risicoprofiel vastgesteld, en dit niet meer aangepast. Dan beleggen we volgens dat risicoprofiel voor u, tot u een nieuwe keuze doorgeeft. Is er iets veranderd in uw persoonlijke omstandigheden? Of denkt u dat uw risicoprofiel om een andere reden niet (meer) bij u past? Dan adviseren we u (opnieuw) de risicoprofielbepaler in te vullen.

Zelf beleggen

Zelf beleggingsfondsen kiezen

Uw (ex-)werkgever kan u de mogelijkheid geven om zelf beleggingsfondsen te kiezen. U belegt dan niet in een lifecycle. Dit noemen we ‘Zelf Beleggen’. Of u deze keuze heeft, ziet u in laag 2 van Pensioen 1-2-3.

Zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen

Maakt u gebruik van de mogelijkheid om zelf uw beleggingsfondsen te kiezen? Dan bent u ook zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. U moet dus zelf zorgen dat u zoveel risico loopt, als bij u past. Komt uw pensioenleeftijd dichterbij? Dan bouwen we het beleggingsrisico niet automatisch voor u af. Kiest u voor ‘Zelf Beleggen’? Dan is het belangrijk dat u genoeg kennis heeft van beleggen. Zo kunt u de risico’s goed inschatten. En zelf het beleggingsrisico afbouwen als uw pensioendatum dichterbij komt. Dit is namelijk wel verstandig.

Uw fondskeuze doorgeven

Als u een (nieuwe) fondskeuze wilt maken, vult u eerst de risicoprofielbepaler in. U ziet dan welk risicoprofiel bij u past. Wilt u zelf uw beleggingsfondsen kiezen? Dan kiest u ervoor om af te wijken van deze uitkomst. U kunt dan kiezen voor een andere lifecycle dan bij uw risicoprofiel hoort, of voor ‘Zelf Beleggen’. Kiest u voor ‘Zelf Beleggen’, dan vult u daarna het fondskeuzeformulier in. Let op dat u het formulier gebruikt voor de juiste beleggingsvorm. De formulieren zijn hier binnenkort beschikbaar.

Kosten van ‘Zelf Beleggen’

Bij ‘Zelf Beleggen’ kunt u te maken krijgen met hogere kosten dan bij beleggen in lifecycles. De kosten verschillen per beleggingsfonds. Ook betaalt u mogelijk kosten als u de fondsen waarin wij voor u beleggen, wilt aanpassen.

Meer over de kosten vindt u in laag 2 van Pensioen 1-2-3. En bij de informatie over uw beleggingsvorm. De links naar meer informatie over de beleggingsvormen vindt u in het menu rechts bovenaan deze pagina.

Wilt u meer weten over zelf uw beleggingsfondsen kiezen? U vindt meer informatie op de pagina ‘Zelf uw beleggingsfondsen kiezen’.

Kosten

De kosten van het aanpassen van beleggingen

Belegt u in lifecycles? En wilt u dat wij voor u gaan beleggen in een andere lifecycle? Dan passen wij kosteloos uw beleggingen aan.

Kiest u zelf beleggingsfondsen? En wilt u dat wij voor u in andere fondsen gaan beleggen? Dan betaalt u mogelijk wel kosten als we de beleggingen voor u aanpassen. Meer over de kosten vindt u bij de informatie over uw beleggingsvorm. De links naar meer informatie over de beleggingsvormen vindt u in het menu rechts bovenaan deze pagina.

uniqueid

Kunnen wij u helpen?