Ga direct naar inhoud

Let op:

Heb je van ons bericht ontvangen over de wijziging van de beleggingsfondsen en de Lifecycle? Dan vind je de relevante informatie hierover in de onderstaande Pdf-bestanden.

Heb je van ons geen bericht ontvangen over de wijziging van je verzekering? Dan geldt onderstaande informatie als je gebruikmaakt van de Lifecycle binnen de dynamische beleggingsvorm.

Lifecycles binnen de Dynamische beleggingsvorm

Persoonlijk Pensioen Plan of het Pensioen Continu Plan

Bouw je pensioen op in het Persoonlijk Pensioen Plan of het Pensioen Continu Plan binnen de Dynamisch beleggingsvorm? Dan lees je hier alles over de manier waarop we voor jou beleggen. En over de verschillen tussen de lifecycles waaruit je zelf kan kiezen. Welke beleggingsvorm je werkgever heeft gekozen voor je pensioenregeling, vind je in laag 2 van Pensioen 1-2-3 of je pensioenreglement.

Wat is de Dynamische beleggingsvorm?

Je (ex-)werkgever heeft binnen het Persoonlijk Pensioen Plan en/of Pensioen Continu Plan van Nationale-Nederlanden gekozen voor de Dynamische beleggingsvorm. De beleggingsvorm bepaalt op welke manier wij voor je beleggen.

Bij de Dynamische beleggingsvorm beleggen we deels in indexfondsen van aanbieders die goed bekend staan, en die voldoen aan onze richtlijnen voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen. In deze indexfondsen worden beleggingen aangekocht met het doel om een rendement te halen dat ongeveer gelijk is aan dat van een bepaalde index. Een index is een verzameling van financiële producten, zoals de AEX-index of de MSCI World-Index. Dit heet ook wel passief beleggen.

We beleggen ook deels in fondsen waarmee Goldman Sachs verwacht een beter resultaat te halen dan een bepaalde index. Dit heet ook wel actief beleggen. De index waarmee we vergelijken noemen we de ‘benchmark’. Daarnaast beleggen we in fondsen die risico’s voor jou beperken. We leggen graag uit hoe dit precies werkt.

In welke fondsen beleggen wij voor jou?

Binnen de Dynamische beleggingsvorm beleggen wij voor jou in twee soorten fondsen:

 • Institutioneel Mixfondsen (NL)
 • Pensioenstabilisatiefondsen (NL)

Door deze combinatie van fondsen kunnen we zorgen voor de best mogelijke verhouding tussen risico en resultaat van beleggingen. Ook kunnen we zo het beleggingsrisico en het renterisico zorgvuldig afbouwen als je pensioendatum dichterbij komt.

Mix Fondsen (NL)

In de Mix Fondsen (NL) maakt onze vermogensbeheerder Goldman Sachs zelf een combinatie van de beste beleggingsfondsen. We beleggen actief voor de beleggingscategorieën waarin Goldman Sachs verwacht extra resultaat te kunnen behalen. Het doel hiervan is om een beter rendement te behalen dan de index.

Voor de beleggingscategorieën waarin Goldman Sachs verwacht geen extra rendement te kunnen behalen, beleggen we in indexfondsen. Dit zijn fondsen die een index volgen; ze bestaan uit (ongeveer) dezelfde financiële middelen als de index.

Meer over de index (benchmark) vind je op Koersen en fondsinformatie Passieve, Ambitieuze, Dynamische beleggingsvorm. Klik op de naam van het fonds en daarna op de tab ‘Feiten’.

Beleggingsfondsen in de Mix Fondsen (NL)

Binnen de Mix Fondsen (NL) belegt Goldman Sachs in:

 • Aandelen: een aandeel is een deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Het is dus een stukje eigendom van een bedrijf.
 • Obligaties: deelnemingen in leningen van overheden of ondernemingen, tegen een vaste vergoeding. Dit kunnen bijvoorbeeld obligaties zijn uit gevestigde of opkomende landen.
 • Vastgoed: grond of gebouwen, zoals woonhuizen en kantoorpanden.

Pensioenstabilisatiefondsen (NL)

Deze fondsen geven meer zekerheid over de hoogte van je pensioenkapitaal. Op de pensioendatum koop je van je opgebouwde pensioenkapitaal een uitkering. Hoe hoog de uitkering is die je krijgt voor je kapitaal, hangt onder meer af van de marktrente op dat moment. Is de rente laag? Dan heb je meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kopen. De Pensioenstabilisatiefondsen (NL) verkleinen dit renterisico. De beleggingen in deze fondsen worden namelijk meer waard als de rente daalt. Het omgekeerde geldt ook: als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de beleggingen. Maar door de hogere rente heb je dan ook minder geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen kopen.

Beleggingsfondsen in de Pensioenstabilisatiefondsen (NL)

Binnen de Pensioenstabilisatiefondsen (NL) beleggen we in fondsen met diverse soorten obligaties. Dit zijn leningen van staten of ondernemingen, tegen een vaste vergoeding. Het beheer van de Pensioenstabilisatiefondsen (NL) is actief: de fondsbeheerders beoordelen zelf welke samenstelling van fondsen optimaal is. Dit is nodig omdat de rente voortdurend schommelt. Je betaalt hiervoor geen extra kosten.

Meer informatie

Wil je weten uit welke beleggingsfondsen de Institutioneel Mixfondsen (NL) en de Pensioenstabilisatiefondsen (NL) bestaan? Dit lees je in ‘Beleggingsfondsen en afbouw beleggingsrisico in de Dynamische beleggingsvorm’.

Hoe werkt beleggen in lifecycles?

Als je pensioendatum dichterbij komt, gaat we het beleggingsrisico geleidelijk voor je afbouwen. Hoe dichterbij je pensioendatum komt, hoe minder tijd je namelijk nog hebt om tegenvallende beleggingsresultaten weer goed te maken. We verkleinen het beleggingsrisico, door steeds een groter deel van je pensioengeld te beleggen in het Pensioenstabilisatiefonds (NL). En een steeds kleiner deel in het Index Obligatie Fonds (NL) en het Index Rendement Fonds (NL).

Op je pensioendatum koop je met de waarde van jouw beleggingen (je pensioenkapitaal) een uitkering. Hoe hoog de uitkering is die je kunt kopen, hangt onder meer af van de marktrente op dat moment. Ook daarom beleggen we voor je pensioendatum geleidelijk steeds meer in het Pensioenstabilisatiefonds (NL). Staat de marktrente laag? Dan levert dit fonds betere resultaten. Je hebt daardoor op de pensioendatum een wat hoger kapitaal. Dit maakt de lagere marktrente weer deels goed. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.

Uit welke soorten lifecycles kun je kiezen?

Binnen de Dynamische beleggingsvorm kun je kiezen uit drie soorten lifecycles:

 • Defensief: hierbij loop je minder risico, maar zijn de verwachte resultaten van de beleggingen ook lager. We beleggen bijvoorbeeld wat meer in obligaties.
 • Neutraal: hierbij loop je wat meer risico. En zijn de verwachte resultaten van de beleggingen ook wat hoger. We beleggen wat meer in aandelen en vastgoed, en wat minder in obligaties.
 • Offensief: hierbij loop je het meeste risico. Maar de verwachte resultaten zijn ook het hoogst. We beleggen veel in aandelen en vastgoed, en minder in obligaties.

Aan ieder beleggingsrisico zijn eigen lifecycles gekoppeld. Wil je weten welk soort lifecycle bij jou past? Dit stel je vast met de risicoprofielbepaler. Meer over de risicoprofielbepaler en het doorgeven van je beleggingskeuzes lees je op Beleggen met je pensioengeld.

Je kunt kiezen hoe ver we het beleggingsrisico afbouwen

Beleggen we voor jou in een lifecycle, dan bouwen we altijd het beleggingsrisico voor je af als je pensioenleeftijd dichterbij komt. Maar je hebt ook zelf een keuze. We kunnen het risico verder of minder ver voor je afbouwen.

Welke risicoafbouw het beste bij jou past, hangt ook af van een keuze die je pas later maakt. Op je pensioendatum kies je het soort uitkering:

 • Je koopt een variabele uitkering, waarbij met (een deel van) je pensioengeld wordt belegd.
 • Je koopt een vaste uitkering, waarbij niet meer met je pensioengeld wordt belegd.

Denk je dat je straks kiest voor een variabele uitkering? Dan sluit het goed aan om het beleggingsrisico voor je pensioendatum wat minder af te bouwen. Denk je dat je straks liever een vaste uitkering wilt? Dan past het goed om het beleggingsrisico zo ver mogelijk af te bouwen. De definitieve keuze voor een vaste of variabele uitkering maak je pas als je met pensioen gaat en een pensioenuitkering koopt. Als je hebt laten afbouwen naar een variabele uitkering, kun je dus alsnog een vaste uitkering kiezen. En omgekeerd.

Let op: laat je afbouwen naar een variabele uitkering, maar kies je op je pensioendatum toch een vaste uitkering? Dan verkopen wij al je risicovolle beleggingen in één keer op je pensioendatum. Staat de koers van deze beleggingen op dat moment toevallig laag? Dan verkopen we dus veel beleggingen in één keer, tegen die lage koers. Hierdoor kan je pensioen lager worden.

Ook welke mate van risicoafbouw bij jou past, stel je vast met de risicoprofielbepaler. Meer over de risicoprofielbepaler en het doorgeven van je beleggingskeuzes lees je op Beleggen met je pensioengeld.

Als je geen risicoprofiel vaststelt

Heb je nooit een risicoprofiel vastgesteld voor je pensioenregeling? Dan beleggen we voor jou in de neutrale lifecycle en bouwen de risicovolle beleggingen af naar bijna 0% (kort) voor de pensioendatum. We beleggen dan bijna 100% in de Pensioenstabilisatiefondsen. Dit past bij een vaste pensioenuitkering vanaf je pensioendatum.

Heb je vroeger wel een keer een risicoprofiel ingevuld? En heb je daarna je beleggingskeuze doorgegeven? Dan blijven we volgens deze keuze voor jou beleggen totdat je zelf een aanpassing doorgeeft. Het is verstandig om geregeld opnieuw je risicoprofiel te bepalen. Heb je langer dan een jaar geleden voor het laatst je risicoprofiel vastgesteld? Dan moet je opnieuw je risicoprofiel vaststellen, voordat je een aanpassing van je beleggingen kunt doorgeven.

Meer informatie

Meer informatie over de risicoprofielen en het afbouwen van het beleggingsrisico, vind je op de pagina Beleggen met je pensioengeld.

Wil je precies weten hoe we het beleggingsrisico voor jou afbouwen in de lifecycle die je kiest? Dit lees je in ‘Beleggingsfondsen en afbouw beleggingsrisico in de Dynamische beleggingsvorm’.

Kun je zelf jouw beleggingsfondsen kiezen?

Het kan zijn dat je ook de mogelijkheid hebt om zelf je beleggingsfondsen te kiezen. Dit noemen we ‘Zelf beleggen’. We beleggen dan niet voor jou in een lifecycle. En we bouwen niet automatisch het risico voor je af, als je pensioendatum dichterbij komt. Wil je weten of je zelf je beleggingsfondsen kunt kiezen? Je leest het in laag 2 van Pensioen 1-2-3 (of in je pensioenreglement).

Ruime keuze

Je hebt een ruime keuze uit beleggingsfondsen. Uit welke fondsen je precies kunt kiezen zie je bij Koersen en fondsinformatie Passieve, Ambitieuze, Dynamische beleggingsvorm. Hoe je jouw beleggingskeuze aan ons kunt doorgeven lees je op Zelf je beleggingsfondsen kiezen.

Wat betaal je voor jouw beleggingen?

We zetten de kosten voor je beleggingen op een rij.

Lopende kosten

De lopende kosten bevatten alle kosten die het beleggingsfonds in rekening brengt voor het beheer van de beleggingen. Deze kosten betaalt de fondsbeheerder uit het totale fondsvermogen. De kosten worden als percentage van de waarde uitgedrukt. Je ziet deze kosten niet apart terug in overzichten van je pensioenverzekering. De kosten zijn namelijk verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. Je vindt de lopende kosten op de pagina Koersen en fondsinformatie Passieve, Ambitieuze, Dynamische beleggingsvorm. Klik op de naam van het fonds en daarna op de tab ‘Feiten’.

Inkoop- en afgiftekosten

De lopende kosten bevatten niet de transactiekosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van de beleggingen in het beleggingsfonds. Als de fondsbeheerder voor jou extra beleggingen aankoopt of voor jou beleggingen verkoopt, dan geldt vaak een opslag of afslag op de transactiekoers. Deze opslag of afslag wordt in rekening gebracht om de huidige beleggers in het beleggingsfonds te beschermen tegen kosten die ontstaan door de extra aan- of verkopen. Deze kosten worden ook wel instap- of uitstapvergoeding, of ‘spread’ genoemd. Ook deze kosten zie je niet in overzichten, omdat deze in de koers van het fonds zijn verwerkt. Je kunt deze kosten terugvinden bij de Koersen en fondsinformatie Passieve, Ambitieuze, Dynamische beleggingsvorm. Kies het beleggingsfonds waarvan je de kosten wilt weten. Klik dan op het tabje ‘feiten’ en kijk bij ‘spread’.

Beheerkosten

De beheerkosten zijn de kosten die Nationale-Nederlanden als pensioenuitvoerder in rekening brengt voor onder andere het:

 • beheren van de lifecycles;
 • wijzigen van de beleggingen binnen de lifecycles;
 • samenstellen van het fondsaanbod van de beleggingsfondsen die je zelf kunt kiezen;
 • informeren over de beleggingen.

Denk daarbij aan het volgen van de beleggingsprestaties, het toetsen of de beleggingen nog voldoen aan de selectiecriteria en informeren over de afbouw van je beleggingsrisico. De beheerkosten zijn een percentage van de waarde van de beleggingen. Deze kosten brengen wij in mindering op de waarde van de beleggingen.

Als de waarde van de beleggingen in meerdere beleggingsfondsen is belegd, dan worden de beheerkosten periodiek op de waarde van de beleggingsfondsen in mindering gebracht. Uiteraard in de verhouding van de waarde van de beleggingsfondsen.

Deze kosten vind je in ‘Beleggingsfondsen en afbouw beleggingsrisico in de Dynamische beleggingsvorm’, in de schema’s afbouw beleggingsrisico.

Overige kosten

Mogelijk betaal je ook aankoop-, verkoop- en switchkosten. Of we hiervoor kosten berekenen en hoe hoog deze kosten zijn, vind je in je Startbrief of in laag 2 van Pensioen 1-2-3.

Hoe doen jouw beleggingen het?

Hoeveel pensioenkapitaal je op je pensioendatum hebt, hangt af van hoeveel premie is ingelegd én van het resultaat van je beleggingen. Daarom kun je altijd inzien hoe je beleggingen het doen.

Actuele koersen

Voor de actuele koersen kijk je bij Koersen en fondsinformatie Passieve, Ambitieuze, Dynamische beleggingsvorm. Hoe je beleggingen presteren, wordt uitgedrukt in een koers. Dat is de waarde van één aandeel in een fonds, op dat moment. Je ziet in het overzicht de huidige (laatste) koers en de koers van de vorige dag. Ook staat erbij met hoeveel de koers is gestegen of gedaald.


Kunnen wij je helpen?