Ga direct naar inhoud

Zorgverzekering: Kind meeverzekerd op polis?

In Nederland is een basiszorgverzekering voor iedere inwoner verplicht. Deze verzekeringsplicht geldt ook voor je kind. Kinderen tot 18 jaar kun je gratis meeverzekeren op jouw polis. Let er wel op dat je je kind op tijd aanmeldt.

Waar moet je nog meer op letten? In dit blog geven we antwoord op een aantal veel voorkomende vragen, zodat je de juiste keuze kunt maken.

Zorgverzekering voor je kind

Wanneer moet ik mijn kind aanmelden?

Je bent wettelijk verplicht je pasgeboren kind uiterlijk vier maanden na de geboorte aan te melden bij je zorgverzekeraar. Je kind is dan met terugwerkende kracht vanaf de geboorte meeverzekerd op de polis van een van de ouders. Als je bij ons verzekerd bent, kun je je kind hier aanmelden.

Ben je vergeten je zoon of dochter binnen vier maanden aan te melden? Doe dit alsnog zo snel mogelijk. De tot dan toe gemaakte zorgkosten komen dan voor je eigen rekening.

Je kind aanmelden

Is de basisverzekering voor kinderen anders dan voor volwassenen?

Ja, de basisverzekering is voor kinderen namelijk uitgebreider dan voor volwassenen. Zo zijn bijvoorbeeld de eerste 18 behandelingen van een fysiotherapeut en veel voorkomende behandelingen door een tandarts opgenomen in de basisverzekering. De vergoedingen voor de zorg van je kind vind je in de voorwaarden van je verzekering.


Is een aanvullende zorgverzekering nodig?

Het bijschrijven van je kind geldt zowel voor de basisverzekering als voor je aanvullend pakket. De aanvullende verzekering vergoedt de aanvullende zorg of hulpmiddelen voor je kind, zoals een beugel, bril, lenzen of psychische hulp. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld steunzolen of een plaswekker. Check in de voorwaarden of er een maximale vergoeding voor deze zorg is. Maak je meer kosten? Dan moet je deze zelf betalen.

Is je kind bij jou meeverzekerd maar heb je alleen een basisverzekering? Als je wilt dat je kind aanvullend verzekerd is voor bijvoorbeeld orthodontie, dan moet je dus voor jezelf de aanvullende verzekering met de gewenste dekking afsluiten.

Bekijk hier onze vergoedingen voor je kind

Moet ik premie betalen voor mijn kind?

Tot 18 jaar kun je je kind meeverzekeren op je verzekeringspolis. Voor de basisverzekering is dit gratis. Het hangt van je zorgverzekeraar af of het iets kost om je kind mee te verzekeren voor de aanvullende verzekering. Bij ons is dat gratis.

Kind bijschrijven zorgverzekering vader of moeder?

Je mag zelf kiezen of je je kind wilt meeverzekeren op jouw polis, of op die van de andere ouder. Bij de vader of moeder, of bij één van de vaders of moeders: het kan allemaal. Bepaal hieronder welke situatie op jullie van toepassing is:

Beide ouders zijn bij dezelfde zorgverzekeraar verzekerd op één polis

Dan wordt jullie kind bijgeschreven op jullie gezamenlijke polis. Als beide ouders een andere aanvullende verzekering hebben, dan geldt de meest uitgebreide voor het kind/de kinderen.

Beide ouders zijn bij dezelfde zorgverzekeraar op twee losse polissen verzekerd

Dan mag je zelf kiezen of je je kind wilt meeverzekeren op jouw polis, of op die van de andere ouder. Het is verstandig je kind aan te melden bij de polis met de best passende dekking.

Beide ouders zijn bij een andere zorgverzekeraar verzekerd

Jullie kiezen zelf bij welke ouder jullie je zoon of dochter meeverzekeren. Het is verstandig je kind aan te melden bij de polis met de best passende dekking.

Denk hierbij ook aan de volgende twee belangrijke zaken:

  • De dekking op de aanvullende verzekering: de vergoedingen voor bijvoorbeeld orthodontie kunnen sterk verschillen per polis. Kies de hoogste dekking voor de zaken die jij belangrijk vindt.
  • Bij ons heb je gekozen voor Zorg Voordelig (naturapolis) of Zorg Vrij (combinatiepolis). Bij beide verzekeringen vergoeden we 100% van de rekening als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Ga je naar een niet gecontracteerde zorgverlener? Dan geldt bij Zorg Voordelig 70% vergoeding. Bij Zorg Vrij geldt 100% vergoeding, behalve voor GGZ, wijkverpleging en fysiotherapie (75%).

De best passende dekking kan tussendoor wijzigen, bijvoorbeeld als één van de ouders zijn of haar zorgpakket aanpast. Sluit je partner bijvoorbeeld een (andere) aanvullende verzekering voor zichzelf af? Kijk dan samen of het verstandig is om jullie kind mee te verzekeren bij de ander.


Eigen risico kind: is dit verplicht?

Nee, voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. De hoogte van je eigen risico staat dus los van de zorgkosten van je kind, ook al is hij of zij op jouw polis bijgeschreven.

Heeft mijn kind een eigen bijdrage?

Sommige kosten worden niet volledig vergoed door de basisverzekering en moeten gedeeltelijk zelf worden betaald. Deze eigen bijdrage geldt ook voor zorgkosten van je kind. Bekijk goed welke aanvullende verzekeringen er zijn. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden namelijk de kosten die niet 100% door de basisverzekering gedekt worden.

Gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorg?

Voor je kind gelden dezelfde regels als voor jou: jouw zorgverzekeraar maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kies je voor zorg van zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt je verzekeraar de geleverde zorg voor 100%.

Kies je voor zorg van een partij waarmee jouw zorgverzekeraar geen afspraken heeft gemaakt (niet-gecontracteerde zorg)? Bekijk dan eerst in de voorwaarden of je zorgverzekeraar deze kosten vergoed. De vergoeding van niet-gecontracteerde zorg verschilt namelijk per verzekeraar.

Bij ons geldt voor basisverzekering Zorg Voordelig 70% vergoeding. En met basisverzekering Zorg Vrij geldt 100% vergoeding, behalve voor GGZ, wijkverpleging en fysiotherapie (75%). We houden altijd rekening met het maximumtarief.

Ik ben collectief verzekerd. Kan ik mijn kind dan gewoon bijschrijven?

Ja, in bijna alle gevallen kun je voor je kind gebruikmaken van dezelfde collectieve verzekering. In een enkel geval is er voor gezinsleden een aparte collectieve verzekering. Dat komt alleen voor bij werkgeverscollectiviteiten. Jouw werkgever kan je daarover informeren.


Mijn kind is jonger dan 18 en gaat uit huis

Het is niet verplicht om op hetzelfde adres te wonen als je kind bij jou is meeverzekerd. Dit betekent dus dat als je kind uit huis gaat en nog geen 18 is, hij of zij gewoon bij jou meeverzekerd kan blijven.

Zorgverzekering vanaf 18 jaar

De 18-jarige kan gewoon op de polis van één van de ouders blijven, maar vanaf 18 jaar wordt wel premie berekend. De ouder op wiens verzekering het kind is bijgeschreven, betaalt dan de premie. Daarnaast krijgt je kind vanaf deze leeftijd te maken met het eigen risico. Het adres van het kind mag afwijken en er is geen leeftijdsgrens waarop het kind van je polis af moet.

Studeert je 18-jarige kind nog? Dan kan hij of zij vaak nog gebruik maken van jouw collectiviteitskorting, ook als hij of zij niet meer thuis woont.

Tip: kijk of je kind recht heeft op zorgtoeslag

Zorgverzekering 18-jarige

Worden de kosten voor tandarts en orthodontie voor mijn kind vergoed?

Tandartskosten oftewel mondzorg tot 18 jaar wordt volledig vergoed en ook hier geldt geen eigen risico. Bekijk hier welke tandheelkundige behandelingen hier precies onder vallen.

Let op! Heeft je kind een beugel nodig? Houd er rekening mee dat orthodontie niet wordt vergoed door de basisverzekering. Hiervoor is een aanvullende verzekering nodig. Bekijk welke aanvullende verzekeringen orthodontie tot 18 jaar vergoeden.

Mijn kind heeft dyslexie. Worden de zorgkosten daarvoor vergoed?

Vanaf 1 januari 2015 wordt de diagnose en behandeling van dyslexie niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Bij de behandeling van dyslexie kun je denken aan een psycholoog of orthopedagoog.

Als je kind ernstige enkelvoudige dyslexie heeft, kan hij of zij dyslexiezorg krijgen via de gemeente. Dit valt onder de Jeugdwet. Je gemeente of huisarts kan je hierover meer informatie geven. Of lees meer over dyslexiezorg op de site van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kreeg jouw kind al voor 1 januari 2015 dyslexiezorg? Dan verandert er niks aan de behandeling en vergoeding.

Mijn kind krijgt psychische hulp. Wordt deze zorg vergoed?

Geestelijke gezondheidszorg voor je kind bij een GZ-psycholoog wordt vergoed vanuit jouw basisverzekering. Wordt je kind doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ? Ook dan worden de meeste behandelingen vergoed. Bekijk hier precies welke behandelingen vergoed worden bij geestelijke gezondheidszorg basis en bij Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) gespecialiseerd.

Mijn kind heeft ADHD. Worden de medicijnen vergoed?

De basisverzekering vergoedt de kosten van medicijnen via de apotheek volledig. Je hebt hiervoor wel een recept van de huisarts nodig. Lees meer over de vergoeding van medicijnen.


Mijn kind heeft een gehoorapparaat nodig. Wordt dit vergoed?

Een hoortoestel voor kinderen onder de 18 jaar wordt meestal volledig vergoed door je basisverzekering. Lees meer over de vergoedingen van hoortoestellen.

Mijn kind heeft een bril. Worden die kosten vergoed?

De bril of lenzen van je kind worden niet vergoed door je basisverzekering. Sommige aanvullende verzekering geven hiervoor wél een vergoeding. Lees meer over de vergoedingen voor bril of contactlenzen.

Een vergoeding voor brillenglazen of contactlenzen vanuit de basisverzekering is alleen mogelijk bij bepaalde medische indicaties.

Kind zorgverzekering bril

Mijn situatie is veranderd

Als je kinderen uit huis zijn en niet meer onder jouw polis vallen of wanneer er iets anders wijzigt in de gezinssituatie, kun je overwegen of extra dekkingen nodig zijn. Je wilt niet onderverzekerd zijn, maar je hoeft ook niet meer te verzekeren dan nodig. Heb je hulp nodig om te bepalen wat voor jou de juiste dekking is? Neem dan contact met ons op.


Toekomstige ouder? Heb je aan alles gedacht?

Aan welke dingen moet je, naast een zorgverzekering, nog meer denken voor de geboorte van je kind? Je vindt het allemaal terug in deze checklist!

Bekijk onze checklist

Verzekerd van de beste specialist

Je wilt de beste behandeling voor jou en je kind. Wij bieden je de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen.

Over een second opinion

Dekking wijzigen? Gebruik de Meegroeiservice

In sommige situaties is het mogelijk om je zorgverzekering tussentijds aan te passen. Zo zorg je voor de beste dekking! Let op: Dit kan alleen met de basisverzekering Zorg Vrij.

Check onze Meegroeiservice