Ga direct naar inhoud

Pensioenpremies op verantwoorde wijze belegd

‘Als grote verzekeraar en belegger spelen we een belangrijke rol in de samenleving’, vertelt Nathalie van Toren, manager Responsible Investment, NN Group. ‘We willen langetermijnwaarde creëren voor al onze stakeholders: klanten, werknemers, aandeelhouders én de samenleving. We zetten onze middelen, kennis en relaties in voor het welzijn van onze klanten, het versterken van de maatschappij, en het beschermen van het milieu. Bovendien willen we bijdragen aan een stabiele, inclusieve en duurzame economie. Dat doen we onder meer via onze producten en diensten, en via ons verantwoorde beleggingsbeleid.’

We willen lange termijn waarde creëren voor al onze stakeholders: klanten, werknemers, aandeelhouders én de samenleving.

Groeiende vraag naar duurzaam beleggen

Er is dan ook een duidelijke relatie tussen dat beleid en de pensioenregeling van de klant. Hans Kraaijeveld, manager Specialties bij Nationale-Nederlanden: ‘Wij voeren pensioencontracten voor onze klanten uit. Daarbij worden beleggingskeuzes gemaakt. De afgelopen jaren hebben we gezien dat klanten - werkgevers én deelnemers - duurzaam beleggen steeds belangrijker vinden. Dat past perfect bij onze strategie. Ook adviseurs krijgen in toenemende mate aandacht voor duurzaamheid merken we, en stellen steeds vaker kritische vragen over ons beleggingsbeleid.’

Environmental, Social & Governance

Het structureel integreren van ESG-criteria (Environmental, Social & Governance) in onze beleggingsactiviteiten vormt de kern van het verantwoorde beleggingsbeleid van Nationale-Nederlanden. ‘De fondsen die we gebruiken voor onze pensioenbeleggingen toetsen we continu aan deze criteria’, aldus van Toren. ‘Die bieden namelijk - naast puur financiële criteria - inzicht in risico’s en kansen die grote invloed kunnen hebben op de prestaties van een bedrijf op de langere termijn.’

Dialoog

Nationale-Nederlanden gelooft in de transitie naar een duurzame economie. van Toren: ‘We kiezen bewust voor een actieve dialoog met bedrijven waarin we beleggen, vanuit de overtuiging hun gedrag en activiteiten te verduurzamen, waardoor uiteindelijk hun resultaten verbeteren. Desalniettemin sluiten we bedrijven met bepaalde activiteiten of controversieel gedrag uit. Denk aan bedrijven die controversiële wapens of tabak produceren, bedrijven die hun omzet halen uit de winning van olie uit teerzanden of thermische kolen, of bedrijven die structureel mensenrechten schenden. We hanteren een uitsluitingslijst met ondernemingen en landen waarin Nationale-Nederlanden niet investeert.’

Rendement, kwaliteit, duurzaamheid

Met haar verantwoorde beleggingsbeleid zoekt Nationale-Nederlanden in feite altijd een driehoek op. Kraaijeveld: ‘We beleggen om rendement te maken voor onze klanten. Dat doen we met kwalitatief hoogwaardige beleggingen, en met oog voor duurzaamheid. Voor onze huisfondsen kunnen we dat beleid natuurlijk gemakkelijk voeren. Dat wordt anders als we beleggen in indexfondsen waarbij we gebruikmaken van externe asset managers. In dat geval gaan we het gesprek aan met de manager en zoeken we naar fondsen die zo dicht mogelijk bij ons beleid staan.’

Hans Kraaijeveld, manager Specialties bij Nationale-Nederlanden Hans Kraaijeveld, manager Specialties bij Nationale-Nederlanden

We kiezen bewust voor een actieve dialoog met bedrijven waarin we beleggen, vanuit de overtuiging hun gedrag en activiteiten te verduurzamen, waardoor uiteindelijk hun resultaten verbeteren.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Het duurzame beleid van Nationale-Nederlanden blijft niet onopgemerkt. ‘We doen mee aan diverse ratings en benchmarks’, vertelt van Toren. ‘Zo hebben we al meerdere jaren op een rij een plekje in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Daar zij we enorm trots op, want wereldwijd is slecht tien procent van alle verzekeraars in deze index opgenomen. Ook in de Benchmark Verantwoord Beleggen van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) nemen we een tweede positie uit 24 Nederlandse verzekeraars in.’

We beleggen de betaalde premies standaard in lifecycles. Daarbij combineren we meerdere bouwblokken om zo voor de deelnemer een goed resultaat te behalen.

Duurzame lifecycles

Via het Persoonlijk Pensioen Plan, de Defined Contribution-regeling van Nationale-Nederlanden, maken veel deelnemers gebruik van lifecycle beleggen. Kraaijeveld: ‘We beleggen de betaalde premies standaard in lifecycles. Daarbij combineren we meerdere bouwblokken om zo voor de deelnemer een goed resultaat te behalen. Ten eerste beleggen we bij actief beleggen in ons NN First Class Return Fund II, dat moet zorgen voor de groei van het vermogen. Een belangrijk onderdeel van dit fonds is het NN Duurzaam Aandelenfonds. Ten tweede beleggen we via het Sustainable Bond Fund onder meer in duurzame en groene bedrijfsobligaties. Ten derde beleggen we in NN Liability Matching Funds, die, naarmate de pensioendatum nadert, meer zekerheid geven over de hoogte van het pensioen van de deelnemer. Zo combineren we goede financiële resultaten met ons streven naar positieve impact van beleggingen op milieu en maatschappij. Tegelijk bouwen we het beleggings- en renterisico zorgvuldig af als de pensioendatum van de deelnemer dichterbij komt. Overigens geldt hetzelfde als we passief beleggen, oftewel als we de index volgen: in ons NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund worden ook duurzaamheidscriteria toegepast om het duurzaamheidsprofiel van het fonds te verhogen.’

Inzicht in impact

De uitdaging ligt volgens Kraaijeveld niet alleen in de kunst van duurzaam beleggen. ‘Voor Nationale-Nederlanden is het minstens zo belangrijk om adviseurs, werkgevers en deelnemers inzicht te geven in de impact die verantwoorde beleggingskeuzes kunnen hebben. En dan bedoel ik niet in termen van rendement. Duurzame beleggingen kunnen het duurzaamheidsbeleid van een werkgever bijvoorbeeld ondersteunen. Zijn investeringen door middel van de pensioenregeling van zijn werknemers dragen immers bij aan verduurzaming. En voor deelnemers geldt dat ze keuzes kunnen maken die écht impact hebben op mens, milieu en maatschappij.’

Aandacht voor duurzame beleggingsbeslissingen (SFDR)

Om inzicht te geven in het duurzame beleggingsbeleid van financiële instellingen is er de ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR). Binnen deze regelgeving is veel aandacht voor duurzaamheid en de toepassing van ESG-criteria. Op nn.nl/beleggingsbeleid-pensioen leest u hoe wij risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid betrekken in onze beleggingsbeslissingen.


Human Capital Planner (HCP) en duurzaamheidsdashboard

Bent u werkgever of adviseur met Bewust Pensioen, Persoonlijk Pensioen Plan of Comfort Pensioen en bent u benieuwd naar hoe duurzaam de beleggingen in de pensioenregeling zijn? In de Human Capital Planner (HCP) ziet u de CO2 voetafdruk voor de wereldwijde duurzame aandelen, die een groot deel van de pensioenbeleggingen van deelnemers vormen. U logt eenvoudig in via Mijn NN Zakelijk (werkgever) of adviseur.nn.nl (adviseur).

Meer informatie over verantwoord beleggen

Verantwoord en duurzaam beleggen