Ga direct naar inhoud

Risicohoudingonderzoek pensioenbeleggen

Bij een beschikbare premieregeling is de hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering afhankelijk van onder andere de resultaten van beleggingen. Het is dus heel belangrijk dat we voor werknemers beleggen op een manier die bij hén past. Werknemers kunnen daarom zelf beleggingskeuzes maken, met behulp van onze risicoprofielbepaler. Maar niet alle werknemers doen dat. Daarom stellen wij de gemiddelde risicohouding vast van alle deelnemers met een premieregeling bij Nationale-Nederlanden. Dit is de manier waarop we standaard voor deelnemers beleggen, totdat zijzelf een andere keuze maken.

Wettelijke plicht en nieuwe regels voor de standaard

We hebben recent opnieuw de gemiddelde risicohouding bepaald. Wij zijn als pensioenuitvoerder wettelijk verplicht om minstens eens in de vijf jaar voor pensioendeelnemers met een premieregeling de gemiddelde ‘risicohouding’ vast te stellen. Dit is de mate waarin zij beleggingsrisico’s willen én kunnen nemen om hun pensioendoelstellingen te bereiken. Door de Wet toekomst pensioenen (Wtp) wordt het onder andere mogelijk om de default te laten afbouwen naar een variabele uitkering (‘doorbeleggen’). Deze ontwikkeling maakt het zorgvuldig vaststellen van de risicohouding nog belangrijker, met name in de aanloop naar de pensioendatum.

Uitkomst: gemiddelde risicohouding van onze deelnemers

We hebben vastgesteld dat de gemiddelde risicohouding van de deelnemers van Nationale-Nederlanden past bij een lifecycle met beleggingsrisico gebalanceerd en risicoafbouw naar een variabele uitkering met 30% beleggen.

De Wtp maakt het mogelijk om afbouw naar een variabele uitkering te voeren als standaard in de pensioenregeling. Dit blijkt uit ons onderzoek ook het beste te passen bij onze deelnemers. Daarom is vanaf ingang van de Wtp de standaard lifecycle van Nationale-Nederlanden beleggingsrisico gebalanceerd met risicoafbouw naar een variabele uitkering met 30% beleggen. Deze standaard kun je als werkgever overnemen voor de pensioenregeling, als jij en de (eventuele) vertegenwoordiging van je werknemers hiermee akkoord zijn. Anders kun je altijd kiezen voor beleggingsrisico gebalanceerd met risicoafbouw naar een vaste uitkering.

Let op!
Onder de huidige wetgeving zijn we verplicht om het beleggingsrisico in de jaren voor de pensioendatum standaard af te bouwen naar een vaste pensioenuitkering. Daarom is onze standaard lifecycle gebalanceerd met risicoafbouw naar een vaste uitkering totdat de Wtp daadwerkelijk ingaat.


Grootschalig onderzoek op basis van nieuwe methodiek

Om de risicohouding van de pensioendeelnemers bij Nationale-Nederlanden vast te stellen, hebben we in 2021 een grootschalig risicohoudingonderzoek gehouden. Dit is uitgevoerd onder onze deelnemers met een premieregeling (Persoonlijk Pensioen Plan, Bewust Pensioen, NN-Bedrijfspensioen, BedrijfsPlusPensioen en Prestatie Pensioen). Hierbij hebben we gebruikgemaakt van een nieuwe onderzoeksmethodiek op wetenschappelijke basis, om de risicohouding nog beter te kunnen vaststellen.

Het onderzoek richtte zich op het bepalen van het risico dat de deelnemer wil en kan lopen, zowel gedurende de opbouw- als de uitkeringsfase. Het is belangrijk om de houding die onze deelnemers hebben tegenover beleggingsrisico’s in kaart te brengen. Met het inzicht in deze risicohouding kunnen we ons beleggingsbeleid goed afstemmen op onze deelnemers.

Wil je meer weten over ons risicohoudingonderzoek en hoe we tot de gemiddelde risicohouding zijn gekomen? Download dan de pdf: