Ga direct naar inhoud

Risicohoudingonderzoek pensioenbeleggen

Om het beleggingsbeleid van onze lifecycles goed vorm te kunnen geven, moeten we dit volgens de wet afstemmen op de risicohouding van de deelnemers. Ook is risicohouding een belangrijk thema in het pensioenakkoord. Zowel voor de huidige beschikbare premieregelingen als het nieuwe contract voor pensioenfondsen wordt de risicohouding leeftijdsafhankelijk.

Beleggingsbeleid dat past bij onze deelnemers

Om het beleggingsbeleid van onze lifecycles goed vorm te kunnen geven, moeten we dit volgens de wet afstemmen op de risicohouding van de deelnemers. Ook is risicohouding een belangrijk thema in het pensioenakkoord. Zowel voor de huidige beschikbare premieregelingen als het nieuwe contract voor pensioenfondsen wordt de risicohouding leeftijdsafhankelijk.

Dit voorjaar sturen we daarom een grootschalig risicohoudingonderzoek uit onder deelnemers met een beschikbare premieregeling bij Nationale-Nederlanden (Persoonlijk Pensioen Plan, Bewust Pensioen, NN-Bedrijfspensioen, BedrijfsPlusPensioen en Prestatie Pensioen). Het onderzoek richt zich op het bepalen van het risico dat de deelnemer wil en kán lopen tijdens zijn of haar pensioenopbouw, en gedurende de uitkeringsfase. Het is belangrijk om de pensioendoelstelling, en de houding die onze deelnemers hebben tegenover beleggingsrisico’s, in kaart te brengen. Met het inzicht in deze risicohouding kunnen we ons beleggingsbeleid goed afstemmen op onze deelnemers.