Ga direct naar: inhoud

Arbeidsongeschiktheid melden voor werknemers

Als u na twee jaar ziekte nog niet (volledig) aan de slag bent, dan kunt u te maken krijgen met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Uw inkomen gaat er dan flink op achteruit. Gelukkig heeft uw werkgever een WIA-Arbeidsongeschiktheidspensioen afgesloten om u hier gedeeltelijk tegen te beschermen.

Arbeidsongeschiktheid doorgeven

Als u arbeidsongeschikt raakt, meld dit dan via onderstaande link. Wij informeren u dan zo snel mogelijk over de afhandeling van uw claim.

Meld arbeidsongeschiktheid


Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op of neem contact op met uw onafhankelijk adviseur.

Zoek uw onafhankelijk adviseur

Kunnen wij u helpen?