Ga direct naar inhoud

Welke behandelingen vallen niet onder de Internationale Zorgpas?

Wil je voor geplande zorg naar een Duitse medisch specialist? En is dit in één van de drie Euregio’s Maas-Rijn, Maas-Rijn Noord of Rijn-Waal? Dat gaat heel makkelijk met de Internationale Zorgpas van Nationale-Nederlanden en de Duitse Krankenkasse 'Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland/Hamburg' (AOK). Je hebt een verwijzing van de (huis)arts nodig.

Bekijk hieronder voorbeelden van zorg die niet onder de Internationale Zorgpas vallen.

 • Hulpmiddelen, zoals hoorhulpmiddel, gezichtshulpmiddel (zoals montuur, brillenglazen, contactlenzen, ooglaser), incontinentiemateriaal, loophulpmiddel (zoals krukken, rollator rolstoel), teststrips voor (niet-)insuline afhankelijke diabetespatiënten, testmateriaal, orthopedische schoenen, prothesen, orthesen, bandages, steunzolen, podotherapeutische zolen, inhalatie- en ademhalingsapparatuur, thuisbewakingsmonitor, thuisverzorgingsartikelen Alarmering epilepsie, elektrostimulator, plaswekker, redressiehelm, hulpmiddel bij compressietherapie, toepassingshulpmiddelen, badhulpmiddelen, zithulpmiddelen, bewegingshulpmiddelen, toilethulpmiddelen, hulpmiddelen voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), aangepaste lingerie na borstamputatie.
 • Paramedische hulp, zoals fysiotherapie, oefentherapie, massagetherapie, logopedie, ergotherapie, podologie, voetzorg.
 • Vervoer als gevolg van een behandeling in het buitenland.
 • Particuliere behandeling of behandeling door een professor.
 • Geneeskundige hulp buiten de drie genoemde Euregio’s.
 • Medicijnen voorgeschreven door je huisarts of Nederlandse specialist.
 • Medicijnen die niet onder het Nederlandse Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) vallen, zelfzorggeneesmiddelen, alternatieve medicijnen, anticonceptiemiddelen vanaf 21 jaar, steunpessarium, en dergelijke.
 • Verwijzing door je huisarts of Nederlandse medisch specialist naar iemand anders dan een medisch specialist.
 • Psychiatrische behandelingen en geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
 • Orthodontie.
 • Huisartsenzorg (geldt niet voor kinderartsen).
 • Tandheelkundige zorg, zoals mondzorg, gebitsprothese, klikgebit.
 • Preventieve onderzoeken, behandelingen of (gezondheids-)cursussen, zoals bevolkingsonderzoeken, Rijksvaccinatieprogramma en overige vaccinaties, griepprik, vaccinaties en tabletten voor reizen naar het buitenland, Covid-19 test, mantelzorgcursus, programma Stoppen-met-roken, programma's problematisch alcoholgebruik en omgaan met depressieve klachten, valpreventie, sportmedisch advies, zwangerschap of (borst)kanker, bevallingscursus (per zwangerschap), consult overgang, preventief onderzoek naar hart en bloedvaten, diëtetiek, voedingsadvies, beweegprogramma's, zelfmanagementcursus bij chronische aandoening.
 • (Ambulante) revalidatie.
 • Kraamzorg.
 • Alternatieve geneeswijzen, zoals osteopathie, chiropractie, homeopathie, acupunctuur, alternatieve medicijnen.
 • Sterilisatie of hersteloperatie bij sterilisatie.
 • Niet medisch noodzakelijke besnijdenis.
 • Discusprothese.
 • Experimentele/innovatieve behandelingen (geen stand van wetenschap en praktijk). Dit zijn behandelingen die zich nog in een onderzoeksfase bevinden en nog niet officieel zijn. Vaak zijn dit oncologische behandelingen. Twijfel je of een behandeling experimenteel is? Vraag dan vooraf advies.
 • Zorg die onder de aanvullende verzekering valt, zoals vervangende mantelzorg, logeerkosten, huidtherapie, eigen bijdrage pruik of andere hoofdbedekking, eigen bijdrage hoorhulpmiddel.
 • Zorg die niet onder de verzekeringsvoorwaarden valt.