Ga direct naar inhoud

Robotmanipulator en eetapparaten

Een robotmanipulator helpt je wanneer je hulp nodig heeft bij dagelijkse activiteiten door blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen in arm-, hand- en vingerfunctie. Een eetapparaat is een eethulp voor personen met beperkingen in het gebruik van armen of handen. Deze beperkingen worden meestal veroorzaakt door progressieve spierziekten, ernstige spasticiteit en andere ziektebeelden zoals hoge dwarslaesie, Multiple Sclerose en Reumatoïde Artritis.

Je kunt voor vergoeding van een robotmanipulator in aanmerking komen als je dusdanige beperkingen in arm-, hand- en vingerfunctie heeft dat je niet zelfstandig kunt eten of drinken of voorwerpen kan verplaatsen en voor de uitvoering hiervan volledig afhankelijk bent van een professional. Je kunt voor vergoeding van een eetapparaat in aanmerking komen als het gebruik ervan om medische redenen noodzakelijk is.

Wat krijg je vergoed in 2021?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico behalve als het hulpmiddel individueel wordt aangepast en het niet meer geschikt is om nog door iemand anders gebruikt te worden.

Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2021 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van jouw zorg of van jouw hulpmiddel betaal je eerst zelf via jouw verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regel je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw leverancier bij je in de buurt. Je kunt jouw selectie verfijnen op: robotmanipulator of op eetapparaat.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kies je voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als je naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, ben je verzekerd van:

  • Een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • De robotmanipulator of het eetapparaat wordt binnen 4 weken geleverd;
  • Garantie van 3 jaar.
  • Een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kies je voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat je vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat je verder moet weten

Je leent dit hulpmiddel. Individueel aangepaste hulpmiddelen die niet geschikt zijn om nog door iemand anders gebruikt te worden, worden jouw eigendom.

Wat moet je regelen?

  • Wil je in aanmerking komen voor vergoeding van een robotmanipulator of een eetapparaat? Vraag dan eerst een akkoordverklaring aan Nationale-Nederlanden.
  • Om voor vergoeding van een robotmanipulator in aanmerking te komen, moet je een voorschrift van het revalidatiecentrum hebben en een offerte van de leverancier.
  • Om voor vergoeding van een eetapparaat in aanmerking te komen, moet je een voorschrift hebben van de specialist die je behandelt met een onderbouwing van de ergotherapeut en een offerte van de leverancier. De specialist moet op het voorschrift de lichamelijke beperkingen aangeven en welke voorziening gewenst is.
  • Als het hulpmiddel niet goed meer is, kun je deze laten vervangen. Je moet hiervoor eerst een akkoordverklaring vragen aan Nationale-Nederlanden. Hiervoor moet je een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging.

Je stuurt jouw aanvraag en de documenten aan:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Als je de apparatuur niet meer nodig heeft, moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden op telefoonnummer 076 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij je opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij je helpen?