Ga direct naar inhoud

Plastische chirurgie

Onder plastische chirurgie vallen operaties die worden uitgevoerd om het uiterlijk aan te passen. Dit kan uit functioneel en soms esthetisch oogpunt. Bijvoorbeeld vanwege een aangeboren afwijking of een opgelopen verminking. In de Zorgverzekeringswet zijn de regels voor vergoeding vastgelegd.

Voorbeelden van plastische chirurgie zijn: ooglidcorrectie, otoplastiek, flapoorcorrectie, buikwandcorrectie en oorstandcorrectie.

2024

Vergoeding voor plastische chirurgie in 2024

Bekijk de vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering.

Wat vergoedt je basisverzekering?

De basisverzekering vergoedt plastische chirurgie alleen als er sprake is van een medische noodzaak. Dit is het geval bij:

 • Plastische chirurgie door een aantoonbare lichamelijke klacht, die ernstig beperkt in het functioneren. Denk bijvoorbeeld aan een medisch noodzakelijke ooglidcorrectie.
 • Verminkingen door ziekte, een ongeval of een geneeskundige handeling.
 • Besnijdenis om medische redenen.
 • Het operatief plaatsen van een borstprothese bij het ontbreken van borstvorming (borstreconstructie) bij vrouwen en man-vrouw transgenders.
 • De volgende aangeboren misvormingen: spleten in lip, kaak of gehemelte, misvormingen van de botten in het gezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, geboortevlekken en misvormingen van urinewegen of geslachtsorganen.
 • Correctie van uiterlijke geslachtskenmerken bij genderdysforie die is vastgesteld door een arts.

Let op: voor plastische chirurgie heb je een schriftelijke verwijzing nodig van jouw huisarts, medisch specialist of verpleeghuisarts.

De basisverzekering vergoedt plastische chirurgie niet als er sprake is van:

 • Flapoorcorrectie.
 • Buikwandcorrectie door liposuctie (het onderhuids wegzuigen van vetophopingen), behalve als er sprake is van een verminking of ernstige functiebeperking.
 • Het operatief verwijderen van een borstprothese als dat medisch niet noodzakelijk is.
 • Chirurgische behandeling tegen snurken.
 • Sterilisatie of het ongedaan maken van een sterilisatie.

De vergoeding hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met jouw zorgverlener. Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Vergoeding plastische chirurgie Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract 100% 100%
Zorgverlener zonder contract 100% Max. 70% van de rekening en nooit meer dan het maximumtarief

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Bij een aantal aanvullende verzekeringen krijg je een vergoeding voor de kosten van plastische chirurgie die niet onder de basisverzekering vallen. Het gaat om de volgende ingrepen:

 • Correctie van de oorstand (flaporen).
 • Chirurgische behandeling tegen snurken.

Klik hieronder je basisverzekering aan. Bekijk daarna hoeveel je vergoed krijgt vanuit je aanvullende verzekering:

Zorg Vrij
Aanvullende verzekering Vergoeding
Instap Geen vergoeding
Start Geen vergoeding
Extra Geen vergoeding
Compleet 100%
Jij & Compact Geen vergoeding
Jij & Gemak Geen vergoeding
Jij & Vitaal Geen vergoeding
Comfort* 100%
Top* 100%
Naast deze vergoeding biedt de aanvullende verzekering Top een vergoeding voor cosmetische chirurgie tot een bedrag van
€ 1.500,- per duur van de verzekering.

* Let op: Deze verzekering kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan geldt bovenstaande vergoeding.

Zorg Voordelig

Er is geen vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen van de Zorg Voordelig.

Heb ik een eigen bijdrage?

Voor plastische chirurgie betaal je geen eigen bijdrage. Lees meer over de eigen bijdrage.

Heb ik een eigen risico?

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. In Mijn NN Zorgverzekering zie je de stand van jouw eigen risico. Lees meer over het verplichte en vrijwillige eigen risico.

Voor de kosten die de aanvullende verzekering vergoedt, betaal je geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kunt voor plastische chirurgie terecht bij een ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum of huispraktijk van een medisch specialist. Je kiest zelf je zorgverlener. Vind een zorgverlener bij jou in de buurt via de Zorgvergelijker. Je kunt jouw selectie verfijnen op: plastische chirurgie.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Lees meer over niet-gecontracteerde zorg.

Je mag ook naar een zorgverlener die geen contract heeft met Nationale-Nederlanden, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • Je vraagt vooraf Nationale-Nederlanden om toestemming.
 • Je voorziet Nationale-Nederlanden van een toelichting van jouw behandelend arts.

Wat moet je verder weten?

Je hebt een schriftelijke verwijzing nodig van jouw medisch specialist of verpleeghuisarts. Voor een ooglidcorrectie gelden andere regels:

 • Wordt de ooglidcorrectie uitgevoerd bij een gecontracteerde kliniek, dan is er geen toestemming nodig. De beoordeling vindt plaats door de gecontracteerde zorgverlener.
 • Wordt de ooglidcorrectie uitgevoerd bij een niet-gecontracteerde kliniek, dan is vooraf toestemming nodig. Dit kan de plastisch chirurg of oogarts regelen met een foto waarop je recht vooruitkijkt en de ogen duidelijk zichtbaar zijn.

Wil je toestemming aanvragen? Dan kan dat schriftelijk. Je stuurt hiervoor het volgende naar Nationale-Nederlanden:

 • Een geschreven toelichting van de arts die de plastische chirurgie voorschrijft. In die toelichting moet staan waarom je de plastische chirurgie nodig hebt.
 • Een overzicht van hoe jouw arts de behandeling wil aanpakken (een behandelplan).
 • Een brief van jezelf aan Nationale-Nederlanden. Zet in jouw brief: je relatienummer, je naam, adres en woonplaats en je geboortedatum.

Je kunt de stukken sturen naar:

Nationale-Nederlanden
Afdeling Medische beoordelingen
Postbus 4016
5004 JA Tilburg

2023

Vergoeding voor plastische chirurgie in 2023

Bekijk de vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering.

Wat vergoedt je basisverzekering?

De vergoeding hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met jouw zorgverlener. Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Vergoeding plastische chirurgie Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract* 100% 100%
Zorgverlener zonder contract* 100% 70%

* De basisverzekering vergoedt plastische chirurgie alleen als er sprake is van een medische noodzaak. Dit is het geval bij:

- Plastische chirurgie door een aantoonbare lichamelijke klacht, die ernstig beperkt in het functioneren. Denk bijvoorbeeld aan een medisch noodzakelijke ooglidcorrectie.
- Verminkingen door ziekte, een ongeval of een geneeskundige handeling.
- Besnijdenis om medische redenen.
- Het operatief plaatsen van een borstprothese bij het ontbreken van borstvorming (borstreconstructie) bij vrouwen en man-vrouw transgenders.
- De volgende aangeboren misvormingen: spleten in lip, kaak of gehemelte, misvormingen van de botten in het gezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, geboortevlekken en misvormingen van urinewegen of geslachtsorganen.
- Correctie van uiterlijke geslachtskenmerken bij transseksualiteit die is vastgesteld door een arts.

Let op: voor plastische chirurgie heb je een schriftelijke verwijzing nodig van jouw huisarts, medisch specialist of verpleeghuisarts.

De basisverzekering vergoedt plastische chirurgie niet als er sprake is van:

- Flapoorcorrectie.
- Buikwandcorrectie door liposuctie (het onderhuids wegzuigen van vetophopingen), behalve als er sprake is van een verminking of ernstige functiebeperking.
- Het operatief verwijderen van een borstprothese als dat medisch niet noodzakelijk is.
- Chirurgische behandeling tegen snurken.
- Sterilisatie of het ongedaan maken van een sterilisatie.

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Bij een aantal aanvullende verzekeringen krijg je een vergoeding voor de kosten van plastische chirurgie die niet onder de basisverzekering vallen. Het gaat om de volgende ingrepen:

- Correctie van de oorstand (flaporen).
- Chirurgische behandeling tegen snurken.

Klik hieronder je basisverzekering aan. Bekijk daarna hoeveel je vergoed krijgt vanuit je aanvullende verzekering:

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start Geen vergoeding
Extra Geen vergoeding
Compleet 100%
Jij & Gemak Geen vergoeding
Jij & Jonge kinderen Geen vergoeding
Jij & Pubers Geen vergoeding
Jij & Vitaal Geen vergoeding
Comfort* 100%
Top* 100%
Naast deze vergoeding biedt de aanvullende verzekering Top een vergoeding voor cosmetische chirurgie tot een bedrag van
€ 1.500,- per duur van de verzekering.

* Let op: Deze verzekering kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan geldt bovenstaande vergoeding.

Zorg Voordelig (naturapolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Voor plastische chirurgie betaal je geen eigen bijdrage.

Eigen risico

Voor de basisverzekering geldt een eigen risico . Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn NN Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je mogelijk al hebt verbruikt.

Voor de kosten die de aanvullende verzekering vergoedt, betaal je geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kunt voor plastische chirurgie terecht bij een ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum of huispraktijk van een medisch specialist. Je kiest zelf je zorgverlener. Vind een zorgverlener bij jou in de buurt. Je kunt jouw selectie verfijnen op: plastische chirurgie.


Je mag ook naar een zorgverlener die geen contract heeft met Nationale-Nederlanden, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • Je vraagt vooraf Nationale-Nederlanden om toestemming.
 • Je voorziet Nationale-Nederlanden van een toelichting van jouw behandelend arts.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Bekijk hieronder het verschil:

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Wij vergoeden de zorg 100%. Het maakt niet uit of deze zorg wordt geleverd door een gecontracteerde of door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Zorg Voordelig (naturapolis)
Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kies je voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener)? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden 70% van de rekening, maar niet meer dan het maximumtarief.

Wat je verder moet weten

Je hebt een schriftelijke verwijzing nodig van jouw medisch specialist of verpleeghuisarts. Voor een ooglidcorrectie gelden andere regels:

 • Wordt de ooglidcorrectie uitgevoerd bij een gecontracteerde kliniek, dan is er geen toestemming nodig. De beoordeling vindt plaats door de gecontracteerde zorgverlener.
 • Wordt de ooglidcorrectie uitgevoerd bij een niet-gecontracteerde kliniek, dan is vooraf toestemming nodig. Dit kan de plastisch chirurg of oogarts regelen met een foto waarop je recht vooruitkijkt en de ogen duidelijk zichtbaar zijn.

Wil je toestemming aanvragen? Dan kan dat schriftelijk. Je stuurt hiervoor het volgende naar Nationale-Nederlanden:

 • Een geschreven toelichting van de arts die de plastische chirurgie voorschrijft. In die toelichting moet staan waarom je de plastische chirurgie nodig hebt.
 • Een overzicht van hoe jouw arts de behandeling wil aanpakken (een behandelplan).
 • Een brief van jezelf aan Nationale-Nederlanden. Zet in jouw brief:
  • jouw relatienummer;
  • jouw naam, adres en woonplaats;
  • jouw geboortedatum.

Je kunt de stukken sturen naar:

Nationale-Nederlanden
Afdeling Medische beoordelingen
Postbus 4016
5004 JA Tilburg

layf39da0180c4047a7a9cf054d59dfce93

Terug naar het overzicht van vergoedingen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact