Obesitas bij kinderen

Heeft jouw kind coaching nodig bij gezond eten en bewegen? Vanaf 2024 wordt dit vergoed voor kinderen (t/m 17 jaar) met overgewicht of obesitas. Een centrale zorgverlener begeleidt en coördineert de zorg. Een programma Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is onderdeel van de zorg. Om gebruik te maken van deze vergoeding heb je een verwijzing nodig van een huisarts, kinderarts, jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Je komt in aanmerking voor deze zorg als je 17 jaar of jonger bent, overgewicht of obesitas hebt en je ten minste een matig verhoogd gewichtsgerelateerd risico (GGR) hebt. Je betaalt geen eigen risico voor deze zorg.

2024

Vergoedingen obesitas bij kinderen in 2024

Bekijk de vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering.

Wat vergoedt je basisverzekering?

De vergoeding hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met jouw zorgverlener. Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Vergoeding obesitas bij kinderen Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract 100%* 100%*
Zorgverlener zonder contract 100%* Max. 70% van de rekening en nooit meer dan het maximumtarief*

*De vergoeding geldt voor kinderen tot en met 17 jaar en voor een traject van maximaal 3,5 jaar.

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Er is geen vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen.

Heb ik een eigen bijdrage?

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Lees meer over de eigen bijdrage.

Heb ik een eigen risico?

De vergoeding valt niet onder het eigen risico. Lees meer over het verplichte en vrijwillige eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kunt voor deze zorg terecht bij:

 • een centrale zorgverlener voor de anamnese, coördinatie, begeleiding en nazorg. Dit is een jeugdverpleegkundige met de opleiding tot centrale zorgverlener.
 • een HBO-geschoolde kinderleefstijlcoach voor het GLI-programma.

Je kiest zelf jouw zorgverlener. Vind een zorgverlener bij jou in de buurt.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Lees meer over niet-gecontracteerde zorg.

Wat wordt niet vergoed?

 • Overstappen naar een GLI-traject voor volwassenen als jouw kind tijdens het GLI-traject 18 jaar wordt.
 • Een vervolgtraject GLI voor volwassenen, aansluitend op het GLI traject voor kinderen.
 • (Begeleiding bij) bewegen of sporten.
 • Diëtetiek gelijktijdig met Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) bij dezelfde indicatie.

Wat je verder moet weten

 • Er moet een plan van aanpak zijn waarin een GLI programma is opgenomen.
 • Als jouw kind tijdens het traject 18 jaar wordt, mag het traject worden afgemaakt.
 • Als er geen recht is op vergoeding vanuit de zorgverzekering, kan jouw kind mogelijk voor zorg en ondersteuning terecht bij jouw gemeente.
 • De zorg is onderdeel van de Ketenaanpak Kinderen. De betrokken zorgverleners maken aantoonbaar samenwerkingsafspraken met het sociaal domein.
 • Je hebt alleen een akkoordverklaring van Nationale-Nederlanden nodig als de zorg tussentijds is gestopt en het traject later weer opnieuw opgestart moet worden.

2023

Vergoedingen obesitas bij kinderen in 2023

In 2023 was er geen vergoeding voor obesitas bij kinderen.

lay993c53aac3914f0c894af2c1a0e607ff

Terug naar het overzicht van vergoedingen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact