Buitenland (niet-spoedeisende hulp)

Niet-spoedeisende hulp is zorg die je vooraf kunt plannen. Het is dus geen hulp die je met spoed nodig hebt. Onder niet-spoedeisende zorg in het buitenland valt ook zorg in het buitenland omdat er in Nederland een wachtlijst is of omdat je niet dichtbij jouw woonplaats in Nederland terecht kunt. In de gevallen hieronder heb je in ieder geval toestemming nodig:

 • Als je in Nederland ook toestemming nodig hebt voor je behandeling.
 • Als je opgenomen wordt (opname van één of meer nachten).
 • Als er sprake is van een behandeling of van behandelingen met bepaalde medicijnen op de lijst met machtigingsvereisten voor zorg en medicijnen.
2024

Vergoeding in het buitenland (niet-spoedeisende hulp) in 2024

Bekijk de vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering.

Wat vergoedt je basisverzekering?

De vergoeding hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met jouw zorgverlener. Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Vergoeding buitenland (niet-spoedeisende hulp) Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract 100%* 100%*
Zorgverlener zonder contract 100%* Max. 70% van de rekening en nooit meer dan het maximumtarief *

* De zorg moet ook in Nederland verzekerd zijn. Of je de kosten volledig vergoed krijgt, hangt af van een aantal zaken dat hieronder wordt toegelicht.

De zorg die je in het buitenland gebruikt, moet in elk geval ook in Nederland onder jouw verzekering vallen. Of je de kosten volledig vergoed krijgt hangt af van een aantal zaken:

 • Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kies je voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%.
 • Heb je een behandeling aangevraagd voor zorg in een land van de EU, EER of Zwitserland? En blijkt uit de gegevens dat de zorg in Nederland niet op tijd beschikbaar is? Dan beoordelen wij of we toestemming kunnen geven volgens de voorwaarden van de Europese Verordening. Je krijgt dan het formulier S2. Met dit formulier krijg je de kosten vergoed volgens de voorwaarden van het land waar de behandeling plaatsvindt. Vaak hoef je de kosten dan niet zelf voor te schieten.
 • Heeft de buitenlandse zorgverlener geen contract met Nationale-Nederlanden? In dat geval adviseren wij je om een behandeling altijd vooraf aan te vragen. Je weet dan vooraf zeker of je de behandeling vergoed krijgt en hoeveel je vergoed krijgt. Voor de vergoeding zijn er twee mogelijkheden:
  1. Voor het vaststellen van de hoogte van vergoeding gaan wij uit van de Nederlandse marktconforme tarieven. Heb je Zorg Vrij? Dan vergoeden wij het volledige Nederlandse marktconforme tarief. Alleen voor niet-gecontracteerde GGZ, wijkverpleging en fysio- en oefentherapie betaal je een deel zelf. Heb je Zorg Voordelig? Dan vergoeden we het volledige Nederlandse marktconforme tarief. Alleen voor niet-gecontracteerde zorgverleners betaal je een deel zelf.
  2. Heb je vooraf toestemming gekregen door middel van een S2 formulier? Dan krijg je een vergoeding volgens de Europese Verordening. Dat betekent dat de buitenlandse zorgverlener dan met ons afrekent volgens de tarieven van het land waar de behandeling plaatsvindt.
 • Het vervoer naar zorg in het buitenland komt zelden voor vergoeding in aanmerking.

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Er is geen vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen.

Heb ik een eigen bijdrage

Voor sommige zorg die je krijgt vergoed uit de basisverzekering moet je een wettelijke eigen bijdrage betalen. Het maakt niet uit of je deze zorg in Nederland of in het buitenland krijgt. Lees meer over de eigen bijdrage.

Heb ik een eigen risico?

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. In Mijn NN Zorgverzekering zie je de stand van jouw eigen risico. Lees meer over het verplichte en vrijwillige eigen risico.

Hebben wij je toestemming gegeven voor zorg in het buitenland en heb je hiervoor een S2 formulier ontvangen? Dan krijg je de kosten vergoed volgens de tarieven van het land waar de behandeling plaatsvindt. Deze vergoeding wordt niet verrekend met een Nederlandse wettelijke eigen bijdrage of het eigen risico.

Waar kun je terecht?

In de Zorgvergelijker kun je zien met welke ziekenhuizen we afspraken hebben gemaakt in België en Duitsland. Je kunt daarbij ook gebruikmaken van onze advisering bij wachtlijstbemiddeling.

Nationale-Nederlanden heeft met een groot aantal Belgische ziekenhuizen in de grensregio’s contracten gesloten. Voor de meeste zorg is vooraf geen toestemming nodig. Met ieder ziekenhuis zijn aparte afspraken gemaakt. Dit kan betekenen dat niet alle zorg bij elk ziekenhuis is gecontracteerd. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling medische beoordelingen (046) 459 59 73.

Voor Duitsland maken wij gebruik van de contracten die de Duitse zorgverzekeraar AOK Rheinland heeft afgesloten met Duitse specialisten en ziekenhuizen. Hiervoor is een speciale zorgpas ontwikkeld. Je kunt met deze internationale zorgpas en een verwijzing van je huisarts direct naar een Duitse specialist in de drie euregio’s: Maas-Rijn, Maas-Rijn Noord en Rijn-Waal. Deze zorgpas en eventuele informatie kun je opvragen via telefoonnummer 026 353 53 53. Lees voor meer informatie onze brochures.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Lees meer over niet-gecontracteerde zorg.

Wat je verder moet weten

 • Als je voor deze soort zorg in Nederland toestemming nodig hebt van Nationale-Nederlanden, dan heb je ook toestemming nodig voor deze zorg in het buitenland.
 • Vraag de volgende behandelingen bij een niet-gecontracteerde zorgverlener in het buitenland altijd vooraf schriftelijk aan:
  - Opname (van één of meer nachten).
  - Als er sprake is van een behandeling of van behandelingen met bepaalde medicijnen op de lijst met machtigingsvereisten voor zorg en medicijnen .
 • Behandelingen die niet op de lijst staan, hoef je niet vooraf aan te vragen. Wij beoordelen aan de hand van de rekening of de zorg onder je rekening valt. Twijfel je, dan mag je de zorg uiteraard altijd vooraf aanvragen.
 • Wacht altijd onze toestemming af. Dan weet je zeker dat je de zorg vergoed krijgt. Een behandeling die je al gestart bent kun je niet achteraf aanvragen.

De volgende kosten worden niet vergoed

 • Extra (bank)kosten voor een betaling (door jou of door Nationale-Nederlanden) naar of vanuit het buitenland.
 • Extra kosten door koerswijzigingen. We betalen zorgkosten altijd in euro’s.
  - Is de rekening betaald in een vreemde muntsoort? Het kan soms zijn dat je een hoger of juist lager bedrag betaald krijgt.
  - Heeft jouw zorgverlener uit het buitenland de rekening rechtstreeks naar ons gestuurd? Dan krijg je soms nog een rekening voor het koersverschil.

Om toestemming aan te vragen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Medisch verslag van de arts of specialist.
 • Soort behandeling die gaat plaatsvinden.
 • Naam van het ziekenhuis in het buitenland en uitvoerend specialist.
 • Behandelplan en kostenbegroting.

Je kunt hiervoor het aanvraagformulier geplande zorg in het buitenland gebruiken.

2023

Vergoeding in het buitenland (niet-spoedeisende hulp) in 2023

Bekijk de vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering.

Wat vergoedt je basisverzekering?

De vergoeding hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met jouw zorgverlener. Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Vergoeding buitenland (niet-spoedeisende hulp) Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract 100% * 100% *
Zorgverlener zonder contract 100% * 70% *

* De zorg moet ook in Nederland verzekerd zijn. Of je de kosten volledig vergoed krijgt, hangt af van een aantal zaken dat hieronder wordt toegelicht.

De zorg die je in het buitenland gebruikt, moet in elk geval ook in Nederland onder jouw verzekering vallen. Of je de kosten volledig vergoed krijgt hangt af van een aantal zaken:

 • Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kies je voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%.
 • Heb je een behandeling aangevraagd voor zorg in een land van de EU, EER of Zwitserland? En blijkt uit de gegevens dat de zorg in Nederland niet op tijd beschikbaar is? Dan beoordelen wij of we toestemming kunnen geven volgens de voorwaarden van de Europese Verordening. Je krijgt dan het formulier S2. Met dit formulier krijg je de kosten vergoed volgens de voorwaarden van het land waar de behandeling plaatsvindt. Vaak hoef je de kosten dan niet zelf voor te schieten.
 • Heeft de buitenlandse zorgverlener geen contract met Nationale-Nederlanden? In dat geval adviseren wij je om een behandeling altijd vooraf aan te vragen. Je weet dan vooraf zeker of je de behandeling vergoed krijgt en hoeveel je vergoed krijgt. Voor de vergoeding zijn er twee mogelijkheden: 
  1. Voor het vaststellen van de hoogte van vergoeding gaan wij uit van de Nederlandse marktconforme tarieven. Heb je Zorg Vrij (de combinatieverzekering)? Dan vergoeden wij het volledige Nederlandse marktconforme tarief. Alleen voor niet-gecontracteerde GGZ, wijkverpleging en fysio- en oefentherapie betaal je een deel zelf. Heb je Zorg Voordelig (de naturapolis)? Dan vergoeden we het volledige Nederlandse marktconforme tarief. Alleen voor niet-gecontracteerde zorgverleners betaal je een deel zelf. 
  2. Heb je vooraf toestemming gekregen door middel van een S2 formulier? Dan krijg je een vergoeding volgens de Europese Verordening. Dat betekent dat de buitenlandse zorgverlener dan met ons afrekent volgens de tarieven van het land waar de behandeling plaatsvindt.
 • Het vervoer naar zorg in het buitenland komt zelden voor vergoeding in aanmerking.

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Klik hieronder je basisverzekering aan. Bekijk daarna hoeveel je vergoed krijgt vanuit je aanvullende verzekering:

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding
Zorg Voordelig (naturapolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg die je krijgt vergoed uit de basisverzekering moet je een wettelijke eigen bijdrage betalen. Het maakt niet uit of je deze zorg in Nederland of in het buitenland krijgt.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2023 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van je zorg of van jouw hulpmiddel betaal je eerst zelf via het verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebben wij je toestemming gegeven voor zorg in het buitenland en heb je hiervoor een S2 formulier ontvangen? Dan krijg je de kosten vergoed volgens de tarieven van het land waar de behandeling plaatsvindt. Deze vergoeding wordt niet verrekend met een Nederlandse wettelijke eigen bijdrage of het eigen risico.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico?  In Mijn NN Zorgverzekering regel je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

In de Zorgvergelijker kun je zien met welke ziekenhuizen we afspraken hebben gemaakt in België en Duitsland. Je kunt daarbij ook gebruikmaken van onze advisering bij wachtlijstbemiddeling.

Nationale-Nederlanden heeft met een groot aantal Belgische ziekenhuizen in de grensregio’s contracten gesloten. Voor de meeste zorg is vooraf geen toestemming nodig. Met ieder ziekenhuis zijn aparte afspraken gemaakt. Dit kan betekenen dat niet alle zorg bij elk ziekenhuis is gecontracteerd. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling medische beoordelingen (046) 459 59 73.

Voor Duitsland maken wij gebruik van de contracten die de Duitse zorgverzekeraar AOK Rheinland heeft afgesloten met Duitse specialisten en ziekenhuizen. Hiervoor is een speciale zorgpas ontwikkeld. Je kunt met deze internationale zorgpas en een verwijzing van je huisarts direct naar een Duitse specialist in de 3 euregio’s: Maas-Rijn, Maas-Rijn Noord en Rijn-waal. Deze zorgpas en eventuele informatie kun je opvragen via telefoonnummer 026 353 53 53. Lees voor meer informatie onze brochures.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Bekijk hieronder het verschil:

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Wij vergoeden de zorg 100%. Het maakt niet uit of deze zorg wordt geleverd door een gecontracteerde of door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Zorg Voordelig (naturapolis)
Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kies je voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener)? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden 70% van de rekening, maar niet meer dan het maximumtarief.

Wat je verder moet weten

 • Als je voor deze zorg in Nederland toestemming nodig hebt van Nationale-Nederlanden dan heb je ook toestemming nodig voor deze zorg in het buitenland.
 • Vraag de volgende behandelingen bij een niet-gecontracteerde zorgverlener in het buitenland altijd vooraf schriftelijk aan:
  - Opname (van één of meer nachten).
  - Als er sprake is van een behandeling of van behandelingen met bepaalde medicijnen op de lijst met machtigingsvereisten voor zorg en medicijnen .
 • Behandelingen die niet op de lijst staan, hoef je niet vooraf aan te vragen. Wij beoordelen aan de hand van de rekening of de zorg onder je rekening valt. Twijfel je, dan mag je de zorg uiteraard altijd vooraf aanvragen.
 • Wacht altijd onze toestemming af. Dan weet je zeker dat je de zorg vergoed krijgt. Een behandeling die je al gestart bent kun je niet achteraf aanvragen.

De volgende kosten worden niet vergoed:

 • Extra (bank)kosten voor een betaling (door jou of door Nationale-Nederlanden) naar of vanuit het buitenland.
 • Extra kosten door koerswijzigingen. We betalen zorgkosten altijd in euro’s.
  - Is de rekening betaald in een vreemde muntsoort? Het kan soms zijn dat je een hoger of juist
  lager bedrag betaald krijgt.
  - Heeft jouw zorgverlener uit het buitenland de rekening rechtstreeks naar ons gestuurd? Dan
  krijg je soms nog een rekening voor het koersverschil.

Om toestemming aan te vragen, hebben wij de volgende gegevens nodig: 

 • Medisch verslag van de arts of specialist
 • Soort behandeling die gaat plaatsvinden
 • Naam van het ziekenhuis in het buitenland en uitvoerend specialist
 • Behandelplan en kostenbegroting

Je kunt hiervoor het aanvraagformulier geplande zorg in het buitenland gebruiken.

lay7b1d1c1267034271b76e98824015b40f

Terug naar het overzicht van vergoedingen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact