Ga direct naar inhoud

Mobiliteit hulpmiddelen

Niet-eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit zijn:

 • Loopwagens en loopfietsen (voor verzekerden vanaf 18 jaar).
 • Achterwaartse rollators (voor verzekerden vanaf 18 jaar).
 • Parkinsonrollators (in diverse uitvoeringen met/zonder lichtsignaal, akoestisch signaal).
 • Heavy duty rollators (vanaf 150 kg en vanaf zitbreedte 55 cm).
 • Kinderrollators.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

U kunt in aanmerking komen voor vergoeding van deze hulpmiddelen als u hier langdurig op bent aangewezen om te kunnen lopen, een eenvoudiger hulpmiddel niet goed genoeg is en als er sprake is van:

 • Evenwichtsstoornissen.
 • Functiestoornissen van de onderste extremiteiten.
 • Stoornissen in het uithoudingsvermogen dan wel vormen van lichamelijke zwakte.

Heeft u een niet- eenvoudig loophulpmiddel nodig? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. Deze leverancier beoordeelt of u in aanmerking komt voor een loophulpmiddel en stelt vast wat voor u het meest doelmatige en geschikte hulpmiddel is om uw mobiliteitsproblemen op te lossen. Dat kan elk merk of model zijn, de leverancier zorgt dat deze aan u geleverd wordt.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Wat wordt niet vergoed?

Eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit, zoals krukken of rollators, worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt deze zelf huren, lenen of kopen bij de Thuiszorgwinkel of via onze partner Medipoint.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Krijgt u het hulpmiddel in bruikleen? Dan betaalt u geen eigen risico. Wordt het hulpmiddel uw eigendom? Dan valt de vergoeding vanuit de basisverzekering onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: loophulpmiddelen. Gaat het om een loophulpmiddel voor een  kind (tot 18 jaar)? Verfijn uw selectie dan op: loophulpmiddelen voor kinderen.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

 • Een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
 • Een pasgarantie van zes maanden en een kwaliteitsgarantie van 48 maanden.
 • Een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

U moet de leverancier een voorschrift geven van de arts die u behandelt. De arts moet daarbij de beperkingen aangeven en welke voorziening gewenst is.

Wat moet u regelen?

U moet altijd toestemming (een akkoordverkering) vragen aan Nationale-Nederlanden wanneer:

 • U naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat.
 • Het gaat om een loopfiets voor volwassen die duurder is dan € 617,-.
 • Het gaat om een loophulpmiddel voor kinderen (tot 18 jaar) dat duurder is dan € 500,-.

Stuur dan het voorschrift van uw arts of medisch specialist (bij een kinderloophulpmiddel), aangevuld met een verslag van de ergotherapeut (bij een kinderloophulpmiddel) en een offerte van de leverancier naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?