Ga direct naar inhoud

Herstellingsoord

Een herstellingsoord is een instelling waar u tijdelijk verblijft om te herstellen van een lichamelijke aandoening. Andere woorden voor een herstellingsoord zijn: zorghotel, herstelhotel of sanatorium.

Ze bieden een hotelfaciliteit waar u na een behandeling in een ziekenhuis, Zelfstandig Behandel Centrum of privékliniek kunt herstellen. U kunt er (op afroep) verpleegkundige zorg en begeleiding krijgen. Een verblijf in een zorghotel is geschikt als u:

 • Behandeld bent in een ziekenhuis, maar nog medische nazorg nodig heeft voor u naar huis gaat.
 • Herstelt van een operatie, maar de thuiszorg is niet toereikend (indicatiestelling, door een wijkverpleegkundige, na operatie).
 • Geen mantelzorger heeft, terwijl u wel 24 uur zorg nodig heeft.
 • Ontslagen wordt uit het ziekenhuis, maar (nog) niet in staat bent om zelfstandig thuis te wonen.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

 • Verzekering
  Vergoeding
 • Basisverzekering
  Geen vergoeding
 • Aanvullende verzekering:
 • Start
  € 250,-
 • Extra
  € 500,-
 • Compleet
  € 1.000,-
 • Comfort
  € 1.500,-
 • Top
  € 1.500,-
 • Zilver
  Geen vergoeding

Wat wordt niet vergoed?

U krijgt geen vergoeding van de kosten van het verblijf in een herstellingsoord:

 • Als de Wet langdurige zorg (Wlz) al een vergoeding geeft voor dezelfde of vergelijkbare zorg.
 • Als het verblijf aaneengesloten over twee jaren verspreid is, en uw aanvullende verzekering al het maximale bedrag heeft vergoed over het eerste jaar.

Eigen bijdrage

U betaalt voor verblijf in een herstellingsoord geen wettelijke eigen bijdrage

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een door Nationale-Nederlanden erkend herstellingsoord. Vind hier een herstellingsoord onder ‘Herstellingsoorden'.

Wat u verder moet weten

U heeft vooraf toestemming van Nationale-Nederlanden nodig.

Wat moet u regelen?

U vraagt vooraf schriftelijk toestemming aan Nationale-Nederlanden. Vermeld in uw brief:

 • Uw gegevens 
  - uw relatienummer 
  - uw naam, adres en woonplaats 
  - uw geboortedatum
 • Gegevens over uw verblijf in het herstellingsoord 
  - naam van het herstellingsoord 
  - datum en duur van de opname 
  - de medische indicatie

Stuur uw brief naar: 
Nationale-Nederlanden 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Gerelateerde vergoedingen

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?