Ga direct naar: inhoud

Daisy-apparatuur

Met het zogenoemde digital audiobased information system (daisy) kunt u een digitaal ingesproken boek afluisteren. De daisyspeler is een draagbare cd-romspeler die niet kan worden vervangen door een reguliere cd-romspeler.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: hulpmiddelen, daisy-spelers.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

  • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
  • snelle levering: de apparatuur wordt binnen 10 werkdagen geleverd;
  • omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 2 jaar;
  • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

U kunt voor vergoeding van daisy-apparatuur in aanmerking komen als u visueel gehandicapt, motorisch gehandicapt of dyslectisch bent en geen boek of tijdschrift kunt lezen.

Dit hulpmiddel wordt uw eigendom. Als de apparatuur niet meer goed werkt, kunt u deze laten vervangen.

  • Bestelt u een daisyspeler/webbox voor visueel gehandicapten en maakt u gebruik van een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft? Dan hoeft u geen akkoordverklaring te vragen. Uw leverancier dient dan een toelichting op de reden van vervanging in het dossier op te nemen. Als uw aanvraag afwijkt van uw vorige aanvraag, heeft u ook een schriftelijke toelichting van uw arts nodig.
  • Bestelt u daisyapparatuur voor motorisch gehandicapten of dyslectici dan heeft u een akkoordverklaring nodig van Nationale-Nederlanden.

Wat moet u regelen?

Heeft u een akkoordverklaring nodig? Met uw aanvraag voor een akkoordverklaring stuurt u mee:

  • de medische diagnose van de arts die u behandelt, waarin is aangegeven wat uw lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is.
  • bij een aanvraag in verband met dyslexie moet u een verklaring meesturen van een GZ-psycholoog of orthopedagoog.
  • een offerte van uw leverancier.

Stuur de aanvraag in naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5000 JA Tilburg

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?