Ga direct naar inhoud

Erfbelasting overlijdensrisicoverzekering

Betaal je belasting over de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering? Dat hangt af van de situatie. Bekijk wanneer je wel en wanneer je geen erfbelasting betaalt.

Wel of geen erfbelasting overlijdensrisicoverzekering?

Erfbelasting is, zoals het woord al zegt, belasting die je betaalt over een erfenis. Ook over de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering (ORV) betaal je soms erfbelasting. De Belastingdienst ziet de uitkering namelijk soms als een erfenis.

Bekijk wat in jouw situatie geldt

Ik krijg een uitkering uit een ORV. Moet ik hierover erfbelasting betalen? 

Als je een erfenis krijgt, betaal je meestal belasting. Ook over een uitkering van een ORV betaal je soms erfbelasting. Dit is zo als degene die is overleden (de verzekerde) ook de premie voor de verzekering betaalde. Hij moest de premie uit zijn eigen vermogen hebben betaald. Of je ook echt belasting betaalt, hangt af van:

 • de hoogte van jouw aandeel in de erfenis
 • de relatie die je had met degene die is overleden

Er gelden vrijstellingen. Over het bedrag dat onder deze vrijstelling valt, betaal je geen belasting.

Vrijstellingen erfbelasting 2023

Je bent: Hoogte van de vrijstelling in 2023
Echtgenoot, geregistreerd of samenwonend partner € 723.526,-*
Kind, kleinkind, pleegkind of stiefkind € 22.918,-
Achterkleinkind € 2.418,-
Kind met een beperking € 68.740,-
Ouder € 54.270,- (Erven beide ouders? Dan is de vrijstelling in totaal € 54.270-)
Andere erfgenaam, bijvoorbeeld broer of zus € 2.418,-

* Van dit bedrag wordt 35% van de waarde van het nabestaandenpensioen en de nabestaandenlijfrente afgetrokken. Er geldt een minimum vrijstelling van € 186.915,-

Bron: Belastingdienst

Belastingpercentage erfbelasting 2023

Is de totale erfenis hoger dan de vrijstelling? Dan betaal je over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt belasting. Daarvoor gelden in 2023 onderstaande percentages.

Waarde totale erfenis min de vrijstelling € 0,- tot en met € 138.641,- € 138.642,- en meer
Partner, (pleeg- of stief)kind, kind met een beperking 10% 20%
Kleinkinderen en verdere afstammelingen 18% 36%
Overige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders 30% 40%

Bron: Belastingdienst

Moeten mijn erfgenamen erfbelasting betalen over de uitkering uit mijn ORV? 

Als je overlijdt, keren we uit aan degene die jij als begunstigde hebt aangewezen. Heb jij zelf de verzekering afgesloten. En sta je op de polis als degene die de premie betaalt? Dan ziet de Belastingdienst de uitkering als onderdeel van jouw erfenis. Is deze erfenis hoger dan de vrijstelling? Dan betaalt de erfgenaam belasting over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt.

Vrijstellingen erfbelasting 2023

Je bent: Hoogte van de vrijstelling in 2023
Echtgenoot, geregistreerd of samenwonend partner € 723.526,-*
Kind, kleinkind, pleegkind of stiefkind € 22.918,-
Achterkleinkind € 2.418,-
Kind met een beperking € 68.740,-
Ouder € 54.270,- (Erven beide ouders? Dan is de vrijstelling in totaal € 54.270,-)
Andere erfgenaam, bijvoorbeeld broer of zus € 2.418,-

* Van dit bedrag wordt 35% van de waarde van het nabestaandenpensioen en de nabestaandenlijfrente afgetrokken. Er geldt een minimum vrijstelling van € 186.915,-

Bron: Belastingdienst

 

Rekenvoorbeeld

Henk heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten van € 100.000,-. Hij betaalde zelf de premie uit zijn eigen vermogen. Zijn zoon en dochter zijn de begunstigden. Zij ontvangen de uitkering als hij overlijdt. Zoon en dochter krijgen allebei de helft, dus € 50.000,-. Ze krijgen verder niets uit de nalatenschap van Henk. De vrijstelling voor kinderen is € 22.918,-. De uitkering is € 27.082,- boven de vrijstelling. Over dit bedrag betalen zij ieder 10% belasting.

Belastingpercentage 2023

Is de uitkering samen met de rest van de erfenis hoger dan de vrijstelling die voor de erfgenaam geldt? Dan betaalt deze erfgenaam belasting over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt. Daarvoor gelden in 2023 onderstaande percentages.

Waarde totale erfenis min de vrijstelling € 0 - tot en met € 138.641,- € 138.642,- en meer
Partner, (pleeg- of stief)kind, kind met een beperking 10% 20%
Kleinkinderen en verdere afstammelingen 18% 36%
Overige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders 30% 40%

Bron: Belastingdienst

Overlijdensrisicoverzekering erfbelasting voorkomen

Betaalde de verzekerde zelf (een deel van) de premie uit zijn eigen vermogen? Dan betaalt degene die de uitkering krijgt erfbelasting. Maar alleen als de totale erfenis boven de vrijstelling uitkomt. Soms kun je erfbelasting voorkomen. Zorg ervoor dat degene die uiteindelijk het geld krijgt ook de premie voor de verzekering moet betalen. En dat dit op de polis staat. Want in dat geval hoeft hij of zij geen erfbelasting te betalen.

Let op: De overlijdensrisicoverzekering mag je in dit geval niet betalen vanuit vermogen wat je samen hebt. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen. Dan kun je niet altijd voorkomen dat je straks erfbelasting betaalt.

Bekijk in welke situaties je erfbelasting kunt voorkomen.

Partner of echtgenoot  

Zijn jullie getrouwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap? En is dat in gemeenschap van goederen? Dan kun je erfbelasting niet voorkomen. Jullie vermogen is altijd van jullie samen. De Belastingdienst gaat ervan uit dat degene die is overleden de premie voor een deel betaalde. Over een deel van de uitkering betaalt de ontvanger dan erfbelasting. Maar alleen als de totale erfenis mét de uitkering hoger is dan de vrijstelling voor erfbelasting.

Echtgenoot of geregistreerd partner  

Hebben jullie huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden? Dan is jullie vermogen gescheiden. Je kunt dan mogelijk erfbelasting voor je partner voorkomen. Zet dan wel duidelijk in de voorwaarden uit welk vermogen jullie de premie voor de ORV betalen. Laat je hierover adviseren door een financieel adviseur of een notaris.

Staat de premiebetaling van de overlijdensrisicoverzekering goed in de huwelijkse of geregistreerd partnerschapsvoorwaarden? Dan heb je twee keuzes:

 • Je partner sluit een overlijdensrisicoverzekering af op jouw leven
  Je partner is de begunstigde en betaalt de premie. Jij bent de verzekerde. Dit staat ook zo op de polis. Willen jullie allebei verzekerd zijn? Dan kun jij hetzelfde doen. Jullie hebben dan twee losse polissen. Kruislings afsluiten wordt dat genoemd.
 • Premiesplitsing
  Wil je liever één polis met twee verzekerden? Dan kun je kiezen voor premiesplitsing. In je polis staat dan welk deel van de premie voor jouw ORV is en welk deel voor je wederhelft.
Vriend of vriendin 

Wonen jullie samen en hebben jullie een samenlevingscontract? Erfbelasting kun je dan op twee manieren voorkomen:

 • Je vriend of vriendin sluit een overlijdensrisicoverzekering af op jouw leven
  Je vriend of vriendin is de begunstigde en betaalt de premie. Jij bent de verzekerde. Dit staat ook zo op de polis. Willen jullie allebei verzekerd zijn? Dan kun jij hetzelfde doen. Jullie hebben dan twee losse polissen.
 • Premiesplitsing
  Staat premiesplitsing in jullie samenlevingscontract? Dan kunnen jullie ervoor kiezen om allebei op dezelfde polis verzekerd te zijn. Dit is vaak iets goedkoper. In je polis staat dan welk deel van de premie voor jouw ORV is. En welk deel voor je vriend of vriendin. Zet dan wel in het samenlevingscontract uit welk vermogen de premie voor de ORV wordt betaald. Laat je hierover adviseren door een financieel adviseur of een notaris.
Voor iemand anders, bijvoorbeeld je geliefde als je niks op papier hebt vastgelegd, je kinderen of een zakelijk compagnon.

Betaal de premie niet uit je eigen vermogen voor de verzekering op jouw leven. Maar laat dat doen door degene die de uitkering moet krijgen. Je kind, geliefde of compagnon bijvoorbeeld is dan de verzekeringnemer en de premiebetaler.

Deze informatie is algemeen, en niet voor jouw situatie op maat gemaakt. Daarom kun je geen rechten ontlenen aan deze tekst. Wil je precies weten wat voor jouw situatie geldt? Dan raden we je aan om contact op te nemen met jouw adviseur of notaris.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten in drie stappen

Stap 1: Aanvragen

Je kiest de vorm, het bedrag, de looptijd en wie het bedrag krijgt. Aanvragen doe je online of via een adviseur bij jou in de buurt.

Stap 2: Verklaring van gezondheid of medische keuring

We sturen je een e-mail met een link naar een online vragenlijst over je gezondheid. Soms sturen we een uitnodiging voor een medische keuring.

Stap 3: We beoordelen je aanvraag

We beoordelen je aanvraag met de gegevens van je verklaring van gezondheid of de medische keuring. In de meeste gevallen ontvang je daarna direct je polis. Hebben we meer medische gegevens nodig? Dan ontvang je van ons een e-mail via ZIVVER. We mailen dan beveiligd. Je medische gegevens zijn tenslotte vertrouwelijk.

ORV berekenen en aanvragen

Andere informatie over overlijdensrisicoverzekering

ORV bij je hypotheek

Een overlijdensrisicoverzekering bij het kopen van een huis kan je nabestaanden veel financiële zorgen besparen.

ORV bij kopen van een huis

ORV van Nationale-Nederlanden

Onze ORV kun je makkelijk online aanvragen en kun je aanpassen tijdens de looptijd.

Bekijk alle voordelen

ORV voor je gezin

Je kinderen wil je het allerbeste geven, maar wat gebeurt er als je er niet meer bent?

ORV en gezin

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Chatten

Start de chat

Chat met Sanne, onze digitale assistent.

Bellen

088 663 00 00

Toets # 3 voor contact over de Overlijdensrisicoverzekering

Wil je advies?

Vind je adviseur

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.