Overlijdensrisicoverzekering zonder medische keuring

Ben je jonger dan 51 jaar en wil je tot en met € 1.000.000,- verzekeren? Dan vul je vaak alleen een online vragenlijst in zonder medische keuring. Ben je 51 jaar of ouder jaar én wil je een bedrag verzekeren vanaf € 500.001,-? Dan vragen we je om je te laten keuren door een internist.

Wanneer verklaring van gezondheid of medische keuring?

Voordat je onze overlijdensrisicoverzekering afsluit, hebben we informatie nodig over je gezondheid. Met deze informatie bepalen we het risico dat je overlijdt terwijl je verzekerd bent. Een overlijdensrisicoverzekering zonder medische keuring aanvragen? Bekijk wanneer dit mogelijk is.

Leeftijd Online gezondheidsverklaring Medisch onderzoek
18 t/m 50 jaar t/m € 1.000.000 vanaf € 1.000.001
51 t/m 65 jaar t/m € 500.000 vanaf € 500.001

Overlijdensrisicoverzekering zonder medische keuring?

Na jouw aanvraag krijg je een e-mail met de online vragenlijst over je gezondheid. Deze vul je online in. Het is belangrijk dat je de vragen naar waarheid en zo volledig mogelijk beantwoordt.

Medische keuring door een arts

Is een keuring door een arts nodig voor de medische beoordeling? Dan krijg je hierover bericht. De keuring noemen we een medisch onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit:

 • een vragenlijst
 • een lichamelijk onderzoek
 • een urineonderzoek
 • een hartfilmpje (zonder en/of met inspanning)
 • soms een longfoto

Zo werkt de beoordeling van je gezondheid

Waar kan ik me medisch laten onderzoeken?

Je kunt de keuring laten uitvoeren door een arts die geregistreerd staat in het BIG-register. Uitzondering hierop is je eigen huisarts. Deze mag jou niet medisch keuren. Ook kun je hiervoor terecht bij een keuringsinstantie naar eigen keuze. Hieronder staan een aantal vermeld. Dit zijn onafhankelijk keuringsinstanties, die niet verbonden zijn aan Nationale-Nederlanden.

ArdoSZ (voorheen De Care Group)
Tel 024 - 750 11 00
keuringen@ardosz.nl
www.ardosz.nl

Let op: Niet bij elke vestiging kan een volledige keuring worden uitgevoerd. Bel met Ardosz voor de mogelijkheden.

Medisch Keuringscentrum *
Tel 030 - 662 11 32
Info@medisch-keuringscentrum.nl
www.medisch-keuringscentrum.nl

* Deze keuringsinstantie keurt ook aan huis.


MediMark
Tel 0800 - 633 46 27
Info@medimark.nl
www.medimark.nl

Download de keuringsformulieren en neem deze mee naar je afspraak.

Je betaalt niets voor de keuring. Kies je liever zelf een arts? Stuur ons dan de rekening en niet naar je zorgverzekeraar. Anders gaat het ten koste van je eigen risico.

Meer informatie over medische keuringen vind je in het Protocol Verzekeringskeuringen.

Extra informatie medische beoordeling

Soms is bij de beoordeling van je aanvraag iets niet helemaal duidelijk. Denk aan een antwoord in de verklaring van gezondheid of in de vragenlijst uit de keuring. We hebben dan nog wat meer informatie nodig. We kunnen je het volgende vragen:

 • Of je een aanvullende vragenlijst wilt invullen. Om meer duidelijkheid te krijgen over je gezondheid.
 • Of je een machtiging wilt geven. Hiermee geef je de medisch adviseur toestemming om informatie over je specifieke situatie op te vragen.
 • Of je een klein lichamelijk onderzoek voor verder onderzoek wilt laten doen. Uitgevoerd door een keuringsinstantie of een onafhankelijke huisarts.

Zo gaat je aanvraag na de medische beoordeling

De medisch adviseur beoordeelt met de medische informatie of je je kunt verzekeren. De medisch adviseur kan ook aangeven dat er voorwaarden gelden. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

Je bent verzekerd

Je krijgt de overlijdensrisicoverzekering zoals jij hem hebt aangevraagd. Je krijgt van ons het verzekeringsbewijs (polisblad).

Je krijgt een voorstel met aanvullende voorwaarden

Soms is het niet mogelijk om je te verzekeren zoals je graag wilt. Bijvoorbeeld als er een hoger medisch risico is. We doen dan een voorstel om je te verzekeren tegen een hogere premie en/of een kortere looptijd.

Je kunt je niet verzekeren bij Nationale-Nederlanden

Soms kun je door je gezondheid geen overlijdensrisicoverzekering bij ons afsluiten. Verbetert je situatie? Dan kan je altijd opnieuw een overlijdensrisicoverzekering aanvragen.

Voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering

Voorlopige ongevallendekking

Heb je een overlijdensrisicoverzekering bij ons aangevraagd? Dan kan je in aanmerking komen voor een voorlopige dekking. Met de voorlopige dekking krijgen je nabestaanden in sommige gevallen toch (een deel van) de uitkering.

Je valt onder de voorlopige dekking als:

 • je overlijdt binnen een maand na je complete aanvraag.
 • je jonger dan 51 jaar bent en overlijdt door een ongeval.
 • je in Nederland woont.
 • en je minimaal 18 jaar oud bent en maximaal 50 jaar oud.
 • en we de complete aanvraag voor de overlijdensrisicoverzekering hebben ontvangen.

De aanvraag is compleet als we van jou alle door ons gevraagde documenten hebben ontvangen. Dit zijn de volgende zaken:

 • ingevulde gezondheidsverklaring (EGV) de resultaten van het medisch onderzoek
 • Heb je een aanvraag gedaan met een verzekerd kapitaal van € 1.500.001,- of meer? Dan willen we ook eerst de stukken hebben ontvangen waarmee je het economisch belang aantoont. 

Overlijd je in de periode waarin de voorlopige dekking geldt? Dan keren we het aangevraagde verzekerde bedrag uit met een maximum van € 200.000. De voorlopige dekking stopt:

 • één maand nadat we alle gevraagde documenten van jou hebben ontvangen
 • of als de gezondheidsverklaring een verhoogde premie oplevert
 • of als de ORV is ingegaan, dus als je verzekering is gestart.

Uitgebreide voorlopige dekking bij de aankoop van een woning

Sluit je de overlijdensrisicoverzekering af, omdat je een huis koopt? En hebben we je aanvraag medisch geaccepteerd, maar ligt de ingangsdatum van de verzekering in de toekomst? Je valt dan onder de uitgebreide dekking. De voorlopige dekking is dan maximaal twaalf maanden en de dekking geldt ook indien de verzekerde door andere oorzaken dan een ongeval komt te overlijden. Daarnaast keren we bij overlijden het aangevraagde verzekerde bedrag uit tot maximaal € 435.000,-.

Veelgestelde vragen over de medische beoordeling van de overlijdensrisicoverzekering

Waarom is een gezondheidsverklaring of medische keuring nodig?

Om de hoogte van de premie te bepalen. De hoogte van de premie hangt af van het risico dat je overlijdt binnen de looptijd. Met het ingeschatte risico bepalen we ook de voorwaarden waarop we de verzekering met je aangaan. Wil je meer informatie? Kijk dan op verzekeraars.nl/gezondheidsverklaring.

Moet ik een medische keuring zelf betalen?

Vaak is alleen een online verklaring van gezondheid genoeg voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Maar soms vragen we de verzekerde om een medische keuring te laten doen. Die kosten betaal je niet zelf. Die betalen wij. Zelfs als je uiteindelijk van de verzekering afziet of geen verzekering kunt afsluiten.

Wat gebeurt er als ik niet eerlijk ben of niet alles vertel bij mijn medische beoordeling? 

Het is belangrijk dat je de vragen naar waarheid en zo volledig mogelijk beantwoordt. Doe je dit niet? Dan kunnen we de verzekering stoppen of we keren niet of niet het hele bedrag uit. Ook kunnen we kosten van het onderzoek op je verhalen en een uitkering terugvorderen.

Ik ben ergens anders afgewezen voor een ORV. Kan ik bij jullie wel terecht?

We kijken opnieuw naar je situatie. Slechts 6 op de 1000 aanvragen wijzen we af. Tijdens je aanvraag vragen we altijd of je bij een andere verzekeraar afgewezen bent. Geef hier eerlijk antwoord op. Soms vragen we je om ons de medische gegevens te sturen die de andere verzekeraar gebruikt heeft. Dat doen we om je snel duidelijkheid te kunnen geven.

Ik heb een erfelijke aandoening of heb erfelijke aanleg voor een aandoening. Kan ik mij verzekeren? 

Vaak kun je met een aanleg voor een erfelijke ziekte gewoon een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. In bepaalde gevallen mogen we meer informatie over de erfelijke ziekte opvragen. Soms vragen we een hogere premie of kun je je maar korter verzekeren.

Ik heb medische klachten gekregen die ik niet bij de gezondheidsverklaring heb ingevuld. Wat moet ik doen?

Krijg je klachten als we je aanvraag in behandeling hebben? Geeft dit meteen aan ons door.

Wie kan mijn medische gegevens inzien?

Onze medisch adviseur beheert je medische gegevens. De medisch adviseur vormt samen met directe medewerkers de medische acceptatiedienst. Alleen de medische acceptatiedienst kan de medische gegevens inzien die nodig zijn voor het behandelen van je aanvraag. Deze medewerkers zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim en hebben zwijgplicht over jouw medische gegevens.

Hoe lang bewaren jullie mijn medische gegevens?

Zolang je klant bij ons bent, bewaren we je gegevens. Dat doen we ook nog enige tijd als de overlijdensrisicoverzekering is beëindigd. In dat geval hanteren we de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we de gegevens alleen nog voor statistische doeleinden en met het oog op de behandeling van klachten en rechtszaken. In dat geval bewaren we de gegevens in een afgesloten archief.

Heb je vragen over het medische traject van je aanvraag? Of heb je hulp nodig bij het invullen van je gezondheidsverklaring?

Bel dan met onze Medische Dienst. Het telefoonnummer is 070 513 21 05. Onze medewerkers helpen je graag op werkdagen tussen 8.00 tot 17.00 uur. Als je ons belt, hou dan het polisnummer bij de hand. Zo kunnen we je sneller helpen. Stuur je liever een e-mail? Mail dan naar medischedienst@nn.nl.

Liever een belafspraak maken?
Je kunt ook online een telefonische afspraak maken met een medewerker van de Medische Dienst. We bellen je dan terug wanneer het jou uitkomt.

Ik betaal een hogere premie dan ik had verwacht, omdat ik overgewicht heb. Wordt de premie lager als ik afgevallen ben en een gezond gewicht heb bereikt?

Nee, de premie is vastgesteld op basis van je gezondheidsverklaring. Deze heb je ingevuld bij het afsluiten van je overlijdensrisicoverzekering. Alle wijzigingen in je gezondheid tijdens de duur van je verzekering, leiden niet tot aanpassingen van je verzekering.

Bij het vaststellen van een gezond gewicht, gaan we uit van de Body Mass Index (BMI).

Heb je in de toekomst een gezond BMI? Dan kun je een nieuwe aanvraag indienen. Je vult dan opnieuw een gezondheidsverklaring in. Hou er rekening mee dat er ander (duurder) tarief van toepassing is, omdat je ouder bent geworden.

Ik betaal een hogere premie dan ik had verwacht, omdat ik volgens jullie overgewicht heb. Nu heb ik veel spiermassa. Hierdoor heb ik een lager risico op hart- en vaatziekten. Waarom wordt mijn premie niet lager?
Bij het vaststellen van een gezond gewicht, gaan we uit van de Body Mass Index (BMI). Bij het vaststellen van een gezond gewicht, gaan we uit van de Body Mass Index (BMI). Veel spiermassa kan voor een hoge BMI zorgen. Door de grote spiermassa worden het hart en de bloedvaten (het cardiovasculaire systeem) belast. Dat geeft risico’s op hart- en vaataandoeningen. Deze risico’s bestaan ook bij een goede lichamelijke conditie en een hoge BMI.
Ik betaal een hogere premie dan ik had verwacht. Hoe kan dat?

Dat kan te maken hebben met een of meer van de volgende zaken:

 • Je hebt in je aanvraag aangegeven dat je niet rookt. In de gezondheidsverklaring heb je aangegeven dat je korter dan 2 jaar gestopt bent met roken. Je betaalt daarom een hogere premie.
 • Uit de gegevens op je gezondheidsverklaring blijkt dat je overgewicht hebt.
 • Je bent jarig geweest in de periode tussen het aanvragen en ingaan van je overlijdensrisicoverzekering. Je bent dan ouder geworden. Daarom is er een ander (duurder) tarief van toepassing.
 • Uit je gezondheidsverklaring of uit de medische informatie van je arts blijkt dat je een aandoening hebt. Door deze aandoening kunnen we je alleen tegen een hogere premie een overlijdensrisicoverzekering aanbieden.
 • Je drugs en/of alcoholgebruik. Je hebt een e-mail ontvangen van de medische dienst. Daarin staat dit toegelicht.
 • Je bent genezen van een medische aandoening en je hebt preventieve maatregelen genomen. Het is niet altijd goed in te schatten hoe je gezondheid zich ontwikkelt als je een medische aandoening hebt gehad.
Ik ben nu ziek. Kan ik een overlijdensrisicoverzekering aanvragen? En hoeveel kans heb ik dat ik een verzekering kan afsluiten.
Je kunt altijd een aanvraag indienen. Daarvoor lever je informatie over je gezondheid aan. Dan beoordelen we of we je een verzekering kunnen aanbieden. Dat kunnen we van tevoren niet bepalen.

Andere informatie over de overlijdensrisicoverzekering

Wat kost een ORV?

Een overlijdensrisicoverzekering heb je al voor een paar euro per maand. Korting als je niet rookt.

De kosten

ORV van Nationale-Nederlanden

Onze ORV kun je makkelijk online aanvragen en kun je aanpassen tijdens de looptijd.

Ontdek de voordelen

Oversluiten overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekeringen zijn de afgelopen jaren goedkoper geworden.

Lees meer over oversluiten

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Chatten

Start de chat

Chat met Sanne, onze digitale assistent.

Bellen

088 663 00 00

Toets # 3 voor contact over de Overlijdensrisicoverzekering

Wil je advies?

Vind je adviseur

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.