Ga direct naar inhoud

Medische beoordeling

Ben je jonger dan 51 jaar en wil je tot € 1.000.000,- verzekeren? Dan volstaat meestal het invullen van een online vragenlijst om een overlijdensrisicoverzekering bij ons aan te vragen.

Medische keuring of gezondheidsverklaring

Voordat je onze overlijdensrisicoverzekering afsluit, hebben we informatie nodig over je gezondheid. Dit willen we weten om het risico in te schatten dat je komt te overlijden voor de einddatum. Kies je voor een verzekerd bedrag tot € 1.000.000,- en ben je jonger dan 51 jaar? Dan is het invullen van een online vragenlijst meestal voldoende. Deze vragenlijst noemen we een gezondheidsverklaring. Ben je ouder dan 50 jaar en wil je een bedrag verzekeren vanaf € 500.000,-? Dan vragen we je om je te laten keuren door een arts.

Keuringsgrenzen

Hieronder vind je informatie over de keuringsgrenzen die gelden voor het invullen van een online gezondheidsverklaring en het te ondergaan van een keuring door een arts.

Leeftijd Online gezondheidsverklaring Medisch onderzoek
18 t/m 50 jaar tot € 1.000.000 ≥ € 1.000.000
51 t/m 65 jaar tot € 500.000 ≥ € 500.000

Gezondheidsverklaring invullen

Nadat je jouw overlijdensrisicoverzekering hebt aangevraagd, ontvang je per e-mail de gezondheidsverklaring. Deze vul je online in. Het is belangrijk dat je de vragen naar waarheid en zo volledig mogelijk beantwoordt.

Keuring door een arts

Is een keuring door een arts nodig voor de medische beoordeling, dan krijg je hier vanzelf bericht over. De keuring noemen wij een medisch onderzoek en bestaat uit het invullen van een vragenlijst, een lichamelijk onderzoek, een urineonderzoek, een hartfilmpje (zonder en/of met inspanning) en soms een longfoto.

Waar kan ik gekeurd worden?

Elke onafhankelijke arts mag het onderzoek uitvoeren. Dat betekent dat het geen arts van Nationale-Nederlanden of uw eigen arts mag zijn. U kunt de medische keuring ook laten uitvoeren door een van onderstaande onafhankelijke keuringsinstanties.

PreMeo *
Opaallaan 1212
2132 LN Hoofddorp
Tel 023 - 562 57 44
Info@premeo.nl
www.premeo.nl
De Care Group *
Marie Curiestraat 47
3846 BW Harderwijk
Tel 088 - 020 3456
info@care-group.nl
www.care-group.nl

MediMark
K.P. van der Mandelelaan 30
3062 MB Rotterdam
Tel 0800 - 633 46 27
Info@medimark.nl
www.medimark.nl

Medisch Keuringscentrum *
Bovenpolder 80
3453 NP De Meern
Tel 030 - 662 11 32
Info@medisch-keuringscentrum.nl
www.medisch-keuringscentrum.nl

* Deze keuringsinstanties keuren ook aan huis.

Download de keuringsformulieren en neem deze mee naar je afspraak.

Aan de medische keuring zijn voor jou geen kosten verbonden. Kies je liever zelf een arts? Zorg dan dat je de rekening bij ons indient en niet bij je zorgverzekeraar. Anders gaat het ten koste van je eigen risico. We vergoeden de rekening na ontvangst.

Aanvullende informatie nodig

Soms blijkt bij de beoordeling van je aanvraag dat er iets niet helemaal duidelijk is, bijvoorbeeld een antwoord in de gezondheidsverklaring of de vragenlijst uit de keuring. We hebben dan nog wat meer informatie nodig en we kunnen je dan het volgende vragen:

  • Het invullen van een aanvullende vragenlijst om meer duidelijkheid te krijgen over je klachten.
  • Een machtiging waarmee je de medisch adviseur schriftelijk toestemming geeft om informatie over je specifieke klacht op te vragen bij je huisarts en/of behandelend specialist.
  • Een klein lichamelijk onderzoek om de specifieke klacht nader te onderzoeken, uitgevoerd door een keuringsinstantie of een onafhankelijke huisarts.

Medische beoordeling en acceptatie

Op basis van je gezondheidsverklaring en/of medische keuring en andere medische informatie beoordeelt onze medisch adviseur of, én onder welke voorwaarden we de aangevraagde verzekering accepteren. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

Je bent verzekerd

We accepteren de overlijdensrisicoverzekering zoals jij hem hebt aangevraagd. Je ontvangt van ons het polisblad.

We sturen je een voorstel met aanvullende voorwaarden

Soms is het niet mogelijk om je te verzekeren op de manier die jij hebt aangevraagd. Bijvoorbeeld als er sprake is van een hoger medisch risico. We bekijken dan of we een aanbieding kunnen doen tegen een hogere premie en/of een kortere looptijd. Je bent uiteraard vrij om dit aanbod te accepteren of niet.

We wijzen je aanvraag af

In sommige gevallen kunnen we je geen overlijdensrisicoverzekering aanbieden en moeten we een aanvraag afwijzen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de premie te hoog wordt in verhouding tot het verzekerd kapitaal.
Is je situatie gewijzigd? Dan kan je altijd opnieuw een aanvraag indienen. We zullen dan opnieuw nagaan of we je kunnen verzekeren.

Voorlopige dekking

Voorlopige ongevallendekking

Heb je een overlijdensrisicoverzekering bij ons aangevraagd, dan bieden we je een voorlopige dekking zolang we jouw aanvraag in behandeling hebben. Dit houdt in dat als je overlijdt voordat we de aanvraag hebben goedgekeurd, je nabestaanden in sommige gevallen toch recht hebben op (een deel van) het verzekerde bedrag.

Hiervoor gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Je valt automatisch onder de voorlopige dekking vanaf het moment dat we de complete aanvraag voor de overlijdensrisicoverzekering hebben ontvangen. Je aanvraag is compleet als je de gezondheidsverklaring hebt ingevuld. Of als je ons de stukken voor het medisch onderzoek hebt toegestuurd. Heb je een aanvraag gedaan met een verzekerd kapitaal van € 1.000.000,- of meer? Dan ontvangen we ook eerst de stukken voor het aantonen van het economisch belang voordat de voorlopige dekking ingaat.
  • Hebben we de aanvraag nog niet medisch geaccepteerd? Dan keren we alleen uit als je jonger dan 51 jaar bent en overlijdt door een ongeval.
  • De voorlopige dekking is maximaal een maand.
  • Overlijd je in de periode waarin de voorlopige dekking geldt? Dan keren we het aangevraagde verzekerde bedrag uit met een maximum van € 200.000,-.

Uitgebreide voorlopige dekking bij de aankoop van een woning

Sluit je de overlijdensrisicoverzekering af, omdat je een huis gaat kopen? En hebben we je aanvraag medisch geaccepteerd, maar ligt de ingangsdatum van de verzekering in de toekomst? Dan geldt er vanaf het moment dat we je medisch geaccepteerd hebben een uitgebreidere dekking. De voorlopige dekking is dan maximaal twaalf maanden. We keren bij overlijden het aangevraagde verzekerde bedrag uit tot maximaal € 325.000,-.

Veelgestelde vragen

Waarom is een gezondheidsverklaring of medische keuring nodig?

Om de hoogte van de premie te kunnen bepalen, moeten we als verzekeraar weten hoe groot het risico is dat je overlijdt binnen de looptijd. Op basis van dit risico bepalen we de hoogte van de premie en de voorwaarden waarop we de verzekering aangaan. De gezondheidsverklaring of keuring helpt ons bij het bepalen van het risico op overlijden. Wil je meer informatie over waarom je een gezondheidsverklaring moet invullen, wat dit betekent en wat je wel en niet moet opgeven? Kijk dan op www.verzekeraars.nl/gezondheidsverklaring.

Moet ik een medische keuring zelf betalen?

In de meeste gevallen is alleen een online gezondheidsverklaring nodig voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering, maar soms vragen we de verzekerde om een medische keuring te ondergaan. De kosten hoef je niet zelf te betalen. Die betalen wij. Zelfs als je uiteindelijk van de verzekering afziet of niet wordt geaccepteerd.

Wat gebeurt er als ik de gezondheidsverklaring of de vragen van de keuringsarts niet volledig of niet naar waarheid beantwoordt?

Het is belangrijk dat je de vragen naar waarheid en zo volledig mogelijk beantwoordt. Doe je dit niet? Dan kunnen we onder andere de verzekering stoppen of we keren niet of niet volledig uit. Ook kunnen we kosten van het onderzoek op je verhalen en een uitkering terugvorderen.

Ik ben ergens anders afgewezen voor een ORV. Kan ik bij jullie wel terecht?

Elke verzekeraar bepaalt zelf wie er onder welke voorwaarden en premie verzekerd kan worden. We kijken naar je persoonlijke situatie om te zien wat de mogelijkheden zijn. Slechts 6 op de 1000 aanvragen wijzen we af. Als blijkt dat jouw overlijdensrisico hoger is, dan ontvang je van ons een acceptatievoorstel met een kortere looptijd of een hogere premie. Tijdens de aanvraag vragen we of je bij een andere verzekeraar afgewezen bent. Geef hier eerlijk antwoord op. Het kan zijn dat we je vragen om ons de medische gegevens te sturen die de andere verzekeraar gebruikt heeft. Dat doen we om je snel duidelijkheid te kunnen geven.

Ik heb een erfelijke aandoening. Kan ik mij verzekeren? 

Meestal kun je met een aanleg voor een erfelijke ziekte gewoon een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Soms vragen we een hogere premie of kan je je korter verzekeren. Wat een belangrijke rol speelt, is om welke erfelijke ziekte het gaat en welke klachten je hebt.


Bekijk alle veelgestelde vragen

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten in drie stappen

Stap 1: Aanvragen

Je kiest de vorm, het bedrag, de looptijd en wie het bedrag krijgt. Aanvragen doe je via je adviseur of direct online.

Stap 2: Verklaring van gezondheid of medische keuring

We sturen je een e-mail met een link naar een online vragenlijst over je gezondheid. Soms sturen we een uitnodiging voor een medische keuring.

Stap 3: We beoordelen je aanvraag

We beoordelen je aanvraag met de gegevens van je verklaring van gezondheid of de medische keuring. In de meeste gevallen ontvang je daarna direct je polis.

ORV berekenen en aanvragen

Gerelateerde informatie

Wat kost een ORV?

Een overlijdensrisicoverzekering heb je al voor een paar euro per maand. Korting als je niet rookt.

De kosten

Overlijdensrisicoverzekering van Nationale-Nederlanden

Onze ORV kun je makkelijk online aanvragen en is aanpasbaar tijdens de looptijd.

Ontdek de voordelen

Oversluiten overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekeringen zijn de afgelopen jaren veranderd. Het kan zijn dat oversluiten voordeliger is.

Lees meer over oversluiten