Wanneer ontvang je een tegemoetkoming?

Hieronder zie je hoe we de tegemoetkoming berekenen. Komt uit de berekening dat we meer kosten hebben verrekend dan in de Tegemoetkomingsregeling staat? Dan krijg je een tegemoetkoming.

Stap 1: berekenen eindkapitaal op basis van de werkelijke kosten

Eerst berekenen we de waarde op de einddatum van je beleggingsverzekering. We houden rekening met de werkelijke kosten. De waarde op de einddatum in dit voorbeeld is € 9.500,-.

Stap 2: berekenen eindkapitaal op basis van de maximale kosten

Vervolgens berekenen we de waarde op de einddatum van je beleggingsverzekering nog een keer. We houden dan rekening met de maximale kosten die zijn afgesproken. De waarde op de einddatum in dit voorbeeld is € 10.000,-.

Voor de waarden op einddatum rekenen we met de rendementen die echt zijn gehaald. Voor de toekomst gebruiken we een bruto rendement van 6%.

Stap 3: vergelijken eindkapitalen

Je hebt recht op een tegemoetkoming als het eindkapitaal met de werkelijke kosten lager is dan het eindkapitaal met de maximale kosten.

Eindkapitaal op basis van werkelijke kosten € 9.500,-
Eindkapitaal op basis van maximale kosten € 10.000,-
Tegemoetkoming op de einddatum € 500,-

Uit de berekening blijkt dat het eindkapitaal op basis van maximale kosten hoger is dan het eindkapitaal op basis van werkelijke kosten.

  • We hebben te veel kosten ingehouden.
  • Je krijgt een tegemoetkoming.

Stap 4: terugrekenen van de tegemoetkoming naar 31 december 2012

We rekenen de tegemoetkoming op de einddatum terug naar 31 december 2012. We rekenen daarbij met een rente van 4,5%. Dit betekent dat we terugrekenen alsof er elk jaar 4,5% netto rendement wordt behaald op de beleggingen.

Stap 5: bepalen eenmalige en jaarlijkse tegemoetkoming

De tegemoetkoming uit stap 4 verdelen in twee delen: een tegemoetkoming over het verleden en een tegemoetkoming over de toekomst.

Eenmalige tegemoetkoming

De tegemoetkoming over het verleden gaat over de kosten die je hebt betaald van de begindatum tot en met 31 december 2012.

Jaarlijkse tegemoetkoming

De tegemoetkoming voor de toekomst gaat over de kosten die je nog gaat betalen. Dat is de premie vanaf 31 december 2012 tot en met de einddatum. Het is niet zeker of je verzekering tot de einddatum loopt. Je kunt de verzekering namelijk afkopen of overlijden. We delen de tegemoetkoming over de toekomst door het aantal jaar dat je verzekering nog loopt. We voegen de tegemoetkoming ieder jaar op 1 januari toe aan je verzekering.

Stap 6: toevoegen eenmalige en jaarlijkse tegemoetkoming

Eenmalige tegemoetkoming

De eenmalige tegemoetkoming hebben we per 31 december 2012 aan de waarde van je beleggingsverzekering toegevoegd. Het bedrag van de tegemoetkoming rendeert mee met de waardeontwikkeling van je beleggingsverzekering.

Jaarlijkse tegemoetkoming

De jaarlijkse tegemoetkoming voegen we op 1 januari van elk kalenderjaar toe aan je beleggingsverzekering. Dit doen we zolang je verzekering loopt. Het bedrag van de tegemoetkoming rendeert mee met de waardeontwikkeling van je beleggingsverzekering.

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Chatten

Start de chat

Chat met Sanne, onze digitale assistent.

Bellen

088 663 00 00

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Houd rekening met een wachttijd.