Hoe ziet de Delta Lloyd en OHRA tegemoetkomingsregeling eruit?

We hebben op 31 december 2012 de tegemoetkoming aan de waarde van de verzekering toegevoegd. Dit is anders dan wat in 2008 met de consumentenorganisaties was afgesproken. De afspraak was om de tegemoetkoming aan het einde van de looptijd aan de waarde toe te voegen. Je kunt de verzekering afkopen voor de einddatum. Of voor de einddatum overlijden. Het was dus niet zeker of de verzekering doorloopt tot de einddatum. We hebben daarom de tegemoetkoming over het verleden per 31 december 2012 gestort.

Delta Lloyd Groep en de consumentenorganisaties maakten een verschil in vier groepen.

Eerste groep: 2,45 procent kosten

Bij deze groep was de premie in het eerste jaar meer dan € 1.200,-. De maximale kosten zijn dan 2,45% van de waarde per jaar. Dit geldt als je belegt in een fonds zonder garantie. Of als je belegt in een fonds met een garantie die lager is dan 3%.

Tweede groep: 2,85 procent kosten

Bij deze groep was de premie in het eerste jaar minder dan € 1.200,- (koopsommen tellen mee). De maximale kosten zijn dan 2,85% van de waarde per jaar. Dit geldt als je belegt in een fonds zonder garantie. Of als je belegt in een fonds met een garantie die lager is dan 3%.

Derde groep: 3,10 procent kosten

Bij deze groep was de premie in het eerste jaar meer dan € 1.200,-. De maximale kosten zijn dan 3,10% van de waarde per jaar. Dit geldt als je belegt in een fonds met garantie van 3% of meer.

Vierde groep: 3,50 procent kosten

Bij deze groep was de premie in het eerste jaar minder dan € 1.200,-. De maximale kosten zijn dan 3,50% van de waarde per jaar. Dit geldt als je belegt in een fonds met garantie van 3 procent of meer.

Wat betekent dit voor de tegemoetkoming van Delta Lloyd en OHRA?

Had je een beleggingsverzekering op 1 januari 2008 bij Delta Lloyd of OHRA? En betaalde je nog premie? We hebben de tegemoetkoming per 31 december 2012 vastgesteld over de hele looptijd van de verzekering. We hebben je een bericht gestuurd in 2013 als je in aanmerking kwam voor een tegemoetkoming.

Toekomstige tegemoetkomingsregeling Delta Lloyd:

Ieder jaar voegen we het eventueel toekomstige deel van je tegemoetkoming in gelijke delen toe aan je verzekering. We doen dit op 1 januari. We hebben op 1 januari 2013 voor het eerst de tegemoetkoming toegevoegd.

Toekomstige tegemoetkomingsregeling OHRA:

We hebben het toekomstige deel van je tegemoetkoming in één keer toegevoegd aan de waarde van je beleggingsverzekering. Dat hebben we op 1 januari 2013 gedaan.

Met de tegemoetkoming worden participaties in beleggingsfondsen aangekocht. De tegemoetkoming rendeert mee met je beleggingsverzekering tot aan het einde van de looptijd.

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Chatten

Start de chat

Chat met Sanne, onze digitale assistent.

Bellen

088 663 00 00

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Houd rekening met een wachttijd.