Ga direct naar inhoud

Persoonlijk Pensioen Plan

 • Pensioen dat je kunt aanpassen aan jouw wensen
 • Eenvoudig online je keuzes bekijken en doorgeven
 • Uitgebreid inzicht in je inkomen voor later

English version

Je Persoonlijk Pensioen Plan bij Nationale-Nederlanden

Je werkgever heeft voor jouw pensioen gekozen voor het Persoonlijk Pensioen Plan van Nationale-Nederlanden. Dit is een beleggingspensioen. Je hebt verschillende keuzes om je Persoonlijk Pensioen Plan bij jouw wensen en omstandigheden te laten aansluiten.

Wat is het Persoonlijk Pensioen Plan?

Het Persoonlijk Pensioen Plan is een beleggingspensioen (ook wel premieovereenkomst genoemd). Dit betekent dat wij met de pensioenpremies beleggen voor jouw pensioen. Als je met pensioen gaat, koop je zelf een pensioenuitkering van de waarde van je beleggingen.
Wat er verder mogelijk is voor jou, hangt af van de keuzes die je werkgever heeft gemaakt. In je Pensioen 1-2-3 of op mijn.nn zie je de mogelijkheden binnen jouw pensioenregeling.

Wat is er voor jou geregeld?

Binnen het Persoonlijk Pensioen Plan is een aantal zaken standaard voor je geregeld.

 • pensioen voor jezelf;
 • partnerpensioen voor je partner als je overlijdt;
 • wezenpensioen voor je kinderen als je overlijdt;
 • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Mogelijkheden binnen het Persoonlijk Pensioen Plan

Je werkgever kan een aantal aanvullende zaken opnemen in je Persoon Pensioen Plan. Mogelijk kun je zelf kiezen of je daar gebruik van wilt maken. Denk aan:

 • arbeidsongeschiktheidspensioen;
 • Anw-hiaatpensioen;
 • gegarandeerd pensioen kopen;
 • Extra inleggen om aanvullend pensioen op te bouwen.

Daarnaast kun je altijd de manier van beleggen aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld meer of minder risicovol laten beleggen.

Laten beleggen of gegarandeerd pensioen kopen?

Elke betaalperiode maakt je werkgever premie over voor jouw pensioen. Je werkgever bepaalt of hij de volledige premie betaalt of dat jij zelf ook een deel meebetaalt. Wat wij met deze ingelegde premie doen, hangt af van de keuzes die je werkgever en jij hebben gemaakt.

Jouw mogelijkheden

Standaard bouw je in het Persoonlijk Pensioen Plan pensioen op doordat wij voor je beleggen. Heeft je werkgever ervoor gekozen om ook gegarandeerd pensioen kopen (Pensioenclick) mogelijk te maken? Dan kun je met (een deel van) je ingelegde premie gegarandeerd pensioen kopen. Ook kun je met (een deel van) van de waarde van je pensioenbeleggingen gegarandeerd pensioen kopen.

Afhankelijk van de keuzes die je werkgever heeft gemaakt, zijn er dus twee mogelijkheden:

1. Laten beleggen;
2. Laten beleggen en/of gegarandeerd pensioen kopen.

1. Beleggen

De premie voor je pensioen beleggen we standaard in een lifecycle. Dit betekent dat we het beleggingsrisico langzaam verkleinen als je pensioendatum dichterbij komt. Er is dan namelijk steeds minder tijd om mogelijke tegenvallers in de beleggingen nog goed te maken. Zo krijg je meer zekerheid over de hoogte van je pensioen. Is je pensioendatum nog ver weg? Dan is er nog veel tijd om eventuele tegenvallers goed te maken. Het is dus verstandig om in deze fase meer risico te lopen, zodat je beleggingen een beter resultaat kunnen halen. We beleggen je premie in de standaard lifecycle van Nationale-Nederlanden of de standaard lifecycle die je werkgever heeft gekozen. Maar je kunt zelf op elk moment een andere manier van beleggen kiezen.

Lees meer over beleggen voor je pensioen

2. Laten beleggen en/of gegarandeerd pensioen kopen

Ook hierbij beleggen we je premie standaard in een lifecycle, en kun je zelf een andere manier van beleggen kiezen. Maar je kunt óók (deels) gegarandeerd pensioen kopen. Dit geeft je zekerheid over de hoogte van (een deel van) jouw pensioenuitkering. Maar je hebt geen voordeel meer van positieve resultaten van beleggingen. De hoogte van (dit deel van) je pensioen verandert niet meer. Er wordt geen rekening gehouden met inflatie en dat geld dus minder waard wordt. Dit betekent dat als je later met pensioen gaat, je niet zoveel kunt kopen van je pensioen als je nu misschien verwacht.

Wat is er voor je geregeld?

Met het Persoonlijk Pensioen Plan is een aantal zaken standaard voor jou geregeld. Afhankelijk van de keuzes van je werkgever, zijn er mogelijk nog aanvullende zaken geregeld of kun je hier zelf een keuze in maken. Wat er voor je is geregeld, zie je in mijn.nn en je Pensioen 1-2-3.

1. Pensioen voor jouzelf

Ouderdomspensioen is het pensioen dat je zelf ontvangt vanaf het moment dat je met pensioen gaat tot je overlijdt. Hoeveel ouderdomspensioen je straks naar verwachting krijgt, zie je op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) of in mijn.nn.

2. Pensioen voor je partner als je overlijdt

Partnerpensioen is een levenslange uitkering voor je partner als jij overlijdt. Er zijn twee soorten partnerpensioen geregeld:

 • Partnerpensioen als je overlijdt vóór je pensioendatum.
  Zolang je in dienst bent bij je werkgever, ben je hiervoor verzekerd. Je partner krijgt een levenslange uitkering als jij komt te overlijden, of een bedrag waarvoor hij of zij zelf een levenslange pensioenuitkering moet kopen.
  Ga je uit dienst? Dan vervalt deze verzekering, omdat er geen premie meer wordt betaald. Wel krijgen je partner en/of je kinderen (tot een bepaalde leeftijd) als je overlijdt dan standaard 90% van de waarde van je pensioenbeleggingen, waarvoor ze zelf een uitkering moeten kopen. Je kunt ervoor kiezen om hiervan af te zien. Je partner moet daar wel mee instemmen. Jouw ouderdomspensioen wordt dan wat hoger.
 • Partnerpensioen als je overlijdt ná je pensioendatum.
  Tegelijk met ouderdomspensioen voor jezelf bouw je pensioen op voor je partner, als je overlijdt ná je pensioendatum. Je bouwt dit ook op als je geen partner hebt. Op je pensioendatum kun je ervoor kiezen om dit partnerpensioen te ruilen voor meer ouderdomspensioen. Als je een partner hebt, moet hij of zij hier wel mee instemmen.

Bekijk hier de video 'Pensioen en overlijdensrisico'

3. Pensioen voor je kinderen als je overlijdt

Wezenpensioen is een uitkering voor je kinderen als jij overlijdt vóór je pensioendatum. Ga je uit dienst? Dan vervalt deze verzekering, omdat er geen premie meer wordt betaald. Wel krijgen je partner en/of kinderen als je overlijdt dan standaard 90% van de waarde van je pensioenbeleggingen, waarvoor ze zelf een uitkering moeten kopen. Je kunt ervoor kiezen om hiervan af te zien. Je partner moet hiermee wel instemmen. Jouw ouderdomspensioen wordt dan wat hoger.
De uitkering van het wezenpensioen stopt als je kind de leeftijdsgrens bereikt. Als je kind invalide is of nog studeert, gelden er mogelijk andere regels. Bekijk je Pensioen 1-2-3 voor meer informatie.

Bekijk hier de video 'Pensioen en overlijdensrisico'

4. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Word je langdurig ziek en kun je hierdoor minder of zelfs helemaal niet meer werken? Dan betaalt Nationale-Nederlanden, onder voorwaarden, de premie voor je pensioen (deels) in plaats van je werkgever. Zo blijf je ook als je (deels) arbeidsongeschikt bent, gewoon (deels) pensioen opbouwen. En blijf je eventueel verzekerd voor partnerpensioen en wezenpensioen.


Welke mogelijke keuzes heb je?

Afhankelijk van de keuzes die je werkgever maakt, is ook het volgende mogelijk voor jou:

Anw-hiaatpensioen als je een partner hebt

In je pensioenregeling kan het Anw-hiaatpensioen als verplichte of vrijwillige regeling zijn opgenomen.

 • Bij een verplichte regeling ben je altijd verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen.
 • Bij een vrijwillige regeling kun je zelf kiezen of je verzekerd wilt zijn voor het Anw-hiaatpensioen, als je een partner hebt. Kies je voor het Anw-hiaatpensioen, dan betaal je mogelijk zelf de premie hiervoor. Wil je geen verzekering voor het Anw-hiaatpensioen en heb je een partner? Dan moet hij of zij mogelijk instemmen met deze keuze.

In je Pensioen 1-2-3 lees je of je werkgever een Anw-hiaatpensioen heeft geregeld voor jou. En zo ja, of je daar zelf een keuze in mag maken.

Waarvoor is een Anw-hiaatpensioen bedoeld?

De Algemene nabestaandenwet (Anw) zorgt voor een basisinkomen voor mensen die hun partner verliezen: de Anw-uitkering. Dit is een uitkering van de overheid. Maar er zijn strenge voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze uitkering. Meer hierover lees je op de website van de Sociale Verzekeringsbank, svb.nl.

Omdat de meeste mensen niet in aanmerking komen voor een Anw-uitkering, kan je werkgever ervoor kiezen om een Anw-hiaatpensioen voor je partner te regelen. Ben je verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen? Dan krijgt je partner als je overlijdt terwijl je in dienst bent ieder jaar een vast bedrag. Het maakt hiervoor niet uit welke andere inkomsten je partner heeft. Het Anw-hiaatpensioen stopt als je partner de AOW-leeftijd bereikt of uiterlijk in de maand waarin hij of zij 68 wordt.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Je werkgever kan ervoor kiezen om een arbeidsongeschiktheidspensioen te regelen voor jou. Als je arbeidsongeschikt wordt, krijg je na 104 weken dan naast de uitkering van UWV mogelijk ook een uitkering van Nationale-Nederlanden. In je Pensioen 1-2-3 lees je of je werkgever arbeidsongeschiktheidspensioen voor je heeft geregeld. En zo ja, of je daar zelf een keuze in mag maken.

Risico's

Risico's en je pensioen

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Naast veranderingen in je privé- of werksituatie, zijn er ook ontwikkelingen waar je zelf geen invloed op hebt. Deze ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de hoogte van je pensioen. Graag leggen we uit wat deze risico’s zijn en hoe deze invloed hebben op je pensioen.

Inflatierisico

Door inflatie wordt geld elk jaar minder waard. Jouw pensioen dus ook. Ga maar na: je kunt nu minder kopen met € 100,- dan 10 jaar geleden. Je pensioen verliest dus aan koopkracht. Het kan zijn dat je nu denkt dat je voldoende pensioen gaat krijgen, maar bedenk dat door inflatie je pensioen aan koopkracht verliest.

Bekijk de video 'Inflatierisico'

Beleggingsrisico

(Een deel van) je pensioen wordt belegd. Beleggen is nooit zonder risico: je weet nu nog niet de uiteindelijke waarde van je beleggingen. Afhankelijk van de keuzes die je werkgever heeft gemaakt, bepaal je zelf hoeveel risico je wilt nemen. Onze risicoprofielbepaler helpt je om te bepalen hoeveel beleggingsrisico bij jou past. Het is verstandig om volgens dit risicoprofiel te laten beleggen, maar je mag ook andere beleggingskeuzes maken.

Bekijk de video 'Beleggingsrisico en je pensioen'

Renterisico

Ga je met pensioen? Hoeveel pensioen je dan ontvangt, hangt niet alleen af van de waarde van de beleggingen, maar ook van de rente op dat moment. Hoe lager de rente op dat moment is, hoe lager het pensioen. En hoe meer geld we moeten reserveren om je pensioen uit te kunnen keren.

Bekijk de video 'Renterisico en beleggingspensioen'

Langlevenrisico

Ga je met pensioen? Hoeveel pensioen je dan ontvangt, hangt niet alleen af van de waarde van de beleggingen, maar ook van de levensverwachting van de Nederlandse bevolking. Mensen worden namelijk steeds ouder en krijgen dus langer pensioen. Het pensioen wordt lager omdat we met hetzelfde geld langer pensioen moeten betalen.

Het risico als je komt te overlijden

Als je overlijdt, is er een aantal zaken geregeld voor je nabestaanden.

 • Nabestaandenuitkering via de overheid
  Onder voorwaarden heeft je partner recht op een nabestaandenuitkering (Anw-uitkering) van de overheid. Kijk of je partner in aanmerking komt op de website van SVB.
 • Partnerpensioen via Nationale-Nederlanden
  Misschien heeft je partner recht op het partnerpensioen. De voorwaarden en hoogte van het partnerpensioen hangt af van je pensioenregeling. In je Pensioen 1-2-3 vind je meer informatie over de hoogte van het partnerpensioen.
 • Wezenpensioen via Nationale-Nederlanden
  Als je overlijdt terwijl je in dienst bent bij je werkgever en in het Persoonlijk Pensioen Plan pensioen opbouwt, krijgen je kinderen tot een bepaalde leeftijd een wezenpensioen. Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat de hoogte van het wezenpensioen. Het wezenpensioen wordt tegelijkertijd met het partnerpensioen geregeld. Dit regelen we automatisch. Je partner hoeft daarvoor zelf niets te doen.
 • Anw-hiaatpensioen via Nationale-Nederlanden
  Ben je verzekerd voor een Anw-hiaatpensioen? Dan krijgt je partner tot de AOW-leeftijd of uiterlijk de maand waarin hij of zij 68 wordt een aanvullende uitkering. Dit is het Anw-hiaatpensioen. Je leest in je Pensioen 1-2-3 (of startbrief) of je bent verzekerd voor een Anw-hiaatpensioen.

Bekijk hier de video 'Pensioen en overlijdensrisico'

Online inzicht met mijn.nn

Op mijn.nn kun je jouw Persoonlijk Pensioen Plan bekijken. Je kunt hier ook inzicht krijgen in je totale verwachte inkomsten voor later, en of dit genoeg is. En je kunt berekenen wat verschillende keuzes je opleveren en bepaalde keuzes meteen doorgeven.

Naar mijn.nn

Downloads

Documenten genoemd in je Pensioenreglement

In je pensioenreglement (onderdeel van laag 3 van Pensioen 1-2-3) word je mogelijk voor enkele documenten en formulieren naar deze webpagina verwezen. Die vind je hieronder.
Let op: verwijst je pensioenreglement niet naar deze documenten en formulieren? Dan zijn ze voor jouw pensioen niet van toepassing.

Informatie en documenten voor je beleggingskeuzes

Wil je beleggingskeuzes maken voor beleggen in een lifecycle? Je vindt alle informatie en kunt je keuzes doorgeven via mijn.nn. Heb je nog geen account voor mijn.nn, dan kun je dat eenvoudig aanmaken. Staat jouw Persoonlijk Pensioen Plan niet in mijn.nn? Dan vind je de formulieren die je nodig hebt om je beleggingskeuzes door te geven op nn.nl/pensioenbeleggen.
Wil je een fondskeuze maken voor ‘Zelf beleggen’? Ook dit kun je doorgeven via mijn.nn. Staat jouw Persoonlijk Pensioen Plan niet in mijn.nn? Dan vind je de informatie en formulieren die je nodig hebt op nn.nl/zelfbeleggen.

Video's

Uitlegvideo's voor jouw Persoonlijk Pensioen Plan

Over je pensioen is veel te vertellen. Je kunt alle informatie lezen op onze website of via mijn.nn. Maar je kunt ook onze video’s bekijken. Zo leer je snel en eenvoudig meer over jouw pensioen.

Wat is er standaard voor je geregeld?

In het Persoonlijk Pensioen Plan zijn ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid standaard geregeld.

Renterisico en beleggingspensioen

Deze video legt uit hoe het renterisico van invloed is op de hoogte van je beleggingspensioen.

Beleggingsrisico en je beleggingspensioen

Deze video legt uit wat beleggen kan betekenen voor je pensioen, en hoe Nationale-Nederlanden schommelingen in de hoogte van je pensioen beperkt.

Pensioen en het overlijdensrisico

Als jij overlijdt, kan je partner te maken krijgen met een financieel gat. Deze video legt uit hoe dit komt, en wat je eraan kunt doen.

Inflatierisico

In deze video leggen we uit wat inflatie is en hoe dit je pensioen beïnvloedt.

Beleggen voor je pensioen

In deze video leggen we je uit welke keuzes je hebt bij het beleggen in lifecycles.

Gegarandeerd pensioen

In deze video leggen we uit welke mogelijkheid je hebt om te kiezen voor een meer zeker pensioen.

Renterisico en gegarandeerd pensioen

In deze video leggen we je uit wat de invloed van het renterisico is op gegarandeerd pensioen.

uniqueid


Veelgestelde vragen

Wordt het gegarandeerd pensioen ook elk jaar verhoogd (wij noemen dit 'indexatie')?
Nee, het gegarandeerd pensioen dat u heeft gekocht, wordt niet geïndexeerd. U koopt een nominaal pensioen in. Dit betekent dat de hoogte van uw pensioenuitkering gelijk blijft en jaarlijks niet wordt aangepast aan de inflatie. U kunt dan waarschijnlijk minder kopen van uw pensioen; uw pensioen verliest aan koopkracht.
Waar moet ik aan denken als ik kies tussen beleggen en gegarandeerd pensioen?
Waar u aan moet denken bij uw keuze, zoals de voor- en nadelen van beleggen en gegarandeerd pensioen, vindt u bij Beleggen of gegarandeerd pensioen.

Zo neem je contact op

Chatten

Start de chat

Chat met Sanne, onze digitale assistent. Komt die er niet uit? Binnen kantooruren neemt een collega het over.

Bellen

010 513 01 05

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Houd rekening met een wachttijd.

Online

Contactformulier

Binnen 5 werkdagen reactie.Onafhankelijk advies

Vind je adviseur

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.