Ga direct naar inhoud

Persoonlijk Pensioen Plan

 • Pensioen dat u kunt aanpassen aan uw wensen
 • Eenvoudig online uw keuzes bekijken en doorgeven
 • Uitgebreid inzicht in uw inkomen voor later

English version

Uw Persoonlijk Pensioen Plan bij Nationale-Nederlanden

Uw werkgever heeft voor uw pensioen gekozen voor het Persoonlijk Pensioen Plan van Nationale-Nederlanden. Dit is een beleggingspensioen. U heeft verschillende keuzes om uw Persoonlijk Pensioen Plan bij uw wensen en omstandigheden te laten aansluiten.

Wat is het Persoonlijk Pensioen Plan?

Het Persoonlijk Pensioen Plan is een beleggingspensioen (ook wel premieovereenkomst genoemd). Dit betekent dat wij met de pensioenpremies beleggen voor uw pensioen. Als u met pensioen gaat, koopt u zelf een pensioenuitkering van de waarde van uw beleggingen.
Wat er verder voor u mogelijk is, hangt af van de keuzes die uw werkgever heeft gemaakt. In uw Pensioen 1-2-3 of op mijn.nn ziet u de mogelijkheden binnen uw pensioenregeling.

Wat is er voor u geregeld?

Binnen het Persoonlijk Pensioen Plan is een aantal zaken standaard voor u geregeld.

 • pensioen voor uzelf;
 • partnerpensioen voor uw partner als u overlijdt;
 • wezenpensioen voor uw kinderen als u overlijdt;
 • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Mogelijkheden binnen het Persoonlijk Pensioen Plan

Uw werkgever kan een aantal aanvullende zaken opnemen in uw Persoon Pensioen Plan. Mogelijk kunt u zelf kiezen of u daar gebruik van wilt maken. Denk aan:

 • arbeidsongeschiktheidspensioen;
 • Anw-hiaatpensioen;
 • gegarandeerd pensioen kopen;
 • Extra inleggen om aanvullend pensioen op te bouwen.

Daarnaast kunt u altijd de manier van beleggen aanpassen. U kunt bijvoorbeeld meer of minder risicovol laten beleggen.

Beleggen of gegarandeerd pensioen kopen?

Elke betaalperiode maakt uw werkgever premie over voor uw pensioen. Uw werkgever bepaalt of hij de volledige premie betaalt of dat u zelf ook een deel meebetaalt. Wat wij met deze ingelegde premie doen, hangt af van de keuzes die uw werkgever en u hebben gemaakt.

Uw mogelijkheden

Standaard bouwt u in het Persoonlijk Pensioen Plan pensioen op doordat wij voor u beleggen. Heeft uw werkgever ervoor gekozen om ook gegarandeerd pensioen kopen (Pensioenclick) mogelijk te maken? Dan kunt u met (een deel van) uw ingelegde premie gegarandeerd pensioen kopen. Ook kunt u met (een deel van) van de waarde van uw pensioenbeleggingen gegarandeerd pensioen kopen.

Afhankelijk van de keuzes die uw werkgever heeft gemaakt, zijn er dus twee mogelijkheden:

1. Beleggen;
2. Beleggen en/of gegarandeerd pensioen kopen.

1. Beleggen

De premie voor uw pensioen beleggen we standaard in een lifecycle. Dit betekent dat we het beleggingsrisico langzaam verkleinen als uw pensioendatum dichterbij komt. Er is dan namelijk steeds minder tijd om mogelijke tegenvallers in de beleggingen nog goed te maken. Zo krijgt u meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen. Is uw pensioendatum nog ver weg? Dan is er nog veel tijd om eventuele tegenvallers goed te maken. Het is dus verstandig om in deze fase meer risico te lopen, zodat uw beleggingen een beter resultaat kunnen halen. We beleggen uw premie in de standaard lifecycle van Nationale-Nederlanden of de standaard lifecycle die uw werkgever heeft gekozen. Maar u kunt zelf op elk moment een andere manier van beleggen kiezen.

Lees meer over beleggen voor uw pensioen

2. Beleggen en/of gegarandeerd pensioen kopen

Ook hierbij beleggen we uw premie standaard in een lifecycle, en kunt u zelf een andere manier van beleggen kiezen. Maar u kunt óók (deels) gegarandeerd pensioen kopen. Dit geeft u zekerheid over de hoogte van (een deel van) uw pensioenuitkering. Maar u heeft geen voordeel meer van positieve resultaten van beleggingen. De hoogte van (dit deel van) uw pensioen verandert niet meer. Er wordt geen rekening gehouden met inflatie en dat geld dus minder waard wordt. Dit betekent dat als u later met pensioen gaat, u niet zoveel kunt kopen van uw pensioen als u nu misschien verwacht.

Wat is er voor u geregeld?

Met het Persoonlijk Pensioen Plan is een aantal zaken standaard voor u geregeld. Afhankelijk van de keuzes van uw werkgever zijn er mogelijk nog aanvullende zaken geregeld, of kunt u hier zelf een keuze in maken. Wat er voor u is geregeld, ziet u in mijn.nn en uw Pensioen 1-2-3.

1. Pensioen voor uzelf

Ouderdomspensioen is het pensioen dat u zelf ontvangt vanaf het moment dat u met pensioen gaat tot u overlijdt. Hoeveel ouderdomspensioen u straks naar verwachting krijgt, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) of in mijn.nn.

2. Pensioen voor uw partner als u overlijdt

Partnerpensioen is een levenslange uitkering voor uw partner als u overlijdt. Er zijn twee soorten partnerpensioen geregeld:

 • Partnerpensioen als u overlijdt vóór uw pensioendatum.
  Zolang u in dienst bent bij uw werkgever, bent u hiervoor verzekerd. Uw partner krijgt een levenslange uitkering als u komt te overlijden, of een bedrag waarvoor hij of zij zelf een levenslange pensioenuitkering moet kopen.
  Gaat u uit dienst? Dan vervalt deze verzekering, omdat er geen premie meer wordt betaald. Wel krijgen uw partner en/of uw kinderen (tot een bepaalde leeftijd) als u overlijdt dan standaard 90% van de waarde van uw beleggingen, waarvoor ze zelf een uitkering moeten kopen. U kunt ervoor kiezen om hiervan af te zien. Uw partner moet daar wel mee instemmen. Uw ouderdomspensioen wordt dan wat hoger.
 • Partnerpensioen als u overlijdt ná uw pensioendatum.
  Tegelijk met ouderdomspensioen voor uzelf bouwt u pensioen op voor uw partner, als u overlijdt ná uw pensioendatum. U bouwt dit ook op als u geen partner heeft. Op uw pensioendatum kunt u ervoor kiezen om dit partnerpensioen te ruilen voor meer ouderdomspensioen. Als u een partner heeft, moet hij of zij hier wel mee instemmen.

Bekijk hier de video 'Pensioen en overlijdensrisico'

3. Pensioen voor uw kinderen als u overlijdt

Wezenpensioen is een uitkering voor uw kinderen als u overlijdt vóór uw pensioendatum. Gaat u uit dienst? Dan vervalt deze verzekering, omdat er geen premie meer wordt betaald. Wel krijgen uw partner en/of kinderen als u overlijdt dan standaard 90% van de waarde van uw beleggingen, waarvoor ze zelf een uitkering moeten kopen. U kunt ervoor kiezen om hiervan af te zien. Uw partner moet hiermee wel instemmen. Uw ouderdomspensioen wordt dan wat hoger.
De uitkering van het wezenpensioen stopt als uw kind de leeftijdsgrens bereikt. Als uw kind invalide is of nog studeert, gelden er mogelijk andere regels. Bekijk uw Pensioen 1-2-3 voor meer informatie.

Bekijk hier de video 'Pensioen en overlijdensrisico'

4. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Wordt u langdurig ziek en kunt u hierdoor minder of zelfs helemaal niet meer werken? Dan betaalt Nationale-Nederlanden, onder voorwaarden, de premie in plaats van uw werkgever. Zo blijft u ook als u (deels) arbeidsongeschikt bent, gewoon (deels) pensioen opbouwen. En blijft u eventueel verzekerd voor partnerpensioen en wezenpensioen.


Welke mogelijke keuzes heeft u?

Afhankelijk van de keuzes die uw werkgever maakt, is ook het volgende voor u mogelijk:

Anw-hiaatpensioen als u een partner heeft

In uw pensioenregeling kan het Anw-hiaatpensioen als verplichte of vrijwillige regeling zijn opgenomen.

 • Bij een verplichte regeling bent u altijd verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen.
 • Bij een vrijwillige regeling kunt u zelf kiezen of u verzekerd wil zijn voor het Anw-hiaatpensioen, als u een partner heeft. Kiest u voor het Anw-hiaatpensioen, dan betaalt u mogelijk zelf de premie hiervoor. Wilt u geen verzekering voor het Anw-hiaatpensioen en heeft u een partner? Dan moet hij of zij mogelijk instemmen met deze keuze.

In uw Pensioen 1-2-3 leest u of uw werkgever een Anw-hiaatpensioen voor u heeft geregeld. En zo ja of u daar zelf een keuze in mag maken.

Waarvoor is een Anw-hiaatpensioen bedoeld?

De Algemene nabestaandenwet (Anw) zorgt voor een basisinkomen voor mensen die hun partner verliezen: de Anw-uitkering. Dit is een uitkering van de overheid. Maar er zijn strenge voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze uitkering. Meer hierover leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank, svb.nl.

Omdat de meeste mensen niet in aanmerking komen voor een Anw-uitkering, kan uw werkgever ervoor kiezen een Anw-hiaatpensioen voor uw partner te regelen. Bent u verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen? Dan krijgt uw partner als u overlijdt terwijl u in dienst bent ieder jaar een vast bedrag. Het maakt hiervoor niet uit welke andere inkomsten uw partner heeft. Het Anw-hiaatpensioen stopt als uw partner de AOW-leeftijd bereikt of uiterlijk in de maand waarin hij of zij 68 wordt.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw werkgever kan ervoor kiezen een arbeidsongeschiktheidspensioen voor u te regelen. Als u arbeidsongeschikt wordt, krijgt u na 104 weken dan naast de uitkering van UWV mogelijk ook een uitkering van Nationale-Nederlanden. In uw Pensioen 1-2-3 leest u of uw werkgever arbeidsongeschiktheidspensioen voor u heeft geregeld. En zo ja of u daar zelf een keuze in mag maken.

Risico's

Risico's en uw pensioen

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Naast veranderingen in uw privé- of werksituatie, zijn er ook ontwikkelingen waar u zelf geen invloed op heeft. Deze ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. Graag leggen we uit wat deze risico’s zijn en hoe deze invloed hebben op uw pensioen.

Inflatierisico

Door inflatie wordt geld elk jaar minder waard. Uw pensioen dus ook. Ga maar na: u kunt nu minder kopen met € 100,- dan 10 jaar geleden. Uw pensioen verliest dus aan koopkracht. Het kan zijn dat u nu denkt dat u voldoende pensioen gaat krijgen, maar bedenk dat door inflatie uw pensioen aan koopkracht verliest.

Bekijk de video 'Inflatierisico'

Beleggingsrisico

(Een deel van) uw pensioen wordt belegd. Beleggen is nooit zonder risico: u weet nu nog niet de uiteindelijke waarde van uw beleggingen. Afhankelijk van de keuzes die uw werkgever heeft gemaakt, bepaalt u zelf hoeveel risico u wilt nemen. Zo kunt u zelf uw risicoprofiel bepalen.

Bekijk de video 'Beleggingsrisico en uw pensioen'

Renterisico

Gaat u met pensioen? Hoeveel pensioen u dan ontvangt, hangt niet alleen af van de waarde van de beleggingen, maar ook van de rente op dat moment. Hoe lager de rente op dat moment is, hoe lager het pensioen. En hoe meer geld we moeten reserveren om uw pensioen uit te kunnen keren.

Bekijk de video 'Renterisico en beleggingspensioen'

Langlevenrisico

Gaat u met pensioen? Hoeveel pensioen u dan ontvangt, hangt niet alleen af van de waarde van de beleggingen, maar ook van de levensverwachting van de Nederlandse bevolking. Mensen worden namelijk steeds ouder en krijgen dus langer pensioen. Het pensioen wordt lager omdat we met hetzelfde geld langer pensioen moeten betalen.

Het risico als u komt te overlijden

Als u komt te overlijden, is er een aantal zaken voor uw nabestaanden geregeld.

 • Nabestaandenuitkering via de overheid
  Onder voorwaarden heeft uw partner recht op een nabestaandenuitkering (Anw-uitkering) van de overheid. Kijk of uw partner in aanmerking komt op de website van SVB.
 • Partnerpensioen via Nationale-Nederlanden
  Misschien heeft uw partner recht op het partnerpensioen. De voorwaarden en hoogte van het partnerpensioen hangt af van uw pensioenregeling. In uw Pensioen 1-2-3 vindt u meer informatie over de hoogte van het partnerpensioen.
 • Wezenpensioen via Nationale-Nederlanden
  Als u overlijdt terwijl u in dienst bent bij uw werkgever en het Persoonlijk Pensioen Plan pensioen opbouwt, krijgen uw kinderen tot een bepaalde leeftijd een wezenpensioen. Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat de hoogte van het wezenpensioen. Het wezenpensioen wordt tegelijkertijd met het partnerpensioen geregeld. Dit regelen we automatisch. Uw partner hoeft daarvoor zelf niets te doen.
 • Anw-hiaatpensioen via Nationale-Nederlanden
  Bent u verzekerd voor een Anw-hiaatpensioen? Dan krijgt uw partner tot de AOW-leeftijd of uiterlijk de maand waarin hij of zij 68 wordt een aanvullende uitkering. Dit is het Anw-hiaatpensioen. U leest in uw Pensioen 1-2-3 (of startbrief) of u bent verzekerd voor een Anw-hiaatpensioen.

Bekijk hier de video 'Pensioen en overlijdensrisico'

Online inzicht met mijn.nn

Op mijn.nn kunt u uw Persoonlijk Pensioen Plan bekijken. U kunt hier ook inzicht krijgen in uw totale verwachte inkomsten voor later, en of dit genoeg is. En u kunt berekenen wat verschillende keuzes u opleveren en bepaalde keuzes meteen doorgeven.

Naar mijn.nn

Downloads

Documenten genoemd in uw Pensioenreglement

In uw pensioenreglement (onderdeel van laag 3 van Pensioen 1-2-3) wordt u mogelijk voor enkele documenten en formulieren naar deze webpagina verwezen. Die vindt u hieronder.
Let op: verwijst uw pensioenreglement niet naar deze documenten en formulieren? Dan zijn ze voor uw pensioen niet van toepassing.

Informatie en documenten voor uw beleggingskeuzes

Wilt u beleggingskeuzes maken voor beleggen in een lifecycle? U vindt de informatie en eventuele formulieren die u nodig heeft op nn.nl/pensioenbeleggen.
Wilt u een fondskeuze maken voor ‘Zelf beleggen’? U vindt de informatie en formulieren die u nodig heeft op nn.nl/zelfbeleggen.

Video's

Uitlegvideo's uw Persoonlijk Pensioen Plan

Over uw pensioen is veel te vertellen. U kunt alle informatie lezen op onze website, in onze brochures of via mijn.nn. Maar u kunt ook kiezen voor het bekijken van onze video’s.

Wat is er standaard voor u geregeld?

In het Persoonlijk Pensioen Plan zijn ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid standaard geregeld.

Renterisico en beleggingspensioen

Deze video legt u uit hoe het renterisico van invloed is op de hoogte van uw beleggingspensioen.

Beleggingsrisico en uw beleggingspensioen

Deze video legt uit wat beleggen kan betekenen voor uw pensioen, en hoe Nationale-Nederlanden schommelingen in de hoogte van uw pensioen beperkt.

Pensioen en het overlijdensrisico

Als u komt te overlijden, kan uw partner te maken krijgen met een financieel gat. Deze video legt u uit hoe dit komt, en wat u eraan kunt doen.

Inflatierisico

In deze video leggen we uit wat inflatie is en hoe dit uw pensioen beïnvloedt.

uniqueid


Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen

Kunnen wij u helpen?