Pensioen Plus

 • Je vult je ouderdoms- en nabestaandenpensioen aan met nettopensioen
 • Je profiteert van belastingvoordeel
 • Je kunt je keuzes maandelijks aanpassen of stopzetten

English version

Aanvulling van jouw pensioen bij een hoger salaris

Heb je een pensioenregeling via je werkgever? Dan stelt de Belastingdienst grenzen aan het salaris waarover je pensioen opbouwt in deze regeling. Boven dit maximum pensioengevend salaris bouw je geen pensioen op en is ook geen partnerpensioen verzekerd. Hoe hoger je salaris, hoe meer je terugvalt in inkomen als je met pensioen gaat. En hoe meer je partner moet inleveren als je overlijdt. Met Pensioen Plus vul je jouw pensioen weer aan: met nettopensioen.

Wil je een voorstel voor Pensioen Plus ontvangen?

Biedt je werkgever je de mogelijkheid deel te nemen aan Pensioen Plus? Met de gegevens die je werkgever aan ons doorgeeft bepalen wij wanneer je kunt deelnemen. Je ontvangt dan vanzelf een persoonlijk voorstel van ons. Bespreek het voorstel altijd met een financieel adviseur. Zo weet je of Pensioen Plus bij jouw financiële situatie past.
Heb je eerder een persoonlijk voorstel ontvangen maar ben je daar toen niet op ingegaan? En wil je nu toch deelnemen? Vul dan het aanvraag- en wijzigingsformulier in. Je vindt dit formulier onder de tab ‘Aanpassen’.

Financieel adviseur

Heb je nog geen adviseur? Je kunt een onafhankelijke financieel adviseur bij jou in de buurt vinden. Deze adviseur betaal je zelf. Maak hierover vooraf goede afspraken met de adviseur.

Zoek een adviseur

Wat is Pensioen Plus?

Pensioen Plus is een aanvullende nettopensioenregeling voor werknemers met een salaris boven het maximaal pensioengevend salaris (€ 137.800,- in 2024).

Is jouw salaris hoger? Dan bouw je over je salaris boven dit bedrag geen pensioen op via de gewone (bruto) pensioenregeling van jouw werkgever. Hoe hoger je salaris, hoe groter de terugval in inkomen als je met pensioen gaat. En hoe meer je nabestaanden erop achteruit gaan als je overlijdt. Dit komt door de grens die belastingregels stellen aan het pensioengevend salaris. De overheid maakt het wel mogelijk pensioen op te bouwen over het salaris boven het grensbedrag: met een netto-oplossing. Hiervoor bieden wij Pensioen Plus.

In de afbeeldingen zie je de gevolgen voor je partnerpensioen en ouderdomspensioen als jouw salaris boven de grens ligt.

Gevolg voor je partnerpensioen

Met Pensioen Plus kunt u partnerpensioen verzekeren in de periode vóór de pensioendatum.

Gevolg voor je ouderdomspensioen

Met Pensioen Plus kunt u ouderdoms- en partnerpensioen in de periode ná de pensioendatum aanvullen.

Pensioen Plus is een beschikbare premieregeling (ook wel defined contribution of DC-regeling genoemd). Met Pensioen Plus kun je:

 • aanvullend partnerpensioen verzekeren in de periode vóór de pensioendatum (Pakket 1) en/of;
 • ouderdoms- en partnerpensioen in de periode ná de pensioendatum (Pakket 2) aanvullen.

Je betaalt Pensioen Plus uit je nettosalaris. Daar staat tegenover dat je geen belasting hoeft te betalen in box 3 (vermogensrendementsheffing) over het bedrag dat je opbouwt. Jij of je partner betaalt straks ook geen belasting over de levenslange uitkering.

Je kunt alleen gebruikmaken van het Pensioen Plus als je werkgever deze mogelijkheid aanbiedt. Het kan zijn dat je werkgever alleen Pakket 1 of Pakket 2 van Pensioen Plus aanbiedt. Dan kun je alleen van dat deel van Pensioen Plus gebruikmaken. Kijk in je Pensioen 1-2-3 in mijn.nn wat er voor jou mogelijk is.

Hoe werkt Pensioen Plus?

Biedt jouw werkgever Pensioen Plus aan? Dan heb je de mogelijkheid je pensioen over je salaris boven € 137.800,- (2024) aan te vullen. Jij beslist zelf of je dat wilt. Je kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Pakket 1: hiermee beperk je de inkomensdaling van jouw partner en eventuele kinderen als je tijdens je dienstverband overlijdt.
 • Pakket 2: hiermee vul je het ouderdoms- en partnerpensioen aan vanaf je pensioendatum.
 • Combinatie van pakket 1 en 2.

Je kunt deze pakketten iedere maand aan- of uitzetten of het bedrag dat je betaalt (de premie) aanpassen. Lees meer over de pakketten bij ‘Pakket 1’ en ‘Pakket 2’.

Pakket 1: voor de periode vóór pensioendatum

Met pakket 1 vul je het partnerpensioen vóór de pensioendatum aan. Je sluit hiervoor een risicoverzekering af. Kom je te overlijden als je in dienst bent? Dan ontvangt je partner een levenslange netto-uitkering. Overlijd je als je niet meer in dienst bent of gaat jouw pensioen in? Dan ontvangt je partner geen uitkering uit pakket 1.

Met pakket 1 vul je ook het wezenpensioen aan.

Automatische verzekering

Biedt jouw werkgever Pensioen Plus aan? Dan ben je automatisch verzekerd voor dit pakket vanaf het moment dat je meer verdient dan het grensbedrag. Wil je dat niet? Dan kun je je hiervoor afmelden. Dit kan met het formulier dat je ontvangt bij het voorstel voor Pensioen Plus.

Aanvulling partnerpensioen

We berekenen jaarlijks, net als in de gewone pensioenregeling, welk bedrag je partner per maand ontvangt als jij komt te overlijden. De hoogte van deze levenslange netto-uitkering hangt af van jouw salaris boven het maximum pensioengevend salaris. Hierbij geldt standaard wel een bovengrens van € 1.000.000,-. De uitkering voor je partner kan jaarlijks stijgen met hetzelfde percentage als in de gewone pensioenregeling.

Aanvulling wezenpensioen

Aanvulling van wezenpensioen is automatisch meeverzekerd. Kom je te overlijden voor je pensioendatum? Dan ontvangen jouw kinderen tot een bepaalde leeftijd een aanvullend nettowezenpensioen. Je kunt niet los kiezen voor aanvulling van wezenpensioen.

Belastingvoordeel

Je partner en eventueel je kind(eren) hoeven geen loonbelasting en geen erfbelasting te betalen over de nettopensioenuitkering. De uitkering valt onder de vrijstelling voor erfbelasting. De vrijstelling voor de rest van de erfenis vermindert hierdoor wel.

Als je arbeidsongeschikt raakt

Raak je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan betaalt Nationale-Nederlanden de premie voor Pensioen Plus (gedeeltelijk) door. Dit doen we zo lang jij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Deze premie stijgt naarmate je ouder wordt en wordt jaarlijks bepaald.

Geen medische keuring bij deelname binnen vier maanden

Als je binnen vier maanden deelneemt, hoef je geen medische vragenlijst in te vullen en ook niet te worden gekeurd. De periode van binnen vier maanden gaat in vanaf het moment dat je kunt deelnemen aan pakket 1. Dit is bijvoorbeeld wanneer je salaris stijgt tot boven het maximaal pensioengevend salaris, je in dienst komt of een partner krijgt.

Als je op andere momenten wilt deelnemen, of je de keuzes wilt wijzigen, dan kunnen wij wel vragen over je gezondheid stellen en eventueel keuren.

Pakket 2: voor de periode ná pensioendatum

Met pakket 2 vul je je ouderdoms- en partnerpensioen na de pensioendatum aan. Dat doe je door een bedrag op te bouwen met beleggen. Op de pensioendatum koop je met de waarde van de beleggingen een netto-ouderdomspensioen en een nettopartnerpensioen.

Belastingvoordeel

Over de waarde van je beleggingen hoef je geen vermogensrendementsheffing (box 3) te betalen. Over de uitkering hoef jij of je partner geen loonbelasting te betalen. Ook hoeft je partner over de waarde van de uitkering geen erfbelasting te betalen. De uitkering valt namelijk onder de vrijstelling voor erfbelasting. De vrijstelling voor de rest van de erfenis vermindert hierdoor wel.

Flexibele inleg

Je betaalt via je werkgever een maandelijkse premie uit je nettosalaris. In de tabel zie je welk percentage van je salaris boven de salarisgrens (€ 137.800,- in 2024) je maximaal mag inleggen. Van dit bedrag bepaal je zelf welk percentage je inlegt: 50%, 60%, 70%, 80%, 90% of 100%. Je kunt je premie maandelijks verhogen, verlagen of stopzetten (premievrij maken).

Hoeveel mag je inleggen?

Leeftijd Premiepercentage
15 t/m 19 jaar 3,43 %
20 t/m 24 jaar 3,91 %
25 t/m 29 jaar 4,51%
30 t/m 34 jaar 5,19%
35 t/m 39 jaar 5,92 %
40 t/m 44 jaar 6,83 %
45 t/m 49 jaar 7,90 %
50 t/m 54 jaar 9,10 %
55 t/m 59 jaar 10,52 %
60 t/m 64 jaar 12,06 %
65 t/m 67 jaar 13,39 %

Extra keuze: uitkering bij overlijden vóór de pensioendatum

Kies je alleen voor pakket 2? Dan heb je nog een extra keuze.

Met de waarde van de beleggingen koop je je ouderdoms- en partnerpensioen na de pensioendatum aan. Overlijd je voor je pensioendatum, dan vervalt deze waarde. Wil jij als je overlijdt voor je pensioendatum toch een uitkering voor je nabestaanden? Dan kun je daarvoor kiezen op het aanvraagformulier. Bij overlijden ontvangen jouw nabestaanden dan een uitkering van 90% van de waarde van de beleggingen. Hiervoor kopen zij een nettopartner- en eventueel nettowezenpensioen.

Als je arbeidsongeschikt raakt

Raak je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan betaalt Nationale-Nederlanden de premie voor Pensioen Plus (gedeeltelijk) door. Dit doen we zo lang jij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Deze premie stijgt als je ouder wordt.

Wat betaal je voor Pensioen Plus?

Bied je werkgever Pensioen Plus aan? En is jouw salaris hoger dan het maximum pensioengevend salaris? Dan ontvang je een brief van ons met persoonlijke rekenvoorbeelden. Hierin staan ook de totale kosten en premies. Je kunt zelf pakketten aan- of uitzetten. En je kunt een ander premiepercentage kiezen voor pakket 2. Zo kun je Pensioen Plus steeds afstemmen op jouw persoonlijke situatie.

Overzicht kosten en risicopremies

Hieronder vind je een overzicht van de kosten en risicopremies voor Pensioen Plus:

 • Risicopremie voor pakket 1: je betaalt deze voor de verzekering die het nettopartnerpensioen en nettowezenpensioen uitkeert als je overlijdt tijdens je dienstverband. In de brief met persoonlijke rekenvoorbeelden zie je hoeveel risicopremie je betaalt.
 • Premie voor pakket 2: je betaalt deze voor de opbouw van een bedrag, waarmee je je ouderdoms- en partnerpensioen na de pensioendatum aanvult. Dit pensioen koop je met de waarde van de beleggingen op je pensioendatum. In de brief met persoonlijke rekenvoorbeelden zie je hoeveel premie je betaalt.
 • Beleggingskosten voor pakket 2: als je belegt in lifecycles betaal je jaarlijks 0,40% - 0,45% beleggingskosten (lopende kosten plus beheerkosten). De precieze beleggingskosten hangen af van je beleggingskeuzes en leeftijd. Kijk voor de actuele beleggingskosten op nn.nl/fondsen-ivab, klik op de fondsnaam en open de pdf om de kosten te bekijken. Let op: enkele beleggingsfondsen berekenen een prestatievergoeding.
 • Risicopremie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: voor doorbetaling van de premie door Nationale-Nederlanden als je arbeidsongeschikt raakt.
 • Voor Pensioen Plus betaal je géén administratiekosten.
Aanpassen van het Pensioen Plus pakket

Wil je later toch deelnemen aan Pensioen Plus? Of wil je je Pensioen Plus aanpassen of stopzetten?

 • Ik wil toch deelnemen aan pakket 1 en/of 2
 • Ik wil pakket 2 aanpassen
 • Ik wil stoppen met pakket 1 en/of 2

Gebruik dan het wijzigingsformulier.

Wil je je beleggingskeuzes voor Pensioen Plus aanpassen?

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur