Ga direct naar inhoud

Pensioen Plus

 • Je vult je ouderdoms- en nabestaandenpensioen aan met nettopensioen
 • Je profiteert van belastingvoordeel
 • Je kunt je keuzes maandelijks aanpassen of stopzetten

English version

Aanvulling van jouw pensioen bij een hoger salaris

Heb je een pensioenregeling via je werkgever? Dan stelt de Belastingdienst grenzen aan het salaris waarover je pensioen opbouwt in deze regeling. Boven dit maximum pensioengevend salaris bouw je geen pensioen op en is ook geen partnerpensioen verzekerd. Hoe hoger je salaris, hoe meer je terugvalt in inkomen als je met pensioen gaat. En hoe meer je partner moet inleveren als je overlijdt. Met Pensioen Plus vul je jouw pensioen weer aan: met nettopensioen.

Wil je een voorstel voor Pensioen Plus ontvangen?

Biedt je werkgever je de mogelijkheid deel te nemen aan Pensioen Plus? Met de gegevens die je werkgever aan ons doorgeeft bepalen wij wanneer je kunt deelnemen. Je ontvangt dan vanzelf een persoonlijk voorstel van ons. Bespreek het voorstel altijd met een financieel adviseur. Zo weet je of Pensioen Plus bij jouw financiële situatie past.
Heb je eerder een persoonlijk voorstel ontvangen maar ben je daar toen niet op ingegaan? En wil je nu toch deelnemen? Vul dan het aanvraag- en wijzigingsformulier in. Je vindt dit formulier onder de tab ‘Aanpassen’.

Financieel adviseur

Heb je nog geen adviseur? Je kunt een onafhankelijke financieel adviseur bij jou in de buurt vinden. Deze adviseur betaal je zelf. Maak hierover vooraf goede afspraken met de adviseur.

Zoek een adviseur

Wat is Pensioen Plus?

Pensioen Plus is een aanvullende nettopensioenregeling voor werknemers met een salaris boven het maximaal pensioengevend salaris (€ 128.810,- in 2023).

Is uw salaris hoger? Dan bouwt u over uw salaris boven dit bedrag geen pensioen op via de gewone (bruto) pensioenregeling van uw werkgever. Hoe hoger uw salaris, hoe groter de terugval in inkomen als u met pensioen gaat. En hoe meer uw nabestaanden erop achteruit gaan als u overlijdt. Dit komt door de grens die belastingregels stellen aan het pensioengevend salaris. De overheid maakt het wel mogelijk pensioen op te bouwen over het salaris boven het grensbedrag: met een netto-oplossing. Hiervoor bieden wij Pensioen Plus.

In de afbeeldingen ziet u de gevolgen voor uw partnerpensioen en ouderdomspensioen als uw salaris boven de grens ligt.

Gevolg voor uw partnerpensioen

Met Pensioen Plus kunt u partnerpensioen verzekeren in de periode vóór de pensioendatum.

Gevolg voor uw ouderdomspensioen

Met Pensioen Plus kunt u ouderdoms- en partnerpensioen in de periode ná de pensioendatum aanvullen.

Pensioen Plus is een beschikbare premieregeling (ook wel defined contribution of DC-regeling genoemd). Met Pensioen Plus kunt u:

 • aanvullend partnerpensioen verzekeren in de periode vóór de pensioendatum (Pakket 1) en/of;
 • uw ouderdoms- en partnerpensioen in de periode ná de pensioendatum (Pakket 2) aanvullen.

U betaalt Pensioen Plus uit uw nettosalaris. Daar staat tegenover dat u geen belasting hoeft te betalen in box 3 (vermogensrendementsheffing) over het bedrag dat u opbouwt. U of uw partner betaalt straks ook geen belasting over de levenslange uitkering.

U kunt alleen gebruikmaken van het Pensioen Plus als uw werkgever deze mogelijkheid aanbiedt. Het kan zijn dat uw werkgever alleen Pakket 1 of Pakket 2van Pensioen Plus aanbiedt. Dan kunt u alleen van dat deel van Pensioen Plus gebruikmaken. Kijk in uw Pensioen 1-2-3 in mijn.nn wat er voor u mogelijk is.

Hoe werkt Pensioen Plus?

Biedt uw werkgever u Pensioen Plus aan? Dan heeft u de mogelijkheid uw pensioen over uw salaris boven € 128.810,- (2023) aan te vullen. U beslist zelf of u dat wilt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Pakket 1: hiermee beperkt u de inkomensdaling van uw partner en eventuele kinderen als u tijdens uw dienstverband overlijdt.
 • Pakket 2: hiermee vult u het ouderdoms- en partnerpensioen aan vanaf uw pensioendatum.
 • Combinatie van pakket 1 en 2.

U kunt deze pakketten iedere maand aan- of uitzetten of het bedrag dat u betaalt (uw premie) aanpassen. Lees meer over de pakketten bij ‘Pakket 1’ en ‘Pakket 2’.

Pakket 1: voor de periode vóór uw pensioendatum

Met pakket 1 vult u het partnerpensioen vóór de pensioendatum aan. U sluit hiervoor een risicoverzekering af. Komt u te overlijden als u in dienst bent? Dan ontvangt uw partner een levenslange netto-uitkering. Overlijdt u als u niet meer in dienst bent of gaat uw pensioen in? Dan ontvangt uw partner geen uitkering uit pakket 1.

Met pakket 1 vult u ook het wezenpensioen aan.

Automatische verzekering

Biedt uw werkgever Pensioen Plus aan? Dan bent u automatisch verzekerd voor dit pakket vanaf het moment dat u meer verdient dan het grensbedrag. Wilt u dat niet? Dan kunt u zich hiervoor afmelden. Dit kan met het formulier dat u ontvangt bij uw voorstel voor Pensioen Plus.

Aanvulling partnerpensioen

We berekenen jaarlijks, net als in uw gewone pensioenregeling, welk bedrag uw partner per maand ontvangt als u komt te overlijden. De hoogte van deze levenslange netto-uitkering hangt af van uw salaris boven het maximum pensioengevend salaris. Hierbij geldt standaard wel een bovengrens van € 1.000.000,-. De uitkering voor uw partner kan jaarlijks stijgen met hetzelfde percentage als in uw gewone pensioenregeling.

Aanvulling wezenpensioen

Aanvulling van wezenpensioen is automatisch meeverzekerd. Komt u te overlijden voor uw pensioendatum? Dan ontvangen uw kinderen tot een bepaalde leeftijd een aanvullend nettowezenpensioen. U kunt niet los kiezen voor aanvulling van wezenpensioen.

Belastingvoordeel

Uw partner en eventueel uw kind(eren) hoeven geen loonbelasting en geen erfbelasting te betalen over de nettopensioenuitkering. De uitkering valt onder de vrijstelling voor erfbelasting. De vrijstelling voor de rest van de erfenis vermindert hierdoor wel.

Als u arbeidsongeschikt raakt

Raakt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan betaalt Nationale-Nederlanden de premie voor Pensioen Plus (gedeeltelijk) voor u door. Dit doen we zo lang u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Deze premie stijgt naarmate u ouder wordt en wordt jaarlijks bepaald.

Geen medische keuring bij deelname binnen vier maanden

Als u binnen vier maanden deelneemt, hoeft u geen medische vragenlijst in te vullen en ook niet te worden gekeurd. De periode van binnen vier maanden gaat in vanaf het moment dat u kunt deelnemen aan pakket 1. Dit is bijvoorbeeld wanneer uw salaris stijgt tot boven het maximaal pensioengevend salaris, u in dienst komt of een partner krijgt.

Als u op andere momenten wilt deelnemen, of u uw keuzes wilt wijzigen, dan kunnen wij wel vragen over uw gezondheid stellen en eventueel keuren.

Pakket 2: voor de periode ná uw pensioendatum

Met pakket 2 vult u uw ouderdoms- en partnerpensioen na de pensioendatum aan. Dat doet u door een bedrag op te bouwen met beleggen. Op de pensioendatum koopt u met de waarde van de beleggingen een netto-ouderdomspensioen en een nettopartnerpensioen.

Belastingvoordeel

Over de waarde van uw beleggingen hoeft u geen vermogensrendementsheffing (box 3) te betalen. Over de uitkering hoeft u of uw partner geen loonbelasting te betalen. Ook hoeft uw partner over de waarde van de uitkering geen erfbelasting te betalen. De uitkering valt namelijk onder de vrijstelling voor erfbelasting. De vrijstelling voor de rest van de erfenis vermindert hierdoor wel.

Flexibele inleg

U betaalt via uw werkgever een maandelijkse premie uit uw nettosalaris. In de tabel ziet u welk percentage van uw salaris boven de salarisgrens (€ 114.866,- in 2022) u maximaal mag inleggen. Van dit bedrag bepaalt u zelf welk percentage u inlegt: 50%, 60%, 70%, 80%, 90% of 100%. U kunt uw premie maandelijks verhogen, verlagen of stopzetten (premievrij maken).

Hoeveel mag u inleggen?

Leeftijd Premiepercentage
15 t/m 19 jaar 3,43 %
20 t/m 24 jaar 3,91 %
25 t/m 29 jaar 4,51%
30 t/m 34 jaar 5,19%
35 t/m 39 jaar 5,92 %
40 t/m 44 jaar 6,83 %
45 t/m 49 jaar 7,90 %
50 t/m 54 jaar 9,10 %
55 t/m 59 jaar 10,52 %
60 t/m 64 jaar 12,06 %
65 t/m 67 jaar 13,39 %

Extra keuze: uitkering bij overlijden vóór de pensioendatum

Kiest u alleen voor pakket 2? Dan heeft u nog een extra keuze.

Met de waarde van de beleggingen koopt u uw ouderdoms- en partnerpensioen na de pensioendatum aan. Overlijdt u voor uw pensioendatum, dan vervalt deze waarde. Wilt u als u overlijdt voor uw pensioendatum toch een uitkering voor uw nabestaanden? Dan kunt u daarvoor kiezen op het aanvraagformulier. Bij overlijden ontvangen uw nabestaanden dan een uitkering van 90% van de waarde van de beleggingen. Hiervoor kopen zij dan een nettopartner- en eventueel nettowezenpensioen.

Als u arbeidsongeschikt raakt

Raakt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan betaalt Nationale-Nederlanden de premie voor Pensioen Plus (gedeeltelijk) voor u door. Dit doen we zo lang u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Deze premie stijgt als u ouder wordt.

Wat betaalt u voor Pensioen Plus?

Biedt uw werkgever Pensioen Plus aan? En is uw salaris hoger dan het maximum pensioengevend salaris? Dan ontvangt u een brief van ons met persoonlijke rekenvoorbeelden. Hierin staan ook de totale kosten en premies. U kunt zelf pakketten aan- of uitzetten. En u kunt een ander premiepercentage kiezen voor pakket 2. Zo kunt u uw Pensioen Plus steeds afstemmen op uw persoonlijke situatie.

Overzicht kosten en risicopremies

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten en risicopremies voor Pensioen Plus:

 • Risicopremie voor pakket 1: u betaalt deze voor de verzekering die het nettopartnerpensioen en nettowezenpensioen uitkeert als u overlijdt tijdens uw dienstverband. In uw brief met persoonlijke rekenvoorbeelden ziet u hoeveel risicopremie u betaalt.
 • Premie voor pakket 2: u betaalt deze voor de opbouw van een bedrag, waarmee u uw ouderdoms- en partnerpensioen na de pensioendatum aanvult. Dit pensioen koopt u met de waarde van de beleggingen op uw pensioendatum. In uw brief met persoonlijke rekenvoorbeelden ziet u hoeveel premie u betaalt.
 • Beleggingskosten voor pakket 2: als u belegt in lifecycles betaalt u jaarlijks 0,40% - 0,45% beleggingskosten (lopende kosten plus beheerkosten). De precieze beleggingskosten hangen af van uw beleggingskeuzes en leeftijd. Kijk voor de actuele beleggingskosten op nn.nl/fondsen-ivab, klik op de fondsnaam en open de pdf om de kosten te bekijken. Let op: enkele beleggingsfondsen berekenen een prestatievergoeding.
 • Risicopremie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: voor doorbetaling van de premie door Nationale-Nederlanden als u arbeidsongeschikt raakt.
 • Voor Pensioen Plus betaalt u géén administratiekosten.
Aanpassen van uw pakket

Wilt u later toch deelnemen aan Pensioen Plus? Of wilt u uw Pensioen Plus aanpassen of stopzetten?

 • Ik wil toch deelnemen aan pakket 1 en/of 2
 • Ik wil pakket 2 aanpassen
 • Ik wil stoppen met pakket 1 en/of 2

Gebruik dan het wijzigingsformulier.

Wilt u uw beleggingskeuzes voor Pensioen Plus aanpassen?