Ga direct naar inhoud

Persoonlijk Pensioen Plan

 • Duidelijke informatie over uw pensioenregeling
 • Inzicht in de keuzemogelijkheden
 • Uw opgebouwde pensioen online inzien

English version

Uw Persoonlijk Pensioen Plan bij Nationale-Nederlanden

Uw werkgever heeft voor uw pensioen gekozen voor het Persoonlijk Pensioen Plan van Nationale-Nederlanden. Dit is een premieovereenkomst, ook wel beschikbare premieregeling genoemd. Met de pensioenpremies belegt u. Afhankelijk van de keuze van uw werkgever kunt u ook gegarandeerd pensioen opbouwen.

Wat is het Persoonlijk Pensioen Plan?

Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling waarbij u standaard belegt en eventueel (voor een deel) gegarandeerd pensioen kunt inkopen. Wat er voor u mogelijk is, is afhankelijk van de keuzes die uw werkgever heeft gemaakt. In uw Pensioenstartbrief of via Pensioen Services Online kunt u zien welke mogelijkheden u binnen uw pensioenregeling heeft.

Wat is er voor u geregeld?

Binnen het Persoonlijk Pensioen Plan is een aantal zaken standaard voor u geregeld.

 • Ouderdomspensioen voor uzelf
 • Partnerpensioen als u een partner heeft
 • Wezenpensioen als u kinderen heeft
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Keuzes binnen het Persoonlijk Pensioen Plan

Binnen het Persoonlijk Pensioen Plan heeft u ook een aantal keuzemogelijkheden. Afhankelijk van de keuzes die uw werkgever maakt, is het volgende voor u mogelijk:

 • Gegarandeerd pensioen; u kunt kiezen voor beleggen en/of gegarandeerd pensioen aankopen
 • Uw beleggingen aanpassen
 • Arbeidsongeschiktheidpensioen
 • Anw-hiaatpensioen
Beleggen of gegarandeerd?

Beleggen of een gegarandeerd pensioen?

Elke maand stort uw werkgever een premie voor uw pensioen. Uw werkgever bepaalt of hij de volledige premie betaalt of dat u zelf ook een deel moet meebetalen. Wat er met uw ingelegde premie gebeurt, hangt af van de keuzes die uw werkgever heeft gemaakt.

Uw mogelijkheden

Als u begint met het Persoonlijk Pensioen Plan, bouwt u pensioen op door te beleggen. We noemen dit beleggingspensioen. Heeft uw werkgever ervoor gekozen om ook gegarandeerd pensioen mogelijk te maken? Dan kunt u (een deel van) uw ingelegde premie gebruiken voor gegarandeerd pensioen. Ook kunt u (een deel van) van de waarde van uw beleggingspensioen omzetten naar gegarandeerd pensioen.

Afhankelijk van de keuzes die uw werkgever heeft gemaakt, zijn er dus twee mogelijkheden:

1. Beleggen;
2. Beleggen en/of gegarandeerd pensioen aankopen.

1. Beleggen

De premie voor uw pensioen beleggen we standaard via de zogenoemde Lifecycle-methode. Bij deze methode beleggen we minder risicovol, naarmate u dichterbij de pensioendatum komt. Het idee is dat als u bijna met pensioen gaat, u ook meer zekerheid wilt over de hoogte van uw pensioen. Is uw pensioendatum nog ver weg? Dan heeft u nog veel tijd om eventuele tegenvallers goed te maken. En is het dus verstandig om in deze fase wat meer risico te lopen in de verwachting een hoger rendement te halen. Afhankelijk van de keuzes van uw werkgever, kunt u kiezen op een andere manier te beleggen door meer of minder risico te nemen.

Meer informatie over pensioenbeleggen.

Voordelen beleggen Nadelen beleggen
Het is mogelijk dat het rendement op de beleggingen hoger is dan verwacht. Uw uiteindelijke pensioen is dan hoger dan verwacht. Het is onzeker hoeveel pensioen u uiteindelijk ontvangt. Wanneer de rendementen tegenvallen, is uw uiteindelijke pensioen lager dan verwacht.
Afhankelijk van de keuzes die uw werkgever u biedt, kunt u uw beleggingen aanpassen aan uw persoonlijke situatie.

Bekijk de video 'Beleggen voor uw pensioen'

2. Beleggen en/of gegarandeerd pensioen aankopen

Standaard beleggen we uw premie via de Neutrale Lifecycle. Eén keer per jaar mag u bepalen of u naast beleggen ook gegarandeerd pensioen wilt opbouwen.

Uw premie gebruiken voor gegarandeerd pensioen

Wilt u (een deel van) uw premie gebruiken voor gegarandeerd pensioen? Dat kan één keer per jaar. U geeft dit gemakkelijk en snel door via mijn.nn in uw persoonlijke pensioenomgeving.

Goed om te weten: u kunt ervoor kiezen om dit elk jaar te doen. Daarna blijft uw keuze gewoon staan totdat u het weer aanpast.

De waarde van uw beleggingspensioen omzetten naar gegarandeerd pensioen

Wilt u naast de premie ieder jaar (een deel van) de waarde van uw beleggingspensioen omzetten naar gegarandeerd pensioen? Dat kan een keer per jaar. U geeft dit eenvoudig en snel door via mijn.nn in uw persoonlijke pensioenomgeving.

Goed om te weten: u kunt ervoor kiezen om dit elk jaar te doen.

Voordelen gegarandeerd pensioen Nadelen gegarandeerd pensioen
Duidelijkheid over de hoogte van uw pensioen; u weet hoeveel pensioen u later ontvangt. U heeft geen voordeel van eventuele winst op uw beleggingen. Uw uiteindelijke pensioen is dan lager dan verwacht.
U bepaalt zelf of en hoeveel gegarandeerd pensioen u wilt. De hoogte van uw pensioen staat vast. Er wordt geen rekening gehouden met inflatie en dat geld dus minder waard wordt. Dit betekent dat als u later met pensioen gaat, u niet zoveel kunt kopen van uw pensioen als u nu misschien verwacht.
U kunt gegarandeerd pensioen niet meer omzetten naar beleggingspensioen.
Wat is er geregeld?

Wat is er voor u geregeld?

Met het Persoonlijk Pensioen Plan is een aantal zaken standaard voor u geregeld. Afhankelijk van de keuzes van uw werkgever is nog een aantal zaken extra voor u geregeld. Wat er voor u is geregeld, ziet u op Pensioen Services Online en laag 1 van uw Pensioen 1-2-3. Laag 1 kunt u terugvinden in mijn.nn.

1. Ouderdomspensioen voor uzelf

Ouderdomspensioen is het pensioen dat u ontvangt vanaf het moment dat u met pensioen gaat tot u overlijdt. Hoeveel ouderdomspensioen u straks via Nationale-Nederlanden krijgt, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) of via de pensioenplanner in Pensioen Services Online.

2. Partnerpensioen als u een partner heeft

Naast uw ouderdomspensioen is er onder voorwaarden ook pensioen voor uw partner geregeld. Partnerpensioen is een uitkering voor uw partner, als u overlijdt. Zolang u in dienst bent bij een werkgever bent u hiervoor verzekerd. Uw partner krijgt een levenslange uitkering als u komt te overlijden. Gaat u uit dienst of met pensioen? Dan vervalt de verzekering, omdat er geen premie meer wordt betaald.

3. Wezenpensioen als u kinderen heeft

Wezenpensioen is een uitkering voor uw kinderen als u overlijdt. Dit inkomen stopt als uw kind de leeftijdsgrens van 18 jaar bereikt. Als uw kind invalide is of nog studeert, gelden er andere regels. Bekijk laag 1 van uw Pensioen 1-2-3 voor meer informatie.

4. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Wordt u langdurig ziek en kunt u hierdoor minder of zelfs helemaal niet meer werken? Dan betaalt
Nationale-Nederlanden, onder voorwaarden, de premie in plaats van uw werkgever. Zo blijft u ook als u (voor een deel) arbeidsongeschikt bent, deelnemen aan het Persoonlijk Pensioen Plan.


Uw eventuele keuzes binnen het Persoonlijk Pensioen Plan

Afhankelijk van de keuzes die uw werkgever maakt, is ook het volgende voor u mogelijk:

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw werkgever kan er voor kiezen een arbeidsongeschiktheidspensioen voor u te regelen. U ontvangt dan naast de uitkering van het UWV eventueel ook een uitkering van Nationale-Nederlanden. Dit noemen we het arbeidsongeschiktheidspensioen. In laag 1 van uw Pensioen 1-2-3 leest u of uw werkgever een arbeidsongeschiktheidspensioen voor u heeft geregeld. Of dat u hier zelf een keuze in mag maken.

Anw-hiaatpensioen als u een partner heeft

In uw pensioenregeling kan het Anw-hiaatpensioen als verplichte of vrijwillige dekking zijn opgenomen.

 • Bij een verplichte regeling bent u standaard verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen
 • Bij een vrijwillige regeling verzekeren we standaard het Anw-hiaatpensioen voor werknemers met een partner. Bij een vrijwillige dekking betaalt u zelf de premie voor het Anw-hiaatpensioen

In laag 1 van uw Pensioen 1-2-3 leest u of uw werkgever een Anw-hiaatpensioen voor u heeft geregeld. Of dat u hier zelf een keuze in mag maken.

U kunt eventueel van uw Anw-hiaatverzekering afzien. U kunt dit via uw werkgever aan ons doorgeven. Of u en uw partner moeten hiervoor een schriftelijk verzoek doen.

Hieronder leest u meer over de Anw en het Anw-hiaatpensioen.

De Algemene nabestaandenwet (Anw)

De Algemene nabestaandenwet (Anw) zorgt voor een basisinkomen voor mensen die hun partner verliezen. Er zijn voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitkering. Deze uitkering ontvangt uw partner als u komt te overlijden. De Anw-uitkering loopt tot uw partner de AOW-leeftijd bereikt.

Voor wie?

Overlijdt u, dan kan uw partner een Anw-uitkering van de overheid krijgen. Uw partner krijgt alleen een Anw-uitkering als u in Nederland woonde of werkte én als zij of hij:

 • nog niet de AOW-leeftijd heeft, én
 • op de dag van uw overlijden aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
  • uw partner zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar
  • uw partner is minimaal 45% arbeidsongeschikt

Anw-hiaat als aanvulling op uw pensioenverzekering

Uw werkgever kan ervoor kiezen een Anw-hiaatpensioen voor uw partner te regelen. Een Anw-uitkering is meestal niet voldoende om van rond te komen. Het Anw-hiaatpensioen vult de Anw-uitkering van de overheid aan.

Bent u verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen? Dan krijgt uw partner als u overlijdt tijdens uw dienstverband jaarlijks een vast bedrag. Er wordt altijd uitgekeerd, onafhankelijk van de inkomsten van uw partner of de hoogte van het partnerpensioen. Het Anw-hiaatpensioen stopt als uw partner de AOW-leeftijd bereikt of uiterlijk in de maand waarin hij/zij 67 jaar wordt.

Risico's

Risico's en uw pensioen

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Naast veranderingen in uw privé- of werksituatie, zijn er ook ontwikkelingen waar u zelf geen invloed op heeft. Deze ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. Graag leggen we uit wat deze risico’s zijn en hoe deze invloed hebben op uw pensioen.

Inflatierisico

Door inflatie wordt geld elk jaar minder waard. Uw pensioen dus ook. Ga maar na: u kunt nu minder kopen met € 100,- dan 10 jaar geleden. Uw pensioen verliest dus aan koopkracht. Het kan zijn dat u nu denkt dat u voldoende pensioen gaat krijgen, maar bedenk dat door inflatie uw pensioen aan koopkracht verliest.

Beleggingsrisico

Misschien wordt (een deel van) uw pensioen belegd. Beleggen is nooit zonder risico: u weet nu nog niet de uiteindelijke waarde van uw beleggingen. Afhankelijk van de keuzes die uw werkgever heeft gemaakt, bepaalt u zelf hoeveel risico u wilt nemen. Zo kunt u zelf uw risicoprofiel bepalen.

Renterisico

Gaat u met pensioen? Hoeveel pensioen u dan ontvangt, hangt niet alleen af van de waarde van de beleggingen, maar ook van de rente op dat moment. Hoe lager de rente op dat moment is, hoe lager het pensioen. En hoe meer geld we moeten reserveren om uw pensioen uit te kunnen keren.

Langlevenrisico

Gaat u met pensioen? Hoeveel pensioen u dan ontvangt, hangt niet alleen af van de waarde van de beleggingen, maar ook van de levensverwachting van de Nederlandse bevolking. Mensen worden namelijk steeds ouder en krijgen dus langer pensioen. Het pensioen wordt lager omdat we met hetzelfde geld langer pensioen moeten betalen.

Het risico als u komt te overlijden

Als u komt te overlijden, is er een aantal zaken voor uw nabestaanden geregeld.

 • Nabestaandenuitkering via de overheid
  Onder voorwaarden heeft uw partner recht op een nabestaandenuitkering (Anw-uitkering) van de overheid. Kijk of uw partner in aanmerking komt op de website van SVB.
 • Partnerpensioen via Nationale-Nederlanden
  Misschien heeft uw partner recht op het partnerpensioen. De voorwaarden en hoogte van het partnerpensioen hangt af van uw pensioenregeling. Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat de hoogte van het partnerpensioen.
 • Wezenpensioen via Nationale-Nederlanden
  Als u komt te overlijden, krijgen uw kinderen tot een bepaalde leeftijd een wezenpensioen. Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat de hoogte van het wezenpensioen. Het wezenpensioen wordt tegelijkertijd met het partnerpensioen geregeld. Dit regelen we automatisch. Uw partner hoeft daarvoor zelf niets te doen.
 • ANW-hiaatpensioen
  Bent u verzekerd voor een ANW-hiaatpensioen? Dan krijgt uw partner tot de AOW-leeftijd een aanvullende uitkering. Dit is het ANW-hiaatpensioen. U leest in uw Pensioenstartbrief of u bent verzekerd voor een ANW-hiaatpensioen.
Online inzicht

Online inzicht met uw Pensioen Services Online

Pensioen Services Online biedt u de mogelijkheid om uw opgebouwde pensioen online in te zien. En u kunt gebruikmaken van de Inkomensplanner. Dit is een handig middel waarmee u duidelijk inzicht krijgt in uw inkomen voor later. U ziet direct waar u later op uitkomt, of dat genoeg is en wat de gevolgen zijn als u uw pensioen aanpast. De diverse uitlegvideo's vertellen u op een eenvoudige manier wanneer u in actie moet komen en welke risico's u loopt. Pensioen Services Online is op uw pc, tablet of smartphone beschikbaar via mijn.nn.

Om in te loggen op mijn.nn en gebruik te maken van Pensioen Services Online heeft u een wachtwoord en gebruikersnaam nodig. U ontvangt van ons bericht hoe u mijn.nn activeert en uw inloggegevens ontvangt.

Video's

Uitlegvideo's uw Persoonlijk Pensioen Plan

Over uw pensioen is veel te vertellen. U kunt alle informatie lezen op onze website, in onze brochures of via Pensioen Services Online. Maar u kunt ook kiezen voor het bekijken van onze video’s.

Hoe werkt gegarandeerd pensioen?

In het Persoonlijk Pensioen Plan belegt u automatisch. U kunt ook kiezen voor gegarandeerd pensioen. Deze video legt u de voordelen en risico’s van deze keuze uit.

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven

Wat is er standaard voor u geregeld?

In het Persoonlijk Pensioen Plan zijn ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid standaard geregeld.

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven

Beleggen voor uw pensioen

Deze video legt u uit welke beleggingskeuzes u heeft als deelnemer in het Persoonlijk Pensioen Plan of het Pensioen Continu Plan van Nationale-Nederlanden.

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven

Renterisico en beleggingspensioen

Deze video legt u uit hoe het renterisico van invloed is op de hoogte van uw beleggingspensioen.

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven

Renterisico en gegarandeerd pensioen

Veranderingen in de rente kunnen invloed hebben op de opbouw van uw gegarandeerd pensioen. In deze video leggen we uit hoe dit werkt.

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven

Beleggingsrisico en uw beleggingspensioen

Deze video legt uit wat beleggen kan betekenen voor uw pensioen, en hoe Nationale-Nederlanden uw pensioen beschermt tegen schommelingen.

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven

Pensioen en het overlijdensrisico

Als u komt te overlijden, kan uw partner te maken krijgen met een financieel gat. Deze video legt u uit hoe dit komt, en wat u eraan kunt doen.

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven

Inflatierisico

In deze video leggen we uit wat inflatie is en hoe dit uw pensioen beïnvloedt.

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven

uniqueid


Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen

Kunnen wij u helpen?