Pensioen Continu Plan

 • Je vult je ouderdoms- en nabestaandenpensioen aan met nettopensioen
 • Je profiteert van belastingvoordeel
 • Je kunt jouw keuzes maandelijks aanpassen of stopzetten

Aanvulling van jouw pensioen bij een hoger salaris

Sinds 2015 zit er een maximum aan het salaris waarover je pensioen opbouwt via jouw werkgever. Hoe hoger jouw salaris, hoe meer je terugvalt in inkomen als je met pensioen gaat. En hoe meer jouw partner moet inleveren als je overlijdt. Met het Pensioen Continu Plan vul je jouw pensioen weer aan: met nettopensioen.

Wil je een voorstel voor het Pensioen Continu Plan ontvangen?

Biedt jouw werkgever het Pensioen Continu Plan? Dan geeft jouw werkgever jouw gegevens aan ons door als je kunt deelnemen. Je ontvangt dan vanzelf een persoonlijk voorstel van ons. Bespreek het voorstel altijd met een financieel adviseur. Zo weet je of het Pensioen Continu Plan bij jouw financiële situatie past.

Financieel adviseur

Heb je nog geen adviseur? Je kunt een onafhankelijke financieel adviseur bij jou in de buurt vinden. Deze adviseur betaal je zelf. Maak hierover vooraf goede afspraken met de adviseur.

Zoek een onafhankelijk adviseur

Fondsen en Koersen

Bekijk de actuele koersen van de beleggingsfondsen voor het Pensioen Continu Plan.

Fondsen en koersen

Wat is het?

Wat is het Pensioen Continu Plan?

Heb je een salaris boven € 137.800,- (grensbedrag 2024)? Dan bouw je over jouw salaris boven € 137.800,- geen pensioen op via de gewone pensioenregeling van jouw werkgever. Dit komt door belastingregels die in 2015 zijn ingevoerd. De overheid maakt het wel mogelijk om het lagere pensioen aan te vullen: met een netto-oplossing. Hiervoor bieden wij het Pensioen Continu Plan.

Hoe hoger jouw salaris, hoe groter de terugval in inkomen voor jou en voor jouw nabestaanden als je overlijdt. In de afbeeldingen zie je de gevolgen van de nieuwe belastingregels per 1 januari 2015 voor het pensioen.

Grafiek: sinds 2015 is er minder verzekerd partnerpensioen voor de pensioendatum.
Grafiek: Per 2015 is er minder opbouw ouderdomspensioen en partnerpensioen na de pensioendatum.

Het Pensioen Continu Plan is een beschikbare premieregeling (ook wel defined contribution of DC-regeling genoemd). Met het Pensioen Continu Plan kun je:

 • aanvullend partnerpensioen verzekeren in de periode vóór de pensioendatum en/of;
 • jouw ouderdoms- en partnerpensioen in de periode ná de pensioendatum aanvullen.

Je betaalt het Pensioen Continu Plan nettopensioen uit jouw nettosalaris. Daar staat tegenover dat je geen belasting hoeft te betalen in box 3 (vermogensrendementsheffing) over het bedrag dat je opbouwt. Jij of jouw partner betaalt straks ook geen belasting over de levenslange uitkering. Je kunt alleen gebruikmaken van het Pensioen Continu Plan als jouw werkgever deze mogelijkheid aanbiedt.

Hoe werkt het Pensioen Continu Plan?

Biedt jouw werkgever je het Pensioen Continu Plan aan? Dan krijg je de mogelijkheid jouw pensioen over jouw salarisdeel boven € 137.800,- (2024) aan te vullen. Je beslist zelf of je dat wilt. Afhankelijk van wat jouw werkgever biedt, kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Module 1: hiermee beperk je de inkomensdaling van jouw partner als je tijdens jouw dienstverband overlijdt.
 • Module 2: hiermee vul je het ouderdoms- en partnerpensioen aan vanaf jouw pensioendatum.
 • Combinatie van module 1 en 2.

Je kunt iedere maand modules aan- of uitzetten of het bedrag dat je betaalt (jouw premie) aanpassen. Lees meer over de modules bij Module 1 en Module 2.

Module 1

Module 1: Voor de periode vóór jouw pensioendatum

Met module 1 vul je het partnerpensioen vóór de pensioendatum aan. Dit is een levenslange netto-uitkering die jouw partner ontvangt als je tijdens jouw dienstverband overlijdt. Je sluit hiervoor een risicoverzekering af. Als jouw werkgever hiervoor heeft gekozen, vul je automatisch ook het wezenpensioen aan.

Automatische verzekering

Biedt jouw werkgever module 1? Dan ben je automatisch verzekerd voor deze module vanaf het moment dat je meer verdient dan het grensbedrag. Wil je dat niet? Dan kun je jouzelf hiervoor afmelden. Dit kan met het formulier dat je vanzelf ontvangt bij jouw voorstel voor het Pensioen Continu Plan.

Aanvulling partnerpensioen

We berekenen jaarlijks welk bedrag jouw partner per maand ontvangt als je komt te overlijden. De hoogte van deze levenslange netto-uitkering hangt af van jouw salaris boven het maximum pensioengevend salaris. Hierbij geldt standaard wel een bovengrens van € 300.000,-. De uitkering voor jouw partner stijgt jaarlijks met 2%.

Aanvulling wezenpensioen

Als jouw werkgever hiervoor heeft gekozen, dan is aanvulling van wezenpensioen automatisch meeverzekerd. Jouw kinderen ontvangen dan een aanvullend nettowezenpensioen als je komt te overlijden voor jouw pensioendatum. Je kunt niet kiezen voor alleen aanvulling van wezenpensioen.

Belastingvoordeel

Jouw partner en eventueel jouw kind(eren) hoeven geen loonbelasting en geen erfbelasting te betalen over de nettopensioenuitkering. De uitkering valt onder de vrijstelling voor erfbelasting. De vrijstelling voor de rest van de erfenis vermindert hierdoor wel.

Als je arbeidsongeschikt raakt

Raak je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan betaalt Nationale-Nederlanden de premie voor het Pensioen Continu Plan (gedeeltelijk) voor jou door. Deze premie stijgt naarmate je ouder wordt en wordt jaarlijks bepaald. We betalen deze jaarlijks opnieuw vastgestelde premie voor jou door.

Geen medische keuring bij deelname binnen vier maanden

Als je binnen vier maanden deelneemt, hoef je geen medische vragenlijst in te vullen en ook niet te worden gekeurd. De periode van binnen vier maanden gaat in vanaf het moment dat je kunt deelnemen aan module 1. Zoals wanneer jouw salaris stijgt tot boven de grens, je in dienst komt of een partner krijgt.

Module 2

Module 2: Voor de periode ná jouw pensioendatum

Als je kiest voor module 2, vul je jouw ouderdoms- en partnerpensioen na de pensioendatum aan. Dat doe je door een bedrag op te bouwen met beleggen. Op de pensioendatum koop je met de waarde van de beleggingen een netto-ouderdomspensioen en eventueel een nettopartnerpensioen.

Belastingvoordeel

Over de waarde van jouw beleggingen hoef je geen vermogensrendementsheffing (box 3) te betalen. Over de uitkering hoef jij of jouw partner geen loonbelasting te betalen. Ook hoeft jouw partner over de waarde van de uitkering geen erfbelasting te betalen. De uitkering valt namelijk onder de vrijstelling voor erfbelasting. De vrijstelling voor de rest van de erfenis vermindert hierdoor wel.

Flexibele inleg

Je betaalt via jouw werkgever een maandelijkse premie uit jouw nettosalaris. In de tabel zie je welk percentage van jouw salaris boven het maximum pensioengevend salaris (€ 137.800,- in 2024) je maximaal mag inleggen. Van dit bedrag bepaal je zelf welk percentage je inlegt: 50%, 60%, 70%, 80%, 90% of 100%. Je kunt jouw premie maandelijks verhogen, verlagen of stopzetten (premievrij maken).

Hoeveel mag je inleggen?

Leeftijd Premiepercentage
21 t/m 24 jaar 4,6 %
25 t/m 29 jaar 5,3 %
30 t/m 34 jaar 6,1 %
35 t/m 39 jaar 7,0 %
40 t/m 44 jaar 8,0 %
45 t/m 49 jaar 9,3 %
50 t/m 54 jaar 10,7 %
55 t/m 59 jaar 12,4 %
60 t/m 64 jaar 14,2 %
65 t/m 68 jaar 15,8 %

Kies je voor beide modules? Dan gebruiken we een deel van jouw totale premie om module 1 te betalen. Er blijft dan dus minder over om te beleggen in module 2. Dit gevolg wordt groter als je ouder wordt en als je een lager percentage inlegt. Let hier dus op bij de keuze van jouw premiepercentage.

Pensioenbeleggen zoals bij jou past

Wij beleggen met jouw pensioengeld voor jouw Pensioen Continu Plan. Maar je bepaalt zelf hóe we dat doen. Zo kun je de beleggingen laten aansluiten bij jouw wensen en situatie. Je hebt twee mogelijkheden:

 • We beleggen jouw pensioengeld in een lifecycle. Dit betekent dat we langzaam de risico’s van jouw beleggingspensioen afbouwen, als jouw pensioendatum dichterbij komt. Je hebt binnen beleggen in een lifecycle nog verschillende keuzes. Je kiest de manier waarop we voor je beleggen in een lifecycle. Zo kun je de beleggingsvorm (onze aanpak voor beleggen) kiezen, en bepalen hoeveel risico je loopt met jouw pensioengeld. Ook kun je bepalen tot hoever je het beleggingsrisico wilt afbouwen als jouw pensioendatum dichterbij komt.
 • Of je kiest zelf uit de beschikbare beleggingsfondsen in welke fondsen wij jouw pensioengeld beleggen. We bouwen dan het beleggingsrisico niet voor jou af.

Meer over beleggen met jouw pensioengeld en welke keuzes je precies hebt en hoe je die kunt doorgeven, lees je op nn.nl/pensioenbeleggen.

Als je arbeidsongeschikt raakt

Raak je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan betaalt Nationale-Nederlanden de premie voor het Pensioen Continu Plan (gedeeltelijk) voor jou door. Deze premie stijgt naarmate je ouder wordt en wordt jaarlijks bepaald. We betalen deze jaarlijks opnieuw vastgestelde premie voor jou door.

Geen medische keuring bij deelname binnen vier maanden

Als je binnen vier maanden deelneemt, hoef je geen medische vragenlijst in te vullen en ook niet te worden gekeurd. De periode van vier maanden gaat in vanaf het moment dat je kunt deelnemen aan het Pensioen Continu Plan. Zoals wanneer jouw salaris stijgt tot boven de grens of vanaf het moment dat je in dienst komt.

Wanneer interessant?

Wanneer is het Pensioen Continu Plan interessant voor jou?

Zit je net boven de grens van € 137.800,- (2024)? Dan is de terugval in inkomen bij overlijden of als je met pensioen gaat niet zo groot. Het is de vraag of het zinvol is om jouw pensioen dan aan te vullen. De richtlijnen hieronder geven je een idee. Jouw financieel adviseur kan je verder helpen te beoordelen of het Pensioen Continu Plan interessant voor jou is.

Alleen module 1

Overweeg je deel te nemen aan module 1? Dan kun je als richtlijn aanhouden dat het interessant is als de uitkering aan partnerpensioen minimaal € 100,- per maand bedraagt. In de tabel zie je bij welk salaris deze grens ligt bij verschillende periodes tot de pensioendatum. Hoe langer de periode tot jouw pensioen, hoe eerder het partnerpensioen € 100,- per maand is.

Richtlijn bij alleen module 1: Uitkering partnerpensioen €100,- per maand

Aantal dienstjaren tot 68 jaar Huidig salaris
40 € 110.500,-
35 € 111.000,-
30 € 112.000,-
25 € 114.000,-
20 € 116.000,-
15 € 119.000,-
10 € 127.000,-
5 € 148.000,-

Module 1 en 2 samen of alleen module 2

Als richtlijn kun je aanhouden dat het interessant is als je in totaal minimaal € 1.200,- premie kunt inleggen voor module 1 en 2 of voor alleen module 2. Kijk hiervoor bij Module 2 in de tabel ‘Hoeveel mag je inleggen’.

Kosten

Wat betaal je voor het Pensioen Continu Plan?

Biedt jouw werkgever het Pensioen Continu Plan aan? En is jouw salaris hoger dan het maximum pensioengevend salaris? Dan ontvang je een brief van ons met persoonlijke rekenvoorbeelden. Hierin staan ook de totale kosten en premies. Je kunt zelf modules aan- of uitzetten. En je kunt een ander premiepercentage kiezen voor module 2. Zo kun je jouw Pensioen Continu Plan steeds afstemmen op jouw persoonlijke situatie.

Overzicht kosten en risicopremies

Hieronder vind je een overzicht van de kosten en risicopremies voor het Pensioen Continu Plan:

 • Administratiekosten: de hoogte hiervan wordt jaarlijks aangepast met de loonindex.
 • Risicopremie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: voor doorbetaling van de premie door Nationale-Nederlanden als je arbeidsongeschikt raakt.
 • Risicopremie voor module 1: voor de verzekering die het nettopartnerpensioen en eventueel nettowezenpensioen uitkeert als je overlijdt.
 • Beleggingskosten voor module 2: als je belegt in lifecycles betaal je jaarlijks 0,44% - 0,52% beleggingskosten (lopende kosten plus beheerkosten). De precieze beleggingskosten hangen af van jouw beleggingskeuzes en leeftijd. Kijk voor de actuele beleggingskosten bij jouw beleggingsvorm op nn.nl/pensioenbeleggen.

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact


Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur