Ga direct naar inhoud

Pensioen Continu Plan

 • U vult uw ouderdoms- en nabestaandenpensioen aan met nettopensioen
 • U profiteert van belastingvoordeel
 • U kunt uw keuzes maandelijks aanpassen of stopzetten

Aanvulling van uw pensioen bij een hoger salaris

Sinds 2015 zit er een maximum aan het salaris waarover u pensioen opbouwt via uw werkgever. Hoe hoger uw salaris, hoe meer u terugvalt in inkomen als u met pensioen gaat. En hoe meer uw partner moet inleveren als u overlijdt. Met het Pensioen Continu Plan vult u uw pensioen weer aan: met nettopensioen.

Wilt u een voorstel voor het Pensioen Continu Plan ontvangen?

Biedt uw werkgever het Pensioen Continu Plan? Dan geeft uw werkgever uw gegevens aan ons door als u kunt deelnemen. U ontvangt dan vanzelf een persoonlijk voorstel van ons. Bespreek het voorstel altijd met een financieel adviseur. Zo weet u of het Pensioen Continu Plan bij uw financiële situatie past.

Financieel adviseur

Heeft u nog geen adviseur? U kunt een onafhankelijke financieel adviseur bij u in de buurt vinden. Deze adviseur betaalt u zelf. Maak hierover vooraf goede afspraken met de adviseur.

Zoek een adviseur

Fondsen & Koersen

Bekijk de actuele koersen van de beleggingsfondsen voor het Pensioen Continu Plan.

Fondsen & koersen

Wat is het?

Wat is het Pensioen Continu Plan?

Heeft u een salaris boven € 110.111,- (grensbedrag 2020)? Dan bouwt u over uw salaris boven € 110.111,- geen pensioen op via de gewone pensioenregeling van uw werkgever. Dit komt door belastingregels die in 2015 zijn ingevoerd. De overheid maakt het wel mogelijk om het lagere pensioen aan te vullen: met een netto-oplossing. Hiervoor bieden wij het Pensioen Continu Plan.

Hoe hoger uw salaris, hoe groter de terugval in inkomen voor u en voor uw nabestaanden als u overlijdt. In de afbeeldingen ziet u de gevolgen van de nieuwe belastingregels per 1 januari 2015 voor het pensioen.

Grafiek: sinds 2015 is er minder verzekerd partnerpensioen voor de pensioendatum.
Grafiek: Per 2015 is er minder opbouw ouderdomspensioen en partnerpensioen na de pensioendatum.

Het Pensioen Continu Plan is een beschikbare premieregeling (ook wel defined contribution of DC-regeling genoemd). Met het Pensioen Continu Plan kunt u:

 • aanvullend partnerpensioen verzekeren in de periode vóór de pensioendatum en/of;
 • uw ouderdoms- en partnerpensioen in de periode ná de pensioendatum aanvullen.

U betaalt het Pensioen Continu Plan nettopensioen uit uw nettosalaris. Daar staat tegenover dat u geen belasting hoeft te betalen in box 3 (vermogensrendementsheffing) over het bedrag dat u opbouwt. U of uw partner betaalt straks ook geen belasting over de levenslange uitkering. U kunt alleen gebruikmaken van het Pensioen Continu Plan als uw werkgever deze mogelijkheid aanbiedt.

Hoe werkt het Pensioen Continu Plan?

Biedt uw werkgever u het Pensioen Continu Plan aan? Dan krijgt u de mogelijkheid uw pensioen over uw salarisdeel boven € 107.593,- (2019) aan te vullen. U beslist zelf of u dat wilt. Afhankelijk van wat uw werkgever biedt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Module 1: hiermee beperkt u de inkomensdaling van uw partner als u tijdens uw dienstverband overlijdt.
 • Module 2: hiermee vult u het ouderdoms- en partnerpensioen aan vanaf uw pensioendatum.
 • Combinatie van module 1 en 2.

U kunt iedere maand modules aan- of uitzetten of het bedrag dat u betaalt (uw premie) aanpassen. Lees meer over de modules bij Module 1 en Module 2.

Module 1

Module 1: Voor de periode vóór uw pensioendatum

Met module 1 vult u het partnerpensioen vóór de pensioendatum aan. Dit is een levenslange netto-uitkering die uw partner ontvangt als u tijdens uw dienstverband overlijdt. U sluit hiervoor een risicoverzekering af. Als uw werkgever hiervoor heeft gekozen, vult u automatisch ook het wezenpensioen aan.

Automatische verzekering

Biedt uw werkgever module 1? Dan bent u automatisch verzekerd voor deze module vanaf het moment dat u meer verdient dan het grensbedrag. Wilt u dat niet? Dan kunt u zich hiervoor afmelden. Dit kan met het formulier dat u vanzelf ontvangt bij uw voorstel voor het Pensioen Continu Plan.

Aanvulling partnerpensioen

We berekenen jaarlijks welk bedrag uw partner per maand ontvangt als u komt te overlijden. De hoogte van deze levenslange netto-uitkering hangt af van uw salaris boven het maximum pensioengevend salaris. Hierbij geldt standaard wel een bovengrens van € 300.000,-. De uitkering voor uw partner stijgt jaarlijks met 2%.

Aanvulling wezenpensioen

Als uw werkgever hiervoor heeft gekozen, dan is aanvulling van wezenpensioen automatisch meeverzekerd. Uw kinderen ontvangen dan een aanvullend nettowezenpensioen als u komt te overlijden voor uw pensioendatum. U kunt niet kiezen voor alleen aanvulling van wezenpensioen.

Belastingvoordeel

Uw partner en eventueel uw kind(eren) hoeven geen loonbelasting en geen erfbelasting te betalen over de nettopensioenuitkering. De uitkering valt onder de vrijstelling voor erfbelasting. De vrijstelling voor de rest van de erfenis vermindert hierdoor wel.

Als u arbeidsongeschikt raakt

Raakt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan betaalt Nationale-Nederlanden de premie voor het Pensioen Continu Plan (gedeeltelijk) voor u door. Deze premie stijgt naarmate u ouder wordt en wordt jaarlijks bepaald. We betalen deze jaarlijks opnieuw vastgestelde premie voor u door.

Geen medische keuring bij deelname binnen vier maanden

Als u binnen vier maanden deelneemt, hoeft u geen medische vragenlijst in te vullen en ook niet te worden gekeurd. De periode van binnen vier maanden gaat in vanaf het moment dat u kunt deelnemen aan module 1. Zoals wanneer uw salaris stijgt tot boven de grens, u in dienst komt of een partner krijgt.

Module 2

Module 2: Voor de periode ná uw pensioendatum

Als u kiest voor module 2, vult u uw ouderdoms- en partnerpensioen na de pensioendatum aan. Dat doet u door een bedrag op te bouwen met beleggen. Op de pensioendatum koopt u met de waarde van de beleggingen een netto-ouderdomspensioen en eventueel een nettopartnerpensioen.

Belastingvoordeel

Over de waarde van uw beleggingen hoeft u geen vermogensrendementsheffing (box 3) te betalen. Over de uitkering hoeft u of uw partner geen loonbelasting te betalen. Ook hoeft uw partner over de waarde van de uitkering geen erfbelasting te betalen. De uitkering valt namelijk onder de vrijstelling voor erfbelasting. De vrijstelling voor de rest van de erfenis vermindert hierdoor wel.

Flexibele inleg

U betaalt via uw werkgever een maandelijkse premie uit uw nettosalaris. In de tabel ziet u welk percentage van uw salaris boven het maximum pensioengevend salaris (€ 110.111,- in 2020) u maximaal mag inleggen. Van dit bedrag bepaalt u zelf welk percentage u inlegt: 50%, 60%, 70%, 80%, 90% of 100%. U kunt uw premie maandelijks verhogen, verlagen of stopzetten (premievrij maken).

Hoeveel mag u inleggen?

Leeftijd Premiepercentage
21 t/m 24 jaar 4,6 %
25 t/m 29 jaar 5,3 %
30 t/m 34 jaar 6,1 %
35 t/m 39 jaar 7,0 %
40 t/m 44 jaar 8,0 %
45 t/m 49 jaar 9,3 %
50 t/m 54 jaar 10,7 %
55 t/m 59 jaar 12,4 %
60 t/m 64 jaar 14,2 %
65 t/m 68 jaar 15,8 %

Kiest u voor beide modules? Dan gebruiken we een deel van uw totale premie om module 1 te betalen. Er blijft dan dus minder over om te beleggen in module 2. Dit gevolg wordt groter als u ouder wordt en als u een lager percentage inlegt. Let hier dus op bij de keuze van uw premiepercentage.

Pensioenbeleggen zoals bij ú past

Wij beleggen met uw pensioengeld voor uw Pensioen Continu Plan. Maar u bepaalt zelf hóe we dat doen. Zo kunt u de beleggingen laten aansluiten bij uw wensen en situatie. U heeft twee mogelijkheden:

 • We beleggen uw pensioengeld in een lifecycle. Dit betekent dat we langzaam de risico’s van uw beleggingspensioen afbouwen, als uw pensioendatum dichterbij komt. U heeft binnen beleggen in een lifecycle nog verschillende keuzes. U kiest de manier waarop we voor u beleggen in een lifecycle. Zo kunt u de beleggingsvorm (onze aanpak voor beleggen) kiezen, en bepalen hoeveel risico u loopt met uw pensioengeld. Ook kunt u bepalen tot hoever u het beleggingsrisico wilt afbouwen als uw pensioendatum dichterbij komt.
 • Of u kiest zelf uit de beschikbare beleggingsfondsen in welke fondsen wij uw pensioengeld beleggen. We bouwen dan het beleggingsrisico niet voor u af.

Meer over beleggen met uw pensioengeld en welke keuzes u precies heeft en hoe u die kunt doorgeven, leest u op nn.nl/pensioenbeleggen.

Als u arbeidsongeschikt raakt

Raakt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan betaalt Nationale-Nederlanden de premie voor het Pensioen Continu Plan (gedeeltelijk) voor u door. Deze premie stijgt naarmate u ouder wordt en wordt jaarlijks bepaald. We betalen deze jaarlijks opnieuw vastgestelde premie voor u door.

Geen medische keuring bij deelname binnen vier maanden

Als u binnen vier maanden deelneemt, hoeft u geen medische vragenlijst in te vullen en ook niet te worden gekeurd. De periode van vier maanden gaat in vanaf het moment dat u kunt deelnemen aan het Pensioen Continu Plan. Zoals wanneer uw salaris stijgt tot boven de grens of vanaf het moment dat u in dienst komt.

Wanneer interessant?

Wanneer is het Pensioen Continu Plan interessant voor u?

Zit u net boven de grens van € 110.111,- (2020)? Dan is de terugval in inkomen bij overlijden of als u met pensioen gaat niet zo groot. Het is de vraag of het zinvol is om uw pensioen dan aan te vullen. De richtlijnen hieronder geven u een idee. Uw financieel adviseur kan u verder helpen te beoordelen of het Pensioen Continu Plan interessant voor u is.

Alleen module 1

Overweegt u deel te nemen aan module 1? Dan kunt u als richtlijn aanhouden dat het interessant is als de uitkering aan partnerpensioen minimaal € 100,- per maand bedraagt. In de tabel ziet u bij welk salaris deze grens ligt bij verschillende periodes tot de pensioendatum. Hoe langer de periode tot uw pensioen, hoe u eerder het partnerpensioen € 100,- per maand is.

Richtlijn bij alleen module 1: Uitkering partnerpensioen €100,- per maand

Aantal dienstjaren tot 68 jaar Huidig salaris
40 € 110.500,-
35 € 111.000,-
30 € 112.000,-
25 € 114.000,-
20 € 116.000,-
15 € 119.000,-
10 € 127.000,-
5 € 148.000,-

Module 1 en 2 samen of alleen module 2

Als richtlijn kunt u aanhouden dat het interessant is als u in totaal minimaal € 1.200,- premie kunt inleggen voor module 1 en 2 of voor alleen module 2. Kijk hiervoor bij Module 2 in de tabel ‘Hoeveel mag u inleggen’.

Kosten

Wat betaalt u voor het Pensioen Continu Plan?

Biedt uw werkgever het Pensioen Continu Plan aan? En is uw salaris hoger dan het maximum pensioengevend salaris? Dan ontvangt u een brief van ons met persoonlijke rekenvoorbeelden. Hierin staan ook de totale kosten en premies. U kunt zelf modules aan- of uitzetten. En u kunt een ander premiepercentage kiezen voor module 2. Zo kunt u uw Pensioen Continu Plan steeds afstemmen op uw persoonlijke situatie.

Overzicht kosten en risicopremies

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten en risicopremies voor het Pensioen Continu Plan:

 • Administratiekosten: de hoogte hiervan wordt jaarlijks aangepast met de loonindex.
 • Risicopremie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: voor doorbetaling van de premie door Nationale-Nederlanden als u arbeidsongeschikt raakt.
 • Risicopremie voor module 1: voor de verzekering die het nettopartnerpensioen en eventueel nettowezenpensioen uitkeert als u overlijdt.
 • Beleggingskosten voor module 2: als u belegt in lifecycles betaalt u jaarlijks 0,44% - 0,52% beleggingskosten (lopende kosten plus beheerkosten). De precieze beleggingskosten hangen af van uw beleggingskeuzes en leeftijd. Kijk voor de actuele beleggingskosten bij uw beleggingsvorm op nn.nl/pensioenbeleggen.