Ga direct naar inhoud

Lifecycles binnen de Index beleggingsvorm

Bouwt u pensioen op in het Persoonlijk Pensioen Plan of het Pensioen Continu Plan binnen de Index beleggingsvorm? Dan leest u hier alles over de manier waarop we voor u beleggen. En over de verschillen tussen de lifecycles waaruit u zelf kunt kiezen. Welke beleggingsvorm uw werkgever heeft gekozen als standaard voor uw pensioenregeling, vindt u in laag 2 van Pensioen 1-2-3 of uw pensioenreglement. U kunt er zelf voor kiezen om te laten beleggen in de beleggingsvorm Prestatiegericht in plaats van Index.

Wat is de Index beleggingsvorm?

De beleggingsvorm bepaalt op welke manier wij voor u beleggen. Bij Index beleggen we in indexfondsen van aanbieders die goed bekend staan, en die voldoen aan onze richtlijnen voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen. In deze indexfondsen worden beleggingen aangekocht met het doel om een rendement te halen dat ongeveer gelijk is aan dat van een bepaalde index. Een index is een verzameling van financiële producten, zoals de AEX-index of de MSCI World-Index. Dit heet ook wel passief beleggen. Passieve fondsen zijn vaak eenvoudiger en goedkoper dan actieve fondsen. Daarnaast gebruiken we een verzekeringsoplossing die risico’s voor u beperkt. We leggen graag uit hoe dit werkt.

In welke fondsen beleggen wij voor u?

Binnen de Index beleggingsvorm beleggen wij voor u in de volgende fondsen:

 • NN Index Mixfonds II - I
 • Hybrid Index Fund - I
 • Verschillende NN Pensioenstabilisatoren

Door deze combinatie kunnen we zorgen voor de best mogelijke verhouding tussen risico en resultaat van beleggingen, en eisen stellen aan duurzaamheid. Ook kunnen we zo het beleggingsrisico en het renterisico zorgvuldig afbouwen als uw pensioendatum dichterbij komt.

NN Index Mixfonds II - I

Het NN Index Mix Fund II - I bestaat grotendeels uit indexfondsen, oftewel passieve fondsen die een bepaalde index volgen. Het NN Index Mix Fund II - I bestaat uit zorgvuldig geselecteerde fondsen met een duurzaam karakter. NN Index Mix Fund II – I zelf heeft geen index (benchmark).

Beleggingen in het NN Index Mix Fund II - I

Binnen het NN Index Mix Fund II - I belegt onze vermogensbeheerder NN Investment Partners (NNIP) in:

 • Aandelen: een aandeel is een deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Het is dus een stukje eigendom van een bedrijf.
 • Obligaties: deelnemingen in leningen van overheden of ondernemingen, tegen een vaste vergoeding. Dit kunnen bijvoorbeeld obligaties zijn uit gevestigde of opkomende landen.
 • Vastgoed: grond of gebouwen, zoals woonhuizen en kantoorpanden.

Als er voor een bepaalde categorie geen indexfonds is dat aan onze criteria voldoet, dan nemen we een actief fonds op. Een actief fonds heeft als doel betere rendementen te behalen dan de index.

Hybrid Index Fund - I

Het Hybrid Index Fund - I bestaat uit bedrijfsobligaties en hypotheekleningen. Bedrijfsobligaties zijn deelnemingen in leningen van ondernemingen, tegen een vaste vergoeding. Beleggen in obligaties is gemiddeld minder risicovol dan beleggen in aandelen of vastgoed. Hypotheken zijn in dit geval geldleningen aan consumenten voor de aanschaf van een woning. Het Hybrid Index Fund – I zelf heeft geen index (benchmark).

Beleggingen in het Hybrid Index Fund - I
Het Hybrid Index Fund - I bestaat uit twee soorten bedrijfsobligaties en uit hypotheekleningen:

 • Voor een derde deel belegt NNIP in duurzame bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. Hiervoor wordt een financiële index gevolgd. Meer over deze index vindt u op Koersen en fondsinformatie Index en Prestatiegerichte beleggingsvorm en Zelf Beleggen. Klik op de naam van het fonds en daarna op de tab ‘Beleggingsbeleid’. Door obligaties te selecteren van hoge kwaliteit, verkleint NNIP het risico dat een bedrijf de verstrekte lening niet kan terugbetalen. Bedrijven met controversiële (omstreden) bedrijfsactiviteiten worden uitgesloten.
 • Voor een derde deel belegt NNIP in groene bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, zogenaamde ‘Green Bonds’. Dit zijn obligaties waarmee duurzame projecten worden gefinancierd, met een duidelijke positieve impact op het milieu. Deze Green Bonds worden actief beheerd: NNIP beoordeelt voor de groene bedrijfsobligaties zelf welke samenstelling optimaal is. Het doel van dit deel is om een beter rendement te behalen dan een bepaalde index (benchmark). Meer over deze index vindt u op Koersen en fondsinformatie Index en Prestatiegerichte beleggingsvorm en Zelf Beleggen. Klik op de naam van het fonds en daarna op de tab ‘Beleggingsbeleid’.
 • En voor een derde deel belegt NNIP in Nederlandse hypotheken. Dit houdt in dat NNIP geld investeert, zodat hypotheekverstrekkers hypotheken kunnen uitgeven. Het rendement bestaat uit de ontvangen hypotheekrente. Deze belegging past goed bij bedrijfsobligaties en zorgt voor extra spreiding. Dit deel heeft geen index (benchmark).

Het doel van het Hybrid Index Fund - I is om rendement te halen. Maar het neemt wat minder risico dan het NN Index Mix Fund II - I en behaalt daardoor naar verwachting een lager resultaat. Door de combinatie van onder andere aandelen en vastgoed in het NN Index Mix Fund II - I en obligaties en hypotheken in het Hybrid Index Fund - I, kunnen we zorgen voor de best mogelijke verhouding tussen risico en resultaat van de beleggingen.

NN Pensioenstabilisatoren

Deze verzekeringsoplossing geeft meer zekerheid over de hoogte van uw pensioenkapitaal. Op de pensioendatum koopt u van uw opgebouwde pensioenkapitaal een uitkering. Hoe hoog de uitkering is die u krijgt voor uw kapitaal, hangt onder meer af van de marktrente op dat moment. Is de rente laag? Dan heeft u meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kopen. De Pensioenstabilisatoren verkleinen dit renterisico. De koers van een Pensioenstabilisator stijgt, als de rente daalt. Het omgekeerde geldt ook: als de rente stijgt, dan daalt de koers. Maar door de hogere rente heeft u dan ook minder geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen kopen.

Meer informatie

Wilt u weten uit welke beleggingsfondsen het NN Index Mixfonds II - I en het Hybrid Index Fund - I precies bestaan? Dit leest u in ‘Beleggingsfondsen en afbouw beleggingsrisico in beleggingsvormen Index en Prestatiegericht’.

Hoe werkt beleggen in lifecycles?

Als uw AOW-leeftijd dichterbij komt, gaat we het beleggingsrisico geleidelijk voor u afbouwen. Hoe dichterbij uw daadwerkelijke pensioendatum komt, hoe minder tijd u namelijk nog heeft om tegenvallende beleggingsresultaten weer goed te maken. We verkleinen het beleggingsrisico, door steeds een groter deel van uw pensioengeld onder te brengen in de Pensioenstabilisatoren. En een steeds kleiner deel in het NN Index Mixfonds II - I en het Hybrid Index Fund - I.

Op uw pensioendatum koopt u met de waarde van uw beleggingen (uw pensioenkapitaal) een uitkering. Hoe hoog de uitkering is die u kunt kopen, hangt onder meer af van de marktrente op dat moment. Ook daarom brengen we voor uw pensioendatum geleidelijk een steeds groter deel van uw kapitaal onder in de Pensioenstabilisatoren. Staat de marktrente laag? Dan stijgt de koers van de Pensioenstabilisatoren. U heeft daardoor op de pensioendatum een wat hoger kapitaal. Dit maakt de lagere marktrente weer deels goed. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.

Uit welke lifecycles kunt u kiezen?

Binnen de Index beleggingsvorm kunt u kiezen uit vijf soorten lifecycles, die horen bij vijf verschillende risicoprofielen:

 • voorzichtiger + : u kunt of wilt zo min mogelijk risico lopen dat uw pensioenbeleggingen in waarde dalen tijdens het opbouwen van uw pensioen. U accepteert dat u uw beleggingen dan ook minder in waarde stijgen bij goede beleggingsresultaten.
 • voorzichtiger: u kunt of wilt minder risico lopen dat uw pensioenbeleggingen in waarde dalen tijdens het opbouwen van pensioen. U accepteert dat u uw beleggingen dan ook minder in waarde stijgen bij goede beleggingsresultaten.
 • gebalanceerd: u zoekt de balans tussen de kans dat uw pensioenbeleggingen in waarde stijgen en het risico dat ze in waarde dalen. U wilt een goede kans houden dat uw beleggingen meer waard worden tijdens de opbouw van uw pensioen. Maar u kunt of wilt niet te veel risico lopen dat de waarde van uw beleggingen tegenvalt bij slechte beleggingsresultaten.
 • ambitieuzer: u wilt graag kans dat uw pensioenbeleggingen in waarde stijgen tijdens het opbouwen van pensioen. En u kunt en wilt hiervoor meer risico nemen dat ze in waarde dalen. U vertrouwt op goede toekomstige beleggingsresultaten. En u accepteert dat de waarde van uw beleggingen kan tegenvallen bij minder goede beleggingsresultaten.
 • ambitieuzer + : U wilt kans op een zo hoog mogelijke waarde van uw pensioenbeleggingen tijdens het opbouwen van pensioen. En u kunt en wilt hiervoor behoorlijk veel risico nemen dat uw beleggingen juist flink in waarde kunnen dalen. U vertrouwt op goede toekomstige beleggingsresultaten. En u accepteert dat de waarde van uw beleggingen flink kan tegenvallen bij minder goede beleggingsresultaten.

Aan ieder beleggingsrisico zijn eigen lifecycles gekoppeld. Wilt u weten welk soort lifecycle bij u past? Dit stelt u vast met de risicoprofielbepaler. Meer over de risicoprofielbepaler en het doorgeven van uw beleggingskeuzes leest u op Beleggen met uw pensioengeld.

U kunt kiezen hoe ver we het beleggingsrisico afbouwen

Beleggen wij voor u in een lifecycle, dan bouwen we altijd het beleggingsrisico voor u af als uw AOW-leeftijd dichterbij komt. Maar u heeft ook zelf een keuze. We kunnen het risico verder of minder ver voor u afbouwen.

Welke risicoafbouw het beste bij u past, hangt ook af van een keuze die u pas later maakt. Op uw pensioendatum kiest u het soort uitkering:

 • U koopt een variabele uitkering, waarbij met (een deel van) uw pensioengeld wordt belegd.
 • U koopt een vaste uitkering, waarbij niet meer met uw pensioengeld wordt belegd.

Denkt u dat u straks kiest voor een variabele uitkering? Dan sluit het goed aan om het beleggingsrisico voor uw AOW-leeftijd wat minder af te bouwen. Denkt u dat u straks liever een vaste uitkering wilt? Dan past het goed om het beleggingsrisico zo ver mogelijk af te bouwen. De definitieve keuze voor een vaste of variabele uitkering maakt u pas als u met pensioen gaat en een pensioenuitkering koopt. Als u heeft afgebouwd naar een variabele uitkering, kunt u dus alsnog een vaste uitkering kiezen. En omgekeerd.

Let op: laat u het risico afbouwen naar een variabele uitkering, maar kiest u op uw pensioendatum toch een vaste uitkering? Dan verkopen wij al uw risicovolle en minder risicovolle beleggingen in één keer op uw pensioendatum. Staat de koers van deze beleggingen op dat moment toevallig laag? Dan verkopen we dus veel beleggingen in één keer, tegen die lage koers. Hierdoor kan uw pensioen lager worden.

Ook welke mate van risicoafbouw bij u past, stelt u vast met de risicoprofielbepaler. Meer over de risicoprofielbepaler en het doorgeven van uw beleggingskeuzes leest u op Beleggen met uw pensioengeld.

Als u geen risicoprofiel vaststelt

Heeft u nooit een risicoprofiel vastgesteld voor uw pensioenregeling? Dan beleggen wij voor u in de gebalanceerde lifecycle en bouwen het beleggingsrisico af naar een vaste pensioenuitkering vanaf uw pensioendatum.

Heeft u vroeger wel een keer een risicoprofiel ingevuld? En heeft u daarna uw beleggingskeuze doorgegeven? Dan blijven we volgens deze keuze voor u beleggen totdat u zelf een aanpassing doorgeeft. Het is verstandig om geregeld opnieuw uw risicoprofiel te bepalen. Heeft u langer dan een jaar geleden voor het laatst uw risicoprofiel vastgesteld? Dan moet u eerst opnieuw uw risicoprofiel vaststellen, voordat u een nieuwe beleggingskeuze kunt maken.

Meer informatie

Meer informatie over de risicoprofielen en het afbouwen van het beleggingsrisico vindt u op de pagina Beleggen met uw pensioengeld.

Wilt u precies weten hoe we het beleggingsrisico voor u afbouwen in de lifecycle die u kiest? Dit leest u in ‘Beleggingsfondsen en afbouw beleggingsrisico in de beleggingsvormen Index en Prestatiegericht’. Dit document volgt zo spoedig mogelijk.

Kunt u zelf uw beleggingsfondsen kiezen?

Het kan zijn dat u ook de mogelijkheid heeft om zelf uw beleggingsfondsen te kiezen. Dit noemen we ‘Zelf beleggen’. We beleggen dan niet voor u in een lifecycle. En we bouwen niet automatisch het risico voor u af, als uw AOW-leeftijd dichterbij komt. Wilt u weten of u zelf uw beleggingsfondsen kunt kiezen? U leest het in laag 2 van Pensioen 1-2-3 (of in uw pensioenreglement).

U heeft een ruime keuze uit beleggingsfondsen. Uit welke fondsen u precies kunt kiezen ziet u bij Koersen en fondsinformatie Index en Prestatiegericht en Zelf Beleggen. Hoe u uw beleggingskeuze aan ons kunt doorgeven leest u op Zelf uw beleggingsfondsen kiezen.

Wat betaalt u voor uw beleggingen?

We zetten de kosten voor uw beleggingen op een rij.

Lopende kosten

De lopende kosten bevatten alle kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer van de beleggingen. Deze kosten betaalt de fondsbeheerder uit het totale fondsvermogen. De kosten worden als percentage van de waarde uitgedrukt. U ziet deze kosten niet apart terug in overzichten van uw pensioenverzekering. De kosten zijn namelijk verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. U vindt de lopende kosten op de pagina Fondsen en Koersen Index en Prestatiegerichte beleggingsvorm en Zelf Beleggen. Klik op de naam van het fonds en daarna op de tab ‘Feiten’.

Inkoop- en afgiftekosten

De lopende kosten bevatten niet de transactiekosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van de beleggingen in het beleggingsfonds. Als de fondsbeheerder voor u extra beleggingen aankoopt of voor u beleggingen verkoopt, dan geldt vaak een opslag of afslag op de transactiekoers. Deze opslag of afslag wordt in rekening gebracht om de huidige beleggers in het beleggingsfonds te beschermen tegen kosten die ontstaan door de extra aan- of verkopen. Deze kosten worden ook wel instap- of uitstapvergoeding, of ‘spread’ genoemd. Ook deze kosten ziet u niet in overzichten, omdat deze in de koers van het fonds zijn verwerkt. U kunt deze kosten terugvinden bij de Koersen en fondsinformatie. Kies het beleggingsfonds waarvan u de kosten wilt weten. Klik dan op het tabje ‘feiten’ en kijk bij ‘spread’.

Beheerkosten

De beheerkosten zijn de kosten die Nationale-Nederlanden als pensioenuitvoerder in rekening brengt voor onder andere het:

 • beheren van de lifecycles;
 • wijzigen van de beleggingen binnen de lifecycles;
 • samenstellen van het fondsaanbod van de beleggingsfondsen die u zelf kunt kiezen;
 • informeren over de beleggingen.

Denk daarbij aan het volgen van de beleggingsprestaties, het toetsen of de beleggingen nog voldoen aan de selectiecriteria en informeren over de afbouw van uw beleggingsrisico. De beheerkosten zijn een percentage van de waarde van de beleggingen. Deze kosten brengen wij in mindering op de waarde van de beleggingen.

Als de waarde van de beleggingen in meerdere beleggingsfondsen is belegd, dan worden de beheerkosten periodiek op de waarde van de beleggingsfondsen in mindering gebracht. Uiteraard in de verhouding van de waarde van de beleggingsfondsen.

Deze kosten vindt u in ‘Beleggingsfondsen en afbouw beleggingsrisico in de beleggingsvorm Index en Prestatiegericht’, in de schema’s afbouw beleggingsrisico. Dit document volgt zo spoedig mogelijk.

Overige kosten

Mogelijk betaalt u ook aankoop-, verkoop- en switchkosten. Of we hiervoor kosten berekenen en hoe hoog deze kosten zijn, vindt u in uw Startbrief of in laag 2 van Pensioen 1-2-3.

Hoe doen uw beleggingen het?

Hoeveel pensioenkapitaal u op uw pensioendatum heeft, hangt af van hoeveel premie is ingelegd én van het resultaat van uw beleggingen. Daarom kunt u altijd inzien hoe uw beleggingen het doen.

Actuele koersen

Voor de actuele koersen kijkt u bij Koersen en fondsinformatie. Hoe uw beleggingen presteren, wordt uitgedrukt in een koers. Dat is de waarde van één aandeel in een fonds, op dat moment. Ook de waarde van de Pensioenstabilisatoren wordt uitgedrukt in een koers. U ziet in het overzicht de huidige (laatste) koers en de koers van de vorige dag. Ook staat erbij met hoeveel de koers is gestegen of gedaald.


Kunnen wij je helpen?