Ga direct naar inhoud

Beleggen met uw pensioengeld

English version

Persoonlijk Pensioen Plan en Pensioen Continu Plan:

Beleggingsvormen Index en Prestatiegericht

Via uw (ex-)werkgever bouwt u pensioen op in het Persoonlijk Pensioen Plan, het Pensioen Continu Plan of beide. Deze regelingen zijn beleggingspensioenen. Hoe hoog uw pensioenuitkering later wordt, hangt onder andere af van het resultaat van deze beleggingen. Maar u heeft ook zelf wat te zeggen over hoe Nationale-Nederlanden belegt voor uw pensioen. We kunnen risicovoller voor u beleggen. U heeft dan meer kans op een hoger pensioen. Maar ook meer kans dat uw pensioen lager wordt. Of we kunnen minder risicovol voor u beleggen.

U bepaalt zelf wat past bij uw mogelijkheden en wensen. Zo kunt u uw pensioen laten aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Oók als u nu geen pensioen meer opbouwt in deze pensioenregeling. Bijvoorbeeld omdat u uit dienst bent gegaan. Hier leest u welke keuzes u heeft. En hoe we u helpen de keuzes te maken die bij u passen.

Bekijk hoe uw beleggingen het doen

Op de pagina Fondsen en Koersen ziet u precies hoe uw beleggingen het doen. Kijk bij de fondsen en koersen van uw beleggingsvorm. Meer over de beleggingsvorm leest u hieronder, bij de tab ‘afspraken’.

Uw beleggingskeuzes doorgeven

Wilt u beleggingskeuzes doorgeven voor uw Persoonlijk Pensioen Plan? In mijn.nn Inkomen Later berekent u eenvoudig welke gevolgen keuzes hebben voor uw pensioen. Én kunt u direct uw keuzes doorgeven. Klik rechtsboven in dit scherm op mijn.nn om in te loggen. Heeft u nog geen account aangemaakt, of bent u uw inloggegevens vergeten? Dan helpen we u op dat scherm verder.

Bent u ingelogd, klik dan op de naam van uw pensioenregeling om naar Inkomen Later te gaan. U kunt daar uw beleggingskeuzes doorgeven door bovenin bij ‘Direct naar’ te klikken op ‘Beleggingskeuzes’.

Lifecycles

Beleggen in een lifecycle

Beleggen betekent altijd dat u risico loopt. Bij het beleggen van uw pensioengeld gaan wij heel zorgvuldig om met dit risico. Dit doen we onder meer door lifecycles te gebruiken.

Het risico afbouwen voor uw AOW-leeftijd

Beleggen in lifecycles betekent dat we het beleggingsrisico langzaam verkleinen als uw AOW-leeftijd dichterbij komt. Er is dan namelijk steeds minder tijd om mogelijke tegenvallers in de beleggingen nog goed te maken. We beleggen in kleine stapjes een steeds groter deel van uw pensioengeld in onze Pensioenstabilisator. Deze bestaat uit ‘risicomijdende beleggingen’. Dit zijn beleggingen met een klein risico.

Twee soorten bescherming

De Pensioenstabilisator hebben we zo samengesteld, dat hij uw pensioen op twee manieren beschermt:

 • De Pensioenstabilisator is ‘risicomijdend’. Hoe groter het deel van uw pensioengeld dat is ondergebracht in de Pensioenstabilisator, hoe kleiner het risico dat uw opgebouwde pensioen fors daalt. Maar de kans dat het flink stijgt, wordt ook kleiner. Uw pensioen groeit hierdoor in de jaren voor uw pensioendatum waarschijnlijk minder hard.
 • De Pensioenstabilisator verkleint het risico van een lage marktrente. Op de pensioendatum koopt u van uw pensioenkapitaal een uitkering. Hoe hoog de uitkering is die u kunt kopen, hangt onder meer af van de marktrente op dat moment. Is de rente laag? Dan heeft u meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen kopen. De Pensioenstabilisator verkleint dit risico. De Pensioenstabilisator wordt namelijk meer waard, als de rente daalt.

Het omgekeerde geldt ook: stijgt de rente, dan wordt de Pensioenstabilisator minder waard. Maar u heeft dan ook minder geld nodig om hetzelfde pensioen te kopen.
Let op! Ook voor de Pensioenstabilisator geldt: u loopt altijd enig risico.

Afspraken

Afspraken over beleggen in uw pensioenregeling

Uw werkgever heeft enkele keuzes gemaakt voor uw pensioenregeling. De volgende afspraken zijn vastgelegd in uw pensioenregeling:

 • de beleggingsvorm, waarbinnen wij uw pensioengeld beleggen;
 • hoeveel keuzemogelijkheden u zelf heeft.

De beleggingsvorm

Uw werkgever heeft gekozen voor een beleggingsvorm. Dit is onze aanpak voor beleggen, en hoe we de risico’s spreiden. Er zijn twee beleggingsvormen:

Welke beleggingsvorm standaard geldt voor uw pensioenregeling bepaalt uw werkgever. Kijk hiervoor in laag 2 van Pensioen 1-2-3, onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’ Heeft u geen Pensioen 1-2-3? Dan kunt u dat altijd terugvinden in uw pensioenreglement. U kunt altijd zelf kiezen voor de andere beleggingsvorm. De huidige beleggingsvorm waarin we voor u beleggen, vindt u terug op mijn.nn Inkomen Later. Klik rechtsboven in dit scherm op mijn.nn om in te loggen, en klik dan op de naam van uw pensioenregeling om naar Inkomen Later te gaan. U vindt uw huidige manier van beleggen door bovenin bij ‘Direct naar’ te klikken op ‘Beleggingen voor mijn pensioen’.

Wilt u meer weten over hoe we voor u beleggen? Klik dan hierboven op de beleggingsvorm van uw pensioenregeling.

Welke keuzes kunt u maken

Uw werkgever heeft ook bepaald hoeveel keuzevrijheid u zelf heeft. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Beperkte beleggingsvrijheid: u kunt kiezen in welke beleggingsvorm wij voor u beleggen en hoe risicovol u wilt laten beleggen. Ook kunt u kiezen hoe ver u dit risico wilt laten afbouwen, als uw pensioendatum dichterbij komt. Voor het beleggingsrisico en de risicoafbouw kunt u kiezen uit meerdere lifecycles.
 • Ruime beleggingsvrijheid: u heeft dezelfde keuzes als bij ‘beperkte beleggingsvrijheid’. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om zelf uw beleggingsfondsen te kiezen (‘Zelf beleggen’).

Welke beleggingskeuzes u heeft, ziet u in laag 2 van Pensioen 1-2-3 (of uw pensioenreglement). U vindt dit ook terug in mijn.nn Inkomen Later (zie in de tab Aanpassen op deze pagina). Het Pensioen Continu Plan heeft altijd ‘ruime beleggingsvrijheid’. Wat deze keuzemogelijkheden precies inhouden, leest u in de tab ‘Keuzes’.

Keuzes

Uw beleggingskeuzes op een rij

U kunt zelf keuzes maken voor uw beleggingen. Afhankelijk van de afspraken met uw werkgever, kunt u kiezen:

 • in welke beleggingsvorm u wilt laten beleggen.
 • hoe risicovol u uw pensioengeld wilt laten beleggen.
 • hoe ver u het risico wilt laten afbouwen als uw pensioendatum dichterbij komt.

Keuze 1: beleggingsvorm

De beleggingsvorm is de manier waarop we voor u beleggen. U kunt kiezen tussen twee beleggingsvormen:

 • Index beleggingsvorm: we beleggen in indexfondsen van aanbieders die goed bekend staan. Een indexfonds is een beleggingsfonds dat als doel heeft om een rendement te halen dat ongeveer gelijk is aan dat van een bepaalde index (zoals de AEX-index of de MSCI World-Index). Daarnaast gebruiken we een verzekeringsoplossing die risico’s voor u beperkt (de Pensioenstabilisator). Lees meer over de beleggingsvorm Index.
 • Prestatiegerichte beleggingsvorm: we beleggen in fondsen waarmee NN Investment Partners verwacht een beter resultaat te halen dan een bepaalde index (zoals de AEX-index of de MSCI World-Index). Dit heet ‘actief beleggen’. Deze index is de ‘benchmark’ waarmee de resultaten van actieve beleggingsfondsen worden vergeleken. Daarnaast gebruiken we een verzekeringsoplossing die risico’s voor u beperkt (de Pensioenstabilisator). Lees meer over de beleggingsvorm Prestatiegericht.

Keuze 2: beleggingsrisico

U bepaalt zelf welk risico beter bij u past. Hiervoor stelt u eerst uw persoonlijke risicoprofiel vast met onze risicoprofielbepaler. Zo weet u hoeveel risico u kúnt lopen met uw pensioen. En hoeveel risico u wílt lopen. Maar u kunt ervoor kiezen om van dit risicoprofiel af te wijken en meer of minder risicovol te laten beleggen. Tot uw pensioendatum kunt u uw keuze op ieder moment weer aanpassen.

U heeft vijf mogelijkheden:

 • voorzichtiger + : u kunt of wilt zo min mogelijk risico lopen dat uw pensioenbeleggingen in waarde dalen tijdens het opbouwen van uw pensioen. U accepteert dat uw beleggingen dan ook minder in waarde stijgen bij goede beleggingsresultaten.
 • voorzichtiger: u kunt of wilt minder risico lopen dat uw pensioenbeleggingen in waarde dalen tijdens het opbouwen van pensioen. U accepteert dat uw beleggingen dan ook minder in waarde stijgen bij goede beleggingsresultaten.
 • gebalanceerd: u zoekt de balans tussen de kans dat uw pensioenbeleggingen in waarde stijgen en het risico dat ze in waarde dalen. U wilt een goede kans houden dat uw beleggingen meer waard worden tijdens de opbouw van uw pensioen. Maar u kunt of wilt niet te veel risico lopen dat de waarde van uw beleggingen tegenvalt bij slechte beleggingsresultaten.
 • ambitieuzer: u wilt graag een grotere kans dat uw pensioenbeleggingen in waarde stijgen tijdens het opbouwen van pensioen. En u kunt en wilt hiervoor meer risico nemen dat ze in waarde dalen. U vertrouwt op goede toekomstige beleggingsresultaten. En u accepteert dat de waarde van uw beleggingen kan tegenvallen bij minder goede beleggingsresultaten.
 • ambitieuzer + : U wilt kans op een zo hoog mogelijke waarde van uw pensioenbeleggingen tijdens het opbouwen van pensioen. En u kunt en wilt hiervoor behoorlijk veel risico nemen dat uw beleggingen juist flink in waarde kunnen dalen. U vertrouwt op goede toekomstige beleggingsresultaten. En u accepteert dat de waarde van uw beleggingen flink kan tegenvallen bij minder goede beleggingsresultaten.

Aan ieder risicoprofiel zijn ook eigen lifecycles gekoppeld.

Keuze 3: risico afbouwen

We gaan in kleine stapjes minder risicovol beleggen als uw AOW-leeftijd dichterbij komt. Of u nu in een voorzichtiger of een ambitieuzer lifecycle laat beleggen. Hoe dit precies werkt, leest u hierboven bij ‘De manier van beleggen: lifecycles’.

We gaan het risico afbouwen tussen twintig en tien jaar voor uw pensioendatum, afhankelijk van de beleggingsvorm en uw lifecycle. Wij informeren u hierover net voordat we het risico gaan afbouwen.

Het risico meer of minder afbouwen

Standaard bouwen we de risicovolle en minder risicovolle beleggingen geleidelijk af naar een vaste pensioenuitkering. We beleggen dan net voor uw pensioendatum bijna al uw geld in de Pensioenstabilisator. Deze beleggingen zijn risicomijdend: ze hebben een kleiner risico.

Maar u kunt er zelf voor kiezen het beleggingsrisico minder ver te laten afbouwen. Stel, u wilt vanaf uw pensioendatum een variabele pensioenuitkering, waarbij met 30% wordt belegd. Dan bouwen we de risicovolle beleggingen zo af, dat dit op uw pensioendatum aansluit bij een uitkering met 30% beleggen. We beleggen dan op uw pensioendatum bijna 70% in de Pensioenstabilisator. Doordat we langer deels risicovol voor u beleggen, kunnen uw beleggingen meer in waarde groeien. Maar de resultaten van deze beleggingen kunnen ook tegenvallen. Daardoor kan de waarde juist lager worden.

Welke risicoafbouw bij u past, stelt u vast met behulp van de risicoprofielbepaler. De risicoafbouw hoort namelijk bij uw risicoprofiel. U heeft de volgende mogelijkheden om het risico af te bouwen tot uw AOW-leeftijd:

Voorzichtiger + Voorzichtiger Gebalanceerd Ambitieuzer Ambitieuzer + ⇐ opbouw
uitkering ⇓
Risico afbouwen naar vaste uitkering Risico afbouwen naar vaste uitkering Risico afbouwen naar vaste uitkering Risico afbouwen naar vaste uitkering Risico afbouwen naar vaste uitkering Vast
Risico afbouwen naar variabele uitkering met 15% beleggen Risico afbouwen naar variabele uitkering met 15% beleggen Risico afbouwen naar variabele uitkering met 15% beleggen Risico afbouwen naar variabele uitkering met 15% beleggen Variabel: Defensief
Risico afbouwen naar variabele uitkering met 30% beleggen Risico afbouwen naar variabele uitkering met 30% beleggen Risico afbouwen naar variabele uitkering met 30% beleggen Variabel: Neutraal
Risico afbouwen naar variabele uitkering met 45% beleggen Risico afbouwen naar variabele uitkering met 45% beleggen Variabel: Offensief
Risico afbouwen naar variabele uitkering met 60% beleggen Variabel: Heel Offensief

Vaste of variabele pensioenuitkering

Op uw pensioendatum krijgt u nog een keuze:

 • Variabele uitkering: we blijven na uw pensioendatum beleggen met een deel van uw pensioengeld. De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van de resultaten van de beleggingen. Deze kan dus stijgen en dalen. Dit noemen we een variabele uitkering. Bij de variabele Persoonlijke Pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden kunt u laten beleggen met 15, 30, 45 of 60% van uw pensioengeld. Het andere deel van de uitkering staat vast. Let op: u kunt op de pensioendatum alleen kiezen voor een variabele uitkering als het op dat moment bij uw risicoprofiel past.
 • Vaste uitkering: we beleggen vanaf uw pensioendatum niet meer met uw pensioengeld. U weet dan precies hoe hoog uw hele uitkering is. Dit noemen we een vaste uitkering. Met de vaste Persoonlijke Pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden weet u precies waar u aan toe bent. U kunt op uw pensioendatum altijd kiezen voor een vaste uitkering.

Lees meer over onze Persoonlijke Pensioenuitkering. U kunt er ook voor kiezen om op uw pensioendatum bij een andere pensioenverzekeraar uw uitkering te kopen.

Denk hier nú vast over na

Het is slim om nu alvast rekening te houden met beleggen na uw pensioendatum. Zo kunt u de risicoafbouw kiezen die hier het beste bij aansluit. De definitieve keuze om te blijven beleggen, maakt u altijd pas op uw pensioendatum.

 • Denkt u dat u straks een vaste pensioenuitkering wilt? Dan kunt u de risicovolle en minder risicovolle beleggingen bijna helemaal laten afbouwen op uw AOW-leeftijd. We beleggen dan bijna al uw pensioengeld in risicomijdende beleggingen.
 • Wilt u straks waarschijnlijk een variabele uitkering? En wilt u dan bijvoorbeeld bij aanvang met 30% laten beleggen? Dan kunt u in de lifecycles Gebalanceerd, Ambitieuzer en Ambitieuzer + het risico laten afbouwen naar een variabele uitkering met 30% beleggen. U loopt wel risico dat de resultaten van beleggingen tegenvallen net voor uw pensioendatum. Blijft u inderdaad beleggen na uw pensioendatum, zoals u van plan was? Dan kunt u dit daarna mogelijk (voor een deel) goedmaken.
  Let op: kiest u vervolgens tóch voor een vaste uitkering? Dan loopt u twee risico’s:
  • U kunt een eventueel verlies net voor uw pensioendatum niet meer goedmaken na uw pensioendatum, omdat u dan niet meer belegt.
  • Wij verkopen al uw risicovolle beleggingen in één keer op uw pensioendatum. Staat de koers van deze beleggingen op dat moment toevallig laag? Dan verkopen we dus veel beleggingen in één keer, tegen die lage koers. Hierdoor kan uw pensioen lager worden.
Aanpassen

Uw beleggingen aanpassen

Uw kunt zelf andere keuzes maken en doorgeven voor uw beleggingen. Wij passen uw beleggingen dan zo snel mogelijk voor u aan. Hoe u aanpassingen kunt doorgeven, verschilt voor het Persoonlijk Pensioen Plan en het Pensioen Continu Plan. Onder ‘Zelf beleggingsfondsen kiezen’ leest u hoe u uw keuzes kunt doorgeven als u zelf uw beleggingsfondsen kiest (Zelf beleggen).

Beleggingen aanpassen voor uw Persoonlijk Pensioen Plan

Voordat u uw beleggingen kunt aanpassen, helpen we u om uw risicoprofiel vast te stellen. Zo ziet u welk beleggingsrisico en welke risicoafbouw bij u passen. U bepaalt uw risicoprofiel eenvoudig met onze online risicoprofielbepaler.

U vindt de risicoprofielbepaler op mijn.nn Inkomen Later. Klik rechtsboven in dit scherm op mijn.nn om in te loggen. Heeft u nog geen account aangemaakt, of bent u uw inloggegevens vergeten? Dan helpen we u op dat scherm verder. Bent u ingelogd, klik dan op de naam van uw pensioenregeling om naar Inkomen Later te gaan. U vindt de risicoprofielbepaler door bovenin bij ‘Direct naar’ te klikken op ‘Beleggingskeuzes’.

Heeft u voor uw Persoonlijk Pensioen Plan geen toegang tot mijn.nn Inkomen Later? Dan kunt u uw risicoprofiel vaststellen behulp van het formulier ‘Risicoprofielbepaler – Index & Prestatiegericht’ onderaan deze pagina.

Meteen uw keuze doorgeven

Zodra u uw risicoprofiel heeft bepaald, kunt u meteen kiezen of u wilt beleggen volgens dit profiel. Of dat u toch op een andere manier wilt beleggen. Zolang u nog niet met pensioen bent, hoeft u namelijk de uitkomst van de risicoprofielbepaler niet te volgen. U mag ook een andere keuze maken. Bijvoorbeeld om te beleggen met meer of minder risico, of met een grotere of kleinere risicoafbouw.
Tot uw pensioendatum kunt u op elk moment uw beleggingskeuze aanpassen. Wel moet u altijd eerst de risicoprofielbepaler invullen. Of dat kortgeleden nog gedaan hebben. Dit geldt ook als u zelf uw beleggingsfondsen wilt kiezen (zie onder 'Zelf beleggen').

Heeft u voor uw Persoonlijk Pensioen Plan geen toegang tot mijn.nn Inkomen Later? Dan kunt u uw beleggingskeuzes doorgeven met behulp van het ‘Keuzeformulier beleggen in een lifecycle – Index & Prestatiegericht’ onderaan deze pagina.

Eerst meer inzicht in uw mogelijkheden?

Wilt u eerst rustig bekijken welke gevolgen een keuze kan hebben voor uw pensioen? Dan kunt u met uw eigen pensioengegevens rekenen in mijn.nn Inkomen Later. Dit geeft u meer inzicht in uw mogelijkheden. Wilt u daarna uw keuze doorgeven, dan vult u eerst de risicoprofielbepaler in. Zo kunt u controleren of uw keuze goed bij uw wensen én mogelijkheden past.

Beleggingen aanpassen voor uw Pensioen Continu Plan

Voordat u uw beleggingen kunt aanpassen, helpen we u om uw risicoprofiel vast te stellen. Zo ziet u welk beleggingsrisico en welke risicoafbouw bij u passen. Daarna kunt u uw aanpassing doorgeven. We vertellen u graag hoe dit precies werkt.

Uw risicoprofiel vaststellen

U kunt u uw risicoprofiel vaststellen met het formulier ‘Risicoprofielbepaler – Index & Prestatiegericht’ onderaan deze pagina.

Uw beleggingskeuzes doorgeven

Zolang u nog niet met pensioen bent, hoeft u de uitkomst van de risicoprofielbepaler niet te volgen. U mag ook een andere keuze maken. Bijvoorbeeld om te beleggen met meer of minder risico, of met een grotere of kleinere risicoafbouw.

U kunt uw gewenste nieuwe beleggingskeuze doorgeven met het ‘Keuzeformulier beleggen in een lifecycle – Index & Prestatiegericht’ onderaan deze pagina. Stuur ook uw ingevulde risicoprofielbepalerformulier mee.

Tot uw pensioendatum kunt u op elk moment uw beleggingskeuze aanpassen. Wel moet u altijd eerst de risicoprofielbepaler invullen. Of dat kortgeleden nog gedaan hebben. Dit geldt ook als u zelf uw beleggingsfondsen wilt kiezen (zie onder ‘Zelf beleggen’).

Als u geen keuze maakt

Stelt u geen risicoprofiel vast? Dan beleggen we voor u volgens het gebalanceerde risicoprofiel. En bouwen de risicovolle beleggingen voor uw pensioendatum bijna helemaal af. Dit past bij een vaste uitkering vanaf uw pensioendatum.

Mogelijk heeft u in het verleden uw risicoprofiel vastgesteld en zelf beleggingskeuzes gemaakt, en heeft u dit niet meer aangepast. Dan beleggen we volgens die keuzes voor u, tot u nieuwe beleggingskeuzes doorgeeft. Is er iets veranderd in uw persoonlijke omstandigheden? Of denkt u dat deze manier van beleggen om een andere reden niet (meer) bij u past? Dan adviseren we u (opnieuw) de risicoprofielbepaler in te vullen.

Downloads

Zelf beleggen

Zelf beleggingsfondsen kiezen

Uw (ex-)werkgever kan u de mogelijkheid geven om zelf beleggingsfondsen te kiezen. U belegt dan niet in een lifecycle. Dit noemen we ‘Zelf Beleggen’. Of u deze keuze heeft, ziet u in laag 2 van Pensioen 1-2-3 (of in uw pensioenreglement).

Zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen

Maakt u gebruik van de mogelijkheid om zelf uw beleggingsfondsen te kiezen? Dan bent u ook zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. U moet dus zelf zorgen dat u zoveel risico loopt, als bij u past. Komt uw pensioenleeftijd dichterbij? Dan bouwen we het beleggingsrisico niet automatisch voor u af. Kiest u voor ‘Zelf Beleggen’? Dan is het belangrijk dat u genoeg kennis heeft van beleggen. Zo kunt u de risico’s goed inschatten. En zelf het beleggingsrisico afbouwen als uw pensioendatum dichterbij komt. Dit is namelijk wel verstandig.

Meer informatie over Zelf beleggen

Wilt u meer weten over zelf uw beleggingsfondsen kiezen? Of wilt u een (nieuwe) fondskeuze doorgeven? U vindt alle informatie op de pagina ‘Zelf uw beleggingsfondsen kiezen’.

Kosten

De kosten van het aanpassen van beleggingen

Laat u beleggen in een lifecycle? En wilt u dat wij voor u gaan beleggen in een andere lifecycle? Dan passen we kosteloos uw beleggingen aan.

Kiest u zelf beleggingsfondsen? En wilt u dat wij voor u in andere fondsen gaan beleggen? Dan betaalt u mogelijk wel kosten als we de beleggingen voor u aanpassen. Meer over de kosten vindt u bij de informatie over uw beleggingsvorm. De links naar meer informatie over de beleggingsvormen vindt u in het menu rechts bovenaan deze pagina.

uniqueid

Kunnen wij je helpen?