Ga direct naar inhoud

Lifecycles binnen de Index beleggingsvorm

Bouwt u pensioen op in het Persoonlijk Pensioen Plan binnen de Index beleggingsvorm? Dan leest u hier alles over de manier waarop we voor u beleggen. En over de verschillen tussen de lifecycles waaruit u zelf kunt kiezen. Weet u niet welke beleggingsvorm uw werkgever heeft gekozen? U vindt het in laag 2 van Pensioen 1-2-3.

Wat is de Index beleggingsvorm?

Uw (ex-)werkgever heeft binnen het Persoonlijk Pensioen Plan van Nationale-Nederlanden gekozen voor de Index beleggingsvorm. De beleggingsvorm bepaalt op welke manier wij voor u beleggen. Bij de Index beleggingsvorm beleggen we in fondsen die een bekende financiële index volgen. Het doel van de fondsen is om een rendement te halen dat ongeveer gelijk is aan deze index. Daarnaast gebruiken we in een verzekeringsoplossing die risico’s voor u beperkt. We leggen graag uit hoe dit werkt.

In welke fondsen beleggen wij voor u?

Binnen de Index beleggingsvorm beleggen wij voor u in twee soorten fondsen:

  • NN Index Mixfondsen
  • NN Pensioenstabilisatoren

Door deze combinatie kunnen we zorgen voor de best mogelijke verhouding tussen risico en resultaat van beleggingen. Ook kunnen we zo het beleggingsrisico en het renterisico zorgvuldig afbouwen als uw pensioendatum dichterbij komt.

NN Index Mixfondsen

De Index Mixfondsen volgen een bekende financiële index. Een index is een verzameling van financiële producten. Zo bestaat een aandelenindex uit aandelen van bepaalde bedrijven. Een beleggingsfonds kan zo’n index volgen. Het bestaat dan uit (ongeveer) dezelfde financiële middelen als de index. Het doel van de Index Mixfondsen is om beleggingsresultaten te halen die ongeveer gelijk zijn aan de index.

Beleggingsfondsen in de Index Mixfondsen

De Index Mixfondsen bestaan uit een mix van verschillende beleggingsfondsen. Binnen deze fondsen beleggen we voor u in drie verschillende financiële producten:

  • Aandelen: een aandeel is een deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Het is dus een stukje eigendom van een bedrijf.
  • Vastgoed: grond of gebouwen, zoals woonhuizen en kantoorpanden.
  • Obligaties: leningen van staten of ondernemingen, tegen een vaste vergoeding.

Het beheer van deze fondsen is passief. Dit betekent dat we het fonds niet zelf samenstellen, maar een index volgen.

Wilt u weten uit welke beleggingsfondsen de Index Mixfondsen precies bestaan? Dit leest u in ‘Beleggingsfondsen en afbouw beleggingsrisico in de Index beleggingsvorm’.

NN Pensioenstabilisatoren

Deze verzekeringsoplossing geeft meer zekerheid over de hoogte van uw pensioenkapitaal. Op de pensioendatum koopt u van uw opgebouwde pensioenkapitaal een uitkering. Hoe hoog de uitkering is die u krijgt voor uw kapitaal, hangt onder meer af van de marktrente op dat moment. Is de rente laag? Dan heeft u meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kopen. De Pensioenstabilisatoren verkleinen dit renterisico. De koers van een Pensioenstabilisator stijgt, als de rente daalt. Het omgekeerde geldt ook: als de rente stijgt, dan daalt de koers. Maar door de hogere rente heeft u dan ook minder geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen kopen.

Hoe werkt beleggen in lifecycles?

Als uw pensioendatum dichterbij komt, gaat we het beleggingsrisico geleidelijk voor u afbouwen. Hoe dichterbij uw pensioendatum komt, hoe minder tijd u namelijk nog heeft om tegenvallende beleggingsresultaten weer goed te maken. We verkleinen het beleggingsrisico, door steeds een groter deel van uw pensioengeld onder te brengen in de Pensioenstabilisatoren. En een steeds kleiner deel in de Index Mixfondsen.

Op uw pensioendatum koopt u met de waarde van uw beleggingen (uw pensioenkapitaal) een uitkering. Hoe hoog de uitkering is die u kunt kopen, hangt onder meer af van de marktrente op dat moment. Ook daarom brengen we voor uw pensioendatum geleidelijk een steeds groter deel van uw kapitaal onder in de Pensioenstabilisatoren. Staat de marktrente laag? Dan stijgt de koers van de Pensioenstabilisatoren. U heeft daardoor op de pensioendatum een wat hoger kapitaal. Dit maakt de lagere marktrente weer deels goed.

Uit welke soorten lifecycles kunt u kiezen?

Binnen de Index beleggingsvorm kunt u kiezen uit drie soorten lifecycles:

  • Defensief: hierbij loopt u minder risico, maar zijn de verwachte resultaten van de beleggingen ook lager. We beleggen bijvoorbeeld wat meer in obligaties.
  • Neutraal: hierbij loopt u wat meer risico. En zijn de verwachte resultaten van de beleggingen ook wat hoger. We beleggen wat meer in aandelen en vastgoed, en wat minder in obligaties.
  • Offensief: hierbij loopt u het meeste risico. Maar de verwachte resultaten zijn ook het hoogst. We beleggen veel in aandelen en vastgoed, en minder in obligaties.

Wilt u weten welk soort lifecycle bij u past? Dit bepaalt u met de online risicoprofielbepaler in Pensioen Services Online.

Als u geen risicoprofiel invult

Heeft u nooit een risicoprofiel ingevuld voor uw pensioenregeling? Dan beleggen wij voor u in de neutrale lifecycle en bouwen de risicovolle beleggingen af naar 0%. We brengen dan 100% van uw kapitaal onder in de Pensioenstabilisatoren.

Heeft u vroeger wel een keer een risicoprofiel ingevuld? En heeft u aangegeven dat we volgens dit profiel voor u moeten beleggen? Dan blijven we dat doen, totdat u zelf een aanpassing doorgeeft. Heeft u langer dan een jaar geleden voor het laatst uw risicoprofiel vastgesteld? Dan moet u eerst opnieuw uw risicoprofiel vaststellen.

Hoe kunnen we het beleggingsrisico voor u afbouwen?

Belegt u in een lifecycle, dan bouwen we altijd het beleggingsrisico voor u af als uw pensioenleeftijd dichterbij komt. Maar u heeft ook zelf een keuze. We kunnen het risico verder of minder ver voor u afbouwen.

Welke risicoafbouw het beste bij u past, hangt ook af van een keuze die u pas later maakt. Op uw pensioendatum kiest u het soort uitkering:

  • U koopt een variabele uitkering, waarbij u met een deel van uw pensioengeld blijft beleggen.
  • U koopt een vaste uitkering, waarbij u niet meer belegt.

Denkt u dat u straks kiest voor een variabele uitkering? Dan sluit het goed aan om het beleggingsrisico voor uw pensioendatum wat minder af te bouwen. Denkt u dat u straks liever een vaste uitkering wilt? Dan past het goed om het beleggingsrisico zo ver mogelijk af te bouwen. De definitieve keuze voor een vaste of variabele uitkering maakt u pas op uw pensioendatum. Als u heeft afgebouwd naar een variabele uitkering, kunt u dus alsnog een vaste uitkering kiezen. En omgekeerd.

Let op: bouwt u af naar een variabele uitkering, maar kiest u op uw pensioendatum toch een vaste uitkering? Dan verkopen wij al uw risicovolle beleggingen in één keer op uw pensioendatum. Staat de koers van deze beleggingen op dat moment toevallig laag? Dan verkopen we dus veel beleggingen in één keer, tegen die lage koers. Hierdoor kan uw pensioen lager worden.

Wilt u weten welke risicoafbouw bij u past? Dit bepaalt u met de online risicoprofielbepaler in Pensioen Services Online.

Wilt u precies weten hoe we het beleggingsrisico voor u afbouwen in de lifecycle die u kiest? Dit leest u in ‘Beleggingsfondsen en afbouw beleggingsrisico in de Index beleggingsvorm’.

Kunt u zelf uw beleggingsfondsen kiezen?

Het kan zijn dat u ook de mogelijkheid heeft om zelf uw beleggingsfondsen te kiezen. Dit noemen we ‘Zelf beleggen’. We beleggen dan niet voor u in een lifecycle. En we bouwen niet automatisch het risico voor u af, als uw pensioendatum dichterbij komt.

Wilt u weten of u zelf uw beleggingsfondsen kunt kiezen? U leest het in laag 2 van Pensioen 1-2-3.

Ruime keuze

U heeft een ruime keuze uit beleggingsfondsen. Zo kunt u kiezen uit de fondsen die we in de lifecycles gebruiken. Maar ook voor een heel aantal andere fondsen. Meer informatie over zelf uw beleggingsfondsen kiezen vindt u binnenkort op de pagina ‘Zelf beleggen’. Uit welke fondsen u precies kunt kiezen ziet u bij Koersen en fondsinformatie.

Wat betaalt u voor uw beleggingen?

We zetten de kosten voor uw beleggingen op een rij.

Lopende kosten

De beleggingsfondsen worden beheerd door NN Investment Partners (NNIP). Voor het beheer van de fondsen maakt NNIP diverse kosten. Dit worden ‘lopende kosten’ genoemd. In deze kosten zitten onder andere de management fee, service fee, accountancykosten en juridische kosten. Deze lopende kosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. Ze worden dus niet apart in rekening gebracht. U vindt deze kosten het in ‘Beleggingsfondsen en afbouw beleggingsrisico in de Index beleggingsvorm’, in de schema’s afbouw beleggingsrisico.

Beheerkosten

Naast de kosten die NNIP in de koers verwerkt, betaalt u kosten voor onder andere het beheren van de lifecycles, de wijzigingen van de beleggingen binnen de lifecycles en het informeren over de beleggingen. Dit zijn de beheerkosten. Door de samenvoeging van Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd, is het voorlopig nog Delta Lloyd Levensverzekering (DLL) dat deze kosten in rekening brengt. DLL brengt deze kosten jaarlijks in rekening. De beheerkosten worden berekend als percentage van de waarde van de beleggingen, en in mindering gebracht op de beleggingen. Hiervoor betaalt u geen verkoopkosten. Ook deze kosten vindt u in ‘Beleggingsfondsen en afbouw beleggingsrisico in de Index beleggingsvorm’, in de schema’s afbouw beleggingsrisico.

Inkoop- en afgiftekosten

Bij aan- en verkoop van beleggingsfondsen zijn er ook beurskosten. Deze verrekenen wij via een verschil in aan- en verkoopkoersen (de zogenaamde spread). Deze kosten verschillen per beleggingsfonds. U kunt deze kosten terugvinden bij de Koersen en fondsinformatie. Kies het beleggingsfonds waarvan u de kosten wilt weten. Klik dan op het tabje ‘feiten’ en kijk bij ‘spread’.

Overige kosten

Mogelijk betaalt u ook aan-, verkoop- en switchkosten. Of we hiervoor kosten berekenen en hoe hoog deze kosten zijn, vindt u in uw Startbrief of in laag 2 van Pensioen 1-2-3.

Hoe doen uw beleggingen het?

Hoeveel pensioenkapitaal u op uw pensioendatum heeft, hangt af van hoeveel premie is ingelegd én van het resultaat van uw beleggingen. Daarom kunt u altijd inzien hoe uw beleggingen het doen.

Actuele koersen

Voor de actuele koersen kijkt u bij Koersen en fondsinformatie. Hoe uw beleggingen presteren, wordt uitgedrukt in een koers. Dat is de waarde van één aandeel in een fonds, op dat moment. Ook de waarde van de Pensioenstabilisatoren wordt uitgedrukt in een koers. U ziet in het overzicht de huidige (laatste) koers en de koers van de vorige dag. Ook staat erbij met hoeveel de koers is gestegen of gedaald.


Kunnen wij u helpen?