Ga direct naar inhoud

Uw jaaroverzicht

De periode om aangifte te doen voor uw inkomstenbelasting ligt tussen 1 maart en 1 mei 2020. Hiervoor heeft u ook de gegevens van het financiële jaaroverzicht over 2019 nodig. U krijgt een jaaroverzicht per product.

Had u (meerdere) rekeningen bij Delta Lloyd- of OHRA Bank? Dan vindt u van (al) uw rekeningen het beginsaldo van 1 januari 2019 op één jaaroverzicht. Daarnaast ontvangt u per rekening een jaaroverzicht met het eindsaldo op 31 december 2019.

Hieronder leest u wanneer en hoe uw jaaroverzicht(en) beschikbaar komt.

Sparen

Uw jaaroverzicht voor uw Internetspaarrekening of Levensloop is half februari 2020 beschikbaar in mijn.nn.

Heeft u een Basissparen, Spaarzakelijk of Spaarzakelijk Plus spaarrekening, dan ontvangt u het jaaroverzicht half februari per post.

Het jaaroverzicht van uw deposito vindt u in het jaaroverzicht van uw internetspaarrekening in mijn.nn. U krijgt geen apart overzicht voor uw deposito('s).

Ga naar mijn.nn

Veelgestelde vragen

Banksparen

Uw jaaroverzicht voor uw Aanvullend PensioenSparen, Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen, Aanvullende PensioenUitkering of Banksparen OntslagVergoeding is half februari 2020 beschikbaar in mijn.nn.

Ga naar mijn.nn

Veelgestelde vragen

Hypotheken

Uw jaaroverzicht voor uw hypotheek is uiterlijk begin maart 2020 beschikbaar in mijn.nn.

Heeft u een Bankspaar Plus hypotheek? Dan vindt u ook het jaaroverzicht voor uw Bankspaar Plus spaarrekening uiterlijk begin maart in mijn.nn.

Heeft u een hypotheek van Delta Lloyd, dan ontvangt u het jaaroverzicht in februari per post.

Ga naar mijn.nn

Veelgestelde vragen

Beleggen

Uw jaaroverzicht voor uw beleggingsrekening is half februari 2020 beschikbaar in mijn.nn.

Ga naar mijn.nn

Veelgestelde vragen

Lenen

Uw jaaroverzicht van uw Doorlopend Krediet vindt u in op het maandafschrift van februari 2020.

Is uw Delta Lloyd- of OHRA Krediet omgezet naar een product van Nationale-Nederlanden? Dan vindt u het jaaroverzicht met het beginsaldo van 2019 vanaf half februari bij ‘mijn documenten’ in mijn.nn.

Ga naar mijn.nn

Uw jaaroverzicht van uw Persoonlijke Lening ontvangt u in de eerste helft van februari per post.

Levensverzekering

U ontvangt voor 1 april een jaaroverzicht van uw levensverzekering. Daarin staat de fiscale waarde. U ontvangt ook een jaaroverzicht als u een (periodieke) uitkering uit uw verzekering kreeg. Lees meer over de belastingaangifte van uw levensverzekering en uw belastingaangifte.

Delta Lloyd
Was u voorheen klant bij Delta Lloyd en heeft u in 2019 lijfrentepremies en/of premies voor arbeidsongeschiktheidsrente betaald? Dan ontvangt u voor 1 april hierover ook een jaaroverzicht. Daarin staan de premies die we van u hebben ontvangen in 2019. In de aangifte vindt u de lijfrentepremies terug in de rubriek 'Uitgaven voor lijfrente, alleen bij een pensioentekort'. De premies arbeidsongeschiktheidsrente vindt u in de aangifte terug in de rubriek 'Uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen, een arbeidsongeschiktheidsverzekering'.

Veelgestelde vragen

Pensioen

U ontvangt vóór 5 februari 2020 de jaaropgave van uw pensioen per post.
In deze jaaropgave vindt u een overzicht van de uitkeringen en inhoudingen over 2019. U heeft de opgave nodig voor uw belastingaangifte.
De jaaropgave is nog niet digitaal beschikbaar.

Was u voorheen klant bij Delta Lloyd? U ontvangt dan de jaaropgave van uw pensioen vóór 1 maart 2020 per post. In deze jaaropgave vindt u een overzicht van de uitkeringen en inhoudingen over 2019. U heeft de opgave nodig voor uw belastingaangifte.
De jaaropgave is per 1 maart ook beschikbaar op mijn.nn.

Ga naar mijn.nn

Nog geen mijn.nn-account?

Voor een aantal producten vindt u het jaaroverzicht in mijn.nn. Vraag alvast een account aan zodat u het jaaroverzicht straks snel kunt ophalen.

Mijn.nn-account aanvragen

Jaaroverzicht Delta Lloyd en OHRA Bank

Had u een product bij Delta Lloyd of OHRA Bank? Dan geldt de informatie op deze pagina ook voor u.

Oudere jaaroverzichten

Oudere digitale jaaroverzichten van uw product(en) vindt u in mijn.nn. Bekijk hiervoor de details van uw product of 'Mijn documenten'.


Hulp bij het inloggen

Alle veelgestelde vragen

Kunnen wij u helpen?