Ga direct naar inhoud

Uw jaaroverzicht

De periode om aangifte te doen voor uw inkomstenbelasting ligt tussen 1 maart en 1 mei 2019. Hiervoor heeft u ook de gegevens van het financiële jaaroverzicht over 2018 nodig. Wij verstrekken een jaaroverzicht per product. Hieronder leest u wanneer en hoe uw jaaroverzicht(en) beschikbaar komt.

Sparen

Uw jaaroverzicht voor uw Internetspaarrekening is half februari 2019 beschikbaar in mijn.nn.

Heeft u een Basissparen, Spaarzakelijk of Spaarzakelijk Plus spaarrekening, dan ontvangt u het jaaroverzicht half februari per post.

Het jaaroverzicht van uw deposito vindt u in het jaaroverzicht van uw internetspaarrekening in mijn.nn. U krijgt geen apart overzicht voor uw deposito('s).

Inloggen op mijn.nn

Veelgestelde vragen

Banksparen

Uw jaaroverzicht voor uw Aanvullend PensioenSparen, Aanvullende PensioenUitkering of Banksparen OntslagVergoeding is half februari 2019 beschikbaar in mijn.nn.

Inloggen op mijn.nn

Veelgestelde vragen

Hypotheken

Uw jaaroverzicht voor uw hypotheek is half februari 2019 beschikbaar in mijn.nn.

Heeft u een Bankspaar Plus hypotheek? Dan vindt u ook het jaaroverzicht voor uw Bankspaar Plus spaarrekening half februari in mijn.nn.

Veelgestelde vragen

Beleggen

Uw jaaroverzicht voor uw beleggingsrekening is half februari 2019 beschikbaar in mijn.nn.

Inloggen op mijn.nn

Veelgestelde vragen

Lenen

Uw jaaroverzicht van uw Doorlopend Krediet vindt u in op het maandafschrift van februari 2019.

Uw jaaroverzicht van uw Persoonlijke Lening ontvangt u in de eerste helft van februari per post.

Inloggen op mijn.nn

Levensverzekering

U ontvangt voor 1 april een jaaroverzicht van uw levensverzekering. Daarin staat de fiscale waarde. U ontvangt ook een jaaroverzicht als u een (periodieke) uitkering uit uw verzekering kreeg. Lees meer over de belastingaangifte van uw levensverzekering en uw belastingaangifte.

Delta Lloyd
Was u voorheen klant bij Delta Lloyd en heeft u in 2018 lijfrentepremies en/of premies voor arbeidsongeschiktheidsrente betaald? Dan ontvangt u voor 1 april hierover ook een jaaroverzicht. Daarin staan de premies die we van u hebben ontvangen in 2018. In de aangifte vindt u de lijfrentepremies terug in de rubriek 'Uitgaven voor lijfrente, alleen bij een pensioentekort'. De premies arbeidsongeschiktheidsrente vindt u in de aangifte terug in de rubriek 'Uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen, een arbeidsongeschiktheidsverzekering'.

Veelgestelde vragen

Pensioen

U ontvangt vóór 14 februari 2019 een jaaropgave voor uw pensioen per post.
In deze jaaropgave vindt u een overzicht van de uitkeringen en inhoudingen over 2018, die u kunt gebruiken voor uw belastingaangifte.

Nog geen mijn.nn-account?

Voor een aantal producten vindt u het jaaroverzicht in mijn.nn. Vraag alvast een account aan zodat u het jaaroverzicht straks snel kunt ophalen.

Mijn.nn-account aanvragen

Jaaroverzicht Delta Lloyd

Had of heeft u een product bij Delta Lloyd? Dan geldt de informatie op deze pagina ook voor u.

Oudere jaaroverzichten

Oudere digitale jaaroverzichten van uw product(en) vindt u in mijn.nn. Bekijk hiervoor de details van uw product of 'Mijn documenten'.


Hulp bij het inloggen

Alle veelgestelde vragen

Kunnen wij u helpen?