Ga direct naar: inhoud

Rentevastperiode

Uw hypotheek is opgebouwd uit één of meerdere leningdelen. Aan elk leningdeel is een rentevastperiode gekoppeld. Een rentevastperiode is de periode waarin uw hypotheekrente gelijk blijft. Zodra de rentevastperiode voor een leningdeel afloopt, kiest u een nieuwe rentevastperiode met bijbehorende rente. Tijdens de nieuwe rentevastperiode staat de nieuwe rente weer vast tegen de rente van dat moment. Aan het einde van een rentevastperiode mag u (meestal) het leningdeel in zijn geheel boetevrij aflossen.

Loopt uw rentevast­periode af?

Log in op mijn.nn

Opnieuw vastzetten

Wat gebeurt er als uw rentevastperiode afloopt?

Uiterlijk vier maanden voordat uw rentevastperiode afloopt, krijgt u hierover van ons bericht. Zo heeft u voldoende tijd om toegang te krijgen tot mijn.nn, uw persoonlijke en beveiligde online omgeving. Deze toegang heeft u nodig omdat u uiteindelijk uw keuze voor een nieuwe rentevastperiode met bijbehorend renteaanbod, in mijn.nn kunt bekijken en ook via mijn.nn aan ons doorgeeft. Bovendien biedt deze periode u voldoende tijd om na te denken over uw mogelijkheden.

Drie maanden voordat uw rentevastperiode afloopt, krijgt u van ons een e-mail dat in mijn.nn het nieuwe renteaanbod voor u klaarstaat. Vanaf dat moment kunt u online uw keuze maken voor een nieuwe rentevastperiode.

Welk rentepercentage geldt voor u?

In mijn.nn staat het renteaanbod dat voor uw lening(deel) van toepassing is. Deze rente wijzigt niet meer. Ook niet als de rente voor nieuwe hypotheken omlaag of omhoog gaat voorafgaand aan uw nieuwe rentevastperiode.

U heeft een nieuw renteaanbod ontvangen. En nu?

Drie maanden voordat uw rentevastperiode afloopt, krijgt u van ons een e-mail dat in mijn.nn het nieuwe renteaanbod voor u klaarstaat. U heeft dan nog drie maanden de tijd om uw mogelijkheden te bekijken en Nationale-Nederlanden te laten weten voor welke nieuwe rentevastperiode u kiest. Nadat u uw keuze via mijn.nn heeft doorgegeven, ontvangt u direct per e-mail een bevestiging van uw keuze. U kunt uw keuze wijzigen tot één dag voordat uw nieuwe rentevastperiode ingaat.

Op welke dag van de maand gaat uw nieuwe rentevastperiode met de nieuwe rente in?

Bij veel hypotheken wordt de rente aangepast op de eerste van de maand . Er zijn ook hypotheken waarbij de rente op een andere dag in de maand wordt aangepast. Ook dan geldt het renteoverzicht van de eerste van die maand. Bijvoorbeeld: uw rente wordt aangepast op 18 september. Dan gelden de tarieven op het overzicht van 1 september.

Geen reactie? Dan blijft uw rentevastperiode gelijk

Als we geen reactie van u ontvangen op ons renteaanbod dan krijgt u, zeven weken voordat uw huidige rentevastperiode afloopt, een eerste herinnering. Als u niet reageert, ontvangt u drie weken van te voren een tweede herinnering. Als u ook dan niet reageert op ons renteaanbod, zetten wij de rente voor u vast. We kiezen dan dezelfde rentevastperiode die u de vorige keer heeft gekozen. De rente behorende bij deze rentevastperiode kan dan hoger of lager zijn dan uw huidige rente.

Tussentijdse renteherziening

Uw hypotheek bestaat uit één of meerdere leningdelen met daaraan gekoppeld een rentevastperiode.
U overweegt om een nieuw renteaanbod aan te vragen. Hiervoor moet uw huidige rentevastperiode opengebroken worden. Aan het openbreken van uw rentevastperiode(n) zijn kosten verbonden.

Wanneer is het tussentijds aanvragen van een nieuw renteaanbod interessant voor u?

 • Als u wilt profiteren van de actuele lagere rente en u de bijkomende kosten op termijn terugverdient.
 • Als u wilt profiteren van de actuele lagere rente en daarmee van zekerheid van een lagere rente op lange(re) termijn.

U profiteert van het nieuwe rentepercentage zodra uw nieuwe rentevastperiode ingaat.

Bekijk onze actuele rentes

Kosten

Met welke kosten krijgt u te maken?

Aan een tussentijdse renteherziening zijn kosten verbonden. U betaalt één keer € 250, administratiekosten. Daarnaast kan het zijn dat u (per leningdeel) een boete moet betalen.

Waarom moet u een boete betalen?

Als u een hypotheek afsluit, gaat u verplichtingen aan. Om uw huis te kunnen financieren, moet Nationale-Nederlanden ook verplichtingen aangaan. Wij lenen het geld op de Kapitaalmarkt om het vervolgens aan u uit te lenen. Wij betalen zelf ook rente over dat geleende geld. Dat doen we met de rente die u aan ons betaalt.

Als u uw hypotheek eerder aanpast door een nieuwe rentevastperiode te kiezen, moeten wij de oorspronkelijk afgesproken rente blijven betalen. Die kosten lopen dus door. Om die kosten te dekken, proberen we het geld dat we aan u hadden uitgeleend opnieuw uit te lenen voor de nog resterende rentevastperiode. Maar soms is de hypotheekrente gedaald en lijden we verlies. Dit verlies wordt aan u doorberekend.

Aandachtspunten:

 • De boete kan per dag verschillen omdat deze afhankelijk is van de dagrente, de resterende looptijd en de restschuld.
 • Een boete mag u in veel gevallen aftrekken van uw inkomstenbelasting. De boete wordt namelijk gezien als ‘vooruitbetaalde rente’. Voorwaarde hierbij is dat de hypotheek gebruikt wordt voor de financiering van uw eigen woning. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.
 • De administratiekosten en boete(s) moet u direct betalen nadat u het voorstel tot renteaanpassing heeft geaccepteerd.

Wanneer betaalt u geen boete?

Er zijn situaties waarbij u geen boete hoeft te betalen:

 • Bij sommige, oude hypotheken zijn hierover afspraken gemaakt bij de start van de hypotheek. Deze afspraken zijn vastgelegd in de ‘aflossingsvoorwaarden’ en zijn terug te vinden in de hypotheekakte.
 • Als de actuele marktrente hoger is dan de rente die u nu betaalt.

Hoe werkt het aanvragen van een nieuw renteaanbod?

In mijn.nn, uw persoonlijke en beveiligde omgeving, kunt u een aanvraag heel eenvoudig indienen.
Per leningdeel:

 • ziet u of het aanvragen van een nieuw renteaanbod mogelijk is. Of waarom niet.
 • krijgt u inzicht in de kosten (boete).
 • kunt u aangeven (als aanpassen mogelijk is) of u een nieuw renteaanbod wilt aanvragen.

Zodra u uw aanvraag via mijn.nn verstuurd heeft, ontvangt u van ons per e-mail een bevestiging en samenvatting van uw aanvraag. Na verwerking van uw aanvraag ontvangt u van ons een voorstel (met verdere instructies). De actuele verwerkingstijden vindt u op nn.nl/reactie.

De belangrijkste zaken op een rijtje:

 • De boeteberekening in mijn.nn is een momentopname. De boete kan per dag verschillen omdat deze afhankelijk is van de dagrente, de resterende looptijd en de restschuld. Hierdoor kan de boete hoger of lager zijn als u deze op een ander moment opnieuw laat berekenen.
 • De boete die in mijn.nn bij het leningdeel vermeld staat, is de boete op het moment van uw aanvraag en die boete ziet u terug het voorstel.
 • De kosten, de boete én de administratiekosten, moet u direct in één keer betalen zodra u het voorstel geaccepteerd hebt. Gespreid betalen is niet mogelijk.
 • De datum van de aanvraag van het voorstel is bepalend voor de rente die in het voorstel opgenomen wordt.
Andere mogelijkheden

Welke mogelijkheden heeft u verder?

Mocht u geen gebruik willen maken van ons aanbod om de huidige hypotheek voort te zetten dan heeft u een aantal mogelijkheden. Zo kunt u meestal:

 • Uw hypotheek (gedeeltelijk) boetevrij aflossen
 • Uw hypotheekvorm bij Nationale-Nederlanden aanpassen
 • Uw hypotheek oversluiten naar een andere aanbieder

Uw hypotheek boetevrij aflossen

U kunt het leningdeel waarvan de rentevastperiode afloopt, of een deel hiervan, boetevrij aflossen. Als u dit wilt, zorg dan dat het bedrag dat u wilt aflossen uiterlijk op de datum dat uw rentevastperiode afloopt, ontvangen is door Nationale-Nederlanden. Vanaf drie maanden voorafgaand aan de datum waarop de rentevastperiode afloopt, kunt u het bedrag overmaken. Als u een extra aflossing doet waardoor u in een lagere tariefklasse terecht komt, krijgt u in mijn.nn een aangepast renteaanbod.

Hoe maakt u het bedrag over?

In mijn.nn kunt u een aflossing makkelijk zelf regelen. U ziet meteen wat het effect is van uw aflossing op uw maandlasten. En of u eventueel een boete verschuldigd bent. Betalen kan direct via iDEAL of via internetbankieren.

Betalen via iDEAL

In mijn.nn kiest u voor ‘extra aflossen’ en volgt u de instructies. Een betaling via iDEAL verloopt zoals u ook op andere sites gewend bent.

Via iDeal kunt u maximaal € 50.000,- per keer aflossen. Het kan zijn dat uw bank een maximaal bedrag hanteert dat voor u persoonlijk lager is dan het bedrag dat u wilt aflossen. In veel gevallen kunt u dit bedrag verhogen. Neem dan contact op met uw bank.

Uw hypotheekvorm bij Nationale-Nederlanden aanpassen

Het einde van de rentevastperiode is een goed moment om te kijken of uw hypotheek goed aansluit bij uw persoonlijke situatie omdat de kosten voor het aanpassen van uw hypotheekvorm dan lager zijn. Uw hypotheekadviseur vertelt u graag wat de mogelijkheden zijn.

Uw hypotheek oversluiten naar een andere aanbieder

Het kan zijn dat u geen gebruik wilt maken van het aanbod van Nationale-Nederlanden en uw hypotheek wilt oversluiten naar een andere aanbieder. Laat ons dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch weten. Omdat u de hypotheek bij Nationale-Nederlanden aflost, sturen wij een aflossingsnota naar de notaris van uw keuze. U leest meer over het aflossen van uw gehele hypotheek op onze pagina met veelgestelde vragen.

Wat u moet weten

 • Als de rente wijzigt, tussen het aanbod voor een nieuwe rentevastperiode en het einde van uw huidige rentevastperiode, dan verandert het aanbod voor de rentevastperiode niet.
 • De rente die Nationale-Nederlanden aanbiedt is onder andere afhankelijk van de hoogte van de lening ten opzichte van de waarde van de woning. Bij een nieuwe rentevastperiode wordt opnieuw naar de waarde van uw woning gekeken om te bepalen in welke tariefklasse de lening valt. Hierdoor is het mogelijk dat de lening in een andere tariefklasse gaat vallen. Valt de lening in een hogere tariefklasse dan is het risico voor Nationale-Nederlanden hoger en betaalt u een hoger rentepercentage. Daarnaast kijken we of er waarde in de hypotheek is opgebouwd. Hierdoor kan uw lening in een lagere tariefklasse vallen en kunt u mogelijk juist een lagere rente gaan betalen. Bij een renteherziening kunt u in aanmerking komen voor een lagere tariefklasse als de waarde van uw woning voldoende is gestegen. Om dit aan te tonen, kunt u een taxatierapport of WOZ-beschikking uploaden via mijn.nn.
 • Omdat u de rente achteraf betaalt, betaalt u de eerste incasso na de nieuwe rentevastperiode nog eenmalig uw 'oude' maandbedrag. De verandering in uw maandlasten ziet u dus pas terug in de maand nadat uw nieuwe rentevastperiode is ingegaan.
Veelgestelde vragen
_1584377_