Ga direct naar: inhoud

Rentevastperiode

Uw hypotheek is opgebouwd uit één of meerdere leningdelen. Aan elk leningdeel is een rentevastperiode gekoppeld. Een rentevastperiode is de periode waarin uw hypotheekrente gelijk blijft. Zodra de rentevastperiode voor een leningdeel afloopt, kiest u een nieuwe rentevastperiode met bijbehorende rente. Tijdens de nieuwe rentevastperiode staat de nieuwe rente weer vast tegen de rente van dat moment. Aan het einde van een rentevastperiode mag u (meestal) het leningdeel in zijn geheel boetevrij aflossen.

Loopt uw rentevast­periode af?

Log in op mijn.nn

Opnieuw vastzetten

Wat gebeurt er als uw rentevastperiode afloopt?

Uiterlijk vier maanden voordat uw rentevastperiode afloopt, krijgt u hierover van ons bericht. Zo heeft u voldoende tijd om toegang te krijgen tot mijn.nn, uw persoonlijke en beveiligde online omgeving. Deze toegang heeft u nodig omdat u uiteindelijk uw keuze voor een nieuwe rentevastperiode met bijbehorend renteaanbod, in mijn.nn kunt bekijken en ook via mijn.nn aan ons doorgeeft. Bovendien biedt deze periode u voldoende tijd om na te denken over uw mogelijkheden.

Drie maanden voordat uw rentevastperiode afloopt, krijgt u van ons een e-mail dat in mijn.nn het nieuwe renteaanbod voor u klaarstaat. Vanaf dat moment kunt u online uw keuze maken voor een nieuwe rentevastperiode.

Welk rentepercentage geldt voor u?

In mijn.nn staat het renteaanbod dat voor uw lening(deel) van toepassing is. Deze rente wijzigt niet meer. Ook niet als de rente voor nieuwe hypotheken omlaag of omhoog gaat voorafgaand aan uw nieuwe rentevastperiode.

U heeft een nieuw renteaanbod ontvangen. En nu?

Drie maanden voordat uw rentevastperiode afloopt, krijgt u van ons een e-mail dat in mijn.nn het nieuwe renteaanbod voor u klaarstaat. U heeft dan nog drie maanden de tijd om uw mogelijkheden te bekijken en Nationale-Nederlanden te laten weten voor welke nieuwe rentevastperiode u kiest. Nadat u uw keuze via mijn.nn heeft doorgegeven, ontvangt u direct per e-mail een bevestiging van uw keuze. U kunt uw keuze wijzigen tot één dag voordat uw nieuwe rentevastperiode ingaat.

Op welke dag van de maand gaat uw nieuwe rentevastperiode met de nieuwe rente in?

Bij veel hypotheken wordt de rente aangepast op de eerste van de maand . Er zijn ook hypotheken waarbij de rente op een andere dag in de maand wordt aangepast. Ook dan geldt het renteoverzicht van de eerste van die maand. Bijvoorbeeld: uw rente wordt aangepast op 18 september. Dan gelden de tarieven op het overzicht van 1 september.

Geen reactie? Dan blijft uw rentevastperiode gelijk

Als we geen reactie van u ontvangen op ons renteaanbod dan krijgt u, zeven weken voordat uw huidige rentevastperiode afloopt, een eerste herinnering. Als u niet reageert, ontvangt u drie weken van te voren een tweede herinnering. Als u ook dan niet reageert op ons renteaanbod, zetten wij de rente voor u vast. We kiezen dan dezelfde rentevastperiode die u de vorige keer heeft gekozen. De rente behorende bij deze rentevastperiode kan dan hoger of lager zijn dan uw huidige rente.

Andere mogelijkheden

Welke mogelijkheden heeft u verder?

Mocht u geen gebruik willen maken van ons aanbod om de huidige hypotheek voort te zetten dan heeft u een aantal mogelijkheden. Zo kunt u meestal:

  • Uw hypotheek (gedeeltelijk) boetevrij aflossen
  • Uw hypotheekvorm bij Nationale-Nederlanden aanpassen
  • Uw hypotheek oversluiten naar een andere aanbieder

Uw hypotheek boetevrij aflossen

U kunt het leningdeel waarvan de rentevastperiode afloopt, of een deel hiervan, boetevrij aflossen. Als u dit wilt, zorg dan dat het bedrag dat u wilt aflossen uiterlijk op de datum dat uw rentevastperiode afloopt, ontvangen is door Nationale-Nederlanden. Vanaf drie maanden voorafgaand aan de datum waarop de rentevastperiode afloopt, kunt u het bedrag overmaken. Als u een extra aflossing doet waardoor u in een lagere tariefklasse terecht komt, krijgt u in mijn.nn een aangepast renteaanbod.

Hoe maakt u het bedrag over?

In mijn.nn kunt u een aflossing makkelijk zelf regelen. U ziet meteen wat het effect is van uw aflossing op uw maandlasten. En of u eventueel een boete verschuldigd bent. Betalen kan direct via iDEAL of via internetbankieren.

Betalen via iDEAL

In mijn.nn kiest u voor ‘extra aflossen’ en volgt u de instructies. Een betaling via iDEAL verloopt zoals u ook op andere sites gewend bent.

Via iDeal kunt u maximaal € 50.000,- per keer aflossen. Het kan zijn dat uw bank een maximaal bedrag hanteert dat voor u persoonlijk lager is dan het bedrag dat u wilt aflossen. In veel gevallen kunt u dit bedrag verhogen. Neem dan contact op met uw bank.

Uw hypotheekvorm bij Nationale-Nederlanden aanpassen

Het einde van de rentevastperiode is een goed moment om te kijken of uw hypotheek goed aansluit bij uw persoonlijke situatie omdat de kosten voor het aanpassen van uw hypotheekvorm dan lager zijn. Uw hypotheekadviseur vertelt u graag wat de mogelijkheden zijn.

Uw hypotheek oversluiten naar een andere aanbieder

Het kan zijn dat u geen gebruik wilt maken van het aanbod van Nationale-Nederlanden en uw hypotheek wilt oversluiten naar een andere aanbieder. Laat ons dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch weten. Omdat u de hypotheek bij Nationale-Nederlanden aflost, sturen wij een aflossingsnota naar de notaris van uw keuze. U leest meer over het aflossen van uw gehele hypotheek op onze pagina met veelgestelde vragen.

Wat u moet weten

  • Als de rente wijzigt, tussen het aanbod voor een nieuwe rentevastperiode en het einde van uw huidige rentevastperiode, dan verandert het aanbod voor de rentevastperiode niet.
  • De rente die Nationale-Nederlanden aanbiedt is onder andere afhankelijk van de hoogte van de lening ten opzichte van de waarde van de woning. Bij een nieuwe rentevastperiode wordt opnieuw naar de waarde van uw woning gekeken om te bepalen in welke tariefklasse de lening valt. Hierdoor is het mogelijk dat de lening in een andere tariefklasse gaat vallen. Valt de lening in een hogere tariefklasse dan is het risico voor Nationale-Nederlanden hoger en betaalt u een hoger rentepercentage. Daarnaast kijken we of er waarde in de hypotheek is opgebouwd. Hierdoor kan uw lening in een lagere tariefklasse vallen en kunt u mogelijk juist een lagere rente gaan betalen. Bij een renteherziening kunt u in aanmerking komen voor een lagere tariefklasse als de waarde van uw woning voldoende is gestegen. Om dit aan te tonen, kunt u een taxatierapport of WOZ-beschikking uploaden via mijn.nn.
  • Omdat u de rente achteraf betaalt, betaalt u de eerste incasso na de nieuwe rentevastperiode nog eenmalig uw 'oude' maandbedrag. De verandering in uw maandlasten ziet u dus pas terug in de maand nadat uw nieuwe rentevastperiode is ingegaan.
Veelgestelde vragen
uniqueid