Ga direct naar inhoud

Sanctiewet

Je weet waarschijnlijk dat wij als verzekeraar moeten voldoen aan de Sanctiewet. Op deze pagina leggen wij verder uit wat de Sanctiewet inhoudt en wat dit voor jou en voor ons betekent.

Eisen vanuit de Sanctiewet en (inter)nationale sanctiemaatregelen

Als verzekeraar moeten wij voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de Sanctiewet en (inter)nationale sanctiemaatregelen. Die zijn erop gericht te voorkomen dat (financiƫle) middelen in handen komen van ongewenste partijen. Daarom mogen (o.a.) verzekeraars geen zaken doen met personen of entiteiten die voorkomen op de sanctielijsten. Daarnaast mogen wij geen verzekeringen afgeven voor goederen (of de aansprakelijkheid daaraan) waarin niet mag worden gehandeld en/of voor zendingen naar en uit landen waarmee niet mag worden gehandeld.

Om te zorgen dat wij voldoen aan de eisen van de Sanctiewet zijn de volgende punten ook voor je van belang:

  • screening op sanctielijsten
  • handels- en economische sancties

Graag lichten wij deze onderwerpen nader toe.

Screening op sanctielijsten

Nationale-Nederlanden mag geen zaken doen met personen of entiteiten die voorkomen op sanctielijsten. Wij screenen daarom al onze relaties of aanwezigheid op deze sanctielijsten. Daarnaast zijn we verplicht bij zakelijke relaties de belanghebbenden (bestuurders, gemachtigden en aandeelhouders) te screenen.

Het screenen van relaties en belanghebbenden gebeurt bij acceptatie, periodiek en/of bij wijzigingen van het klantenbestand en de sanctielijsten. Ook bij het uitkeren van schadevergoedingen aan derden moet voorkomen worden, dat er uitgekeerd wordt aan personen of organisaties die op een sanctielijst staan. Deze derden moeten daarom ook worden gescreend.

Handels- en economische sancties

Nationale-Nederlanden mag geen goederen verzekeren waar niet in mag worden gehandeld. Dit geldt ook voor zendingen naar en uit landen waar niet mee mag worden gehandeld. Daarnaast mogen we geen verzekeringen of dekkingen bieden voor verlies van, schade aan en kosten voor goederen waar niet in mag worden gehandeld volgens nationale en/of internationale regels.