Ga direct naar: inhoud

Gezondheidsvragen werknemers

Wilt u nieuwe werknemers aanmelden voor uw collectieve pensioenverzekering? Dan is het goed te weten dat we in de meeste gevallen nieuwe aanmeldingen direct accepteren. Er zijn een paar uitzonderingen. Die hebben we voor u op een rij gezet.

Wanneer wél gezondheidsvragen?

Meestal kunnen we nieuwe werknemers meteen accepteren en hoeven zij geen gezondheidsverklaring in te vullen. Dat geldt zowel voor deelname aan deze pensioenregeling als voor aanpassingen van de verzekeringen. Goed om te weten: hiervoor zijn wel grenzen vastgesteld.

Wij stellen wél vragen over de gezondheid als:

  • De werknemer ervoor kiest om niet deel te nemen aan een vrijwillige verzekering en later dan vier maanden besluit om alsnog deel te nemen.
  • De verzekerde de directeur-grootaandeelhouder is. Een uitzondering wordt gemaakt als de directeur-grootaandeelhouder steeds verzekerd is geweest in een (collectieve) pensioenverzekering. Dan is een gezondheidsverklaring niet nodig.

Invullen gezondheidsverklaring

Vragen we uw werknemers wél om een gezondheidsverklaring in te vullen? Dan beoordeelt onze medisch adviseur de gezondheidssituatie van de werknemer. Daarna volgt het advies of we iemand wel of niet kunnen accepteren.

Meer over medische acceptatie en het invullen van de gezondheidsverklaring