Duurzaam pensioen:
acht feiten en fabels

Een duurzaam pensioen én genoeg rendement: die twee gaan vast niet samen. Of toch wel? In dit artikel duiken we dieper in de mythes rondom een duurzaam pensioen. Lees bijvoorbeeld hoe je erachter komt hoe groen jouw pensioen bij Nationale-Nederlanden is. En in welke bedrijven we wel en niet beleggen. Dit zijn 8 feiten en fabels over een duurzaam pensioen.

1. Het is niet duidelijk waar mijn geld in wordt belegd: fabel

Sommige mensen hebben het idee dat ze weinig grip hebben op hun pensioengeld. Waar komt het geld bijvoorbeeld terecht? In welke bedrijven wordt het geïnvesteerd? Dat vinden ze maar vaag. Toch kun je wel degelijk inzicht krijgen in je pensioenbeleggingen. Veel pensioenuitvoerders zijn juist best wel transparant over waar je geld in wordt belegd.

Bouw je pensioen op bij Nationale-Nederlanden? Dan kun je je persoonlijke online portaal raadplegen. Je klikt hier op je beleggingen, de fondsen en vervolgens op de financiële bijsluiter. Hier vind je meer informatie over de beleggingsfondsen – en hoe duurzaam die zijn.

Transparant zijn

Op deze manier probeert Nationale-Nederlanden zo transparant mogelijk te zijn over de resultaten en inspanningen op het gebied van duurzaam beleggen. Op de pagina Verantwoord en duurzaam beleggen lees je van alles over een duurzaam pensioen. Je vindt hier onder andere het jaarverslag verantwoord beleggen , met het beleggingskader, belangrijke cijfers en feiten. Daarin lees je precies terug hoe wij duurzaamheid doorvoeren in de (pensioen)beleggingen. Ook de bedrijven die wij uitsluiten zijn hier te vinden.

We zien dat groene bedrijven het nu beter doen dan bruine

2. Duurzaam beleggen en rendement gaan niet samen: fabel

|Een andere veelgehoorde mythe is dat duurzaamheid en rendement niet samen kunnen gaan. Op de korte termijn zorgt aandacht voor duurzaamheid misschien niet meteen voor betere bedrijfsprestaties. Op de lange termijn vaak wel.

Uit onderzoek blijkt: ondernemingen die zich weinig aantrekken van bijvoorbeeld milieuwetgeving lopen op den duur een hoger risico. Dat kan voor lager rendement zorgen. Denk aan bedrijven die afval illegaal lozen en daarmee oppervlaktewater aantasten of de luchtkwaliteit in gevaar brengen. Andersom biedt inspelen op duurzaamheid bedrijven juist kansen. Dat geldt bijvoorbeeld voor organisaties die overgaan van energieopwekking uit kolen naar zon en wind.

Ook ondernemingen die – naast aandacht voor het milieu - rekening houden met mens en maatschappij doen het vaak beter. Dat betaalt zich in de toekomst vaak uit. Deze bedrijven binden personeel en klanten bijvoorbeeld langer aan hun bedrijf. Daarnaast zijn ze beter voorbereid op uitdagingen van de toekomst.

Duurzaam beleggen is geen niche meer, zien strategisch productmanager Hans Kraaijeveld en Sustainability Risk Manager Debby Broos. Ze vertellen hoe Nationale-Nederlanden ervoor zorgt dat duurzaamheid onderdeel wordt van de pensioenbeleggingen.

Lees het hele interview met Hans en Debby


3. We beleggen geld in fossiele energie: feit

Nationale-Nederlanden staat achter de energietransitie. We stappen nog niet uit alle olie en gas gerelateerde investeringen, omdat we bedrijven de kans willen geven om te transformeren naar duurzame productie.

We zijn hierover in gesprek met de eigenaren. We geloven er namelijk in dat we met een gesprek het meest bereiken. Het lukt ons al om veel bedrijven zover te krijgen dat ze de energietransitie versnellen. Daarnaast proberen we deze bedrijven meer geld te laten investeren in duurzame energieoplossingen. Ook bij de bedrijven die de transitie al wel omarmen blijven we betrokken.


4. We beleggen geen geld in de tabaksindustrie: feit

Als Nationale-Nederlanden hebben we een uitsluitingenbeleid voor bedrijven en industrieën die niet passen bij onze uitgangspunten. Dat is bijvoorbeeld de tabaksindustrie. Wij staan namelijk achter een rookvrije generatie en daar past de tabaksindustrie niet bij.

Wie we verder uitsluiten? Bedrijven die niet voldoen aan internationaal erkende standaarden, zoals de richtlijnen van de VN en de OESO. Maar ook bedrijven die betrokken zijn bij de productie, ontwikkeling of handel van controversiële wapens. De hele uitsluitingenlijst van bedrijven en de redenen daarvoor vind je op de website van NN Group.


5. Duurzaamheid staat sinds kort op de agenda van Nationale-Nederlanden: fabel

Duurzaamheid staat zeker op de agenda van Nationale-Nederlanden. Maar niet pas sinds kort. Wij besteden al jaren aandacht aan het onderwerp!

Ruim twintig jaar geleden zorgden we al dat normen voor mens, milieu en maatschappij in onze beleggingsprocessen aanwezig waren. Dit noemen we ook wel ESG-criteria. ESG staat voor Environmental, Social and Governance (milieu, sociale en bestuurlijke criteria). Ook hebben we twintig jaar geleden de eerste duurzame producten op de markt gebracht. En onze grootste invloeden liggen op het gebied van investeringen.

Door de tijd heen is onze rol in de maatschappij steeds actiever geworden. We zijn de grootste pensioenverzekeraar van Nederland, daar hoort een grote verantwoordelijkheid bij. En daar vragen klanten ook steeds vaker naar.


6. Nationale-Nederlanden scoort niet goed op de duurzame meetlatten: feit én fabel

Er zijn verschillende benchmarks (vergelijkingsonderzoeken) waarbij je (pensioen)verzekeraars met elkaar kunt vergelijken. Daar komen verschillende resultaten uit. De ene keer scoren we goed, de andere keer minder goed.

Zo scoren we bijvoorbeeld goed op de VBDO benchmark. Die onderzoekt eens per twee jaar het beleid van Nederlandse verzekeraars.

Waarom we soms minder goed uit de bus komen

Wat wel lastig is met zulke onderzoeken, is dat er vaak context ontbreekt. Ook is het lastig verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. Sommige beleggen alleen premies van Nederlandse verzekeringsklanten. Andere beheren ook vermogen voor grote internationale klanten.

Daarnaast past bijvoorbeeld de Eerlijke Verzekeringswijzer vaak een zerotolerancebeleid toe. Dat betekent dat we bedrijven die slecht presteren op zo’n thema moeten uitsluiten. Sommige bedrijven sluiten we wel uit (zie punt 4), maar lang niet alle. Als actief aandeelhouder gaan we liever in gesprek met bedrijven. Wat moet er beter? Hoe ga je dat doen? Ons standpunt: als we ons terugtrekken, verandert er sowieso niets. Door in gesprek te blijven over onze investeringsafwegingen, kunnen we juist invloed uitoefenen op positieve verandering.

7. Een duurzaam pensioen kan alleen bereikt worden als er actief wordt belegd: fabel

We kunnen je pensioengeld actief of passief beleggen. Actief beleggen houdt in dat we beleggen in fondsen waarmee we verwachten een beter resultaat te halen dan een bepaalde index (onafhankelijk vastgesteld mandje van beursgenoteerde bedrijven).

Bij de passieve beleggingsvorm beleggen we in indexfondsen van aanbieders die goed bekend staan. In deze indexfondsen kopen we beleggingen aan met het doel om een rendement te halen dat ongeveer gelijk is aan dat van een bepaalde index.

Passieve fondsen zijn vaak eenvoudiger en goedkoper dan actieve fondsen. En het idee leeft nogal eens dat een duurzaam pensioen alleen bereikt kan worden als er actief wordt belegd. Dat is niet waar. Zowel met passief als actief beleggen kunnen we invulling geven aan een duurzaam pensioen. Bij passief beleggen houden we ook rekening met duurzaamheidscriteria. Zoals uitsluitingen, stemrecht tijdens vergaderingen en ESG-criteria.

Wel hebben onze beleggingsexperts bij actief beleggen meer ruimte om actief en direct invulling te geven aan duurzaamheid in het beleggingsbeleid. In de actieve lifecycle beleggen we bijvoorbeeld in minder verschillende bedrijven. Daar scoren we hoger op ESG-criteria.


8. Een 100% duurzaam pensioen is niet mogelijk: feit

We doen ons best om jouw pensioen duurzaam te beleggen. We sluiten bepaalde bedrijven uit, voeren gesprekken met bedrijven waarin we beleggen en we stemmen voor duurzame initiatieven op aandeelhoudersvergaderingen. Toch kunnen we niet helemaal garanderen dat je via indirecte beleggingen toch betrokken bent bij controversiële zaken. Maar we zetten ons dagelijks in om dat zoveel mogelijk te voorkomen. En blijven duurzaamheid op onze agenda zetten. Doe je met ons mee?

Hoe groen is jouw pensioen?

In pensioenen gaat veel geld om. Als jouw pensioen goed en bewust wordt belegd, heb je dus veel impact op een duurzame toekomst. Wil je weten hoe groen jouw pensioen is? Bekijk dan online je persoonlijke portaal op mijn.nn Inkomen Later, vul je risicoprofiel in en verdiep je in de fondsen in je beleggingsportefeuille.

Dit artikel is mede tot stand gekomen door onze experts:

Adrie Heinsbroek, Chief Sustainability Officer NNIP

Hans Kraaijveld, Strategisch Productmanager bij NN

Verantwoord en duurzaam beleggen