Ga direct naar inhoud

WGA Hiaat verzekering Zorg & Welzijn

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan kan zijn inkomen fors dalen. Hij kan dan mogelijk een WIA uitkering krijgen van UWV en eventueel een aanvulling van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). Toch zijn deze uitkeringen samen niet altijd hoog genoeg om zijn uitgaven te dekken. De kans bestaat zelfs dat het inkomen van de werknemer onder het sociaal minimum komt. De WGA Hiaat verzekering Zorg & Welzijn beschermt werknemers tegen dit risico door hun inkomen aan te vullen.

  • Minimaal 70% en maximaal 80% (naar keuze van de werkgever) van het laatstverdiende inkomen
  • Aansluiting op de pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW)
  • Collectief voordeel

De WGA Hiaat verzekering Zorg & Welzijn is geschikt voor:

Werkgevers in Zorg & Welzijn

Die zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) en vallen onder de sector Zorg & Welzijn.


Uw voordelen

Goed werkgeverschap

U biedt uw werknemers meer financiële zekerheid als ze arbeidsongeschikt worden. U biedt daarmee een mooie extra arbeidsvoorwaarde en u kunt mogelijk voldoen aan verplichtingen uit uw cao.

Aansluiting op aanvulling van PFZW

De WIA verzekering Zorg & Welzijn sluit naadloos aan op de aanvulling van PFZW. Zo betaalt u niet voor onnodige dekkingen die al in de pensioenregeling van PFZW zijn gedekt.

Collectief voordeel

Een werknemer kan zich individueel verzekeren. Maar dat is vaak veel duurder en er kan sprake zijn van beperkte (medische) acceptatie.

Regelgemak

De verzekering en de communicatie naar uw werknemers zijn eenvoudig in te regelen. Zo heeft u minimale rompslomp.

Deskundige ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid

U kunt naar behoefte terugvallen op ondersteuning door deskundige casemanagers. Zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van langdurig zieke en arbeidsongeschikte werknemers.

Premiestabiliteit

Kiest u voor een tweejarig contract? Dan staat uw premiepercentage voor deze periode vast. Wij laten u voor 1 november weten wat uw premiepercentage voor de volgende contractperiode wordt.