Basisverzekering Zorg Vrij: alle veranderingen op een rij

De regering bepaalt elk jaar de inhoud van de basisverzekering. Ook in 2024 zijn er wijzigingen in de basisverzekering. Wij hebben deze voor je op een rij gezet. De vergoedingen hieronder zijn nieuw in de basisverzekering. Of er is een aanpassing gedaan in de bestaande vergoeding.


Verlenging van voorwaardelijke herstelzorg COVID

De toelating voor het gebruik van voorwaardelijke herstelzorg COVID wordt verlengd tot en met 1 januari 2025. De toelating wordt verlengd om mensen die in het voorjaar van 2023 besmet zijn geraakt of nog besmet worden met COVID ook paramedische herstelzorg te bieden.

Valpreventie

Vanaf 2024 wordt valpreventie toegevoegd aan de basisverzekering. Valpreventie bestaat uit een beweegprogramma door een fysiotherapeut. Je komt hiervoor in aanmerking als je een hoog risico hebt op vallen en je bijkomende lichamelijke of psychische problemen hebt. Je krijgt maximaal één valpreventie-beweegprogramma vergoed per twaalf maanden. Je hebt een verwijzing nodig om gebruik te maken van deze vergoeding. Heb je geen bijkomende lichamelijke of psychische problemen, maar heb je wel risico op vallen? Dan kun je een beweegprogramma voor valpreventie volgen via jouw gemeente.

Vergoeding valpreventie Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2023 Geen vergoeding voor valpreventie N.v.t.
2024 Maximaal één valpreventie-beweegprogramma per twaalf maanden onder de volgende voorwaarden:
- hoog risico op vallen en
- bijkomende lichamelijke of psychische problemen
Ja

Kraamzorg

De periode van kraamzorg kan in sommige situaties over zes weken worden verdeeld, in plaats van het maximum van tien dagen direct aaneengesloten aan de bevalling. Of dit ook voor jou van toepassing is, wordt vastgesteld tijdens de intake en na de bevalling. Het maximaal aantal dagen blijft tien (acht en twee extra bij een medische indicatie).

Vergoeding kraamzorg Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2023 Maximaal tien (acht en twee extra bij een medische indicatie) dagen aaneengesloten direct na de bevalling Nee
2024 In sommige gevallen kan de periode van kraamzorg verdeeld worden over een periode van 6 weken Nee

Zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas

Heeft jouw kind coaching nodig bij gezond eten en bewegen? Vanaf 2024 wordt dit vergoed voor kinderen (t/m 17 jaar) met overgewicht of obesitas. Een centrale zorgverlener begeleidt en coördineert de zorg. Een programma Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is onderdeel van de zorg. Om gebruik te maken van deze vergoeding heb je een verwijzing nodig van een huisarts, kinderarts, jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Je betaalt geen eigen risico voor deze zorg.

Vergoeding obesitas bij kinderen Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2023 Geen vergoeding N.v.t.
2024 Maximaal 3,5 jaar vergoeding voor coaching bij gezond eten en bewegen voor kinderen (t/m 17 jaar) met overgewicht of obesitas Nee

Fysiotherapie bij COPD

Vanaf 2024 contracteren wij voor fysiotherapie bij COPD alleen fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij het landelijk netwerk Chronisch ZorgNet. Deze fysiotherapeuten zetten zich extra in voor de behandeling van COPD. Zij hebben bijvoorbeeld een extra opleiding gevolgd en ze werken nauw samen met andere zorgverleners. Ga jij naar een fysiotherapeut waar wij wel een contract mee hebben, maar die niet is gecontracteerd voor COPD? Dan krijg je 75% van de rekening vergoed.

Vergoeding Vergoeding fysiotherapie bij COPD Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2023 100% vergoeding als de fysiotherapeut een contract bij ons heeft

75% vergoeding bij niet-gecontracteerde fysiotherapeuten
Ja
2024 100% vergoeding als de fysiotherapeut een contract bij ons heeft specifiek voor Fysiotherapie bij COPD. (Deze zijn aangesloten bij het landelijk netwerk Chronisch ZorgNet).

75% vergoeding bij overige fysiotherapeuten
Ja

Wijkverpleging

Gebruik je voor wijkverpleging een zorgverlener die geen contract heeft met Nationale-Nederlanden? Dan verandert in 2024 de aanvraagprocedure voor een vergoeding van deze zorg. De zorgverlener waarmee je het aanvraagformulier invult moet een BIG-geregistreerde hbo-(wijk)verpleegkundige zijn en je indicatie mag maximaal 3 maanden oud zijn op het moment van indienen van de aanvraag.
Vraag je wijkverpleging aan voor een kind tot 18 jaar? Dan vul je het formulier samen in met een BIG-geregistreerde hbo-kinderverpleegkundige of verpleegkundig specialist met een opleiding tot kinderverpleegkundige. Ook nu mag de indicatie niet ouder zijn dan 3 maanden.

Vergoeding wijkverpleging Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2023 Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Vraag dan met het aanvraagformulier toestemming aan.

Vul het formulier in samen met een wijkverpleegkundige.
Nee
2024 Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Vraag dan met het aanvraagformulier toestemming aan.

- Vul het formulier in samen met een BIG-geregistreerde hbo-(wijk)verpleegkundige
- Is de zorg voor een kind tot 18 jaar? Vul dan het formulier in samen met een BIG-geregistreerde hbo-kinderverpleegkundige of verpleegkundig specialist met een opleiding tot kinderverpleegkundige.
- De indicatie mag niet ouder zijn dan 3 maanden
Nee

Bovenkaak implantaten

Heb je implantaten voor een bijbehorend klikgebit in de bovenkaak nodig? Dan heb je vanaf 2024 een akkoordverklaring nodig voor gecontracteerde én niet-gecontracteerde zorgverleners. Voor implantologie voor een klikgebit in de onderkaak is een akkoordverklaring alleen nodig bij zorgverleners zonder contract.

Vergoeding bovenkaak implantaten Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2023 Akkoordverklaring is noodzakelijk bij een niet-gecontracteerde zorgverlener bij een implantaat van de boven- en onderkaak Ja
2024 Akkoordverklaring is noodzakelijk bij een niet gecontracteerde zorgverlener bij een implantaat van de boven- en onderkaak en bij een gecontracteerde zorgverlener bij een implantaat van de bovenkaak Ja

Logopedie tot 18 jaar

Voor logopedie tot 18 jaar heb je vanaf 2024 geen verwijzing meer nodig als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan heb je nog wél een verwijzing nodig.

Vergoeding logopedie tot 18 jaar Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2023 Een verwijzing is altijd nodig Ja
2024 Een verwijzing is alleen nodig bij een niet-gecontracteerde zorgverlener Ja

20-weken echo

Vanaf 1 januari 2024 wordt de 20-weken echo niet meer vergoed vanuit de basisverzekering, maar door de overheid.

Vergoeding logopedie tot 18 jaar Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2023 Vergoeding van de 20-weken echo uit de basisverzekering Nee
2024 Vergoeding van de 20-weken echo door de overheid N.v.t.

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact