Ga direct naar inhoud

Mantelzorg

Mantelzorg betekent dat je zorgt voor een familielid of een naaste. Nationale-Nederlanden biedt verschillende vergoedingen en services op het gebied van mantelzorg om je hierbij te ondersteunen.

2022

Wat krijg je vergoed in 2022?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Geen vergoeding

De aanvullende verzekering biedt je een aantal vergoedingen. Daarbij geldt de voorwaarde dat of de ontvanger van mantelzorg óf de mantelzorger een aanvullende verzekering bij Nationale-Nederlanden heeft. Als beiden een aanvullende verzekering bij ons hebben, hebben beiden recht op de vergoeding. Er kan dus recht bestaan op een dubbele vergoeding. We vergoeden de kosten voor de mantelzorgmakelaar alleen als de ontvanger van mantelzorg bij ons is verzekerd.

Met een aanvullende verzekering heb je recht op:

 • Een mantelzorgcursus; de vergoeding is maximaal € 150,- en is eenmalig.
 • Krijgt degene die mantelzorg ontvangt een vergoeding voor ergotherapie vanuit de basisverzekering? Dan bieden verschillende aanvullende verzekeringen een vergoeding aan de mantelzorger voor begeleiding bij de ergotherapie. Voor de vergoeding is het niet nodig dat de mantelzorger ook bij Nationale-Nederlanden is verzekerd. De hulp wordt geboden door een ergotherapeut.
 • De diensten van de mantelzorgmakelaar. Hij kan de mantelzorger ondersteunen bij het wegnemen van de regeltaken. Hij helpt met het vaststellen wat nodig is en hoe dat georganiseerd kan worden.
 • Maximaal 14 dagen per jaar vervangende mantelzorg, met een minimum van vier aaneengesloten uren. Bekijk hieronder hoe vervangende mantelzorg werkt.

Belangrijk om te weten bij vervangende mantelzorg:

 • Voor het bepalen van de vergoeding geldt de ingangsdatum van de mantelzorgvervanging.
 • Degene die mantelzorg ontvangt, heeft mantelzorg nodig door langdurige (chronische) ziekte. Of door een aandoening en/of verslechterde gezondheidstoestand. Zonder deze zorg kan diegene niet zelfstandig thuis functioneren.
 • De mantelzorger kan voor een periode van één of enkele weken deze mantelzorg door omstandigheden niet verlenen. Onder deze omstandigheden verstaan we verlof, vakantie of opname voor een planbare operatie van de mantelzorger.
 • De mantelzorgvervanging wordt minimaal voor één dagdeel (minstens vier aaneengesloten uren) ingezet. Je krijgt maximaal veertien dagen vervangende mantelzorg. Het aantal uren dat wordt vergoed is afhankelijk van de organisatie. Bekijk de organisaties hieronder onder het kopje ‘Waar kun je terecht?’.
 • De mantelzorgvervanging mag geleverd worden door vier landelijk werkende organisaties. Deze organisaties staan hieronder onder het kopje ‘Waar kun je terecht?’.

Bekijk alle vergoedingen voor mantelzorg
Aanvullende verzekering Mantelzorgcursus Instructie bij ergotherapie Vervangende mantelzorg Mantelzorgmakelaar
Start € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Extra € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Compleet € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Jij & Gemak** € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Jij & Jonge kinderen € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Jij & Pubers € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Jij & Vitaal € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Comfort* € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Top* € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur

* Let op: Deze verzekering kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan geldt bovenstaande vergoeding.

** Let op: De aanvullende verzekering Jij & Gemak heette eerst Combi. 

Eigen bijdrage

Er is geen wettelijke eigen bijdrage van toepassing.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Cursus mantelzorg
De cursus mantelzorg wordt gegeven door een thuiszorgorganisatie, een GGD, een patiëntenvereniging of door een organisatie voor mantelzorgondersteuning die is aangesloten bij Mantelzorg. Op Mantelzorg vind je een organisatie in jouw buurt.

Instructie ergotherapie
De ergotherapeut die de zorgbehoevende behandelt, verleent de instructie en begeleidt de mantelzorger.

Vervangende mantelzorger
De vervanging mag geleverd worden door de vier organisaties die hieronder staan. Andere organisaties zijn niet akkoord.

Bekijk per organisatie het maximaal aantal uren dat we vergoeden.

 • Stichting Mantelzorgvervanging Nederland Handen in Huis: deze organisatie werkt met een klein aantal vrijwilligers en probeert deze zo nuttig mogelijk in te zetten. Het is dus noodzakelijk de mantelzorgvervanging (ruim) van tevoren aan te vragen. We raden aan de vervanging tussen de zes en acht weken van tevoren aan te vragen. Voor elke dag vergoeden we maximaal acht uren.
 • Saar aan huis: maximale vergoeding per dag is vier uren.
 • Mantelaar: maximale vergoeding per dag is vijf uren.
 • SeniorService: maximale vergoeding per dag is vier uren.

Mantelzorgmakelaar
Je kunt ons bellen op 026 353 53 53; ons zorgteam helpt je verder.

Zorggenoot
Zorggenoot bestaat uit een netwerk van Zorggenoten door het hele land. Zij kunnen je ondersteunen bij het regelen en vinden van de juiste zorg en/of ondersteuning. De Zorggenoten nemen je hulpvraag in behandeling en zoeken de juiste zorggenoot bij je persoonlijke situatie. Kijk op zorggenoot.nl voor meer informatie.

Gerelateerde vergoedingen

2021

Wat krijg je vergoed in 2021?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Geen vergoeding

De aanvullende verzekering bied je een aantal vergoedingen. Daarbij geldt de voorwaarde dat of de ontvanger van mantelzorg een aanvullende verzekering bij Nationale-Nederlanden heeft. Als ook de mantelzorger een aanvullende verzekering bij ons heeft, hebben beiden recht op de vergoeding. Er kan dus recht bestaan op een dubbele vergoeding.

Je hebt recht op:

 • Een mantelzorgcursus; de vergoeding is maximaal € 150,- en is eenmalig.
 • Krijgt degene die mantelzorg ontvangt een vergoeding voor ergotherapie vanuit de basisverzekering? Dan bieden verschillende aanvullende verzekeringen een vergoeding aan de mantelzorger voor begeleiding bij de ergotherapie. De hulp wordt geboden door een ergotherapeut. Je hebt recht op vergoeding van de instructie door en begeleiding van een ergotherapeut ongeacht of de mantelzorger bij Nationale-Nederlanden is verzekerd.
 • Maximaal 14 dagen per jaar vervangende mantelzorg als je als mantelzorger de behoefte heeft dat iemand jouw zorgtaken overneemt. De Stichting Handen in Huis regelt deze vervangende mantelzorg. Kijk hier voor informatie over de Stichting. Hou er rekening mee dat het tijd vergt om vervangende zorg te regelen die is afgestemd op jouw persoonlijke zorgbehoefte. Maak je voor de eerste keer gebruik van vervangende mantelzorg? Hou dan rekening met een doorlooptijd van 8 tot 10 weken.
 • De diensten van de mantelzorgmakelaar. Hij kan de mantelzorger ondersteunen bij het wegnemen van de regeltaken. Hij helpt met het vaststellen wat nodig is en hoe dat georganiseerd kan worden.
Aanvullende verzekering Mantelzorgcursus Instructie bij ergotherapie Vervangende mantelzorg Mantelzorgmakelaar
Start € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Gratis diensten
Extra € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Gratis diensten
Compleet € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Gratis diensten
Comfort* € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Gratis diensten
Top* € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Gratis diensten
Combi** € 150,- Geen vergoeding 14 dagen per jaar Gratis diensten

* Let op: Deze verzekering kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan geldt bovenstaande vergoeding.

** Let op: De aanvullende verzekering Combi heet vanaf 2022 Jij & Gemak.

Eigen bijdrage

Er is geen wettelijke eigen bijdrage van toepassing.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Wat je verder moet weten

Om gebruik te maken van de vergoedingen en diensten op het gebied van mantelzorg heb je toestemming van Nationale-Nederlanden nodig. Bel je daarvoor 026 353 53 53; ons zorgteam helpt je verder.

Waar kun je terecht?

Cursus mantelzorg De cursus mantelzorg wordt gegeven door een thuiszorgorganisatie, een GGD, een patiëntenvereniging of door een organisatie voor mantelzorgondersteuning die is aangesloten bij Mantelzorg. Op Mantelzorg vind je een organisatie in jouw buurt.

Instructie ergotherapie De ergotherapeut die de zorgbehoevende behandelt, verleent de instructie en begeleidt de mantelzorger.

Vervangende mantelzorger Je kunt voor vervangende mantelzorg terecht bij Stichting Handen in Huis. Zij nemen je aanvraag in behandeling. De Stichting Handen in Huis heeft via haar netwerk een landelijke spreiding. Je aanvraag richt je aan hen, zij bepalen welke aanbieder jou helpt. Als de Stichting Handen in Huis geen capaciteit heeft om de ondersteuning te regelen, kun je tijdelijk ook bij Saar aan Huis terecht. Houd dan wel rekening met een maximum vergoeding van € 140 per dag.

Mantelzorgmakelaar Je kunt ons bellen op 026 353 53 53; ons zorgteam helpt je verder.

Je kunt ook gebruik maken van Zorggenoot. Zorggenoot bestaat uit een netwerk van Zorggenoten door het hele land die je kunnen ondersteunen bij het regelen en vinden van de juiste zorg en/of ondersteuning. Zij nemen jouw hulpvraag in behandeling en zoeken de juiste zorggenoot bij je persoonlijke situatie. Kijk op zorggenoot.nl voor meer informatie.

Gerelateerde vergoedingen

2020

Wat krijg je vergoed in 2020?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Geen vergoeding

De aanvullende verzekering bied je een aantal vergoedingen. Daarbij geldt de voorwaarde dat of de ontvanger van mantelzorg of de mantelzorger bij Nationale-Nederlanden is verzekerd.

Je hebt recht op:

 • Een mantelzorgcursus; de vergoeding is maximaal € 150,- en is eenmalig.
 • Krijgt degene die mantelzorg ontvangt een vergoeding voor ergotherapie vanuit de basisverzekering? Dan bieden verschillende aanvullende verzekeringen een vergoeding aan de mantelzorger voor begeleiding bij de ergotherapie. De hulp wordt geboden door een ergotherapeut. Je hebt recht op vergoeding van de instructie door en begeleiding van een ergotherapeut ongeacht of de mantelzorger bij Nationale-Nederlanden is verzekerd.
 • Maximaal 14 dagen per jaar vervangende mantelzorg als je als mantelzorger de behoefte heeft dat iemand jouw zorgtaken overneemt. De Stichting Handen in Huis regelt deze vervangende mantelzorg. Kijk hier voor informatie van de Stichting. Hou er rekening mee dat het tijd vergt om vervangende zorg te regelen die is afgestemd op jouw persoonlijke zorgbehoefte. Maak je voor de eerste keer gebruik van vervangende mantelzorg? Hou dan rekening met een doorlooptijd van 8 tot 10 weken.
 • De diensten van de mantelzorgmakelaar. Hij kan de mantelzorger ondersteunen bij het wegnemen van de regeltaken. Hij helpt met het vaststellen wat nodig is en hoe dat georganiseerd kan worden.
Aanvullende verzekering Mantelzorgcursus Instructie bij ergotherapie Vervangende mantelzorg Mantelzorgmakelaar
Start € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Gratis diensten
Extra € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Gratis diensten
Compleet € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Gratis diensten
Comfort € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Gratis diensten
Top € 150,- * 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Gratis diensten
Combi € 150,- Geen vergoeding 14 dagen per jaar Gratis diensten

* Let op: Deze verzekering kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan geldt bovenstaande vergoeding.

Eigen bijdrage

Er is geen wettelijke eigen bijdrage van toepassing.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Wat je verder moet weten

Om gebruik te maken van de vergoedingen en diensten op het gebied van mantelzorg heb je toestemming van Nationale-Nederlanden nodig. Bel je daarvoor 026 353 53 53; ons zorgteam helpt je verder.

Waar kun je terecht?

Cursus mantelzorg De cursus mantelzorg wordt gegeven door een thuiszorgorganisatie, een GGD, een patiëntenvereniging of door een organisatie voor mantelzorgondersteuning die is aangesloten bij Mezzo. Op Mantelzorg vind je een organisatie in jouw buurt.

Instructie ergotherapie De ergotherapeut die de zorgbehoevende behandelt, verleent de instructie en begeleidt de mantelzorger.

Vervangende mantelzorger Je kunt voor vervangende mantelzorg terecht bij Stichting Handen in Huis. Zij nemen je aanvraag in behandeling. De Stichting Handen in Huis heeft via haar netwerk een landelijke spreiding. Je aanvraag richt je aan hen, zij bepalen welke aanbieder jou helpt. Als de Stichting Handen in Huis geen capaciteit heeft om de ondersteuning te regelen, kun je tijdelijk ook bij Saar aan Huis terecht. Houd dan wel rekening met een maximum vergoeding van € 140 per dag.

Mantelzorgmakelaar Je kunt ons bellen op 026 353 53 53; ons zorgteam helpt je verder.

uniqueid

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij je helpen?