Ga direct naar: inhoud

Stomamateriaal

Stomamaterialen zijn bijvoorbeeld: opvangzakjes, plakken, stomapleisters en huidverzorgingsproducten.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wij hebben met gecontracteerde leveranciers, afgesproken dat zij voor stomamateriaal een vergoeding per dag krijgen: de dagprijs. In deze prijs zijn alle materialen inbegrepen die medisch noodzakelijk zijn voor de verzorging van uw stoma. Ook advies en begeleiding van de leverancier door de klantenservice of stomaverpleegkundige zijn in de prijs inbegrepen.

  • Verzekering
    Vergoeding
  • Alle Aanvullende verzekeringen
    Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De aanschaf van het verbruiksartikel gaat af van uw eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Nationale-Nederlanden heeft afspraken gemaakt met twee leveranciers van stomamaterialen. Zij voldoen allen aan de eisen die Nationale-Nederlanden stelt aan de kwaliteit van de hulpmiddelen en de service van de leverancier. Onze gecontracteerde leveranciers bezorgen door heel Nederland aan huis.

  • Mathot Medische Speciaalzaken kunt u bereiken op telefoonnummer 0800 - 1897 (gratis), 7 dagen per week en 24 uur per dag. Of kijk op Mathot Medische Speciaalzaken.
  •  MediReva kunt u bereiken op telefoonnummer 0800 090 19 01 (gratis), 7 dagen per week van 8:30 tot 22:00 uur. Of kijk op MediReva.

U heeft een verwijzing nodig van een arts of BIG geregistreerde (stoma)verpleegkundige die u behandelt. Met deze verwijzing kunt u naar een leverancier waar wij afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier stuurt de rekening naar ons op, u hoeft hier niets voor te doen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

U kunt voor normale bestellingen en advies tijdens kantooruren terecht bij de leverancier. Voor spoedgevallen is de leverancier 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. Een spoedlevering vindt, als het nodig is, binnen vier uur plaats.

Wat u verder moet weten

  • Gaat u naar een gecontracteerde leverancier? Dan hoeft u geen akkoordverklaring (toestemming) aan te vragen aan Nationale-Nederlanden. U krijgt alleen verbandmiddelen vergoed als langdurig gebruik noodzakelijk is. Om te kunnen bepalen of het om langdurig gebruik gaat is het nodig dat de voorschrijvend arts een zogenaamd ZN formulier invult. Dit is een standaardformulier dat bij uw arts bekend is. Vraagt u zo nodig ook zelf naar dit formulier. Dit formulier levert u samen met het recept in bij uw apotheek.
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u wel toestemming vragen aan Nationale-Nederlanden.

Wat moet u regelen?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden. U doet dit door de medische diagnose van uw arts samen met een offerte van de leverancier te sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Gerelateerde vergoedingen

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?